Μόλις κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ Κοσµᾶ Καραΐσκου (τοῦ µεταξύ τῶν ἄλλων καί µεταφραστῆ µας καί ὑπευθύνου τοῦ tourkikanea.gr καί τῆς στήλης «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ» στήν τελευταία µας σελίδα) µέ τίτλο «Ὁ Σουλεϊµάν δέν ‘‘ἀγαπάει’’ µόνο…». Πρόκειται στήν πραγµατικότητα γιά µία παρουσίαση τῆς θέσης τῆς γυναίκας στήν γειτονική Τουρκία, ἔτσι ὅπως αὐτή ἀναδύεται ἀπό δεκάδες δηµοσιεύµατα τοῦ τουρκικοῦ Τύπου, ὅλα σχεδόν ἀνθολογηµένα ἀπό τήν ἐπικαιρότητα τῶν δύο τελευταίων χρόνων.

Ἡ εἰκόνα πού σχηµατίζεται εἶναι ἀποστοµωτική γιά ὅσους προπαγανδίζουν τήν «ὁµοιότητα» Ἑλλήνων καί Τούρκων καί γιά ὅσους ἐσχάτως ἀνακάλυψαν τήν γοητεία τῆς (νεο)ὀθωµανίας, εἴτε µέσα ἀπό τά πρόστυχα τουρκοσήριαλ εἴτε ἀπό τουριστικές ἐντυπώσεις. Τά σχόλια τοῦ συγγραφέα εἶναι ἐλάχιστα, ἀφοῦ δέν χρειάζονται. Ὑπάρχει µιά εἰσαγωγή στό θέµα τῆς διαφυλικῆς βίας στήν τουρκική κοινωνία, µεταφέρεται καί ἡ γνώµη τῶν ὀργανώσεων ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων, πού µαζί µέ τά συντριπτικά στατιστικά στοιχεῖα διαγράφουν τό µεγάλο τοπίο. Ὅσο γιά τό µικρό, τά γεγονότα µιλοῦν µόνα τους, ἀκόµα καί οἱ φωτογραφίες θά ἐπαρκοῦσαν σέ κάποιες περιπτώσεις. Ἐπίσης ὑπάρχει καί περαιτέρω τεκµηρίωση σέ πολλά δηµοσιεύµατα, µέ τήν παραποµπή στά σχετικά βίντεο πού εἶναι ἀναρτηµένα στό Διαδίκτυο.

Τό βιβλίο εἶναι µία µοναδική συµβολή στή γνώση τοῦ γείτονα καί ἀντιπάλου: µέσα ἀπό ἀνθρώπινες τραγωδίες – δέν λείπουν καί οἱ …κωµωδίες – προσφέρεται µιά ἀληθινή εἰκόνα τῆς τουρκικῆς κοινωνίας πού ὅλα τά ἡµεδαπά κατεστηµένα ΜΜΕ πασχίζουν νά ἀποκρύψουν. Βιβλίο εὐρείας κατανάλωσης, ἀπευθύνεται στόν καθένα καί θά κυκλοφορήσει στά βιβλιοπωλεῖα τῆς χώρας (λιανική τιµή 11 εὐρώ). Εἶναι ἔκδοση τοῦ ἀδελφοῦ περιοδικοῦ «Ἐνδοχώρα» καί οἱ συνδροµητές µας µποροῦν νά τό λάβουν ἀντικαταβολή σέ προνοµιακή τιµή (πληροφορίες στό τηλ. 6972 551680).

none
 
 

Ἀναρωτιέται κανείς, πόσο θράσσος µπορεῖ νά ἐπιδείξει ἐνώπιον σύνολης τῆς κοινωνίας ὁ ἐκμαυλιστής της καί νά συνεχίσει νά παρουσιάζεται ξεδιάντροπα ὡς ὁ σωτήρας της.

Μιλᾶµε γιά τά δύο (κυρίως) κόµµατα ἐξουσίας, πού µόλις εἶδαν τούς δύο οἰκονοµικούς εἰσαγγελεῖς Πεπόνη – Μουζακίτη νά ἑτοιµάζουν διώξεις κατά τραπεζιτῶν καί κοµµαταρχῶν σχετικά µέ τήν σκανδαλώδη χρηµατοδότησή τους µέ 200.000.000 ἀπό τήν Ἀγροτική Τράπεζα (κι ὄχι µόνο), µεθόδευσαν µιά µεταµεσονύκτια τροπολογία γιά ἀµνήστευση τῶν ἐµπλεκοµένων. Ἡ ὁποία µάλιστα πέρασε µέ τρόπο πού δείχνει συνενοχή ἐνδεχοµένως καί ὅλου τοῦ κατεστηµένου πολιτικοῦ συστήµατος!

Δέν τούς ἔφτανε πού δανείζονταν µέ ἐγγύηση τίς κρατικές ἐπιχορηγήσεις πού ΘΑ ἔπαιρναν µέχρι τό …2020. Δέν τούς ἀρκοῦσε πού νοµοθέτησαν καί ἔπαιρναν ἀναλογικά τίς µεγαλύτερες ἐπιχορηγήσεις στήν Εὐρώπη. Δέν σκοτίζονται πού οἱ Τσουκάτοι καί οἱ Γείτονες κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι παρά τίς ἀποκαλύψεις γιά τά µαῦρα ταµεῖα καί τίς ὑποτραπέζιες µιζοδοτήσεις. Δέν τούς ἔνοιαξε πού εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ κατ΄ ἐξοχήν ὑπεύθυνοι τῆς διάλυσης καί διαπόµπευσης τῆς χώρας, στά ὅρια τοῦ ἐθνικοῦ ὀλέθρου. Δέν ντρέπονται πού εἶναι πλέον πασίδηλη ἡ ἀδυναµία τους νά ἐξοφλήσουν τά χρήµατα αὐτά. Ἀλλά ἀκόµα καί τούτη τή στιγµή, πού ἀπαιτοῦν τό τελευταῖο εὐρώ ἀπό τήν τσέπη τοῦ Ἕλληνα πολίτη, οἱ ἴδιοι νοµοθετοῦν τήν ἀσυλία τους γιά τίς ποµπές τους!

Δέν γνωρίζουµε ἄν ὑπάρχει ἀκόµα κοινή λογική στήν Ἑλλάδα. ὅµως γιά µᾶς ὁ πιό λογικός – καί µετριοπαθής – στόχος µιᾶς κοινωνίας πολιτῶν θά ἦταν, συνεργούσης τῆς Δικαιοσύνης, νά κηρυχτοῦν ἐκτός νόµου τά δύο µεγάλα κόµµατα. Νά τεθοῦν στή θέση τῆς ἰταλικῆς Μαφίας, ὡς ἐχθρός τῆς κοινωνίας (παρότι ἐκείνη ἦταν σαφῶς πιό χρήσιµη στήν Σικελία). Τόσο γιά λόγους οὐσίας, ὅσο καί γιά λόγους ἠθικῆς. Ὅλα τ’ ἄλλα εἶναι νερό στόν µῦλο τῆς διαπλοκῆς καί τῆς κυβερνώσης συµµορίας.

none

Ὅταν ἐξελέγη, µόλις πέρυσι, πρόεδρος στή Γαλλία, ὅλοι τό γνωρίζανε πώς δέν εἶναι δά κι ὁ νέος Μέγας Ναπολέων. Ἄλλωστε ὅλος ὁ κόσµος ἔχει συνηθίσει πιά τήν µετριοκρατία καί ἔχει συµβιβαστεῖ µέ τήν ἰδέα νά τόν κυβερνοῦν ἄτοµα ἀπό τόν σωρό – µάλιστα αὐτό θεωρεῖται καί …δηµοκρατική κατάκτηση. Ὅµως τόση ἀνυπαρξία, τόση ἀπογοήτευση, τόσα σκάνδαλα σέ 10 µῆνες, ἦταν λογικό νά ρίξουν τήν δηµοφιλία του στό µισό καί ἡ δηµόσια ἀπαξίωση τῆς «σοσιαλιστικῆς» τάχαµου διακυβέρνησής του νά σπάσει κάθε ἀρνητικό ρεκόρ. Αὐτός ὁ καηµένος ὁ ἀνθρωπάκος ἦταν πού θά φρέναρε ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης τήν Μέρκελ καί πού θά ἡγεῖτο τοῦ µεσογειακοῦ Νότου; Ὁ εἰσβολέας στό Μάλι; Μέχρι καί ὁ λοῦστρος Ὄλι Ρέν βγῆκε ἐχθές γιά νά µεµφθεῖ τή Γαλλία σχετικά µέ τίς φτωχές της οἰκονοµικές ἐπιδόσεις καί νά τῆς κάνει συστάσεις! Ἀλλά ἀκόµα κι αὐτά πού εἶπε πρό διµήνου στή χώρα µας, περί διµερῶν συµφωνιῶν καί συνεργασιῶν, µᾶλλον µοῦφες βγῆκαν. Κι ὁ Τσίπρας πού τόν εἶχε συγκρίνει µέ τόν Γιῶργο Παπανδρέου (ἀναφερόµενος σέ Ὀλανδρέου) ἀπεδείχθη ἀκριβολόγος. Τό µόνο γιά τό ὁποῖο κατάφερε νά ἀκουστεῖ ἐκτός τῶν συνόρων τῆς χώρας του ἦταν ἡ νοµιµοποίηση τοῦ γάµου µεταξύ ὁµοφυλόφιλων, παρά τίς τόσες ἀντιδράσεις! Ἡ πολιτική ἀνεπάρκεια ἀνεπάρκεια, ἀλλά καί ἡ νεοταξική ἀτζέντα ἀτζέντα.

none

Δέν γνωρίζουµε ἀκριβεῖς ἀριθµούς (ἤ χώρα προέλευσης) τῶν νεήλυδων µουσουλµάνων κατοίκων τῆς Ἀθήνας. Εἶναι ὅµως παραπάνω ἀπό βέβαιο ὅτι ἡ συντριπτική τους πλειοψηφία δέν ἔχει καµµία σχέση (καταγωγή, ἰθαγένεια…) µέ τήν Τουρκία. Μᾶς εἶναι λοιπόν ἀκατανόητο τό πῶς νοµιµοποιεῖται ἡ γείτων στόν διάλογο γιά τήν δηµιουργία µουσουλµανικοῦ τεµένους στήν Ἀττική. Καί καλά γιά τόν Ἐρντογάν, πού κάνει αὐτό πού θεωρεῖ ὅτι δικαιοῦται, νά παρουσιάζεται δηλαδή ὡς προστάτης (καθένας καταλαβαίνει µέ ποιάν ἔννοια…) τῶν ἁπανταχοῦ µωαµεθανῶν. οἱ δικοί µας, ἐπίσηµοι καί µή, πού δέχονται νά βάζουν στήν ζυγαριά τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων αὐτό τό θέµα, τί ἀκριβῶς σκέφτονται; Εἶναι δυνατόν γιά ὁποιοδήποτε ἀντάλλαγµα νά βάλουµε τήν Ἄγκυρα ἐκπρόσωπο τῶν ἐν Ἑλλάδι Πακιστανῶν, Ἀράβων, Σουδανῶν κτλ µεταναστῶν; Ἄν αὐτοί οἱ δικοί µας δέν εἶναι βαλτοί ἤ πολιτικά ἀναλφάβητοι, τί ἀπάντηση ἄραγε δίνουν;

Πέρα ὅµως ἀπό τά ζητήµατα τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας ὑπάρχουν καί κεῖνα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων. Ἰσχυρίζεται κανείς στά σοβαρά ὅτι τόσες χιλιάδες ἄνθρωποι πού καλῶς ἤ κακῶς βρέθηκαν στή χώρα µας δέν δικαιοῦνται ἕναν χῶρο προσευχῆς; Φαντάζοµαι πώς αὐτό δέν τό λέει οὔτε ἡ Χρυσή Αὐγή. Ἄρα πρέπει νά βρεθοῦν τέτοιοι νόµιµοι χῶροι. Ἄν δέν τούς κάνει ἡ ἐπίσηµη πολιτεία, θά τούς κάνουν κάποιοι ἄλλοι. Τί λόγο θά µποροῦµε νά ἔχουµε ἐκεῖ µετά; Ἄν γίνει λ.χ. ἕνα κεντρικό τζαµί ἀπό κάποιαν ὕποπτη σέκτα, πῶς θά ἀποτρέψουµε τήν προσέλευση τῶν πιστῶν ἐκεῖ; Ἤ µήπως προτιµᾶµε τήν ἐπαναλειτουργία κάποιου ὀθωµανικοῦ τεµένους; Ἡ µακέτα (ἄνευ µιναρέ) µιά χαρά δέν φαίνεται;

Τό ἄν πρέπει νά χτιστεῖ τό ἰσλαµικό τέµενος στόν Ἐλαιώνα ἤ ὄχι δέν τό γνωρίζουµε, οἱ πλέον ἁρµόδιοι (ὅπως ὁ Γ. Καλαντζής, γ.γ. Θρησκευµάτων τοῦ ὑπουργείου Παιδείας) ἀπαντοῦν καταφατικά κι ἐµεῖς τούς ἐµπιστευόµαστε. Ἐκεῖνο ὅµως πού ἔχει τήν µεγαλύτερη σηµασία εἶναι ἡ νοµιµότητα, ὁ δηµοκρατικός ἔλεγχος καί ἡ τήρηση τῶν ὑποχρεώσεων τῆς χώρας µας χωρίς τήν διακινδύνευση τῆς δικῆς της ἀσφάλειας.

Στό ἴδιο λοιπόν πνεῦµα κινεῖται τό ὑπουργεῖο καί γιά τό θέµα τῆς παρεχόµενης ἐκπαίδευσης ὑποψηφίων ἰµάµηδων – ἱεροδιδασκάλων. Ἕνα ζήτηµα πού ἀφορᾶ εἰδικά τή Θράκη ἀλλά λείπει κι ἐκεῖ ἕνα κανονιστικό θεσµικό πλαίσιο. Ποιός εἶναι ἑρµηνευτής τοῦ Κορανίου στήν Ἑλλάδα; Τί µορφωτικά προσόντα ἔχει, ποῦ τά ἀπέκτησε; Τά παρέχει αὐτά ἡ χώρα µας (καί χώρα του); Σήµερα ὄχι. Πρίν ἑνάµιση µήνα λοιπόν συγκροτήθηκε ἄµισθη (βασικό!) Ἐπιτροπή ὑπό τόν καθ. Χασάν Μπαντάουι πού θά συλλέξει καί θά ἐπεξεργαστεῖ στοιχεῖα γιά τήν ἀναβάθµιση τοῦ θρησκευτικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήµατος τῆς µουσουλµανικῆς µειονότητας τῆς Θράκης. Μακάρι νά προκόψει ἡ προσπάθεια πού ἔρχεται νά βάλει µία τάξη σέ ἕνα ἄναρχο καί ἀνεξέλεγκτο τοπίο πού, θέλουµε δέν θέλουµε, ὑπάρχει. Ἄν δέν τό κάνει ἡ πολιτεία, ποιός;

none

Στήν τελετή ἀποφοίτησης τῶν μαθημάτων Κορανίου (πού ὀργανώνει τό τουρκικό Προξενεῖο Κομοτηνῆς διά τοῦ σεσημασμένου φασίστα Ἀχμέτ Μετέ) στά Κιμμέρια Ξάνθης, στίς 7 Ἀπριλίου 2013, δέν μετεῖχαν μόνο οἱ 40 μαθητές – ἀπόφοιτοι. Στήν τελετή πού στήθηκε στό τζαμί τοῦ χωριοῦ, μετεῖχαν ὁ μέγας χορηγός καί Πρόξενος Ὀσμάν Ἰλχάν Σενέρ, ὁ παρατρεχάμενός του βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, ὁ τουρκομουφτής Ξάνθης Ἀχμέτ Μετέ, ἄλλα διάφορα φασισταριά καί πράκτορες τῆς γείτονος, κόσμος καί λαός. Καί ποιός ἄλλος, ἀπό τά ἀνέλπιστα; Ὁ βουλευτής (ΠΑΣΟΚ) Ξάνθης Δημήτρης Σαλτοῦρος!

Γιά νά πῶ τήν ἀληθεια, παρά τίς αἰσχρές του δηλώσεις στό θέμα τοῦ νόμου γιά τούς ἰμάμηδες καί ἱεροδιδασκάλους, εἶχα μιάν ἐλπίδα ὅτι τίς εἶχε κάνει ἀπό στιγμιαία ἐπιπολαιότητα, μόνο γιά ψηφοθηρία. Θυμίζουμε πώς ὁ Σαλτοῦρος ἦταν ὁ μόνος χριστιανός βουλευτής τῆς Θράκης πού ὅταν ψηφίστηκε ἡ σχετική τροπολογία ἔβγαλε ἀνακοίνωση στήν ὁποία τόνιζε πώς παρότι, ὅπως ἔλεγε, ἦταν ἀναγκασμένος νά τήν ψηφίσει, ἦταν ἀντίθετος σέ αὐτήν! Μάλιστα στό κείμενό του οὐσιαστικά ἐνίσχυε τίς τουρκικές θέσεις: «Ἐπισημαίνω μάλιστα τό θέμα τῆς οὐσιαστικῆς ἀναβάθμισης τῆς θέσης καί τοῦ ἔργου τοῦ Μουφτῆ, ἀναβάθμιση ἡ ὁποία εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μέ τήν εὐρεία ἀποδοχή του ἀπό τήν μειονότητα¨. Οὐσιαστικά δηλαδή φωτογράφιζε τούς τουρκομουφτῆδες…..

Τώρα λοιπόν φαίνεται ὅτι δέν ἐπρόκειτο γιά φλέρτ ἀλλά γιά μόνιμη σχέση. Ἀναρωτιόμαστε, τί λέει στούς χριστιανούς ψηφοφόρους του ἄν τόν ρωτήσουν. Δέν μπορεῖ, ὅσο τενεκές καί νά εἶναι ἕνας πολιτικός, κάποιοι κάποιες εὐθῦνες ἤ ἔστω ἀπαντήσεις τοῦ ζητοῦν. Λοιπόν;

none

 Τότε που οι νομάρχες μιλούσαν τη γλώσσα της αλήθειας

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω μια ιστορικής σημασίας συνέντευξη ενός ανθρώπου που υπηρέτησε τη Θράκη αλλά και τη λογοτεχνία. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Φωτέα, τον φωτισμένο νομάρχη που με ευσυνειδησία διοίκησε τον νομό Ροδόπης επί οκτώ έτη (1974-1981). Ως νομάρχης Ροδόπης άφησε σημαντικό θεσμικό και πολιτιστικό έργο, έργο που ακόμα θυμούνται με θαυμασμό και ευγνωμοσύνη οι Κομοτηναίοι. Σε συνέντευξή του με θέμα τους Πομάκους ο Παναγιώτης Φωτέας, ως άριστος χειριστής του ελληνικού λόγου, καταθέτει συγκλονιστικές μαρτυρίες για το ιστορικό παρελθόν της Θράκης και αρχαιολογικά στοιχεία που καταδεικνύουν τις βυζαντινές ρίζες των Πομάκων.
  Read the rest of this entry…

none

Τό τί παραπληροφόρηση πέφτει γιά καθετί πού παίζει στή Θράκη, δέν περιγράφεται. Κλασικό παράδειγµα ἡ πρόσφατη (29-3-13) ἱστορία µέ τή συµπλοκή χρυσαυγιτῶν καί ἀναρχοτέτοιων στήν Ξάνθη, µέ θῦµα ἕναν µουσουλµάνο. Γράφτηκαν ἀπίστευτα σενάρια, ἐξωπραγµατικά νούµερα καί βλακεῖες ἀπερίγραπτες. Τό µόνο πραγµατικό γεγονός ἦταν ἡ σύγκρουση µερικῶν δεκάδων ἀτόµων ἀπό τίς προαναφερθεῖσες ὁµάδες καί τό µεταξύ τους κυνηγητό. Ἔ, πάνω στόν χαλασµό, βρέθηκε µεταξύ τῶν δύο «πυρῶν» ὁ καηµένος ὁ Τζουνεΐτ ἀπό τήν Πάχνη, πού οἱ χρυσαυγίτες τόν πέρασαν γιά ἀντίπαλο. Ἔφαγε λοιπόν κατά λάθος τό ξῦλο καί τόν ἔστειλαν στό νοσοκοµεῖο, ἁπλῶς γιατί βρέθηκε νά περνάει ἀπό κεῖ τή λάθος στιγµή. Οὔτε προκάλεσε, οὔτε εἶχε ἐµπλακεῖ, οὔτε ἔπαιξε ρόλο τό θρήσκευµά του οὔτε τίποτε ἀπό ὅσα γράφτηκαν (µέχρι τό ὅτι µίλησε ποµάκικα ἤ καί σήκωσε …τούρκικη σηµαία!). Κάποιοι θέλουν νά ἡρωοποιηθοῦν, ἄλλοι νά ἐµφανιστοῦν ὡς θύµατα, ἄλλοι νά ποινικοποιήσουν τούς ἀντιπάλους τους καί τήν πληρώνει ἡ ἀλήθεια. Ἐλπίζουµε νά µήν τήν πληρώσει κι ὁ τόπος µας κάποια στιγµή.

none

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρουσιάζουν την Πέμπτη 16 Μαΐου, ώρα 19:30, το νέο βιβλίο του Μελέτη Η. Μελετόπουλου,

με τίτλο

Κοινοτισμός, το έργο του Κωνσταντίνου Καραβίδα και οι συγγενείς προσεγγίσεις.

 

Γιά το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφείς Κώστας Σταματόπουλος, Γιώργος Ευαγγελόπουλος και Σπύρος Κουτρούλης, και ο συγγραφέας. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στον νέο χώρο πολιτικής & πολιτισμού του Άρδην, Ξενοφώντος 4, πλ. Συντάγματος. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

none


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters