Δύο εἰδήσεις κυκλοφόρησαν σχεδόν ταυτόχρονα τίς τελευταῖες µέρες τοῦ Αὐγούστου. Εἰδήσεις πού θά µποροῦσαν νά χαρακτηριστοῦν καί πολιτικές. Προσέξτε:

Α) Ἡ Αὐστραλή ὑπουργός Οἰκονοµικῶν Πένι Γουόγκ, ἀνακοίνωσε ὅτι θά γίνει …µπαµπάς. Ἡ σύντροφός της, Σόφι Ἀλουΐσε, περιµένει παιδί. Ὡς ἡ πρώτη ὁµοσπονδιακή ὑπουργός πού δηλώνει φανερά ὅτι εἶναι ὁµοφυλόφιλη, ἡ Πένι Γουόγκ ἐπιθυµεῖ, λέει, νά διαχωρίσει τήν προσωπική της ζωή ἀπό τήν πολιτική: «Ἔχεις ἕνα παιδί γιατί σ’ ἐνδιαφέρει νά ἔχεις οἰκογένεια. Δέν τό κάνεις γιά νά τό ἐκµεταλλευτεῖς πολιτικά».

Ἡ κ. Γουόγκ, ἡλικίας 42 ἐτῶν καί ἡ σύντροφός της 35, περιµένουν τό µωρό τά Χριστούγεννα. Ἡ ἐγκυµοσύνη ἐπιτεύχθηκε, φυσικά, διά τῆς µεθόδου τῆς ἐξωσωµατικῆς γονιµοποίησης. Ἀξιοσηµείωτο εἶναι ὅτι ἡ ἐπικείµενη γέννηση τοῦ µωροῦ θά συµβεῖ τήν ἴδια χρονική στιγµή πού ὁ γάµος τῶν ὁµοφυλόφιλων θά ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά κύρια θέµατα στήν ἀτζέντα τοῦ Ἐθνικοῦ Συνεδρίου τοῦ Ἐργατικοῦ Κόµµατος τόν ἐρχόµενο Δεκέµβρη.

Β) Στή Σλοβενία παραιτήθηκε ἡ ὄµορφη ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Κατερίν Κρέσαλ, γιά τήν ὁποία ἀποκαλύφθηκε (καί ὁ Τῦπος δηµοσιεύει συνεχῶς λεπτοµέρειες) σκάνδαλο µέ τή συµµετοχή της σέ ὁµαδικό σέξ µέ χρήση κοκαΐνης καί συµµετοχή …σκυλιῶν! Ὀργανωτής τῶν ὀργίων φέρεται ὁ φίλος τῆς µέχρι πρότινος ἰσχυρότερης γυναίκας τῆς Σλοβενίας.

Εἴχαµε δηλαδή στή γειτονιά µας µιάν ὑπουργό νά κάνει παρτοῦζες µέ σκυλιά καί στήν Αὐστραλία µιά ὑπουργό, Κινέζα καί λεσβία, νά ἀποκτᾶ ἐπισήµως παιδί! Καθηµερινά κάθε εἴδους ἀνωµαλία µᾶς κατακλύζει ἀπό τά ΜΜΕ ὄχι µόνο γιά νά µᾶς ἐξοικειώσει µέ τό µέχρι χθές ἀδιανόητο ἀλλά καί γιά νά δηλώσει τό πραγµατικό πνεῦµα τῆς ἐποχῆς µας. Ἀπό τήν ἐποχή τῶν προπολεµικῶν νευρώσεων ἔχουµε περάσει στή µετανεωτερική ἐποχή τῆς γενικευµένης διαστροφῆς, φυσικό ἐπακόλουθο µιᾶς ἄκρατης ἡδονοθηρίας πού ἔχει καταργήσει κάθε ἀνθρώπινο χαρακτηριστικό. Μέ τά λόγια τοῦ π. Βασίλειου Θερµοῦ, «δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πιά, µόνο τό ἄθροισµα τῶν ἡδονογόνων του ζωνῶν».