Καιρό τώρα ἀκούγεται πώς πρόθεση τῆς Κυβέρνησης (τοῦ ΠαΣοΚ, γιά νά ἀκριβολογοῦµε) εἶναι ἡ «ἐπίλυση» τοῦ θέµατος τῶν µουφτήδων. Ὅπως εἶναι πλέον παγκοίνως γνωστό, ὁ καφροΓΑΠ ἔταξε στόν Ἐρντογάν ὅτι θά «κλείσει» τό θέµα καί τό περιβάλλον τοῦ Πάγκαλου ἀνέλαβε νά φέρει σέ πέρας τήν ἀποστολή, ἕνα ἔργο στά ὅρια τῆς προδοσίας.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς τό στελεχιακό αὐτό περιβάλλον δέν εἶναι ἄµοιρο προσόντων, γνώσεων καί ἴσως καί ψηγµάτων πατριωτισµοῦ. Ἔτσι εἴχαµε µιά µικρή ἐλπίδα πώς τά σενάρια γιά µεθόδευση µιᾶς ἀκόµη ὑποχώρησης στίς τουρκικές ἀπαιτήσεις θά διαψεύδονταν. Ἡ ἐλπίδα αὐτή ἐνισχύθηκε ὅταν πληροφορηθήκαµε ὅτι θά ἐπιδιωχθεῖ καί κάποια διακοµµατική συναίνεση, καθώς ὑπάρχει καί ἡ συγκυρία τῆς κοινῆς ὑποστήριξης στήν Παπαδηµοκρατία.

Κι ὅµως! Στίς 24 Ἰανουαρίου τό πράσινο καθεστώς ἀποδείχθηκε πάλι ἀδίστακτο γιά µερικές χιλιάδες ψήφους. Ἀφοῦ ἀπέκλεισε κάθε µή πασοκική ἄποψη γιά τό πῶς πρέπει νά προχωρήσει τό νοµοθέτηµα, ἔδωσε τά ρέστα του ὑπέρ τῆς γραµµῆς Ξυνίδη γιά …ἀνάδειξη τοῦ Μέτε σέ µουφτή Ξάνθης! Τό πιό φανατικό στοιχεῖο τῆς ἐκτουρκισµένης – ἐκφασισµένης µειονοτικῆς ἡγεσίας ὄχι µόνο θά πάρει τή βούλα τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας ἀλλά καί θά ἔχει µετά τήν ἄνεση νά διορίσει τούς ἰµάµηδες τῆς ἀρεσκείας του! Στίς λεπτοµέρειες τοῦ νόµου πού ἑτοιµάστηκε θά κριθεῖ τό πᾶν καί ἡ πρόγνωση γιά τή Θράκη εἶναι, δυστυχῶς, ἡ χειρότερη δυνατή.

Δέν ξέρουµε ἄν ὑπάρχουν ἀκόµη περιθώρια κάποιας µεταβολῆς. Κάνουµε πάντως ἔκκληση σέ κάθε ἐµπλεκόµενο (ἀλήθεια, ὁ Πεταλωτής ὑπάρχει πουθενά;) νά διασώσει τό µεῖζον ἐθνικό συµφέρον. Τό καταρρέον ΠαΣοΚ µέ µερικές χιλιάδες ψήφους παραπάνω δέν πρόκειται νά διασωθεῖ, ἄς µή πάρει ὅµως µαζί του στόν Καιάδα καί τό αὔριο τῆς Θράκης!

Κ.Κ.