Τοῦτες τίς ἅγιες μέρες, ὅπως κάθε χρόνο, εἴχαμε καί τά γνωστά σώου τῆς «φιλανθρωπίας» τῶν χορτάτων καί τῶν ὑποκριτῶν. Ἄν ὅμως πρίν 5-10 χρόνια μᾶς ἐνοχλοῦσαν μιά φορά, τώρα μέ τήν κοινωνική καταστροφή πού βιώνουμε μᾶς ἐνοχλοῦνε δέκα! Κάπως ἔτσι εἴπαμε νά γράψουμε ἕνα σημείωμα ἀηδίας γιά αὐτόν τόν καθεστωτικό φαρισαϊσμό, σταχυολογώντας τρία κραυγαλέα του παραδείγματα.

 

Στό πρῶτο εἴχαμε τή συγκέντρωση χρημάτων ἀπό τήν ὁμογενειακή ὀργάνωση τῶν ΑΧΕΠΑ, πού ἀπέφερε 20.000 δολάρια γιά χίλιες φτωχές οἰκογένειες τῆς πατρίδας μας. Πού σημαίνει 20 δολάρια (ἤ 16 εὐρώ!) ἀνά οἰκογένεια, πού μέ τό χλιδάτο αὐτό πακέτο καλεῖται νά περάσει 20 μέρες. Τήν συγκινητική αὐτή δωρεά ἔκανε μέσῳ φιλανθρωπικοῦ ἱδρύματος τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας στίς 3/12/12 ὁ ἀνώτατος Πρόεδρος Dr. John Grossomanides.

Στό δεύτερο παράδειγμα εἴχαμε τήν γενναιόδωρη σύμπραξη τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας καί τοῦ ΣΚΑΙ γιά …συγκέντρωση παιχνιδιῶν (!) πού θά δωρίζονταν σέ παιδιά ἱδρυμάτων. Τό ἐπικοινωνιακό χάπενινγκ ἔγινε σέ διάφορες πόλεις, μεταξύ αὐτῶν καί στήν Ἀλεξανδρούπολη (23-12-12) γιά τό Παιδικό Χωριό SOS στό Ἀρίστεινο καί τόν σύλλογο Φίλων Αὐτιστικῶν Ἀτόμων Ἕβρου. Καταξοδεύτηκαν…

Στό τρίτο εἴχαμε ἄλλο βοθροκάναλο, τό Μέγκα, πού μαζί μέ τόν Δῆμο Ἀθηναίων ἀνέλαβαν τήν ἴδια «λάρτζ» πρωτοβουλία ἀλληλεγγύης. Καί δόστου στίς κάμερες χαζοχαροῦλες, θριαμβολογίες καί ἐπώνυμες φατσοῦλες νά ἀπολαμβάνουν τό «ὅλοι μαζί», πού ὥς τώρα τὄχαν ἀκουστά μόνο γιά σέξ. Ὥστε εἶναι τόσο γουάου ἡ κοινωνική ἀλληλεγγύη! Καί τόσο ἀνέξοδη! Καλέ, νάτα τά καλά τῆς κρίσης!