Τό ἐν Ἑλλάδι καθεστώς καί οἱ ξένοι ἐντολεῖς του ἀποφάσισαν πώς δεκάδες χιλιάδες, ἴσως καί 150.000, δημόσιοι ὑπάλληλοι πρέπει νά πάρουν πόδι, οἱ πρῶτοι 30.000 ἐντός τριμήνου. Γιά ποῦ; Γιά τόν Καιάδα. Καρφί δέν τούς καίγεται, ἄς πᾶνε ὅπου πηγαίνουν καί οἱ ἀπολυμένοι ἰδιωτικοί ὑπάλληλοι, χωρίς μάλιστα τόν φερετζέ τῆς «ἐφεδρείας».
 Λοιπόν ἄν εἶναι τελικά ἀποφασισμένο, παρά τήν ἀντισυνταγματικότητά του ἄς τό δεχθοῦμε καί νά τό ἐξετάσουμε, γιά νά εἴμαστε παραγωγικοί κι ὄχι μόνο ἀντιρρήσεις (ὅπως κατηγορούμαστε). Ποιοί λοιπόν θά ἀνοίξουν τόν χορό τοῦ Ζαλόγγου; Πῶς θά ἐπιλεγοῦν; Ὁ Ρέππας δήλωσε στά «ΝΕΑ» ὅτι θά τεθοῦν κριτήρια σχετικά μέ τά προσόντα καί τήν κοινωνική κατάσταση καθενός. Τρέχα γύρευε… Ἐμεῖς στόν «Α» ὅμως ἔχουμε μιά πρόταση πού μπορεῖ νά λειτουργήσει καί νά ἀποκαταστήσει κάποιο αἴσθημα δικαίου στήν χειμαζόμενη κοινωνία.


 Πρῶτα πρῶτα νά μήν φύγει κανένας ἀπό ὅσους διορίστηκαν μέ διαγωνισμούς ΑΣΕΠ ἤ μέ τρόπο ἀδιάβλητο (π.χ. ἡ ἐπετηρίδα τῶν ἐκπαιδευτικῶν). Δέν μπορεῖ νά πετάξεις ἔξω ἐκείνους πού ὁ ἴδιος ἐπέλεξες ἀξιοκρατικά ὡς κατά τεκμήριο ἄριστους ἤ τούς λίγους πού ἀπέφυγαν τά βουλευτικά γραφεῖα! Ἀπό τούς ὑπόλοιπους, πού στήν συντριπτική τους πλειοψηφία εἶναι ρουσφέτια, νά προταχθοῦν γιά τήν ἐφεδρεία ὅσοι εἶναι μέλη τῶν δύο κομμάτων ἐξουσίας. Αὐτά τά δύο κόμματα, κυρίως, δέν μᾶς ἔφεραν ὥς ἐδῶ; Ἔ, ποιός λοιπόν εἶναι δικαιότερο νά πληρώσει ἄν ὄχι αὐτοί, ὅταν μάλιστα πῆραν καί τή θέση μέ μέσον;
 Αὐτό πού συμβαίνει σήμερα εἶναι τό ἀκριβῶς ἀντίθετο. Ὅλοι αὐτοί οἱ μυοπέλεθοι, πού δέν γνώρισαν καμμία ἀξία στή ζωή τους πέρα ἀπό ἐκείνην τοῦ βύσματος καί τοῦ χρήματος, πασχίζουν νά ἐπιβιώσουν ἔτσι ὅπως ἔμαθαν ἀπό χρόνια. Στόν Τῦπο καθημερινά διαβάζουμε γιά ὑπαλλήλους τοῦ ΟΓΑ, τῆς ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τοῦ ΗΛΠΑΠ κτλ νά ἀποσπῶνται μέ ὑπουργικές ἀποφάσεις ἀπό τούς ἐπίφοβους 151 φορεῖς σέ πολιτικά γραφεῖα (Ρόβλια, Νταλάρα, Γεννηματᾶ, Βενιζέλου, Μαγκριώτη…). Εἰκόνα ἀπολύτως ἐναρμονισμένη μέ τό γενικό κλῖμα ρουσφετολογίας, ὅπου ὁ διοικητής τοῦ ΟΑΕΔ διορίζει σύζυγο καί κουνιάδα καί μετατάσσει τήν τελευταία γιά νά ἀποφύγει τήν ἐφεδρεία, ἡ ὑπουργός Παιδείας, μέσα σέ ἕνα ὄργιο ἀδιαφάνειας, ἀνακοινώνει διορισμό τῆς νεολαίας ΠαΣοΚ τῆς …ἰδιαίτερης πατρίδας της (Κοζάνη) στό Ἰνστιτοῦτο Νεολαίας πού ἐποπτεύει τό ὑπουργεῖο της, καί μέχρι καί ἡ πεθερά τοῦ Ἀντρίκου Παπανδρέου νοικιάζει στό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατάστημα στή Θεσσαλονίκη δίπλα σέ …προϋπάρχον.
 Πῶς λοιπόν θά ἐκδιωχθεῖ τόσος κόσμος ἀπό τή δουλειά του, μέ ποιά κριτήρια; Ἐμεῖς προτείνουμε κάτι, ἀπευθυνόμενοι στή νύφη (κυβέρνηση) γιά νά τ’ ἀκούει ἡ πεθερά (κοινωνία). Τό ξέρουμε πώς ἡ πρόταση ἔχει ἀτέλειες. Ὅμως ἔρχεται πρός ἱκανοποίηση τοῦ μεγάλου μέρους τῆς κοινωνίας, θέτοντας καί τή νομιμοποίηση τῶν κομματόσκυλων ὑπό ἀμφισβήτηση. Δέν περιμένουμε βεβαίως νά υἱοθετήσει τό μέτρο καμμιά κομματική Κυβέρνηση, ἀλλά ρίχνουμε τό σύνθημα στήν ἑλληνική κοινωνία, μπάς καί τό διεκδικήσει!                                          

Π.Γ.