Πρόκειται γιά ἕνα νέο συγκλονιστικό, προερχόµενο ἀπό τήν ἀµερικανική Γερουσία καί ὅλοι τό κάνανε γαργάρα γιά εὐνόητους λόγους, ὅπως καί ὅ,τι ἄλλο σηµαντικό συµβαίνει παγκοσµίως, καθώς προτεραιότητα ἔχουν τά ψεύδη γιά τίς Ἀλκάιντες, τίς πτηνοεπιδηµίες καί ἄλλα σκιάχτρα τῶν ἀποβλακωµένων µαζῶν.

Ὁ προτεινόµενος νόµος S.1145 υἱοθετεῖ τόν ὁρισµό τῆς πανίσχυρης ἑβραϊκῆς ὀργάνωσης Anti Defemation League (ADL) τοῦ «µίσους» ὡς «προκατάληψης» ἐναντίον προστατευόµενων πληθυσµιακῶν ὁµάδων (σάν τούς ὁµοφυλόφιλους καί ὄχι µόνο…) Αὐτό καθιστᾶ τή Βίβλο «λογοτεχνία µίσους» (hate literature), ὁ λόγος της καθίσταται «λόγος µίσους», οἱ δέ Χριστιανοί γίνονται… ἐγκληµατίες µίσους!

Δέν πρόκειται γιά φανταστικό σενάριο, ἤδη πρίν ἕναν χρόνο 11 Χριστιανοί συνελήφθησαν κατ’ ἐντολήν τῆς περιφερειακῆς Εἰσαγγελέως Φιλαδέλφειας Λύν Ἄµπραχαµ (ἐξέχον µέλος τῆς ADL) ὡς «ἐγκληµατίες µίσους» γιατί ἀναπαρήγαγαν ἐδάφια τῆς Βίβλου πού καταφέρονται ἐναντίον τῆς ὁµοφυλοφιλίας. Μέ τόν ἴδιο νόµο οἱ ἱερεῖς θά διώκονται ἄν ἀναπαράγουν ἐδάφια τῆς Καινῆς Διαθήκης πού κατηγοροῦν τούς Ἑβραίους ὅτι… συνωµότησαν κατά τοῦ Ἰησοῦ! Καθώς δύο ἀκόµη ρεπουµπλικάνοι γερουσιαστές (Arlen Specter/Pennsylvania καί Mike DeWine/Ohio) δήλωσαν ὅτι θά ὑπερψηφίσουν τό νοµοσχέδιο, ἡ πλειοψηφία κερδήθηκε γιά τούς ὑποστηρικτές του καί ἐντός τῶν ἡµερῶν κατατίθεται. Καί µή χαίρεστε πού αὐτά «γίνονται ἀλλοῦ», ἡ σειρά µας ἔρχεται.