«Η Αρμενική Γενοκτονία και το δικαίωμα στη μνήμη»

Ομιλητές:

Φάνης Μαλκίδης- συγγραφέας
Κώστας Καραΐσκος- διευθυντής «Α»
Εκπρόσωποι της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδας και της Αρμενικής Κοινότητας Αλεξανδρουπόλεως

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Αλεξανδρούπολη

27 Ιανουαρίου 2001

Συνδιοργάνωση με τη Αρμενική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης

none