tolimirὉ πρώην στρατηγός τῶν Σερβοβόσνιων Zdravko Tolimir, ἰσοβίτης στή Χάγη μετά τήν ἀπόφαση τοῦ “δικαστηρίου” γιά τήν πρώην Γιουγκοσλαβία, πέθανε στά 67 του ἀπό καρδιά. Ὁ πρόεδρος τῆς Σερβοβοσνιακῆς Δημοκρατίας Μίρολαντ Ντόντικ μίλησε γιά “βαρειά ἀπώλεια ὄχι μόνο φίλων καί συγγενῶν μά καί τοῦ σερβικοῦ λαοῦ”.

Ὁ Τόλιμιρ – στή φωτογραφία κάνει τόν σταυρό του προσερχόμενος στό ἑδώλιο – κατά τή διάρκεια τοῦ πολέμου στή Βοσνία (1992-1995) ἦταν δεξί χέρι τοῦ Σερβοβόσνιου ἀρχιστράτηγου Ράτκο Μλάντιτς, στόν τομέα τῶν πληροφοριῶν. Πρίν 9 ὁλόκληρα χρόνια ἐμφανίστηκε ἐνώπιον τοῦ Διεθνοῦς Ποινικοῦ Δικαστηρίου γιά τήν πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), αὐτό τό καρναβάλι τῆς δυτικῆς ἀποικιοκρατίας, καί πρίν 10 μῆνες (!) καταδικάστηκε σέ ἰσόβια κάθειρξη ὡς ὑπεύθυνος ἐγκλημάτων πολέμου στή Σρεμπρένιτσα (ἀθωώθηκε γιά τή Ζέπα). Ξέρετε, γιά τούς δῆθεν 8.000 νεκρούς μουσουλμάνους καί τίς συναφεῖς πίπες. Παρότι ἡ δικαστής ἀπό τή Ζάμπια Prisca Matimba Nyambe δήλωσε “ὁλοκληρωτικά μή πεπεισμένη” ἀφοῦ δέν ἄκουσε “παρά μόνο ἐνδείξεις, εἰκασίες καί ὑποθέσεις”, ὁ ἀρχιδι καστής Theodor Meron (καί ό ὑπόλοιπος συρφετός) ἦταν ἀπολύτως βέβαιος. Γιά τήν ἀξιοπιστία τοῦ 86χρονου πολωνοεβραίου δικαστῆ ἄς σημειωθεῖ πώς ἔκανε καί σύμβουλος τῆς ἰσραηλινῆς Κυβέρνησης στόν Πόλεμο τῶν 6 Ἡμερῶν – στά πλαίσια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, βεβαίως βεβαίως.
Σημειωτέον ὅτι τόν περασμένο Αὔγουστο πέθανε κρατούμενος ὁ στρατηγός Μίλε Μίρκσιτς καί δυό μῆνες μετά βρέθηκε νεκρός στό ξενοδοχεῖο του στή Χάγη ὁ Dusan Dunjic, λίγο πρίν καταθέσει ὡς μάρτυρας ὑπεράσπισης τοῦ Μλάντιτς!!! Καί θυμίζουμε πώς τό 2006 εἶχε πεθάνει ὡς (ἐπί 4ετία!) ὑπόδικος στή Χάγη ὁ Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, 6 μέρες πρίν εἶχε αὐτοκτονήσει (;) ὁ ἡγέτης τῶν Σέρβων τῆς Κράινας, Μίλαν Μπάμπιτς, τό 1996 εἶχε πεθάνει κρατούμενος ὁ στρατηγός Djordje Djukic, τό 1998 ὁ ἡγέτης τῶν Σέρβων τῆς Κροατίας Slavko Dokmanovic καί ὁ πρώην δήμαρχος τοῦ Prijedor, Milan Kovacevic, τό 2003 ὁ στρατηγός Momir Talic καί τό 2007 ὁ Σερβοβόσνιος Miroslav Deronjic! Εἶναι μήπως κάτι πού δέν καταλαβαίνετε;

Comments Off

Ὅσο διαρκοῦσε ἡ ἐπετειακή ψεµµατοπληµµύρα σχετικά µέ τή «σφαγή» τῆς Σρεµπρένιτσα, δόθηκε στή δηµοσιότητα ἡ ἀναφορά τῆς Ὁµάδας Ἔρευνας γιά τό θέµα, πού συγκροτήθηκε µέ σερβική πρωτοβουλία καί δούλεψε γιά τρία χρόνια. Βεβαίως καί πουθενά δέν τό βρήκατε καί γιαυτό ἔχετε αὐτή τή στιγµή ἀνά χείρας τόν «Ἀντιφωνητή»…

Σύµφωνα λοιπόν µέ τόν συντάκτη τῆς ἀναφορᾶς, καθηγητή Ἔντ Χέρµαν (Pennsylvania University), «Ἡ «σφαγή τῆς Σρεµπρένιτσα» εἶναι ὁ µεγαλύτερος θρίαµβος τῆς προπαγάνδας πού προέκυψε ἀπό τούς πολέµους στά Βαλκάνια [...] Σύνδεση ὅµως µέ τήν ἀλήθεια καί τήν δικαιοσύνη δέν ὑφίσταται». Καί σύµφωνα µέ τόν πρώην συντονιστή τοῦ ΟΗΕ γιά ζητήµατα Πολιτῶν, Phillip Corwin, «ἡ ἐπίσηµη ἐκδοχή αὐτῶν τῶν γεγονότων ὑπῆρξε µία ἐκστρατεία παραπληροφόρησης πού ἔθαψε µαζί µέ τά πτώµατα καί τά γεγονότα». Ὁ Καναδός καθηγητής Διεθνοῦς Δικαίου (York University) Michael Mandel, ἀπό τούς συγγραφεῖς τῆς ἀναφορᾶς, µιλάει καθαρά: “ὁ ἰσχυρισµός τοῦ ICTY (Σ.Σ.: εἶναι τό Circo del Ponte) πώς στήν Σρεµπρένιτσα ἔγινε γενοκτονία δέν στηρίζεται οὔτε ἀπό τά γεγονότα οὔτε ἀπό τήν κείµενη νοµοθεσία.” Στήν πραγµατικότητα, σύµφωνα µέ τόν Corwin, “αὐτό πού ἔγινε ἐκεῖ δέν ἦταν µιά µεµονωµένη µεγάλη σφαγή µουσουλµάνων ἀπό Σέρβους ἀλλά µία σειρά αἱµατηρότατων ἐπιθέσεων καί ἀντεπιθέσεων γιά µιά περίοδο πάνω ἀπό τρία χρόνια, ἡ ὁποία ἔφτασε στήν κορύφωσή της τόν Ἰούλιο τοῦ 1995.” Διαβάζουµε λοιπόν τά συµπεράσµατα τῆς ἀναφορᾶς:

1.

Ἀριθµοί καί γεγονότα ἔχουν παρουσιαστεῖ διαστρεβλωµένα στά µεγάλα ΜΜΕ τῆς Δύσης καί ἀπαιτοῦν µιάν ἀντικειµενική ἐπανεξέταση. Ὁ ἰσχυρισµός τῶν 7-8.000 νεκρῶν Mουσουλµάνων στήν κατάληψη τῆς Σρεµπρένιτσα εἶναι ἀστήρικτος. Ὁ ἀριθµός αὐτός δόθηκε ἀρχικά (καί χονδρικά) ἀπό τόν Ἐρυθρό Σταυρό καί περιελάµβανε 5.000 «ἀγνοούµενους» πού ἀργότερα βρέθηκαν εἴτε ζωντανοί εἴτε νεκροί σέ µάχες µέ Σερβοβόσνιους. Οὔτε τά πτώµατα πού βρέθηκαν ἀπό τό ΙCTY τόν δικαιολογοῦν, οὔτε καί πολλά ἀπό αὐτά νά συνδεθοῦν µέ τήν περίοδο αὐτή. Ἀπό τά 7.500 πτώµατα τῆς Τούζλας µόνο 2.079 ταυτοποιήθηκαν µέσῳ ἐξέτασης DNA καί ἡ προσπάθεια νά συνδεθοῦν µέ τή Σρεµπρένιτσα ἀπέτυχε. Ἄλλωστε ἀπό τούς 40.000 ἄνδρες πού ἐκτιµᾶται ὅτι βρίσκονταν στήν πόλη πρίν τήν κατάληψή της ἀπό τούς Σέρβους (τό ICTY µιλάει γιά 37.000), ὁ Παγκόσµιος Ὀργανισµός Ὑγείας πιστοποίησε 35.632 ἐπιζῶντες, καί ὁ Ἐρυθρός Σταυρός βεβαίωσε 3.000 περίπου στρατιῶτες πού πέρασαν µέσα ἀπό τίς σερβικές γραµµές.

2.

Ἀστήρικτος καί ὁ ἰσχυρισµός γιά ἄοπλους µουσουλµάνους. Τά στοιχεῖα ἀποδεικνύουν σηµαντικό ποσοστό ἀπωλειῶν σέ µάχη, στήν ἔξοδο ἀπό τήν πόλη, καί κάποιες ἑκατοντάδες ἐκτελέσεις – µά ὥς ἐκεῖ. Μέ τήν ἐκτίµηση αὐτή συνάδουν καί οἱ µαρτυρίες τῶν ἀξιωµατούχων τοῦ ΟΗΕ C. Branco καί H. Wieland.

3.

Τά συµβάντα τόν Ἰούλιο τοῦ 1995 συνδέονται ἄµεσα µέ τίς συγκρούσεις τῶν τριῶν προηγούµενων χρόνων στήν περιοχή. Τά ἐγκλήµατα τοῦ Νάσερ Ὄριτς κατά τοῦ ἄοπλου σερβικοῦ πληθυσµοῦ στά περίχωρα τῆς Σρεµπρένιτσα (3.287 ὀνόµατα δηµοσιεύτηκαν πρόσφατα) καί τό ἰδιότυπο ἄσυλο πού προσέφεραν στίς δυνάµεις του (5.500 ἄνδρες τῆς 28ης Μοίρας τοῦ Βοσνιοµουσουλµανικοῦ στρατοῦ) οἱ «ἀσφαλεῖς περιοχές» τοῦ ΟΗΕ δηµιουργοῦσαν ἕνα πλαίσιο πού ξένιζε ὥς καί τόν λόρδο Ντέιβιντ Ὄουεν πού ἦρθε ὡς µεσολαβητής τῆς ΕΕ στήν περιοχή.

4.

Ὅ,τι συνέβη στή Σρεµπρένιτσα τόν Ἰούλιο τοῦ 1995 δέν µπορεῖ νά ἐκτιµηθεῖ σωστά ἐκτός τοῦ εὐρύτερου πλαισίου τοῦ γιουγκοσλαβικοῦ ἐµφυλίου (1991-1995) καί τῶν σκοπιµοτήτων του. Ἡ µουσουλµανική ἀπόσυρση ἀπό τήν πόλη δέν ἦταν στρατιωτική ἀναγκαιότητα ἀλλά στρατηγική ἐπιλογή: Ἔπρεπε νά προκληθεῖ ἡ ΝΑΤΟική ἐπέµβαση καί τά φουσκωµένα νούµερα βοήθησαν νά καλυφθεῖ ἡ ἐθνοκάθαρση πού ἐξαπέλυσαν οἱ Κροάτες µέ ἀµερικανικές πλάτες κατά τῶν Σέρβων στήν Δυτική Σλαβονία καί στήν Κράινα τόν Μάιο καί τόν Αὔγουστο τοῦ 1995 (στή φωτογραφία ἡ ἔξοδος τῶν 200.000 Σέρβων ἀπό τήν Κράινα).

5.

Τά περί «γενοκτονίας» στή Σρεµπρένιτσα εἶναι ἐπίσης ἀστήρικτα. Πρόκειται γιά ἰσχυρισµούς τοῦ ΙCTY δύο µόλις ἑβδοµάδες µετά τήν κατάληψη τῆς πόλης, πρίν δηλαδή γίνει ὁποιαδήποτε σοβαρή ἔρευνα κι ἐνῷ ἤδη ὁ Σερβοβοσνιακός Στρατός εἶχε διευκολύνει τήν ἐκκένωση τῆς πόλης ἀπό τούς ἀµάχους πρός τήν Τούζλα. Πολύ χειρότερα ἐγκλήµατα πού ἔγιναν σέ βάρος Σέρβων δέν ἀξιώθηκαν τοῦ Δικαστηρίου τῆς Ντέλ Πόντε. Ὅπως τό συνόψισε καί ὁ πρώην διοικητής τοῦ ΝΑΤΟ στρατηγός Charles Boyd, «ἡ ἐθνοκάθαρση καταδικάζεται µόνον ὅταν διαπράττεται ἀπό τούς Σέρβους, ὄχι σέ βάρος τους».

Tί µπορεῖ νά προσθέσει κανείς στά παραπάνω – µά καί σέ ὅσα µία στοιχειωδῶς ἐνεργός πολιτική συνείδηση τόν κάνει νά ὑποψιαστεῖ; Καί πῶς µπορεῖ νά χαρακτηρίσει τόν θίασο τῶν 163 πού ὑπέγραψαν καί… ἑλληνική καταδίκη (!) γιά τήν ἴδια στηµένη ἱστορία; Ἡ πλέον κοινόχρηστη νεοελληνική λέξη δείχνει ἐπαρκής, ἄν ὄχι ὑπερβολικά ἐπιεικής…

 

4 com

cf83ceb5cf81ceb2ceb9cebaceae-ceb1cf80ceaccf84ceb7Λύσσαξαν τά σκυλιά τῶν κεφαλοκυνηγῶν!  Ἄφρισαν πάλι μέ τή Σρεμπρένιτσα καί τίς 8.000 τῶν ὑποτιθέμενων νεκρῶν μουσουλμάνων ἀπό τό σέρβικο μαχσίρι. Καί μή μπορώντας νά βάλουν στό χέρι ἐκείνους πού τούς χάλασαν τή βαλκανική σούπα καί πού τούς ἔφτυσαν στά μοῦτρα – δηλαδή τόν στρατηγό Μλάντιτς καί τόν ΗΡΩΑ Σερβοβόσνιο ἡγέτη Ράντοβαν Κάρατζιτς – βγάζουν τό ἄχτι τους στόν κρατούμενο Μιλόσεβιτς. Τελευταία ἐφεύρεση κατά τῆς ἀλήθειας τό γελοῖο προπαγανδιστικό βίντεο τῆς 2ας Ἰουνίου, ὅπου ἔβλεπες τήν «ἐν ψυχρῶ ἐκτέλεση 6 μουσουλμάνων κρατουμένων» ἀπό τήν ὁμάδα «Σκορπιός» τῶν σερβικῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων.
Ρωτᾶμε λοιπόν κάθε ἐχέφρονα ἀναγνώστη κάποια  πραματάκια, ἁπλά καί γιά 5χρονα ἑλληνόπουλα:
1)  Ἄς ὑποθέσουμε πώς τό βίντεο εἶναι ἀκριβῶς ὅπως μᾶς λένε οἱ «δικαστές» τοῦ Μιλόσεβιτς. Τί ἀποδεικνύει ἡ ἐκτέλεση 6 αἰχμαλώτων; Ὅτι σφαγιάστηκαν… 8.000 ἄνθρωποι (ὅπως βλακωδῶς ὑποστήριξε ὁ γνωστός Ριχάρδος); Κι ἄν αὐτοί νωρίτερα εἶχαν πιαστεῖ νά σκοτώνουν ἤ νά βασανίζουν ἀθώους πολίτες καί εἶχαν καταδικαστεῖ σέ θάνατο; Πάπαλα τό «στοιχεῖο».
2)  Ἄς μήν δεχθοῦμε τώρα σάν κουτόφραγκοι αὐτά πού λένε τά ΜΜΕ ὡς ἀδιαμφισβήτητη ἀλήθεια. Ποιός μᾶς λέει πώς εἶναι γνήσιο τό βίντεο; Ὁ εἰσαγγελέας στήν ἐλεεινή διαδικασία τῆς Χάγης κ. Τζέφρυ Νάις! Καί τί μᾶς εἶπε αὐτός ὁ κύριος; Ὅτι ἔδωσε στήν δημοσιότητα ἕνα τμῆμα 10 λεπτῶν ἀπό συνολική διάρκεια ἑνός φίλμ 2 ὡρῶν, δηλαδή τό 8% τοῦ ὅλου. Ἔ, ὅποιος δέν σκεφτεῖ τώρα τό «δημιουργικό μοντάζ» πού χωράει ἡ διαδικασία, εἶναι γιά ἐπείγουσα μεταμόσχευση ἐγκεφάλου. Ποιός γύριζε τό φίλμ; Κανείς δέν εἶπε. «Μέλος τῆς ὁμάδας», ἀπάντησαν, προφανῶς κάποιος ἐπίδοξος Κουστορίτσα. Ποῦ γυρίστηκε; Μά, φυσικά στή Βοσνία κουτοί, δέν βλέπετε κεῖνον τόν θάμνο; Τή λάσπη; Φῶς φανάρι! Καί πῶς συνάγεται ὅτι οἱ ἐκτελεσθέντες ἦταν μουσουλμάνοι; Μά, βγῆκε μιά κυρία κι ἔκλαιγε, ἔχοντας ἀναγνωρίσει τόν γυιό της. Αὐτό πιά κι ἄν εἶναι ἀπόδειξη…
Κάτι ἀκόμα: Τήν ἡμέρα πού παρουσιάστηκε τό «ντοκουμέντο», οἱ Τάιμς τῆς Νέας Ὑόρκης ἔγραφαν πώς πρόκειται γιά τήν «ἐπί μακρόν ἀναμενόμενη ἀπόδειξη τῶν ὠμοτήτων»! Δηλαδή δέκα χρόνια βρίσκονται κι ἁλωνίζουν στήν περιοχή οἱ κατήγοροι τῶν Σέρβων καί ἀκόμα δέν βρῆκαν μία ἀπόδειξη τῆς διαβόητης «σφαγῆς» 8.000 ἀνθρώπων!
Καί ἡ ἑλληνική διάσταση τῆς γελοιότητας: Τό φιλμάκι τοῦ κυρίου Νάις ξεκινοῦσε μέ μία σκηνή ἑνός Σέρβου ὀρθόδοξου ἱερέα πού εὐλογοῦσε τούς μαχητές (γιατί ἄραγε τό κράτησε στό δεκάλεπτο ἀπόσπασμα ὁ Νάις, ἀφοῦ ἦταν ἄσχετο μέ τή σκηνή τοῦ «φόνου»;  Ἤθελε νά μᾶς πεῖ κάτι γιά τόν ὀρθόδοξο κλῆρο;) Ἡ σκηνή λοιπόν αὐτή κόπηκε σέ ὅλα τά ἑλληνικά κανάλια. Ἀποτέλεσμα; Βγῆκε ὁ Τάκης Μίχας ἀπό τό Θέ μου συχώρα με Παρατηρητήριο τοῦ Ἑλσίνκι καί κατήγγειλε τήν λογοκρισία! Μά, δέν κατάλαβε ὁ ἀρχιπράκτορας τοῦ ἀντισερβισμοῦ ὅτι τά ΜΜΕ τό κάνανε ἐκ τοῦ πονηροῦ, μέ στόχο τήν ἀποτελεσματικότητα τῆς προπαγάνδας; Ὅτι ἄν ἔδειχναν τόν Σέρβο ἱερέα νά εὐλογεῖ τά σερβικά ὅπλα θά ριγοῦσε ὁ κόσμος ἀπό συγκίνηση καί θά ἐπικροτοῦσε ὅ,τι καί νά ἀκολουθοῦσε; Ἀλλά αὐτό γιά νά τό ἀντιληφθεῖς πρέπει νά ἔχεις καί κάτι ἀπό Ἑλλάδα μέσα σου…

*****  Τόν Αὔγουστο τοῦ 1992 τό βρετανικό κανάλι ΙΤΝ μετέδωσε εἰκόνες ἀπό τή Βοσνία, σάν τήν ἀνωτέρω. Πέρασε τήν ἐντύπωση πώς ἐπρόκειτο γιά σερβοβοσνιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης μουσουλμάνων, ἐνῷ ἁπλῶς τράβηξαν τή σκηνή μἐσα ἀπό φράχτη μέ… ὑλικά οἰκοδομῶν σέ προσφυγικό στρατόπεδο! Ὁ ἀδύνατος Φικρέτ Ἄλιτς ἔπαιξε θαυμάσια τόν ρόλο τοῦ θύματος καί προκλήθηκαν ἀντιδράσεις μέχρι καί στόν Λευκό Οἶκο. Κι ὕστερα ἦρθαν οἱ (ἀνθρωπιστικές) βόμβες…

none


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters