Στίς 18/10/12, στά πλαίσια τῶν ἑορτασµῶν ἑνός αἰώνα ἐλεύθερης Θεσσαλονίκης, διεξαγόταν στό συνεδριακό κέντρο τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς τῆς πόλης τό συνέδριο «Θεσσαλονίκη: µιά πόλη σέ µετάβαση, 1912-2012». Ξαφνικά σκάει µύτη µιά ἀγέλη ἀνωµαλοαυτόνοµων µέ τίτλο «Μπάσταρδες µέ µνήµη» (ναί!) καί φέρνουν στό ἀµφιθέατρο πανώ πού ἔγραφαν συνθήµατα ὅπως «100 χρόνια Ἑλλάδας, πατριαρχίας, καπιταλισµοῦ εἶναι ἀρκετά» (!!!) καί φειγβολάν ὅπου ἐξέθεταν τά µισελληνικά συµπλέγµατά τους: «Ἡ Θεσσαλονίκη φορᾶ τά καλά της γιά νά γιορτάσει τά 100 χρόνια ἀπό τήν ἡµέρα πού ὁ ἑλληνικός στρατός εἰσῆλθε στήν πόλη λεηλατώντας, σφάζοντας, βιάζοντας τόν πολυεθνικό πληθυσµό της» καί ἄλλα τέτοια! Μυξοκλαίγοντας γιά τούς καηµένους τούς µή Ἕλληνες πρώην κατοίκους της (Βούλγαρους, Τούρκους, Ἑβραίους, ὅλους!) περιγράφανε τόν ἐφιάλτη πού ὁδήγησε στή δηµιουργία µιᾶς νέας καθαρά ἑλληνικῆς, καπιταλιστικῆς καί …ἀρρενωπῆς πόλης! Προφανῶς τά παιδιά προσδοκοῦσαν ἀπό τούς «Ἄλλους» τόν σοσιαλισµό τοῦ κώλου…

Καί καλά αὐτά, πού ἔχουν τό κεφάλι τους συνδεδεµένο µέ ὑπογάστρια ὄργανά τους. Οἱ ἄλλοι, πού παρίσταντο στήν αἴθουσα, καί δέν εἶπαν λέξη; Σχολή ἄνοιξε ὁ Παυλόπουλος κείνη τή µέρα µέ Κασιδιάρη – Κανέλλη στόν Παπαδάκη; Οὔτε ἕνας νά µήν τούς διαολοστείλει; Θά µοῦ πεῖτε «ἁβρότητα». δέν συµφωνῶ. Φταίει ὅτι καί οἱ ἴδιοι, ἐκτός ἀπό κότες, εἶναι καί σέ σύγχυση. Καί πῶς νά µήν εἶναι, ὅταν ὅλο τό πολιτικό φάσµα, ἀπό τήν παρταλέ Ἀριστερά µέχρι τήν κυριλέ Δεξιά πρεσβεύουν τά ἴδια σκύβαλα; Ὁ ἴδιος ὁ τέλος πάντων δήµαρχος Μπουτάρης δέν εἶπε πώς ἡ πόλη δέν ἀπελευθερώθηκε ἀλλά ἐνσωµατώθηκε; Καί δέν εἶναι ὁ µόνος. Προσέξτε τήν ἀνακοίνωση τῆς «Δράσης» γιά «τήν ἀποθέωση τοῦ ἐθνικιστικοῦ κίτς» στούς ἑορτασµούς τῆς Θεσσαλονίκης: «Ἡ Δράση καλεῖ τό Ὑπουργεῖο νά ἀναλογιστεῖ πῶς ἦταν ἡ πόλη τό 1912 καί πῶς εἶναι τώρα. Ἡ Δράση καλεῖ τόν Ὑπουργό νά ἀνατρέξει στό πολυπολιτισµικό παρελθόν καί τόν κοσµοπολίτικο χαρακτήρα τῆς Θεσσαλονίκης τῶν ἀρχῶν τοῦ περασµένου αἰώνα καί νά ἀναρωτηθεῖ ἄν πραγµατικά οἱ καµπανοκρουσίες στίς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καί οἱ φανφάρες στρατιωτικοῦ ὕφους καί τελετουργικοῦ στέκονται στό ὕψος τῆς πόλης πού ἐλευθερώθηκε πρίν 100 χρόνια»! Βλέπετε; Τά ἴδια πράγµατα µέ πιό σεµνά λόγια! Δέν πᾶνε οἱ κωδωνοκρουσίες στήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης, θἄταν ἴσως καλύτερος κανένας µουεζίνης…

Οὔτε κι αὐτό ὅµως εἶναι ὑπερβολή. Προσέξτε τί ἔγινε στή Λέσβο, γιά τά 100 χρόνια τῆς ἐλευθερίας τοῦ νησιοῦ: Ἡ Περιφέρεια στηρίζει ἐπιστηµονικό (φυσικά!) συνέδριο γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν νήσων τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου καί οἱ µόνοι µή Ἕλληνες εἰσηγητές εἶναι δύο …Τοῦρκοι ἱστορικοί, πού µάλιστα ζήτησαν καί προκαταβολικά τίς περιλήψεις τῶν ἄλλων εἰσηγήσεων! Τό γεγονός κατήγγειλαν οἱ Ἀνεξάρτητοι Ἕλληνες – καί µπράβο τους – ἀλλά τί νά πρωτοκαταγγείλεις στήν ἐλεεινή αὐτή χώρα;

Τό ἔχουµε ξαναγράψει: πρέπει νά ξεκαθαρίσει τό ἐσωτερικό µέτωπο. Εἶναι προφανές ὅτι κάποιοι …κουράστηκαν µέ 100 χρόνια ἐλευθερίας καί ἀναπολοῦν τίς περιποιήσεις τοῦ πασᾶ, ἐνῷ ἄλλοι κονοµᾶνε διαλύοντας τή χώρα µέ τά δυτικά συµφέροντα καί τά συνοδά φληναφήµατα: τό αἰώνιο πρόβληµα µέ τό τούρκικο φακιόλι καί τήν λατινική καλύπτρα. Ὑπάρχει ἄραγε ἀκόµα µακρυγιάννικη µαγιά; Μένει σέ κάποιους ἄσβεστος ὁ καηµός τῆς Ρωµηοσύνης; Ἔ, σέ µᾶς µένει νά παλέψουµε γιά τήν ἔσχατη µοίρα αὐτῆς τῆς πανανθρώπινης πατρίδας.