«Μεσανατολικό και σύγκρουση πολιτισμών μετά την 11 η Σεπτεμβρίου»

Ομιλητές:

Ισμάτ Σάμπρη- Πρόξενος Παλαιστίνης
Γιώργος Καραμπελιάς- συγγραφέας
Παναγιώτης Σωτηρόπουλος- μαθηματικός, ερευνητής ΙΠΕΤ

Αμφιθέατρο Παπανικολάου, Κομοτηνή

13 Οκτωβρίου 2001

Συνδιοργάνωση με περιοδικό ΑΡΔΗΝ

none