Τί εἶναι αὐτό τό σήριαλ πού παρακολουθοῦµε τόσες ἑβδοµάδες στίς χῶρες τῆς βορείου Ἀφρικῆς; Οἱ ἀραβικοί πληθυσµοί τους ἔχουν ξεσηκωθεῖ, στήν Τυνησία ὁ Μπέν Ἀλή πῆρε ἤδη πόδι, στήν Αἴγυπτο ὁ Μουµπάρακ τόν ἀκολούθησε καί οἱ ἄλλοι ἡγετίσκοι τῆς περιοχῆς πασχίζουν νά προλάβουν τό κακό. Ἡ ἀφορµή ἦταν ἡ δραµατική ἐπιδείνωση τοῦ οἰκονοµικοῦ προβλήµατος µέ τήν αὔξηση τῶν τιµῶν στά βασικά προϊόντα, πού ξεσήκωσε τόν κόσµο. Οὔτε ἰσλαµικές ἀτζέντες, οὔτε ἐθνικισµοί οὔτε ἄλλο ξερό σκατό κολλάει στίς λαϊκές ἐξεγέρσεις, ἀφοῦ δέν φαίνεται πουθενά χειραγώγηση τῶν ἀνθρώπων ἀπό συγκροτηµένες πολιτικές δυνάµεις. Ἔτσι καί ἡ Δύση, µέ προεξάρχουσες τίς ΗΠΑ, πασχίζει πλέον νά περιορίσει τίς ἀπώλειές της στά συγκεκριµένα πρόσωπα καί νά διατηρήσει τόν ἔλεγχο τῶν χωρῶν αὐτῶν καί µέ τό νέο στάτους πού ἀναµένεται νά ἐγκατασταθεῖ. Ὅπως τό ἔπραξε ἐπί δεκαετίες ὁλόκληρες καί στή Λατινική Ἀµερική (µά καί στή νότια Εὐρώπη, ἄλλωστε καί ἡ χώρα µας ἔχει τήν ἀνάλογη ἐµπειρία…), ἡ Ἀµερική στήριξε παντί τρόπῳ τούς κατά τόπους δικτάτορες στόν καιρό τῆς παντοδυναµίας τους καί ὅταν ἔφτασε ἡ ὥρα τῆς λαϊκῆς ἀγανάκτησης ἄρχισε νά γυρίζει τό φῦλλο σιγά σιγά, µέχρι πού πέτυχε καί τήν µετάβαση σέ µία ἐπίσης ἐλεγχόµενη «καινούργια» κατάσταση (βλ. Καραµανλή τοῦ 1974). Τό ἴδιο λοιπόν σενάριο ἔπαιξε καί στήν Αἴγυπτο, ὅπου ἕνας πατενταρισµένος πράκτορας τῆς Μοσάντ καί τῆς CIA προαλειφόταν γιά ἀντικαταστάτης τοῦ Μουµπάρακ. Κι αὐτά δέν συµβαίνουν µόνο σέ ἀνώτατο ἐπίπεδο: οἱ διαρροές µέσῳ τοῦ Wikileaks ἀποκαλύπτουν ὅτι τά προγράµµατα τῆς USAID γιά τήν Αἴγυπτο ἦταν 66,5 ἑκ. δολάρια τό 2008 καί 75 ἑκ. τό 2009, χώρια ἡ δράση τοῦ Freedom House ἤ τοῦ NED πού χρόνια τώρα προετοιµάζουν ἀκτιβιστές τῆς δηµοκρατίας στό καλούπι πού ἐξυπηρετεῖ τόν πάτρωνα στήν Οὐάσινγκτον. Μάλιστα ἄν τήν τελευταία στιγµή χρειάζεται καί λίγο σπρώξιµο ἀπό τήν Δύση, ἔ, κάποιος τζουτζές τῶν ἀφεντικῶν θά σπεύσει γιά τό λιπαντικό (ἔστω κι ἄν ἀναβάλει προσωρινά τό ταξίδι του…).

Γιατί καθυστερεῖ ἡ ἀντικατάσταση τῶν παλιοµοδίτικων φυλάρχων, ἀφοῦ τό καζάνι βράζει; Πρῶτον δέν πρέπει νά νιώσουν ἀνασφάλεια οἱ ἄλλοι …συνάδελφοί τους (σέ Ὀνδούρα, Κολοµβία, Ἀλγερία, Ἰνδονησία κτλ) πού ἀναµένουν νά διαβάσουν τό πιθανό τους µέλλον στή σηµερινή ἀντίδραση τῆς Οὐάσινγκτον. Ἔτσι, ὁ κακός Μιλόσεβιτς ἔπεσε χωρίς ν’ ἀνοίξει ρουθούνι, ὅµως ὁ καλός Μουµπάρακ παρέµεινε καί µετά τούς 300 πρώτους νεκρούς διαδηλωτές. Εἰδικά δέ στήν περίπτωση τοῦ Μουµπάρακ τό (ἰσραηλινό) διακύβευµα – τά Κατεχόµενα Παλαιστινικα Ἐδάφη – ἦταν µεγάλο γιά γρήγορες ἀλλαγές, οἱ ὁποῖες πρέπει νά θίξουν καί τή στρατιωτική βάση τοῦ 30χρονου καθεστῶτος. Σέ µιά χώρα µέ 325.000 µέλη τῶν Δυνάµεων Ἀσφαλείας, 470.000 Στρατό καί 60.000 Ἐθνοφρουρούς, οἱ ἀλλαγές χωρίς τήν συγκατάνευση τῶν Ἐνόπλων Δυνάµεων δέν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση.

Πάντως ἕνα ὄφελος ἀπό τήν ἐξέγερση αὐτή ἦταν καί πού ξεστόµισαν τά κατεστηµένα ΜΜΕ τίς λέξεις «καθεστώς» καί «δικτάτορας» γιά τίς ἀγαπηµένες χῶρες τῶν ΗΠΑνθρώπων: Μαρόκο, Τυνησία, Αἴγυπτος, Ἰορδανία κτλ. Ὅλες αὐτές οἱ χῶρες, πού εἶναι τόσο ἀγαπητές στά τουριστικά γραφεῖα τῶν δυτικῶν χωρῶν, ποτέ δέν κακοκαρδίζονταν µέ τέτοιο λεξιλόγιο, πού τά µαφιοµήντια τό κρατᾶνε γιά τό Ἰράν, τό Ἰράκ τοῦ Σαντάµ, τή Γάζα καί ἄλλους κακούς. Θά καταφέρουν οἱ λαοί πού ξεσηκώθηκαν νά ἀλλάξουν κάτι ριζικά – καί πέραν τῶν προσώπων – στίς χῶρες τους, κόντρα στίς δεδοµένες ἀντίρροπες δυτικές προσπάθειες; Μακάρι ἀλλά ἀκόµη καί µετά τήν πτώση τοῦ Μουµπάρακ δέν θά εἶναι καθόλου εὔκολο.