Γράφαµε στό προηγούµενο φῦλλο µας σχετικά µέ τήν ἀνάληψη καθηκόντων τῆς FRONTEX στόν Ἕβρο καί διατυπώναµε τίς ἀµφιβολίες µά καί τίς προσδοκίες µας ἀπό τή νέα κατάσταση στά σύνορά µας. Δυστυχῶς, µετά τίς καθιερωµένες παράτες καί τίς πρῶτες «ἑλληνικές» µέρες τῆς FRONTEX στό ποτάµι, ἀποδείχθηκε ὅτι πρόκειται µονάχα (πρός τό παρόν) γιά ἕνα πολιτικό µήνυµα: ἁπλῶς δηλώνεται ἡ ἀντίθεση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης στό φαινόµενο τῆς λαθροµετανάστευσης. Τίποτα παραπάνω. Read the rest of this entry…
2 com