Ἡ νέα τούρκικη τηλεσειρά πού ξεκίνησε νά προβάλλεται στό Μέγκα ἔρχεται νά ὁλοκληρώσει τήν κατάληψη τοῦ κύριου τηλεοπτικοῦ χρόνου µας ἀπό τόν ἐξ Ἀνατολῶν ἐχθρό. Γιά πάνω ἀπό δύο ὧρες, ὧρες στίς ὁποῖες ἡ ἑλληνική οἰκογένεια εἶναι µπροστά στό χαζοκούτι, ἀπό τά ἰδιωτικά βοθροκάναλα ἀκούγεται ἡ µελωδική γλῶσσα καί προβάλλεται ἡ µοντέρνα κοινωνία τῶν γειτόνων. Ποιῶν γειτόνων; Αὐτῶν πού κατέχουν τή µισή Κύπρο καί ἀπειλοῦν (σήµερα!) τήν ὑπόλοιπη, αὐτῶν πού ἀµφισβητοῦν ἐµπράκτως τήν κυριαρχία µας στό Αἰγαῖο καί στή Θράκη.

Τό ποιόν στόχο ἐξυπηρετεῖ ἡ προώθηση τῶν τούρκικων σήριαλ στήν ἑλληνική κοινωνία τό ἀντιλαµβάνεται κι ὁ πιό ΓΑΠηµένος ἐγκέφαλος. Μᾶς ἐξοικειώνουν µέ τή γλῶσσα καί τήν κουλτούρα τους. Ὁ Τοῦρκος πιά δέν εἶναι ὁ σφαγέας τῆς Ἰωνίας κι ὁ βιαστής τῆς Μεγαλονήσου ἀλλά ὁ κοµψευόµενος Ὀνούρ (καί ἡ µυξοπαρθένα Σεχραζάτ). Μᾶς περνᾶνε µύρια ὅσα µηνύµατα σέ δεύτερο πλάνο, τόσα πού τόµοι βιβλίων δέν θά τό πετύχαιναν. Πρίν µερικούς αἰῶνες γιά τή δουλειά αὐτή χρησιµοποιοῦσαν τούς ἀκιντζῆδες, πού µέ τόν θρησκευτικό τους συγκρητισµό χαλάρωναν τίς ἀντιστάσεις στό φρόνηµα τῶν Βυζαντινῶν Ἑλλήνων. Σήµερα ἀξιοποιοῦν τό µέγα τηλεοπτικό ὅπλο γιά τό παραµύθιασµα ἐνηλίκων, µέ τόν ἴδιο σκοπό: «νά βρέ, καί οἱ Τοῦρκοι εἶναι ἄνθρωποι σάν κι ἐµᾶς, ἄν ὄχι καί καλύτεροί µας, τί φοβᾶστε χαζοί; Πιστεύετε τούς µύθους τῶν ἐθνικιστῶν;» Κι αὐτά σέ ἀγαστή συνεργασία µέ τίς ἀθηναϊκές ἐλίτ (- ἀλήτ κατά Ζουράρι), πού εἰσάγουν µαζικά τίς ἐµπορικές σαχλοπαραγωγές καθώς ἔχουν πλῆθος κοινῶν οἰκονοµικῶν συµφερόντων µέ τήν τούρκικη ἄρχουσα τάξη (τράπεζες, ἐπιχειρήσεις κτλ).

Ὑπάρχει βέβαια τό «ἀκαταµάχητο» ἐπιχείρηµα ὅτι αὐτά «πουλᾶνε» ἀλλά δέν θά ἀπαντήσουµε σ’ αὐτό, γιατί τότε ὁ νόµος περί ἀσέµνων θά µᾶς στείλει µέσα ἰσόβια…

 

none