Tό περιστατικό δέν ἦταν τό μόνο καί δέν ἔμεινε τελικά μυστικό. Δήλωνε ἕνα πρόβλημα στή λειτουργία τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς, ἀπό τά …γνωστά ἀνομολόγητα προβλήματα πού συνήθως δέν φτάνουν στόν Τῦπο γιά χάρη τῆς «κοινωνικῆς γαλήνης». Ὅμως αὐτή τή φορά τό κακό παράγινε καί ὁ (πρώην, πλέον) διοικητής τοῦ νοσοκομείου Ἡρακλῆς Χατζηνέστορος ἀναγκάστηκε νά ζητήσει μέ ἔγγραφό του τό αὐτονόητο: νά μιλᾶνε ἑλληνικά οἱ γιατροί κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους, εἰδικά στό Τμῆμα Ἐπειγόντων Περιστατικῶν. Μάλιστα ἔγραφε πώς ἄν δέν γίνει ἡ συνεννόηση μεταξύ εἰδικευόμενου γιατροῦ καί ἀσθενοῦς στήν ἑλληνική γλῶσσα, τοὐλάχιστον νά ἐνημερώνεται ὁ εἰδικός γιατρός στή γλῶσσα μας, διαφορετικά κινδυνεύει ἡ ζωή τοῦ ἀσθενοῦς.


Τί ἦταν νά βγεῖ αὐτό τό ἔγγραφο; Ἔγινε χαμός! Τοποθετήθηκαν γιά τό θέμα νῦν καί πρώην βουλευτές τῆς μειονότητας, γιατροί, τοπικά ΜΜΕ καί κυρίως τό Διαδίκτυο. Τά περισσότερα ἀνεύθυνα καί χωρίς γνώση τῶν πραγματικῶν περιστατικῶν, μέ βάση τό γνωστό μανιχαϊκό σχῆμα «ἄσπρο – μαῦρο», ἀσχέτως ποιό θεωρεῖ καθένας ἄσπρο ἤ μαῦρο. Ὁ Χατζηνέστορος μιλώντας στήν προξενοφυλλάδα «Γκιουντέμ» δήλωσε πώς δέν ἀναφέρθηκε εἰδικά στήν τουρκική γλῶσσα γιατί τό ἴδιο γίνεται καί μέ τά ρώσικα καί διαμαρτυρήθηκε «πῶς εἶναι δυνατόν νά κατηγορεῖται γιά ρατσισμό κάποιος πού ἔκανε χῶρο μουσουλμανικῆς λατρείας μέσα στό Νοσοκομεῖο»*. Τέλος, ἀρνήθηκε πώς προέκυψε θέμα μέ τά τουρκικά στό νοσοκομεῖο στά 3,5 χρόνια τῆς θητείας του καί κάλεσε ὡς «μάρτυρες ὑπεράσπισης» δύο εἰδικούς γιατρούς, μουσουλμανικοῦ θρησκεύματος. Βέβαια γιά κακή τύχη τοῦ Χατζηνέστορος ὁ ἀναισθησιολόγος Μπουλέντ Κιαμήλογλου πού μίλησε στόν μειονοτικό Τῦπο ΔΕΝ τόν στήριξε. Εἶπε πώς ἡ αὔξηση τῶν μειονοτικῶν γιατρῶν στό νοσοκομεῖο «προφανῶς κάποιους ἀνησύχησε» (!) καί εἰδικά γιά τήν ἐν λόγῳ σύσταση τοῦ διοικητῆ «μακάρι νά μήν τό εἶχε κάνει ἐγγράφως ἀλλά προφορικά καί νά εἶχε προειδοποιήσει τά ἄτομα πού ἔπρεπε. Διότι ἔτσι μπορεῖ νά ὁδηγηθεῖ ἀλλοῦ, μᾶς θυμίζει παλιές ἐποχές»! Ἄδειασμα κανονικό! Ἀλλά καί ὁ παλιότερος μουσουλμάνος γιατρός τοῦ νοσοκομείου, διευθυντής τῆς κλινικῆς ΩΡΛ καί πολιτευτής τῆς ΝΔ Μεχμέτ Ἐμίνογλου, ἐμφανίστηκε ἀκόμη ἀρνητικότερος: «Αὐτή ἡ ἐγκύκλιος ὑπῆρξε πολύ ἀτυχής. Εἶναι κάτι τό λυπηρό πού δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει ἀποδεκτό. Μίλησα μέ τόν κύριο διοικητή καί ζήτησα τό συντομότερο δυνατό νά ἀνακληθεῖ».
Τήν χειρότερη στάση τήρησε ὁ μέχρι χθές ψύχραιμος καί μετριοπαθής βουλευτής τοῦ Σύριζα, Ἀιχάν Καραγιουσούφ. Σέ τόνους ἀκατανόητα ὑψηλούς μίλησε γιά «ρατσισμό», γιά νά λάβει μέσῳ Facebook τήν ἀπάντηση τοῦ Ἰλχάν Ἀχμέτ, πρώην βουλευτῆ (ΝΔ) καί νῦν στελέχους τῆς ΔΗΜΑΡ πώς παραποιεῖ τήν ἐγκύκλιο τοῦ διοικητῆ μέ τρόπο ἀπαράδεκτο καί πώς πρέπει νά διαβάζει προσεκτικά. Ὡστόσο ὁ Καραγιουσούφ ἐπανῆλθε στίς 23/11/13 μέ δήλωση (μόνο στά τουρκικά) στήν ἱστοσελίδα του, ὅπου συνδύαζε τήν νοσοκομειακή ἐγκύκλιο μέ τά συμβάντα στό συνέδριο «90 χρόνια ἀπό τή Συνθήκη τῆς Λωζάννης»: «…Μετά ἀπό τήν ἐγκύκλιο τῶν προηγούμενων ἡμερῶν τῆς διοίκησης τοῦ νοσοκομείου Κομοτηνῆς πού περιορίζει τήν ἐλευθερία γλώσσας καί ἔκφρασης, καί τήν ἐμφάνιση τῆς ἴδιας ἀντιδημοκρατικῆς καί ρατσιστικῆς πρακτικῆς σέ συνέδριο μέ θέμα τά μειονοτικά δικαιώματα, μετέχω καί ἐγώ στίς δίκαιες ἀντιδράσεις πού ἐκδηλώθηκαν ἀπό τούς εὐαίσθητους ἀνθρώπους…».
Ἄς δοῦμε ὅμως καί τά πραγματικά γεγονότα πού προκάλεσαν τέτοια θύελλα. Στίς ἀρχές Νοεμβρίου ἔρχεται στά ἐπείγοντα τοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς ἕνας μουσουλμάνος ἀσθενής. Στήν συνεννόησή του μέ τόν εἰδικευόμενο γιατρό, πού τυγχάνει ὁμόγλωσσος καί ὁμόθρησκός του, χρησιμοποιεῖ μόνο τά τουρκικά, μέ ἀποτέλεσμα ἡ προϊσταμένη τῶν Ἐπειγόντων νά μήν μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ τί συμβαίνει καί τί πρέπει νά κάνει. Στίς ἐκκλήσεις της πρός τόν γιατρό (πού μόλις πρίν μιά βδομάδα εἶχε ἔρθει γιά εἰδικότητα!) νά τῆς ἐξηγήσει στά ἑλληνικά, δέχεται τήν ἐπιθετική παρέμβαση τοῦ ἀσθενοῦς «νά μοῦ βρεῖς μεταφραστή»! Ὁ νεαρός εἰδικευόμενος συνεχίζει νά ἀγνοεῖ τήν προϊσταμένη (ἡ ὁποία φέρει καί ποινική εὐθύνη γιά τήν ἐξέλιξη τοῦ περιστατικοῦ) καί ὅταν ἀργότερα αὐτή τόν ρωτᾶ γιατί δέν τῆς μετέφραζε, παραμένει σιωπηλός. Ἄγνοια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας; Πολιτική ἐπιβολῆς τῆς τουρκικῆς; Σκέτο θράσος; Πάντως ὅ,τι καί νά ἰσχύει – καί δέν ἦταν ἡ πρώτη τέτοια περίπτωση – ἡ προϊσταμένη προσέφυγε στόν Διοικητή καί βγῆκε ἡ σχετική ἐγκύκλιος (ἀνωτέρω). Θέτω λοιπόν τό ρητορικό ἐρώτημα: Μήπως θά προτιμοῦσαν οἱ διαμαρτυρόμενοι κατά τοῦ «ρατσισμοῦ» τῆς ἐγκυκλίου νά ἀδιαφοροῦσε τό προσωπικό καί νά κατέληγε ὁ μειονοτικός ἀσθενής; Ἡ προφανής ἀπάντηση εἶναι βεβαίως καταφατική. Ἕνας τέτοιος θάνατος θά ἦταν τό καλύτερο ἐπιχείρημά τους γιά τήν ἐπισημοποίηση τῆς διγλωσσίας.
* Καί πού ἔκανε – θυμίζουμε – δεκτή τήν δωρεά τοῦ Συλλόγου Ἐπιστημόνων Μειονότητας, ἕνα ἀσθενοφόρο, μέ τόν τίτλο τοῦ συλλόγου τῶν τουρκοφρόνων φάτσα κάρτα