fortigoΓιουνανιστάν, 2005: Ἐθνικά µεσάνυ-χτα κι ὅλη ἡ Θράκη ἡσυχάζει. Ὅλη; Ὄχι ἀκριβῶς. Κάποιοι κινοῦνται δραστήρια γιά τήν ντέ φάκτο µετατροπή τῆς περιοχῆς σέ τούρκικη ἐπαρχία µέ ἑλληνική µειονότητα καί σκιώδη ἑλλαδοκρατική παρουσία. Τά ἀποτελέσµατα λίγο λίγο ἀχνοφαίνονται, ὅµως κανείς δέν ἀνησυχεῖ. Ἔχουµε, σοῦ λέει, κράτος, στρατό, ἀστυνοµία, νοµαρχία, ὑπηρεσίες, νόµους… Τό λένε ὅλοι, τό λέει καί ἡ τηλεόραση, κάπου ἀνάµεσα στόν Μουράτ καί στόν Μπακλαβαρχίδογλου.

Ἔτσι λοιπόν, δέν πειράζει ἡ κινητικότητα στό ζήτηµα τῶν ἰθαγενειῶν δεκάδων χιλιάδων µισελλήνων (εἴµαστε εὐσυγκίνητοι µέ τά ἀνθρώπινα δράµατα…) Δέν πειράζει ἡ σχεδιαζόµενη κάθοδος ἀµιγῶν µειονοτικῶν ψηφοδελτίων στίς ἐπερχόµενες τοπικές ἐκλογές (τί νά µᾶς πειράξει δηλαδή, νά ΄χουµε Τοῦρκο δήµαρχο Κοµοτηνῆς ἤ νοµάρχη Ξάνθης; Ρατσιστές εἴµαστε;). Δέν πειράζει πού τά µειονοτικά σχολεῖα ἀφοµοιώνουν – ἐκτουρκίζουν τό σύνολο τῶν µουσουλµάνων καί σχεδιάζουν ἐπέκταση στόν ὀρεινό ὄγκο διά τοῦ ἰδιωτικοῦ τοµέα (ἄαα, ὅλα κι ὅλα! Σάν τή µόρφωση δέν ἔχει!) Δέν πειράζει πού ἁλωνίζει ὁ Τοῦρκος Πρόξενος τῆς Κοµοτηνῆς καί πάει – παρανόµως – ὅπου γουστάρει ἀσυνόδευτος (τί ἔχουµε ἄλλωστε νά κρύψουµε;) Δέν πειράζει πού οἱ νοµάρχες µας διαγκωνίζονται ποιός θά πρωτοκαλέσει τόν πιό ἀπίθανο παράγοντα ἀπό τήν Τουρκία, ποιός θά πρωτοδακρύσει στό ἄκουσµα τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας (µά τί νά εἴµαστε δηλαδή, ὑπέρ τοῦ …πολέµου;).

Καθώς λοιπόν τίποτε ἀπολύτως ἀπό τά ἀνωτέρω δέν µᾶς πειράζει, ὑποδεχθήκαµε καί τό νέο δῶρο τῆς γείτονος, πάντα ὑπέρ τῆς προσέγγισης καί τῆς ἀλληλοπεριχώρησης (ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους, ἐξυπακούεται…): Καθώς διανύουµε τόν µήνα τοῦ Ραµαζανιοῦ, τῆς ἰσλαµικῆς νηστείας δηλαδή πού καταλήγει στό «σεκέρ µπαϊράµ», ὁ Δῆµος Μπαϊράµπασα τῆς Κωνσταντινούπολης συµφωνήθηκε νά µᾶς στείλει κινητά µαγειρεῖα – φορτηγά (!!!) πού θά ἐγκατασταθοῦν διαδοχικά στά Ἀρριανά (σήµερα) στήν Κοµοτηνή αὔριο, καί στήν Ξάνθη µεθαύριο γιά νά ὀργανώσουν τό …πάρτυ: Δεκάδες µάγειροι, καλλιτέχνες, δηµοσιογράφοι, συγγραφεῖς, κτλ (καί τό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι TRT) συνοδεύουν τίς τρεῖς νταλίκες καί τά τέσσερα λεωφορεῖα, τά ὁποῖα ἀµόλυσε ὁ Δῆµος (ὑποτίθεται…), στά πλαίσια τοῦ προγράµµατος BEREKET KERVANI («Καραβάνι τῆς Ἀφθονίας»). Πρόκειται γιά µιά περιοδεία πού θεσµοθετήθηκε φέτος γιά πρώτη φορά καί περιλαµβάνει ὅλες τίς χῶρες τῆς Βαλκανικῆς καί 25 διαφορετικές πόλεις, ὅπου ὑπῆρχαν µουσουλµάνοι. Πρῶτος σταθµός ἦταν ἡ Βουλγαρία (πῆγαν στό Κίρτζαλι καί σέ ἄλλες 4 πόλεις) καί µετά τήν Ἑλλάδα θά ἀκολουθήσουν Σκόπια, Ἀλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βοσνία (προφανῶς ὁ δηµοφιλής ἰσλαµιστής δήµαρχος Χουσεΐν Μπουργκέ τά βάζει ὅλα τά ἔξοδα ἀπό τό ταµεῖο του, ἔτσι;).

Νά µιλήσουµε γιά τόν ἐκτουρκισµό τῆς θρησκευτικῆς γιορτῆς; Γιά τόν παραµερισµό τῶν νόµιµων µουφτήδων καί τῶν νοµοταγῶν ἰµάµηδων; Γιά τό ξεθώριασµα τῶν συνόρων πού κρατᾶνε πέραν τοῦ Ἕβρου ἕναν πληθυσµό 45 φορές µεγαλύτερο τοῦ δικοῦ µας; Μπά, ἄς µήν µιζεριάζουµε µέ τά ἴδια καί τά ἴδια.. Ἐδῶ – ποιός στή χάρη µας, συµπατριῶτες – κοτζάµ Ἰσταµπούλ* ἔρχεται στά πόδια µας! Ὁ πολυπολιτισµός αὐτοπροσώπως, χαίρετε καί ἀγαλλιᾶσθε! Κ.Κ.