Μόλις κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ Κοσµᾶ Καραΐσκου (τοῦ µεταξύ τῶν ἄλλων καί µεταφραστῆ µας καί ὑπευθύνου τοῦ tourkikanea.gr καί τῆς στήλης «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ» στήν τελευταία µας σελίδα) µέ τίτλο «Ὁ Σουλεϊµάν δέν ‘‘ἀγαπάει’’ µόνο…». Πρόκειται στήν πραγµατικότητα γιά µία παρουσίαση τῆς θέσης τῆς γυναίκας στήν γειτονική Τουρκία, ἔτσι ὅπως αὐτή ἀναδύεται ἀπό δεκάδες δηµοσιεύµατα τοῦ τουρκικοῦ Τύπου, ὅλα σχεδόν ἀνθολογηµένα ἀπό τήν ἐπικαιρότητα τῶν δύο τελευταίων χρόνων.

Ἡ εἰκόνα πού σχηµατίζεται εἶναι ἀποστοµωτική γιά ὅσους προπαγανδίζουν τήν «ὁµοιότητα» Ἑλλήνων καί Τούρκων καί γιά ὅσους ἐσχάτως ἀνακάλυψαν τήν γοητεία τῆς (νεο)ὀθωµανίας, εἴτε µέσα ἀπό τά πρόστυχα τουρκοσήριαλ εἴτε ἀπό τουριστικές ἐντυπώσεις. Τά σχόλια τοῦ συγγραφέα εἶναι ἐλάχιστα, ἀφοῦ δέν χρειάζονται. Ὑπάρχει µιά εἰσαγωγή στό θέµα τῆς διαφυλικῆς βίας στήν τουρκική κοινωνία, µεταφέρεται καί ἡ γνώµη τῶν ὀργανώσεων ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων, πού µαζί µέ τά συντριπτικά στατιστικά στοιχεῖα διαγράφουν τό µεγάλο τοπίο. Ὅσο γιά τό µικρό, τά γεγονότα µιλοῦν µόνα τους, ἀκόµα καί οἱ φωτογραφίες θά ἐπαρκοῦσαν σέ κάποιες περιπτώσεις. Ἐπίσης ὑπάρχει καί περαιτέρω τεκµηρίωση σέ πολλά δηµοσιεύµατα, µέ τήν παραποµπή στά σχετικά βίντεο πού εἶναι ἀναρτηµένα στό Διαδίκτυο.

Τό βιβλίο εἶναι µία µοναδική συµβολή στή γνώση τοῦ γείτονα καί ἀντιπάλου: µέσα ἀπό ἀνθρώπινες τραγωδίες – δέν λείπουν καί οἱ …κωµωδίες – προσφέρεται µιά ἀληθινή εἰκόνα τῆς τουρκικῆς κοινωνίας πού ὅλα τά ἡµεδαπά κατεστηµένα ΜΜΕ πασχίζουν νά ἀποκρύψουν. Βιβλίο εὐρείας κατανάλωσης, ἀπευθύνεται στόν καθένα καί θά κυκλοφορήσει στά βιβλιοπωλεῖα τῆς χώρας (λιανική τιµή 11 εὐρώ). Εἶναι ἔκδοση τοῦ ἀδελφοῦ περιοδικοῦ «Ἐνδοχώρα» καί οἱ συνδροµητές µας µποροῦν νά τό λάβουν ἀντικαταβολή σέ προνοµιακή τιµή (πληροφορίες στό τηλ. 6972 551680).