LutfiMestanΣχεδόν ἀπαρατήρητες πέρασαν στή πατρίδα μας οἱ βουλγαρικές ἐκλογές τῆς 26/3/2017 καί γιά κάποιον περίεργο λόγο κανένας ἐδῶ δέν ἀσχολήθηκε μέ τό κρίσιμο θέμα τῆς μειονοτικῆς ψήφου στήν γειτονική μας χώρα. Εἰδικά τώρα πού οἱ τουρκοβουλγαρικές σχέσεις περνᾶνε κρίση (ἄλλες 3 ἀπελάσεις Τούρκων ἔγιναν μετεκλογικά).

Ὡς γνωστόν τό 10% τοῦ βουλγαρικοῦ ἐκλογικοῦ σώματος εἶναι μουσουλμάνοι, κυρίως τουρκικῆς καταγωγῆς καί ὑψηλό ποσοστό αὐτῶν διαμένει μόνιμα στήν Τουρκία. Τό Κίνημα Δικαιωμάτων καί Ἐλευθεριῶν τοῦ Ἀχμέτ Ντογάν τούς ἐξέφραζε πολιτικά ἐπί δεκαετίες ἀλλά ὁ Ντογάν δήλωσε κεμαλικός καί μετά τήν κατάρριψη τοῦ ρωσικοῦ ἀεροσκάφους ἀπό τήν Τουρκία τό Κίνημα διασπάστηκε μέ εὐθεία παρέμβαση τῆς Ἄγκυρας. Ἕνα τμῆμα του ὑπό τό ἡγετικό στέλεχος Λουτφή Μεστάν πού ὑπερασπίστηκε τήν κατάρριψη τοῦ SU-24 (φωτό) ἀποσχίστηκε γιά νά δημιουργηθεῖ τό κόμμα DOST, ἀπολύτως ἐλεγχόμενο ἀπό τόν Ἐρντογάν καί τίς ὑπηρεσίες τῆς Τουρκίας.
Στίς πρόσφατες ἐκλογές λοιπόν πρώτευσε τό GERB τοῦ Μπορίσωφ (32,6% καί 95 ἀπό τίς 240 ἕδρες στή Βουλή), τό σοσιαλιστικό καί πιό φιλορωσικό BSP πῆρε 27,2% καί 80 ἕδρες, οἱ “Ἑνωμένοι Πατριῶτες” 9,1% καί 27 ἕδρες, τό προαναφερθέν Κίνημα τοῦ Ντογάν (DPS) μέ 8,9% κέρδισε 26 ἕδρες καί τό ἀνοιχτά ρωσόφιλο “Volya” μέ 4,1% κέρδισε 12 ἕδρες. Τό DOST πῆρε μόλις 100.481 ψήφους καί 2,9%, πολύ κάτω ἀπό τό ὅριο τοῦ 4% πού ἀπαιτεῖτο γιά νά μπεῖ στή Βουλή. Πῶς ἔγινε ὅμως αὐτό τό θαῦμα καί δέν πῆρε οὔτε μία στίς τέσσερεις ψήφους ἀπό τήν δεξαμενή τοῦ DPS;
Πρῶτον, τό DPS χρησιμοποίησε τίς δυνατότητες τῆς κρατικῆς μηχανῆς: καθώς κατέχει δήμους καί ἄλλες θέσεις τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, ἀξιοποίησε τίς κρατικές παροχές ἐκβιάζοντας τήν ψῆφο πολλῶν. Δεύτερον, ἡ Βουλγαρία μείωσε δραστικά τά ἐκλογικά τμήματα πού στήθηκαν ἐκτός χώρας γιά τούς Βούλγαρους πολίτες τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἀπό 250 στά 135. Αὐτό φρέναρε μεγάλο μέρος τῶν ψηφοφόρων τοῦ DOST πού ἔχουν μέν βουλγαρικά διαβατήρια ἀλλά ζοῦν καί ψηφίζουν στήν Τουρκία. Τρίτον, μεγάλες διαδηλώσεις τῶν Ἑνωμένων Πατριωτῶν (τό πρώην ΑΤΑΚΑ κι ἄλλοι) ἐμπόδισαν ἐτσιθελικά τήν εἴσοδο στή Βουλγαρία δεκάδων πούλμαν μέ ψηφοφόρους ἀπό τήν Τουρκία. Ὁ Μεστάν τό κατήγγειλε ἀλλά δέν φάνηκε νά ἱδρώνει κάποιο βουλγάρικο αὐτί. Μάλιστα κάποια ἀπό τά λεωφορεῖα αὐτά, ἀδυνατώντας νά περάσουν στό βουλγάρικο ἔδαφος, ἦρθαν καί ψήφισαν στό δημαρχεῖο τῆς Κομοτηνῆς, ὅπου τό βουλγαρικό Προξενεῖο τῆς Θεσσαλονίκης εἶχε στήσει κάλπη. Ἐκεῖ ὅμως τούς περίμενε καί νέα ἔκπληξη: γιά νά μπορέσουν νά ψηφίσουν ἔπρεπε νά συμπληρώσουν ἐπί τόπου μιά δήλωση- πρωτόκολλο γραμμένο στή βουλγαρική γλῶσσα! Κι ἐπειδή ἡ μεγάλη πλειοψηφία τους δέν ξέρει βουλγαρικά, δέν μπόρεσε νά ψηφίσει (ψήφισαν στήν Κομοτηνή λίγες δεκάδες ἄτομα)! Αὐτό ἴσχυσε παντοῦ, γιαυτό καί τό DOST μίλησε γιά “ρατσιστές πού κατέλαβαν τήν πολιτική ζωή” καί ζήτησε …ἀκύρωση τῶν ἐκλογῶν, ἀπειλώντας πώς θά προσφύγει στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο γιά παραβίαση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων! Πάντως ὁ ὑπηρεσιακός πρωθυπουργός Ὀγκνιάν Γκερντζίκωφ ἀπάντησε στή δημόσια τηλεόραση: “Ἄς κάνει μήνυση, θά εἶναι πολύ ἐνδιαφέρουσα ἡ ἀπόφαση (…) Ὅσοι θέλουν νά ἀσκήσουν τά ἐκλογικά τους δικαιώματα νά μάθουν πρῶτα βουλγαρικά».

Τί βλέπουμε ἐδῶ; Τήν ἀπόφαση τοῦ βουλγαρικοῦ κράτους νά ἀντισταθεῖ, ἔστω καί πολύ καθυστερημένα, στήν τουρκική διείσδυση καί νά ὑπερασπίσει τά ζωτικά του συμφέροντα. Κυβέρνηση καί ἀντιπολίτευση δείχνουν νά ἔχουν συμφωνήσει σέ μία βάση πραγματισμοῦ καί κοινῶν στόχων, παράγοντας ἀμέσως ἀποτελέσματα. Τίς συγκρίσεις μέ τά καθ’ ἡμᾶς ἄς τίς ἀφήσουμε καλύτερα…