(Βακχεύοντες ἀπηνῶς καὶ μαινόμενοι ἐν ἀκρασίᾳ ἔξωθεν τοῦ σπηλαίου, ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ Ἀχώρητος)…

                                                                                                                                     του Νεκτάριου Δαπέργολα 

      «Πόρνης ἐπεθύμει ὁ Θεός; Ναί, πόρνης· τῆς φύσεως τῆς ἡμετέρας λέγω…Ὑψηλὸς ἦν, καὶ αὕτη ταπεινή. Ἀκήρατος ἦν, ἀνώλεθρος ἡ οὐσία, ἄφθαρτος ἡ φύσις, ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος, ἀεὶ ὤν, ὑπερβαίνων ἀγγέλους, ἀνώτερος τῶν ἄνω δυνάμεων, νικῶν λογισμόν, ὑπερβαίνων διάνοιαν, ὀφθῆναι μὴ δυνάμενος, πιστευθῆναι δὲ μόνον. Ἄγγελοι ἔβλεπον καὶ ἔτρεμον, τὰ Χερουβὶμ τὰς πτέρυγας ἐπέβαλλον, πάντα ΓΕΝΝΗΣΗἐν φόβῳ. Ἐπέβλεπεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐποίει αὐτὴν τρέμειν· ἠπείλει τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐξήραινεν αὐτήν… Πῶς εἴπω; Πῶς παραστήσω; Ἡ μεγαλωσύνη αὐτοῦ πέρας οὐκ ἔχει, ἡ σοφία αὐτοῦ ἀριθμὸν οὐκ ἔχει, τὰ κρίματα αὐτοῦ ἀνεξιχνίαστα, αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἀνεξερεύνητοι…

Read the rest of this entry…

Comments Off

TarkovskyΦτάσαμε λοιπόν ἐδῶ, στό τελευταῖο φῦλλο τοῦ «Ἀντιφωνητῆ». Μιά πορεία 17,5 χρόνων ἔφτασε στό τέρμα της αἰσίως καί δέν μποροῦμε νά παραπονεθοῦμε. Παρότι ἐρασιτέχνες, παρότι ἐπαρχιῶτες, καταφέραμε νά ἐκφράσουμε ὄχι μόνο τόν δικό μας καημό ἀλλά καί ἕναν κόσμο ἀνά τήν Ἑλλάδα πού δέν ἔβρισκε πουθενά στά ΜΜΕ τήν ἀλήθεια καί τόν ἑαυτό του.
Δέν ξέρω ἄν κάτι μένει ἀπό τό ὅλο ἐγχείρημα, τό ὁποῖο πάντως σέ μιά παρόμοια μορφή θά συνεχιστεῖ, Θεοῦ θέλοντος καί ὑμῶν βοηθούντων, στό Διαδίκτυο. Ὅλοι θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι αὐτό πού κάναμε εἶχε μεγάλη σημασία, ὅτι ἔδειξε κάποιον δρόμο καί ὅτι ὠφέλησε κι ἄλλους ἀπό τούς πρωτεργάτες του. Ἐξαίρεση δέν ἀποτελοῦμε οὔτε σ’ αὐτό. Στά χρόνια πού πέρασαν ἄν κάτι πρωτίστως ὑπηρετήσαμε μέ συνέπεια ἦταν ἡ ἄρθρωση ἑνός καθαροῦ λόγου πάνω στό μειονοτικό ζήτημα τῆς ἑλληνικῆς Θράκης. Χωρίς ὑποκρισίες, χωρίς μισές ἀλήθειες, χωρίς προκαταλήψεις δώσαμε στό κοινό μας τόσο τίς εἰδήσεις όσο καί τόν σχολιασμό τους (ἀφοῦ δέν εἶναι εὔκολο νά ἀναγνωστοῦν σωστά χωρίς ἐμπειρία τοῦ χώρου καί τῶν προσώπων). Μιλήσαμε γιά τό ἐθνικό μας συμφέρον ὅταν κανείς δέν τολμοῦσε νά τό ἀναφέρει καί ἀναδείξαμε τίς ὑπερβολές καί τίς ἐλαφρότητες πού συχνά χαρακτηρίζουν τό εὐαίσθητο στά ἐθνικά θέματα κοινό.

Read the rest of this entry…

Comments Off

γραφεία DEB 081215Τό περιστατικό τῆς 8ης Δεκεμβρίου 2015 ἀκούστηκε ἀρχικά σοβαρό. Κάποιοι εἶχαν σπάσει τά τζάμια τῶν γραφείων τοῦ κόμματος τῶν τουρκοφρόνων (DEB) καί ἀφοῦ μπῆκαν μέσα ἔγραψαν συνθήματα στούς τοίχους (ὑπογράφοντας ὡς ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ) καί προκάλεσαν ἀκόμη μερικές μικροφθορές. 

Σέ πρῶτο χρόνο λοιπόν πήγαμε κι ἐμεῖς ἐπιτόπου, μέ κάποιαν ἀνησυχία μήπως πράγματι κάποιος λιγόμυαλος ἀγανάκτησε μέ τήν προκλητικότητα τῶν Τούρκων καί ξέσπασε στά τζάμια τῶν γραφείων τους. Φυσικά κάτι τέτοιο θά ἦταν μεγάλη ἔκπληξη, ἄν ἀναλογιστεῖ κανείς τό κλῖμα ἐφησυχασμοῦ καί ἰδιώτευσης πού κυριαρχεῖ στήν ἑλληνική κοινωνία (καί) τῆς Θράκης, ἀλλά δέν μποροῦσε καί νά ἀποκλειστεῖ. Ἐνδεχομένως κάποιος νεαρός, κάποιος μεμονωμένος νά ρίσκαρε μιά τέτοιαν ἐνέργεια, πού τήν ἔντυσε καί μέ μιά ψεύτικη συλλογικότητα στό σύνθημα τοῦ τοίχου. Κάτι βεβαίως πού ἦταν βούτυρο στό ψωμί τῶν Τούρκων, τῶν ὁποίων ὁ καημός εἶναι ὅτι κανείς τοπικά δέν τούς δίνει σημασία – οὔτε καί οἱ ὁμόθρησκοί τους.
Σύντομα διαλύθηκαν οἱ ἀμφιβολίες μας. Γιατί λίγο ἀργότερα μάθαμε ἀπό τίς ἀνακοινώσεις τῶν Τούρκων – ἀκόμα καί ἀπό τήν ἐπίσημη ἀντίδραση τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στήν Ἄγκυρα… – ὅτι οἱ ἄγνωστοι δράστες εἶχαν κλέψει καί τό τρακαρισμένο αὐτοκίνητο τοῦ Σαδίκ Ἀχμέτ πού βρισκόταν στόν χῶρο! Ἔ, πεῖτε το ρέ σεῖς νά μή σκᾶμε χωρίς λόγο! Τώρα ὅλα πιά ξεκαθάρισαν: μιλᾶμε γιά ἄλλη μία γελοία προβοκάτσια τῶν φασιστοειδῶν τῆς μειονότητας καί τῶν πρακτόρων τῆς Ἄγκυρας.

Read the rest of this entry…

Comments Off

dundar-serifΠαρακολουθώντας τόν τουρκικό τραμπουκισμό, στή Συρία ἀλλά καί ἐν γένει, μπορεῖ κανείς νά βγάλει ἄκοπα καί γρήγορα πλῆθος συμπερασμάτων μᾶλλον δυσοίωνων γιά τήν περιοχή μας. Δέν εἶναι ὡραῖος ὁ ρόλος τῆς Κασσάνδρας ἀλλά εἶναι πολύ χειρότερη ἡ μοίρα ἐκείνου πού κοιμᾶται τόν ὕπνο τοῦ δικαίου.
Τί εἴδαμε λοιπόν στή Συρία; Μιά Τουρκία πού μετέβαλε δυό φορές ἄρδην τή θέση της τά τελευταῖα χρόνια ἔναντι τῆς γειτονικῆς της χώρας: μετά τήν ἔξωση τοῦ Ὀτζαλάν ἀπό τή Δαμασκό οἱ συροτουρκικές σχέσεις πέρασαν ἕναν μήνα τοῦ μέλιτος πού κόντεψε νά φτάσει σέ …γάμο. Ἡ Τουρκία προσφερόταν γιά τήν ἀναδιοργάνωση τοῦ συριακοῦ στρατοῦ, καταργοῦσε τή βίζα γιά τούς Σύριους καί προωθοῦσε ἑνιαῖο οἰκονομικό χῶρο, προσπαθώντας ἀνοιχτά νά δορυφοροποιήσει τήν γείτονά της. Ὅταν τό σχέδιο ἀπέτυχε καί ξέσπασε ἡ «ἀραβική Ἄνοιξη», ἡ κυβέρνηση τοῦ ΑΚΡ πίστεψε πώς ποντάροντας στήν πτώση τοῦ Ἄσαντ θά κερδίσει. Πρωτοστάτησε στήν διάλυση τοῦ γείτονά της, μπῆκε ἐνεργότερα ἀπό ὅλους στόν σχεδιασμό τῆς τζιχαντικῆς λοιμικῆς καί προσπάθησε νά σύρει τούς πάντες στό παιχνίδι αὐτό. Τώρα προβάλει τήν τουρκμενική μειονότητα τῶν 100.000 ἀνθρώπων γιά νά δώσει ἔρεισμα στίς πειρατικές της ἐνέργειες, εἰδικά μέ τήν κατάρριψη τοῦ ρωσικοῦ Σουχόι.

Read the rest of this entry…

Comments Off

elmaΣτην Ελλάδα της Συριζοανέλ πληνκυβέρνησης προ ημερών είχαμε άλλη μία «νίκη»: ξένα επενδυτικά funds ανέλαβαν τον έλεγχο των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας. Με τι όρους έγινε αυτό, δεν πολυκατάλαβα. Μπήκαν, λέει, σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων που όμως έγιναν με όρους ξεπουλήματος. Η τιμή της EUROBANK στο 1 λεπτό (!), της ΕΘΝΙΚΗΣ στα 2, της Πειραιώς στα 3 και της ALPHA BANK στα 4 λεπτά! Η εικόνα δίπλα δείχνει το ισοδύναμο ενός πακέτου 80 μετοχών της ΕΤΕ! Με τον τρόπο αυτόν εξαφανίστηκε η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου σε αυτές, παρότι αυτό το τελευταίο έριξε δεκάδες δισεκατομμύρια στην ανακεφαλοποίησή τους: στη EUROBANK βρίσκεται λίγο πάνω από τό …2% (από τό 35%!), στην ΕΘΝΙΚΗ υποδιπλασιάστηκε (από 57% στο 24%), ενώ στις άλλες δύο οι μειώσεις είναι ακόμη πιό τρομακτικές: στην Alpha Bank 11% από 64%, στην Πειραιώς 22% από 67%. Κοντολογίς, τα κάπου 40 δισ. με τα οποία «σώθηκαν» τα προηγούμενα 3 χρόνια οι τράπεζες αυτές, εξαφανίστηκαν! Πώς έγινε αυτό το θαύμα; Με τις νέες τροποποιήσεις που πέρασε η Βουλή (παρ. 5, άρθρο 7, Ν. 4310/15), επιτρέποντας στους ιδιώτες επενδυτές να καθορίσουν τις τιμές των τραπεζικών μετοχών οι ίδιοι, κατά την μέθοδο του book-building και υποχρεώνοντας το κρατικό ΤΧΣ να αποδεχθεί τις νέες τιμές, ακόμη και αν δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία των μετοχών. Κάπως έτσι οι ξένοι «επενδυτές» αξιολόγησαν τις 4 τράπεζες στα 0,8 δισ. δολάρια (!), τέσσερεις φορές κάτω από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τους αξία και την ώρα που η περιουσία τους αγγίζει τα 358 δισ. δολάρια! Κι έχεις και την Κυβέρνηση να επαίρεται πως έσωσε τις καταθέσεις των Ελλήνων!
Τι πρακτικά αποτελέσματα θα έχει αυτή η κατάσταση περαιτέρω; Πρώτα πρώτα όσοι βάλανε πέρυσι τα λεφτά τους σε τραπεζικές μετοχές, σήμερα τα έχουν χάσει σε ποσοστό περί το 95% (βλ.www.analyst.gr/2015/11/23/to-trapeziko-kolpo). Δεύτερον, διαμορφώνεται ένα τοπίο όπου οι τραπεζίτες όχι μόνο δεν έχασαν (φυσικά) τον κομβικό τους ρόλο στη ζωή και καταστροφή της χώρας αλλά είναι επιπλέον και αλλοδαποί! Ο αφελληνισμός αυτός, σε συνδυασμό με την απώλεια του όποιου ελέγχου από το κράτος, ανοίγει διάπλατα την πόρτα για κάθε είδους παιχνίδια σε βάρος των Ελλήνων που έχουν το παν υποθηκευμένο στις τράπεζες.
Η κατοχή λοιπόν βαθαίνει, οι τραπεζοτσολιάδες συνεχίζουν τη δράση τους ανενόχλητοι και η πάλαι ποτέ αντιμνημονιακή Κυβέρνηση υπογράφει ασμένως τα εγκλήματα σε βάρος της χώρας μας. Ζοφερός ο ορίζοντας, για να χρησιμοποιήσουμε ένα σχήμα λιτότητας…

Comments Off

ΚΡΙΟΣ

zvdiaΟ ενεργός Ουρανός σε καλεί να κάνεις την έκπληξη ή να αιφνιδιάσεις εχθρούς και φίλους επιλέγοντας αυτό που… δεν θα περίμενε κανείς! Είσαι π.χ. συριζαίος; Βγες μπροστάρης στην απεργία, βρίζοντας την Κυβέρνηση που μας πίνει το αίμα! Παράλληλα, η Σελήνη στον Ζυγό μπορεί να συμβάλει σε μια συμφωνία που θα σε πάει σε άλλο επίπεδο. Οι προκλήσεις είναι διαδοχικές και μπορεί να έχεις μια ενδιαφέρουσα ερωτική «συνάντηση» με πρόσωπο που μέχρι χθες ούτε σου περνούσε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι μεταξύ σας (ΚΥΠατζής, τραπεζοτσολιάς κτλ).
ΤΑΥΡΟΣ
Η Σελήνη στον Ζυγό ενδέχεται να δημιουργήσει μια κάποια αναστάτωση ή αβεβαιότητα στα εργασιακά σου. Βεβαίως αν είσαι ρεπατζής πιτσαδόρος δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα, τι να φοβηθείς… Επίσης αν σπούδασες γιατρός, μηχανικός, γεωπόνος, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κάτι άχρηστο τελοσπάντων στην Ελλάδα, τα ανεργασιακά σου θα παραμείνουν αμετάβλητα, μη το φοβάσαι. Όλα θα εξελιχθούν ομαλά αν επιδείξεις μεγαλύτερη ελαστικότητα απέναντι στο νέο ή το διαφορετικό (μπέιμπι σίτερ, βαποράκι, παρκαδόρος τα καλοκαίρια…).

Read the rest of this entry…

Comments Off

ΕΔΕΣΣΑ Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Σύλλογος «Ενωμένη Ρωμηοσύνη» (Ε.ΡΩ.) διοργάνωσε στην καρδιά της Μακεδονίας δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις με ομιλητή τον Νεκτάριο Δαπέργολα και με θέμα «Η Μακεδονία, οι Σλάβοι και η ιστορία μιας παραχάραξης». Η πρώτη διάλεξη δόθηκε στη Νάουσα το Σάββατο 28/11 (φωτό) και η δεύτερη την επόμενη μέρα στην Έδεσσα.

Read the rest of this entry…

Comments Off

verginaΗ Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης («ΖΜΘ») καλωσορίζει την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού («ΕΠΑΝΤ») σύμφωνα με την οποία η Αθηναϊκή Ζυθοποιία – θυγατρική της Heineken NV στην Ελλάδα που διακινεί τα σήματα ΑΛΦΑ, Amstel, Heineken, Fischer, κ.α. – καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά ζύθου, υιοθετώντας συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση πρακτικές που είχαν ως μοναδικό τους στόχο τον αποκλεισμό ανταγωνιστικών προϊόντων και τον περιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης ομοειδών επιχειρήσεων.

Για τον λόγο αυτό η ΕΠΑΝΤ επέβαλε εις βάρος της – ολλανδικών συμφερόντων – Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, πρόστιμο 31,45 εκατομμυρίων Ευρώ καθώς και επιπρόσθετους περιοριστικούς όρους, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων καταχρηστικών πρακτικών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στο μέλλον και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής αγοράς μπύρας σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Read the rest of this entry…

Comments Off

Ἐγώ θά σᾶς μεταφέρω μιάν εἴδηση πού βρῆκα στόν ξένο Τῦπο (μπορεῖ καί νά ἔπαιξε καί στά δικά μας ΜΜΕ, δέν τό γνωρίζω) καί σεῖς βρεῖτε τή σχέση τῆς πραγματικότητας πού περιγράφει μέ τή χώρα ὅπου ζοῦμε.

Ἡ ἑταιρεία js στίς ΗΠΑ, πού ἀνήκει στόν Τζέημς Σού (φωτό), ἐκμισθώνει συχνότητες σέ διάφορους ἀμερικανικούς ραδιοσταθμούς καί μεταδίδει «κινεζόφιλες εἰδήσεις καί προγράμματα» σέ καμμιά ντουζίνα πόλεις (Οὐάσινγκτον, Σάν Φρανσίσκο, Βοστώνη, Χιοῦστον, Φιλαδέλφεια…). Τό πρακτορεῖο Ρώυτερς ἀνακάλυψε πώς πρόκειται γιά μέρος ἑνός παγκόσμιου δικτύου πού λειτουργεῖ σέ 14 χῶρες μέ 33 ραδιοσταθμούς πού ἀποκρύπτουν τόν βασικό τους μέτοχο, πού εἶναι τό κρατικό China Radio International. Τό πρόγραμμα πού μεταδίδουν οἱ σταθμοί αὐτοί προέρχεται ἀκριβῶς ἀπό τό CRI, ἐνῶ οἱ ἰδιοκτῆτες εἶναι Κινέζοι μετανάστες – ἐπιχειρηματίες.
Τώρα λοιπόν οἱ ἀμερικανικές ὑπηρεσίες ψάχνουν τήν ὑπόθεση, μήπως πρόκειται γιά παραβίαση τῆς ἐγχώριας νομοθεσίας ἡ ὁποία ἀπαγορεύει σέ ξένες κυβερνήσεις καί ἀντιπροσώπους τους νά κατέχουν ἄδεια ραδιοσταθμοῦ. Ἐπίσης καί τό ποσοστό πού μπορεῖ κάποιος ἀλλοδαπός (πρόσωπο ἤ ἑταιρεία) νά κατέχει στό μετοχικό κεφάλαιο ἑνός σταθμοῦ εἶναι μέχρι 20% ἤ 25% γιά τήν μητρική ἀμερικανική ἑταιρεία. Μά καί πέρα ἀπό αὐτό, τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἐρευνᾶ τό ἐνδεχόμενο παραβίασης τῆς νομοθεσίας (Foreign Agents Registration Act) γιά τούς πράκτορες ξένων συμφερόντων πού ἐμπλέκονται σέ πολιτική δραστηριότητα μέ σκοπό τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιρροῆς τους στήν ἀμερικανική πολιτική ἤ στήν κοινή γνώμη!
Αὐτά συμβαίνουν στίς ΗΠΑ ἔναντι τῶν κινεζικῶν (κι ὄχι μόνο) ἐπιχειρήσεων ΜΜΕ. Στά αὐτιά τοῦ μέσου ἑλληνέζου, πού θεωρεῖ πολιτική πραγματικότητα τόν στοματικό θόρυβο τοῦ κομματάρχη του καί θαρρεῖ πώς τό ἐθνικό συμφέρον εἶναι ἀπολίθωμα τοῦ παρελθόντος ἤ ἐφεύρεση τοῦ καπιταλισμοῦ, ὅλα τοῦτα πρέπει νά ἠχοῦν περίπου συνωμοσιολογικά. Γιαυτό καί στόν πρόσφατο νόμο γιά τά ἰδιωτικά ΜΜΕ δέν ὑπάρχει καμμία πρόβλεψη γιά τούς τυχόν ξένους ἰδιοκτῆτες, γιαυτό καί στή Θράκη οὐδείς (πλήν ἡμῶν) ἀσχολεῖται μέ τά ἑβδομαδιαῖα φῦλλα τῶν τουρκοφρόνων, ὁρισμένα ἀπό τά ὁποῖα εἶναι τακτικά δελτία ἐθνοφυλετικοῦ μίσους. Ἐμεῖς ἄλλωστε εἴμαστε προοδευτικοί καί χαλαροί ἄνθρωποι, ὄχι σάν τούς Ἀμερικάνους – ποιός μᾶς ἀπειλεῖ ἄλλωστε;

Comments Off


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters