ceb1cebbceaccebdceb1cf84-1-20053Συνεχίστηκε γιὰ ἄλλη µιά χρονιὰ (5-7 Αὐγούστου) τὸ πανηγύρι -µαϊµοὺ ποὺ ἅρπαξαν ἀπὸ τὰ χέρια τῶν Κιζιλµπάσηδων τῆς ὀρεινῆς Ροδόπης, µία χούφτα φανατικῶν ἀνθελλήνων, στηριζόµενοι ἀπὸ τὸ Τουρκικὸ Προξενεῖο Κοµοτηνῆς. Μὲ ἀναρτηµένα σὲ πανώ τουρκόγλωσσα συνθήµατα τοῦ Μουσταφά Κεµάλ, µέ αἰσθητικὲς καὶ πρακτικὲς ποὺ ἀκολουθοῦνται σὲ ἀνάλογες ἐθνικιστικὲς ἐκδηλώσεις στὴν Τουρκία, καπέλωσαν ἕνα παραδοσιακὸ πανηγύρι τὸ ὁποῖο πλέον ἔχασε παντελῶς τὸν παραδοσιακὸ θρησκευτικὸ καὶ κοινωνικό του χαρακτήρα. Χαρακτηριστικό: Ἐνῷ κάποτε τό πανηγύρι κατέληγε στόν σηµαντικότερο τεκέ τῶν κιζιλµπάσηδων τῆς περιοχῆς, σήµερα ξεκινάει µέ… σουνιτικό µεβλίτ. Πλήρης ἀνατροπή! Πρόκειται γιὰ µία ἐκδήλωση ποὺ διακηρύσσει καὶ ἐπίσηµα τὸν ἐκτουρκισµὸ τῶν Ποµάκων, ἀλλὰ ταυτόχρονα δίνει τὴν εὐκαιρία σὲ πολιτικάντηδες ἐπαρχιακοῦ διαµετρήµατος καὶ ἀντιλήψεων νὰ πουλοῦν τὴν πολιτικὴ τους πραµάτια καὶ νὰ ἐπιδιώκουν νὰ κερδίσουν τὴν εὔνοια τῶν φανατικῶν. Διακηρύξεις εἰρήνης καὶ φιλίας θυµίζουν παλιὲς σατιρικὲς ἰταλικὲς ταινίες.

Ἡ παρουσία τῆς Τουρκίας -διὰ τοῦ Προξένου τῆς προσωπικὰ κάθε φορὰ -συµβολικὰ καὶ οὐσιαστικὰ ἐπισκιάζει κάθε ἄλλη πτυχὴ τῆς ἐκδήλωσης, ἡ ὁποία περιέχει µαῦρο καὶ ἀφορολόγητο χρῆµα, «εἰσιτήρια» εἰσόδου σὲ δηµόσια ἔκταση, χωρὶς ποτὲ νὰ γνωρίζει κανεὶς ποῦ πᾶνε τὰ χρήµατα, ἐὰν φορολογοῦνται, κλπ κλπ.

Οἱ Τοῦρκοι αἰσθάνονται ὅτι µέ τὰ πανηγύρια τοῦ Χίλια καὶ τοῦ Ἀκρίτα (Ἀλάν τεπέ) ἔχουν ὁλοκληρώσει τὴν κατάληψη τῶν ποµάκικων βουνῶν καὶ ὅτι οἱ γιορτὲς αὐτὲς εἶναι γιορτὲς εἰς ἀνάµνηση τῆς κατάληψης τῆς Θράκης ἀπὸ τοὺς Ὀθωµανοὺς (ἐφηµ. «Γκιουντέµ»).

Ἐκπρόσωπος τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ, τουρκικὰ συγκροτήµατα, τουρκικὲς «παραδοσιακές» στολὲς -µαϊµοῦδες κι αὐτὲς ἀπὸ τὸ παζάρι τῆς Ἀδριανούπολης – χωρὶς καµµία σχέση µέ τὶς παραδοσιακὲς στολὲς τῶν γηγενῶν Ποµάκων -, Τοῦρκοι τραγουδιστὲς καὶ χορευτές, παλαιστὲς τουρκικῆς καταγωγῆς ἀπὸ τὴ Βουλγαρία, διακηρύξεις ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας ἀνάµικτες µέ µειονοτικά δικαιώµατα, µέ «προβλήµατα ποὺ δὲν λύθηκαν ἀκόµη», µέ κεκαλυµµένες ἢ ἄλλοτε ἀπροκάλυπτες ἀπειλές, µέ ποµπώδεις ἀναφορὲς στὸ ὀθωµανικὸ παρελθόν, συνθέτουν τὸν ὕµνο στὴ Μητέρα – πατρίδα, στὸν ὁποῖο συµµετέχουν καὶ ἀρκετοὶ ἐκπρόσωποι τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους (γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὅλοι πλὴν ἐξαιρέσεων)… Φέτος οἱ ὀργανωτὲς πλούτισαν τὸν τούρκικο χαρακτήρα τῆς φιέστας, προσθέτοντας καὶ ἱππικοὺς ἀγῶνες, ἐνῶ ὑποσχέθηκαν καὶ ἄλλες ἐκπλήξεις γιὰ τὸ µέλλον. Εἶπαν δὲ σχεδὸν ἀνοικτὰ ὅτι σκοπεύουν νὰ καταστήσουν τὸ πανηγύρι συναπάντηµα ὅλων τῶν Τούρκων τῶν Βαλκανίων! Στὸ σηµεῖο αὐτὸ θέλουµε νὰ ρωτήσουµε τὸν νοµάρχη Ροδόπης Ἄρη Γιαννακίδη, ποὺ µιλώντας ὑποσχέθηκε 600.000 εὐρὼ γιὰ κατασκευὴ δρόµου, ἐννοοῦσε τὸν δρόµο γιὰ τὸν χῶρο τοῦ πανηγυριοῦ; Σκοπεύει δηλαδὴ νὰ χρηµατοδοτήσει τὴν πανβαλκανικὴ τούρκικη φιέστα στὴν ἑλληνικὴ Ροδόπη;

Στὴν ἀντίπερα ὄχθη τὸ πνεῦµα τοῦ κιζιλµπάσικου πανηγυριοῦ ἐπιδιώκει νὰ ἐπιβιώσει διωγµένο ἀπὸ τὸν φυσικό του χῶρο, στὴν πλατεία τοῦ Μεγάλου Δερείου, µπροστά στὸ καφενεῖο τοῦ Νουρὶ καὶ στὶς παρέες ποὺ ἀνάβουν τὰ τελευταῖα κεριὰ στὴ Μπέλα Βόντα… Ἡ Ἑλλάδα καὶ οἱ ἄνθρωποί της µποροῦν νὰ κοιµοῦνται βαθιὰ καὶ ἥσυχα στὶς καφετέριες καὶ στὰ προποτζίδικα τῆς Θράκης… Ν.Γ.