Ἡ ὑπόθεση τῆς διαδικτυακῆς ἐλευθερίας, μία ἀπό τίς κυριότερες μάχες τῆς ἐποχῆς μας ὑπέρ τοῦ ἀνθρωπίνου μέλλοντος, ἔχασε ἕναν μεγάλο της ὑπέρμαχο. Ὁ 24χρονος Ἀμερικανός Aaron Swartz, πού βρέθηκε κρεμασμένος στό σπίτι του στίς 11 Ἰανουαρίου 2013, ἦταν ἀπό τίς κορυφαῖες προσωπικότητες τοῦ χώρου καί ὁ ἀδόκητος χαμός του ἔδειξε μέ τόν τραγικότερο τρόπο τό τί διακυβεύεται σήμερα στό Internet.

Ἔχοντας συμβάλει ἤδη σημαντικά στήν ἀνάπτυξη προγραμμάτων καί ἐφαρμογῶν γιά τό Διαδίκτυο (Reddit, XML, RSS 1.0), ἵδρυσε τήν ὁμάδα Demand Progress (πού πολέμησε τήν λογοκριτική νομοθεσία) καί μετεῖχε στίς ἀκτιβιστικές διαδικτυακές ὀργανώσεις Rootstrikers καί Avaaz.

Ἡ ἱστορία πού τόν κατέστρεψε ξεκίνησε τό 2011, ὅταν χρησιμοποιώντας τήν πρόσβαση τοῦ Μ.Ι.Τ. στήν διαδικτυακή ἀκαδημαϊκή βιβλιοθήκη JSTOR, κατέβασε ἀπό ἐκεῖ 4,8 ἑκατομμύρια ἄρθρα γιά κοινή χρήση. Ἀμέσως ξεκίνησε δίωξη ἐναντίον του, πού τόν ἔφερε ἀντιμέτωπο μέ 13 κατηγορίες πού σήμαιναν φυλάκιση ἕως 35 χρόνων καί χρηματικό πρόστιμο μέχρι 1.000.000 δολάρια! Ὑποχρεώθηκε νά καταβάλει 100.000 δολάρια ἐγγύηση καί παρότι ἡ JSTOR δήλωσε ὅτι ἀποσύρει τή μήνυση, ἔχοντας διαπιστώσει ὅτι καμμία ζημία ἤ παραποίηση δέν εἶχε γίνει, ἡ δίωξη τοῦ Swartz ἀπό τό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης συνεχίστηκε, μέ τό Μ.Ι.Τ. νά μένει σιωπηλό. Ἀκόμη κι ὁ συμβιβασμός, μέ παραδοχή τῆς ἐνοχῆς ἀπό τήν πλευρά τοῦ Swartz, θά ἐπέσυρε ἑξάμηνη φυλάκιση, ὅπως τοῦ ἀνακοίνωσε ὁ Εἰσαγγελέας. Δύο μέρες μετά τήν ἐνημέρωση αὐτή βρέθηκε νεκρός.

Εἶναι εἰρωνεία πώς ἡ JSTOR ἀνακοίνωσε τώρα ὅτι θά διαθέσει δωρεάν 4,5 ἑκατομμύρια ἄρθρα της στήν ἀκαδημαϊκή κοινότητα, ἐνῶ τό Μ.Ι.Τ. ξεκίνησε ἔρευνα γιά τυχόν εὐθῦνες του στήν ὅλη ὑπόθεση. Ὅλα αὐτά, βέβαια, πολύ ἀργά.

Μεταξύ ἐκείνων πού δήλωσαν τή θλίψη τους γιά τόν χαμό τοῦ Swartz ἦταν κι ὁ ἐφευρέτης τοῦ παγκόσμιου ἱστοῦ, σέρ Tim Berners – Lee, πού ἔγραψε στό Twitter: «Περιπλανώμενοι τοῦ κόσμου, χάσαμε ἕναν σοφό. Χάκερς τῆς δικαιοσύνης, ἀκόμα ἕνας ἔφυγε. Γονεῖς, χάσαμε ἕνα παιδί. Ἄς θρηνήσουμε».