Σήµερα θά σᾶς βάλουµε ἕνα εὔκολο τέστ, νά δοῦµε τί µάθατε µετά ἀπό τόσα χρόνια ἀνάγνωσης τοῦ «Ἀντιφωνητῆ». Ἄλλωστε καιρό ἔχουµε νά τό κάνουµε αὐτό καί φοβούµαστε πώς ἡ θρακοµάθειά σας θά ἀρχίσει νά ὑποχωρεῖ.Ἀπό φέτος λοιπόν ἡ Τουρκία διά τοῦ ἐν Κοµοτηνῇ ἐγκαταβιοῦντος Προξένου της ἀνακοίνωσε ὅτι «ἡ µειονότητα θά τιµᾶ τόν Μεχµέτ Χιλµή». Ποιός εἶναι αὐτός; Ἤταν ἕνας δάσκαλος (1902-1931), φανατικός κεµαλιστής πού κατά τή δεκαετία τοῦ ‘20 πρωτοστάτησε στήν ἵδρυση τῆς Τουρκικῆς Νεολαίας Κοµοτηνῆς καί τῆς Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης (καί οἱ δύο ἔχουν ἀπαγορευτεῖ ἀπό τά ἑλληνικά δικαστήρια καί συνεχίζουν νά λειτουργοῦν παράνοµα) κι ἔβγαλε 3 διαδοχικά τουρκόφωνες ἐφηµερίδες (Yeni Ziya, Yeni Υοl, Yeni Αdim) πού λυσσοῦσαν κατά τῆς Ἑλλάδος καί τῶν παλαιοµουσουλµάνων. Οἱ ἐφηµερίδες του ἀπαγορεύτηκαν, ὁ ἴδιος φυλακίστηκε καί ἐξορίστηκε γιά ὑπονόµευση τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας, οἱ δέ κατηγορίες ἀποδεικνύονται ἀληθεῖς καί ἀπό τό ἀρχειακό ὑλικό πού τόν συνδέει µέ τό τουρκικό Προξενεῖο Κοµοτηνῆς καί τήν τουρκική Πρεσβεία τῆς Ἀθήνας. Αὐτόν λοιπόν τόν φασίστα ἀρχιπράκτορα τόν τίµησαν ὡς «ἥρωα» στίς 25/6, προσευχόµενοι στόν τάφο του οἱ Ἀχµέτ Καρά, Τσετίν Μάντατζη, Ἀχµέτ Μέτε, Ὀζάν Ἀχµέτογλου, Νιχάτ Ὀσµάνογλου, Μεχµέτ Χατζηχαλήλ, Ἰµάµ Ἐφέντη κι ἄλλα …7 ἄτοµα. Ρωτᾶµε, λοιπόν: 

1) Πόσος εἶναι ὁ µισθός τῶν 14 παρισταµένων; (ναί, µέ δῶρα, κρατήσεις κτλ, ὅλα µαζί).

2) Πόσους ἀκόµη Τούρκους ἥρωες θά ἀνακαλύψει ὁ Τοῦρκος Πρόξενος στήν ἑλληνική Θράκη;

3) Πόσες ἑκατοντάδες κόσµο θά ἔχει τοῦ χρόνου τό ἴδιο µνηµόσυνο;

 

none