1) Στίς 17 Μαΐου 1821 ξεσηκώνεται κατά τῶν Τούρκων ὁ Πολύγυρος καί ἡ Χαλκιδική. Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐπανάστασης, µέ τήν ἐκδίωξη τῆς τουρκικῆς φρουρᾶς, εἶναι προσωρινή. Οἱ ἄνδρες τοῦ Ἐµµανουήλ Παπᾶ καί τοῦ καπετάν Χάψα (Κάψας λεγόταν ἀλλά τόν φώναζαν Χάψα γιατί ἔχαφτε τούς Τούρκους) ἡττήθηκαν τελικά στή µάχη τῶν Βασιλικῶν ἀπό πολύ ὑπέρτερες τουρκικές δυνάµεις (8/6/1821). Ἀνάλογη δραστηριότητα ἐπέδειξαν οἱ Πολυγυρινοί καί κατά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1854 ὑπό τόν Τσάµη Καρατάσο. Τό ἐρώτηµά µας ἀφορᾶ τήν ἐθνικότητα (µέ τό συµπάθειο) τῶν ἐπαναστατῶν αὐτῶν, τί ἦταν;

Α) Μακεδόνες

Β) Κατωµακεδόνες

Γ) Σλαβοµακεδόνες

Δ) Συριζοµακεδόνες

2) Στίς 19 Μαΐου 1919 ἀποβιβάζεται στή Σαµψούντα τοῦ Πόντου ὁ Μουσταφά Κεµάλ, ὡς ἀπεσταλµένος τοῦ Σουλτάνου γιά τήν ἐπιβολή τοῦ νόµου καί τήν προστασία (!) τῶν πληθυσµῶν. Αὐτονοµεῖται, καλεῖ δίπλα του τίς φονικές συµµορίες πού δροῦσαν ὑπό τόν Τοπάλ Ὀσµάν (στή φωτογραφία µέ τόν Κεµάλ καί τόν Ἰνονού), στρέφεται κατά τῶν Ποντίων, ἀνταρτῶν κι ἀµάχων, καί ἐξαπολύει σφαγές, ἐκτελέσεις, ἐκτοπίσεις. Τό ζητούµενο τελικά, µετά τήν Καταστροφή, ἐπετεύ-χθη: Ἡ ἐθνοκάθαρση (πού εἶχε ξεκινήσει µέ τούς Ἀρµένιους) στήν Μικρασιατική γῆ ἀπό τούς χριστιανικούς πληθυσµούς. Πῶς πιστεύετε ὅτι τιµοῦν τήν 19η Μαΐου οἱ θεσµικοί ἐκπρόσωποι τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν µουσουλµάνων στό θρήσκευµα, τήν Ἡµέρα Μνήµης τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας;

Α) Δέν ἀπαντῶ σέ ἐθνικιστικά / ρατσιστικά ἐρωτήµατα

Β) Μία γενοκτονία µόνο ἔχει συµβεῖ στήν Ἱστορία, ἐκείνη στό Ἄουσβιτς

Γ)  Ὅπως ὅλοι οἱ Ἕλληνες

Δ) Ὅπως ὅλοι οἱ Τοῦρκοι

3) Στίς 22 Μαΐου 1963 δολοφονεῖται στή Θεσσαλονίκη ὁ βουλευτής τῆς ΕΔΑ Γρηγόρης Λαµπράκης. Τό παρακράτος τῆς ἐποχῆς, µέ ὄργανά του τούς Ἐµµανουηλίδη καί Γκοτζαµάνη, σκότωσε µέν τόν σπουδαῖο εἰρηνιστή τῆς Ἀριστερᾶς ὅµως ὁ ἀπόηχος τῆς ἐνέργειας αὐτῆς καί οἱ ἀποκαλύψεις πού ἀκολούθησαν ἔριξαν καί τήν κυβέρνηση Καραµανλῆ. Τούς δολοφόνους εἶχε ξεσκεπάσει µέ τή γενναιότητά του – πηδώντας στό τρίκυκλό τους – ὁ Μανώλης Χατζηαποστόλου («Τίγρης»). Ποιόν κατηγόρησε πρό λίγων ἐτῶν ὁ Χατζηαποστόλου ὡς φυσικό αὐτουργό γιά τόν θάνατο τοῦ Λαµπράκη;

Α) Τόν ὑποµοίραρχο τῆς Ἀσφάλειας Δ. Κατσούλη

Β) Τόν ἀστυνοµικό διευθυντή τῆς Θεσσαλονίκης

Γ) Τόν βουλευτή τῆς ΕΔΑ κι ἀργότερα τοῦ ΚΚΕ, Βέρρο

Δ) Τόν Κώστα Μητσοτάκη

4) Ἡ «Μάχη τῆς Κρήτης» ἄρχισε στίς 20 Μαΐου 1941 καί ὁλοκληρώθηκε στίς 31/5 µέ τήν κατάληψη ὁλόκληρου τοῦ νησιοῦ καί τήν ἀποχώρηση τῶν τελευταίων Ἄγγλων. Ὡστόσο οἱ µαζικές ρίψεις ἀλεξιπτωτιστῶν συνάντησαν σθεναρή ἀντίσταση ἀπό τόν λαό, πού πολέµησε µέ ὅ,τι διέθετε, προκαλώντας µεγάλες ἀπώλειες στούς εἰσβολεῖς. Ἡ Κάνδανος εἶχε βοµβαρδιστεῖ κατά τήν πρώτη µέρα τῆς ἐπιδροµῆς, καί στίς 24 τοῦ Μάη, µετά ἀπό σφοδρή µάχη στό φαράγγι τῆς Κανδάνου, σκοτώνονται 25 Γερµανοί. Μετά µία ἑβδοµάδα οἱ ναζί µπῆκαν στό χωριό καί…

Α) Προέβησαν σέ ὁλοκαύτωµα

Β) Ἐκτέλεσαν τούς προύχοντες

Γ) Χρηµατοδότησαν συλλόγους ἑλληνογερµανικῆς φιλίας

Δ) Δίδαξαν ἀνοχή καί πολυπολιτισµικότητα στούς ἀγροίκους Κρητικούς

5) Στίς 21 Μαΐου 2005 στό Κίεβο τῆς Οὐκρανίας, ἡ Ἑλλάδα, µετά ἀπό συνεχεῖς προσπάθειες 31 ἐτῶν, δικαιώνεται: Κερδίζει τήν πρωτιά στόν διαγωνισµό τῆς Γιουροβύζιον µέ τό τραγούδι «My number Οne» τῆς Ἕλενας Παπαρίζου (σέ µουσική – λέµε, τώρα – Χρήστου Δάντη καί µέ στίχους τῆς Ναταλίας Γερµανοῦ). Βεβαίως καί δέν θά σᾶς ρωτήσουµε τίποτε σχετικό, ἀφοῦ σίγουρα τά γνωρίζετε ὅλα. Τό ἐρώτηµά µας εἶναι … Μά δέν ντρέπεστε νά ξέρετε ὅλες αὐτές τίς µποῦρδες; Γιά ποιόν λόγο γεµίζετε τό κεφάλι σας µέ παρόµοια σκύβαλα;

Α) Γιατί µιά ζωή τήν ἔχουµε κι ἄν δέν τή γλεντήσουµε τί θά καταλάβουµε, τί θά καζαντήσουµε…

Β) Γιατί µόνο γιά παπαρ(ιζ)ιές ἔχει προδιαγραφές ὁ ἐγκέφαλός µου

Γ) Μά δέν ξέρω µόνον αὐτά, παρακολουθῶ καί πρωϊνάδικα, διαβάζω ὡροσκόπια, ἀκούω Πάνο Κιάµο…

Δ)  Γιατί δέν εἶµαι ἐλιτιστής, ἀντιδηµοκρατικός καί κρυφοφασίστας.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

1Α, 2Δ, 3Γ, 4Α, 5Β