Ἦταν τό 2006 ὅταν ἡ «γρίππη τῶν πτηνῶν» ἀπείλησε, ὑποτίθεται, τήν ἀνθρωπότητα. Εἶχαν προηγηθεῖ οἱ τρελλές ἀγελάδες καί τώρα εἶχαν σειρά τά …γουρούνια. Νά πετάξουµε τόν περιορισµένο µας χῶρο γιά νά ποῦµε τό αὐτονόητο, ὅτι πρόκειται γιά τήν περιοδική ἐπανάληψη µιᾶς µπούρδας ἐφάµιλλης µέ κείνην τῆς Ἀλκάιντα; Γιά τούς ἀναγνῶστες µας βεβαίως ὑπάρχει τό ἀσφαλές κριτήριο ὅτι ἐφόσον κάτι διατυµπανίζεται ἀπό τά κατεστηµένα ΜΜΕ δέν µπορεῖ παρά νά εἶναι ψέµµα. Ἀξίζει ὅµως νά θυµήσουµε µερικά ἀπό ὅσα λέχθηκαν µόλις πρό τριετίας γιά τήν …προηγούµενη γρίππη: Οἱ δηµοσιογράφοι µιλοῦσαν γιά κυβερνήσεις «ἀπολύτως ἀπροετοίµαστες» καί γιά ἐπιδηµία «θά µποροῦσε νά ὁδηγήσει σέ χάος καί πανικό». Ὁ Ρόµπερτ Μάντελιν πού διηύθυνε τό Τµῆµα Ὑγείας καί Προστασίας τοῦ Καταναλωτῆ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀνέφερε ἐπιστηµονικές (φυσικά…) προβλέψεις γιά πιθανότητα 2-7 ἑκατοµµυρίων θανάτων παγκοσµίως καί πρόσθετε ὅτι πλέον ἀναρωτιόµαστε γιά τό «πότε» κι ὄχι γιά τό «ἄν»! Ἡ Παγκόσµια Τράπεζα ὑπολόγιζε λίγο περισσότερα τά θύµατα, κοντά στά 70 ἑκατοµµύρια καί τίς οἰκονοµικές ἀπώλειες στά 2 τρισεκατοµµύρια δολάρια! Τελικά αὐτό πού ἔγινε ἦταν νά κονοµήσουν οἱ φαρµακευτικές ἑταιρεῖες Roche καί Gilead Sciences πού πουλοῦσαν τό σχετικό ἐµβόλιο, µετά ἀπό µερικές …ἑκατοντάδες κρούσµατα.Ὅµως ἄς δοῦµε καί τή συγκεκριµένη περίπτωση, µέ τά γουρούνια. Σχεδόν πουθενά δέν ἀκοῦς ὅτι ἡ νόσος ξεκίνησε µέν στό Μεξικό ἀλλά πιθανότατα ἀπό τίς ἐγκαταστάσεις τῆς ἀµερικανικῆς πολυεθνικῆς Smithfield Corporation. Πρόκειται γιά τόν µεγαλύτερο παραγωγό χοιρινοῦ στόν κόσµο, πού ἐκτρέφει τά δύστυχα ζῶα µέσα σέ ἀποκρουστικές συνθῆκες ἀσφυκτικῆς διαβίωσης καί ψεκασµοῦ µέ φάρµακα (πού ἔχουµε δεῖ σχετικά ρεπορτάζ). Ἔτσι λοιπόν, τήν ἀµερικάνικη ζηµιά τήν πληρώνουν οἱ Μεξικανοί πού φιλοξενοῦν τό µαγαζί τῶν γιάνκηδων. Ἄλλωστε ἡ ἑταιρεία ἔχει ἤδη πληρώσει ἕνα πρόστιµο 12,6 ἑκ. δολάρια καί δικάζεται πάλι στίς ΗΠΑ γιά τοξική καταστροφή στό περιβάλλον ἀπό λίµνες χοιρινῶν περιττωµάτων. Οἱ διεθνεῖς ὀργανισµοί προσπαθοῦν νά ἐλέγξουν τίς ἐπιχειρήσεις αὐτοῦ τοῦ τύπου ἀλλά οἱ τελευταῖες ὅλο καί πολλαπλασιάζονται, ἐξαφανίζοντας στό διάβα τους ὅλους τούς µικρούς παραγωγούς. Δέν λείπουν καί οἱ προβλέψεις τοῦ Π.Ο.Υ. γιά πιθανότατη ἀνάπτυξη ἐπιδηµιῶν, ὅµως µπροστά στό χρῆµα πού συνεπάγεται ἡ παγκόσµια αὐξηµένη ζήτηση, ποιός θ΄ ἀσχοληθεῖ; Μᾶλλον µόνον οἱ φαρµακάδες πού καραδοκοῦν…

none