Πρίν δύο περίπου ἑβδομάδες (19/11/13) ἡ Τουρκία πέτυχε ἕναν ἀκόμη στόχο τῆς ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς. Ἐξελέγη στήν 21-μελή Ἐπιτροπή τῆς UNESCO γιά τά ἑπόμενα τέσσερα χρόνια. Πῶς τό πέτυχε; Ὅπως τό εἶχε προ-ανακοινώσει ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Παιδείας Ναμπί Ἀβτζή, μέ τά γρόσια! Διπλασίασε τήν συνδρομή της πρός τόν διεθνή όργανισμό, ὁ ὁποῖος λαμβάνει ὅλο καί λιγότερα χρήματα ἀπό τίς ΗΠΑ καί ἀπό χῶρες σέ κρίση, καί ἡ δωροδοκία ἔπιασε τόπο. Κι ἀμέσως βγῆκε ὁ Νταβούτογλου νά μιλήσει γιά τήν προστασία τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς «τῆς χώρας του», πού ἐκπροσωπεῖ 11 περιόδους πολιτισμοῦ τῆς Ἀνατολίας (νεολιθικό, ἑλληνιστικό, βυζαντινό…)! 

Ἀφοῦ λοιπόν διέλυσαν ὅ,τι μνημεῖο ξένης πολιτιστικῆς μαρτυρίας μπόρεσαν (ἑλληνικό, ἀρμένικο, ἀραβικό, ἀσσυριακό, κουρδικό…), κι ἀφοῦ ρήμαξαν τήν Κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο στήν ἀρχαιοκαπηλεία καί στούς βανδαλισμούς, τώρα ἔρχονται νά ἀναστηλώσουν μερικούς ναούς γιά λόγους τουριστικούς καί ἐπικοινωνιακούς, παριστάνοντας τούς πολιτισμένους. Καί τήν ἴδια στιγμή μετατρέπουν ὀρθόδοξους ναούς σέ τζαμιά, σύμφωνα μέ τήν παλιά τους ἁρπακτική τακτική, μή ἐξαιρώντας ἀπό τήν ἄθλια αὐτή μοίρα οὔτε τό καύχημα τῆς παγκόσμιας χριστιανικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, τήν Ἁγία Σοφία τῆς Κωνσταντινούπολης! Ταυτοχρόνως σκίζονται νά ζητοῦν πίσω ἀπό τά εὐρωπαϊκά καί ἀμερικανικά μουσεῖα ὅ,τι ἔχει προέλευση τήν μικρασιατική γῆ, κατά κανόνα φυσικά μή τουρκικό. Μέ θράσσος χιλίων πιθήκων ὁ ὑπουργός Πολιτισμοῦ τῆς γείτονος Ἐρτουγρούλ Γκιουνάι δήλωνε στόν Economist: “Πιστεύω ὁλόψυχα πώς κάθε ἀρχαιότητα ἀπό ὁποιοδήποτε μέρος τοῦ κόσμου πρέπει νά ἐπιστρέφει τελικά στήν πατρίδα του. Ἀκόμη κι ἄν αὐτά τά ἀντικείμενα εἶναι ἀπό πέτρα, ἔχουν ψυχή σάν τούς ἀνθρώπους, ὅπως ἔχουν καί τά ζῶα, τά φυτά, τά μνημεῖα. Ἡ ἁρπαγή ἑνός μνημείου ἀποσταθεροποιεῖ τόν κόσμο καί εἶναι ἀσέβεια στήν Ἱστορία.” Μά τί εὐαίσθητη ψυχή αὐτός Ἐρτουγρούλ!
Πάντως τώρα πού βγῆκε στό προσκήνιο ἡ Τουρκία, ἔχουμε μιάν εὐκαιρία (ὡς Ἑλλαδίτες, Κύπριοι, Ἀρμένιοι κτλ) νά τήν κράξουμε ἐνώπιον ὅλης τῆς Οἰκουμένης γιά τίς βαρβαρότητές της. Θά τό κάνουμε ὅμως;