Ἕνα µέγα θέµα πού (πρέπει νά) µᾶς ἀπασχολεῖ τοῦτες τίς µέρες στήν Κοµοτηνή εἶναι αὐτό τῆς ἐκλογῆς νέου µητροπολίτη. Εἶναι θέµα τεσσάρων – πέντε ἑβδοµάδων νά µάθουµε τό ὄνοµά του καί δυστυχῶς οἱ φῆµες γίνονται ὁλοένα καί …ἀπειλητικότερες.

Πρόκειται νά ἀκολουθηθεῖ καί πάλι ἡ γνωστή µέθοδος ἀνάδειξης διά τῆς …καµαρίλας, ἡ ὁποία µετά ἀπό τόσα χρόνια ἐφαρµογῆς κατάφερε σχεδόν νά ἀφανίσει ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἡγεσία τήν λαϊκή ἐλπίδα. Παρότι ὁ σηµερινός Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε θίξει τό µεῖζον αὐτό πρόβληµα ἐπί ἡµερῶν Χριστόδουλου, µιλώντας γιά τήν ἀνάγκη συµµετοχῆς τοῦ ντόπιου κλήρου καί λαοῦ, δέν φαίνεται νά ἔχει τέτοιες ἔγνοιες σήµερα. Τέλος πάντων, εἶναι γνωστή ἡ βαρύτητα τῶν ἀντιπολιτευτικῶν λόγων. Ὅµως ἀπό αὐτό τό σηµεῖο µέχρι τοῦ νά µᾶς στείλουν στήν Κοµοτηνή, στήν πατρίδα τοῦ ἀνωτέρω εἰκονιζόµενου Χρυσάνθου Φιλιππίδη (Τραπεζοῦντος), τόν …Θεόκλητο Κουµαριανό, ἔ, ὑπάρχει µεγάλη ἀπόσταση!

Μιλᾶµε γιά τόν πρώην µητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος καί ἐκπρόσωπο Τύπου τοῦ Χριστόδουλου, νῦν τιτουλάριο (!) µητροπολίτη Βρεσθένης, τὸ ὄνοµα τοῦ ὁποίου τό 2005 ἐνεπλάκη σὲ ἠθικὰ καὶ οἰκονοµικὰ σκάνδαλα, ἐντός κι ἐκτός Ἑλλάδος. Τότε ἀναγκάστηκε νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ Μητροπολίτης, γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν δοκιµασία τῆς ἀνακρίσεως ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη καὶ τὸν πιθανὸ διασυρµό. Κάποια ἀπὸ τὰ σκάνδαλα αὐτά, πέρα ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, τυπώθηκαν καὶ σὲ …φυλλάδια, τὰ πρῶτα ἐκ τῶν ὁποίων εἶχαν ἀποτρέψει τήν ἐκλογή του ὡς µητροπολίτη Δηµητριάδος. Ἀργότερα τὰ φυλλάδια καί ἡ ἐν γένει λαϊκή ἀντίδραση µαταίωσαν τήν ὑποψηφιότητά του στὴ Μητρόπολη Μεσσηνίας καὶ στὴν Κόρινθο. Μάλιστα τότε (2007) ὁ δήµαρχος Καλαµάτας Π. Νίκας εἶχε δηλώσει πώς ἐνδεχόµενη ἐκλογή τοῦ κ. Θεόκλητου θά δηµιουργοῦσε ἀρνη- τικές καταστάσεις γιά τούς πιστούς, τήν Ἐκκλησία καί τήν Καλαµάτα. «Θά προσπαθήσω νά τήν ἀποτρέψω µέ κάθε τρόπο», ἔλεγε στόν ΣΚΑΪ, καί προανήγγειλλε κινητοποιήσεις ἀπό τήν Ἐπιτροπή πού εἶχε δηµιουργηθεῖ γιά τό θέµα. Ποιός ἄλλος εἶχε τότε ἀντιδράσει; Ὁ νῦν πρωθυπουργός, Ἀντώνης Σαµαράς!

Ἐννοεῖται πώς ἐµεῖς δέν ἔχουµε τίποτε προσωπικό ἐναντίον τοῦ Θεόκλητου. Ὅµως µετά ἀπό τόσες κατηγορίες (γιά ὁµοφυλοφιλία, δια- κίνηση ναρκωτικῶν, παραδικαστικό κύκλωµα, ἀπάτες κτλ) πού ποτέ δέν ξεκαθάρισαν, πῶς µπορεῖ νά ἐλπίζει σέ λαϊκή ἀποδοχή ὁπουδήποτε; Καί ἡ Ἱερά Σύνοδος ἤ ἡ Ἀρχιεπισκοπή, ἔχουν ἰδέα ποῦ πέφτει ἡ Κοµοτηνή καί τί εἰδικές συνθῆκες ἔχει; Εἶναι δυνατόν νά φαντάζονται πώς µπορεῖ ἐδῶ (καί ὁπουδήποτε, ἀλλά πόσο µᾶλλον!) νά δεχθεῖ ὁ κόσµος ἕναν µητροπολίτη πού ἀντί νά εἶναι ἄµεµπτος ἀπό ἠθικῆς καί ἐθνικῆς ἀπόψεως, θά εἶναι διάσηµος γιά τό …ἀντίθετο; Θέλουν νά δοῦν πάλι τό πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας καί τίς τοπικές Ἀρχές ἐναντίον τους;

Ὑπάρχει κι ἄλλο ἐνδεχόµενο. Νά ἀκούγεται τό συγκεκριµένο ὄνοµα ὥστε ὅταν προκύψει κάποια µετριότητα, ἄχρωµη καί ἄοσµη, τέτοια πού µᾶλλον θά προτιµοῦν οἱ τοπικοί ἄρχοντες γιά τούς δικούς τους εὐνόητους λόγους, νά νιώθουµε κι εὐχαριστηµένοι! Κι ὅµως, οἱ ἀνάγκες τοῦ τόπου δέν συµβιβάζονται µέ τέτοιες ἐπιλογές. Ἄν γιά µιά φορά ἡ Ἱεραρχία ἀκούσει τή φωνή ἔστω τῆς λογικῆς, ἄν ὄχι τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, µποροῦµε νά ἀποφύγουµε τά (γιά ὅλους) χειρότερα…