mqdefault…Ξεκινοῦσε ἡ τελευταία φάση τοῦ ΝΑΤΟϊκοῦ ἐγκλήματος στή Γιουγκοσλαβία. Οἱ κτηνώδεις βομβαρδισμοί κατά τῶν Σέρβων πού κράτησαν 78 μέρες, δῆθεν γιά νά σώσουν τούς Ἀλβανούς τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἀπό “γενοκτονία”. Στήν πραγματικότητα γιά νά διαλύσουν ἕνα κυρίαρχο κράτος καί νά τό ὑποδουλώσουν οἰκονομικά καί γεωπολιτικά.
Ἡ σημερινή Σερβία δείχνει ὅτι ἡ τότε ἡρωική ἀντίστασή της, ἄσχετα πού δέν ὑπερίσχυσε τῶν ἐπιδρομέων, ἔφερε καρπούς. Ἡ χώρα δέν συνετρίβη, δέν ὑποτάχτηκε κι ἐξακολουθεῖ νά παλεύει γιά τό μέλλον της μέ ἀξιοπρέπεια.
Comments Off

Πᾶνε δώδεκα χρόνια ἀπό τόν «ἀνθρωπιστικό» πόλεµο τοῦ ΝΑΤΟ κατά τῆς Σερβίας καί φαίνεται ὅτι οἱ ΗΠΑνθρωποι ἑτοιµάζουν ἕνα ρηµέικ ἀφρικανικῆς κοπῆς. Ὅλα εἶναι ἕτοιµα. Ὁ Καντάφι ἀντί τοῦ Μιλόσεβιτς στή θέση τοῦ «χασάπη», οἱ αἱµατοβαµένες ἀνταποκρίσεις τοῦ Τύπου ἴδιες κι ἀπαράλλακτες, ἡ περιφρόνηση τοῦ ΟΗΕ πανοµοιότυπη, ὥς καί τό εὐρωπαϊκό προβάδισµα ἔναντι τῶν ΗΠΑ εἶναι ἴδιο (τώρα εἶναι οἱ Γάλλοι, τότε εἶχαν ἀνοίξει τόν δρόµο οἱ Γερµανοί). Ἐπίσης οἱ Μή Κυβερνητικές Ὀργανώσεις εἶναι στή θέση τους (µέ καταγγελίες κτλ), τό σενάριο τοῦ ἀεροπορικοῦ ἀποκλεισµοῦ θυµίζει Βοσνία καί οἱ «ἀριστεροί» τσανακογλῦφτες τοῦ συστήµατος ἄρχισαν τίς ὑλακές κατά τοῦ «ἐγκληµατικοῦ καθεστῶτος». Μάλιστα, σύµφωνα µέ τήν ἀνακοίνωσή τους, τί κρίνουν ὡς εἰδεχθέστερο ἔγκληµα τοῦ Καντάφι; Τήν «συνενοχή του µέ τήν εὐρωπαϊκή πολιτική γιά τή µετανάστευση»!!! Καί µία ἄλλη ὁµοιότητα: ἡ παρουσία τῶν ἰσλαµιστῶν στό πλευρό τῶν «καλῶν» (τῶν Βόσνιων τότε, τῶν ἀντικανταφικῶν τώρα). Καί ναί µέν αὐτά περί Ἀλ Κάιντα ἦταν πίπες, ὅµως ἡ Λιβύη ἔχει µαχητές τοῦ Ἰσλάµ πού µισοῦν τόν Καντάφι. Τελικά µία εἶναι ἡ ἀλήθεια: Ἡ Δύση ἑτοιµάζεται νά ὑπερασπιστεῖ στή Λιβύη τίς αἰώνιες ἀξίες της (βλ. τό σχεδιάγραµµα τῶν ἀποθεµάτων πετρελαίου στήν Ἀφρική).

4 com

Tίς µακάβριες ἱστορίες µέ τό ἀλβανικό ἐµπόριο ὀργάνων ἀπό Σέρβους αἰχµαλώτους γιά δυτικοευρωπαίους πελάτες τίς ἔχουµε σχεδόν ξεχάσει. Μέσα στήν ἀντισερβική παραζάλη πού δηµιούργησαν τά ΜΜΕ (εὐτυχῶς τά ἑλληνικά σέ πολύ µικρότερη κλίµακα) ἐκείνη ἡ ἀνατριχιαστική εἴδηση δέν κολλοῦσε πουθενά καί ὡς ἀσύµβατη µέ τά φιλοτεχνηµένα στερεότυπα ἔπεσε στή λήθη.

Read the rest of this entry…

none

 

Ὅταν τά κατήγγειλαν οἱ Σέρβοι θεωρήθηκαν συκοφαντικά ἤ ὑπερβολές. Τώρα πού τά πιστοποιοῦν καί οἱ ἐφηµερίδες τῶν Βόσνιων µουσουλµάνων ἁπλῶς ἀποσιωπῶνται. Ἀναφερόµαστε στίς πληροφορίες γιά στρατόπεδα ἐκπαίδευσης ἰσλαµιστῶν τροµοκρατῶν στό βοσνιακό ἔδαφος, ὑπό τήν σκέπη τῶν διεθνῶν δυνάµεων πού τό διαφεντεύουν. Ἡ ἑβδοµαδιαία ἐφηµερίδα Slobodna Bosna τοῦ Σενάντ Ἄβντιτς δέν περιορίστηκε στίς ἀναφορές σχετικά µέ τήν ὕπαρξη τῶν στρατοπέδων ἀλλά καί ἐπέκρινε τόν διοικητή τῆς EUFOR Ντέιβιντ Λήκυ, γιά πρόσφατες δηλώσεις του πώς «ἀγνοεῖ τήν ὕπαρξη τέτοιων στρατοπέδων». Ἡ ἐφηµερίδα θυµίζει τίς παλαιότερες διαβεβαιώσεις τοῦ τότε ἀπεσταλµένου τοῦ ΟΗΕ στή Βοσνία, Ζάκ Κλάιν, πρός τό Συµβούλιο Ἀσφαλείας ὅτι ὄντως δροῦν ἰσλαµιστές στή χώρα ἀλλά «εἶναι καλό νά βρίσκονται συγκεντρωµένοι σέ ἕνα µέρος καί ὁ ὑπόλοιπος κόσµος νά εἶναι ἀσφαλής»! Καί θέτει τό ἐρώτηµα ἄν καί ὁ νῦν διοικητής τῆς EUFOR εἶναι σάν τούς περισσότερους δυτικούς πολιτικούς τῆς ἴδιας ἄποψης, τοῦ «ἐλέγχου», δηλαδή, µέ τόν τρόπο αὐτό, τῶν τροµοκρατῶν.

Ἡ ἴδια ἐφηµερίδα γράφει ὅτι τά στρατόπεδα ἄλλοτε βρίσκονταν στήν Ἐρζεγοβίνη, κοντά στίς λίµνες Τζαµπλάνικα καί Μπόρατσκο κι ἀργότερα µεταφέρθηκαν ἀλλοῦ. Φέτος, στίς ἀρχές τοῦ Αὐγούστου ἡ Ἑνεργός Ἰσλαµική Νεολαία ὀργάνωσε µεγάλη κατασκήνωση µεταξύ Μπίχατς καί Μποσάνσκα Κρούπα, στή θέση Γκρίµουσα, σέ ἰδιοκτησία κάποιου Φουάντ Βούκοβιτς, ὁ πατέρας τοῦ ὁποίου ἦταν ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ κυβερνῶντος Μουσουλµανικοῦ Κόµµατος γιά τήν Δηµοκρατική Δράση. «Εἶναι δυνατόν οἱ στρατιῶτες τῆς διεθνοῦς δύναµης νά µήν πρόσεξαν τίς µεγάλες στρατιωτικές σκηνές, τήν παρουσία τόσων ἀνθρώπων καί τίς πινακίδες αὐτοκινήτων ἀπό τόσες ξένες χῶρες;», ἀναρωτιέται ρητορικά ἡ Slobodna Bosna. Καί προσθέτει ὅτι πέρα ἀπό τήν συγκεκριµένη ὀργάνωση εἶναι καί τό Οὐαχαµπιτικό Ἰσλαµικό Κίνηµα (µέ τίς γνωστές σαουδαραβικές διασυνδέσεις) πού ἐνισχύεται στή χώρα, κάτι πού ἀνέφερε προσφάτως καί ἡ ἰταλική Corriere della Sera µνηµονεύοντας θύλακα στό χωριό Gornja Maoca τῆς ἀνατολικῆς Βοσνίας ὁ ὁποῖος σχεδίαζε χτύπηµα κατά τῆς Ἰταλίας.

Ἐµεῖς πάντως αὐτά ὅλα τά ἀπορρίπτουµε ὡς βδελυρές συνωµοσιολογίες. Κάτι ἄλλο θά γίνεται, δέν µπορεῖ αὐτοί οἱ τόσο καθωσπρέπει κύριοι τῆς EUFOR καί τ’ ἀφεντικά τους νά ἐκτρέφουν τροµοκράτες! Σιγά µήν τούς χρησιµοποιοῦν κιόλας! Εἶναι ποτέ δυνατόν;

none

cf83ceb5cf81ceb2ceb9cebaceae-ceb1cf80ceaccf84ceb7Λύσσαξαν τά σκυλιά τῶν κεφαλοκυνηγῶν!  Ἄφρισαν πάλι μέ τή Σρεμπρένιτσα καί τίς 8.000 τῶν ὑποτιθέμενων νεκρῶν μουσουλμάνων ἀπό τό σέρβικο μαχσίρι. Καί μή μπορώντας νά βάλουν στό χέρι ἐκείνους πού τούς χάλασαν τή βαλκανική σούπα καί πού τούς ἔφτυσαν στά μοῦτρα – δηλαδή τόν στρατηγό Μλάντιτς καί τόν ΗΡΩΑ Σερβοβόσνιο ἡγέτη Ράντοβαν Κάρατζιτς – βγάζουν τό ἄχτι τους στόν κρατούμενο Μιλόσεβιτς. Τελευταία ἐφεύρεση κατά τῆς ἀλήθειας τό γελοῖο προπαγανδιστικό βίντεο τῆς 2ας Ἰουνίου, ὅπου ἔβλεπες τήν «ἐν ψυχρῶ ἐκτέλεση 6 μουσουλμάνων κρατουμένων» ἀπό τήν ὁμάδα «Σκορπιός» τῶν σερβικῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων.
Ρωτᾶμε λοιπόν κάθε ἐχέφρονα ἀναγνώστη κάποια  πραματάκια, ἁπλά καί γιά 5χρονα ἑλληνόπουλα:
1)  Ἄς ὑποθέσουμε πώς τό βίντεο εἶναι ἀκριβῶς ὅπως μᾶς λένε οἱ «δικαστές» τοῦ Μιλόσεβιτς. Τί ἀποδεικνύει ἡ ἐκτέλεση 6 αἰχμαλώτων; Ὅτι σφαγιάστηκαν… 8.000 ἄνθρωποι (ὅπως βλακωδῶς ὑποστήριξε ὁ γνωστός Ριχάρδος); Κι ἄν αὐτοί νωρίτερα εἶχαν πιαστεῖ νά σκοτώνουν ἤ νά βασανίζουν ἀθώους πολίτες καί εἶχαν καταδικαστεῖ σέ θάνατο; Πάπαλα τό «στοιχεῖο».
2)  Ἄς μήν δεχθοῦμε τώρα σάν κουτόφραγκοι αὐτά πού λένε τά ΜΜΕ ὡς ἀδιαμφισβήτητη ἀλήθεια. Ποιός μᾶς λέει πώς εἶναι γνήσιο τό βίντεο; Ὁ εἰσαγγελέας στήν ἐλεεινή διαδικασία τῆς Χάγης κ. Τζέφρυ Νάις! Καί τί μᾶς εἶπε αὐτός ὁ κύριος; Ὅτι ἔδωσε στήν δημοσιότητα ἕνα τμῆμα 10 λεπτῶν ἀπό συνολική διάρκεια ἑνός φίλμ 2 ὡρῶν, δηλαδή τό 8% τοῦ ὅλου. Ἔ, ὅποιος δέν σκεφτεῖ τώρα τό «δημιουργικό μοντάζ» πού χωράει ἡ διαδικασία, εἶναι γιά ἐπείγουσα μεταμόσχευση ἐγκεφάλου. Ποιός γύριζε τό φίλμ; Κανείς δέν εἶπε. «Μέλος τῆς ὁμάδας», ἀπάντησαν, προφανῶς κάποιος ἐπίδοξος Κουστορίτσα. Ποῦ γυρίστηκε; Μά, φυσικά στή Βοσνία κουτοί, δέν βλέπετε κεῖνον τόν θάμνο; Τή λάσπη; Φῶς φανάρι! Καί πῶς συνάγεται ὅτι οἱ ἐκτελεσθέντες ἦταν μουσουλμάνοι; Μά, βγῆκε μιά κυρία κι ἔκλαιγε, ἔχοντας ἀναγνωρίσει τόν γυιό της. Αὐτό πιά κι ἄν εἶναι ἀπόδειξη…
Κάτι ἀκόμα: Τήν ἡμέρα πού παρουσιάστηκε τό «ντοκουμέντο», οἱ Τάιμς τῆς Νέας Ὑόρκης ἔγραφαν πώς πρόκειται γιά τήν «ἐπί μακρόν ἀναμενόμενη ἀπόδειξη τῶν ὠμοτήτων»! Δηλαδή δέκα χρόνια βρίσκονται κι ἁλωνίζουν στήν περιοχή οἱ κατήγοροι τῶν Σέρβων καί ἀκόμα δέν βρῆκαν μία ἀπόδειξη τῆς διαβόητης «σφαγῆς» 8.000 ἀνθρώπων!
Καί ἡ ἑλληνική διάσταση τῆς γελοιότητας: Τό φιλμάκι τοῦ κυρίου Νάις ξεκινοῦσε μέ μία σκηνή ἑνός Σέρβου ὀρθόδοξου ἱερέα πού εὐλογοῦσε τούς μαχητές (γιατί ἄραγε τό κράτησε στό δεκάλεπτο ἀπόσπασμα ὁ Νάις, ἀφοῦ ἦταν ἄσχετο μέ τή σκηνή τοῦ «φόνου»;  Ἤθελε νά μᾶς πεῖ κάτι γιά τόν ὀρθόδοξο κλῆρο;) Ἡ σκηνή λοιπόν αὐτή κόπηκε σέ ὅλα τά ἑλληνικά κανάλια. Ἀποτέλεσμα; Βγῆκε ὁ Τάκης Μίχας ἀπό τό Θέ μου συχώρα με Παρατηρητήριο τοῦ Ἑλσίνκι καί κατήγγειλε τήν λογοκρισία! Μά, δέν κατάλαβε ὁ ἀρχιπράκτορας τοῦ ἀντισερβισμοῦ ὅτι τά ΜΜΕ τό κάνανε ἐκ τοῦ πονηροῦ, μέ στόχο τήν ἀποτελεσματικότητα τῆς προπαγάνδας; Ὅτι ἄν ἔδειχναν τόν Σέρβο ἱερέα νά εὐλογεῖ τά σερβικά ὅπλα θά ριγοῦσε ὁ κόσμος ἀπό συγκίνηση καί θά ἐπικροτοῦσε ὅ,τι καί νά ἀκολουθοῦσε; Ἀλλά αὐτό γιά νά τό ἀντιληφθεῖς πρέπει νά ἔχεις καί κάτι ἀπό Ἑλλάδα μέσα σου…

*****  Τόν Αὔγουστο τοῦ 1992 τό βρετανικό κανάλι ΙΤΝ μετέδωσε εἰκόνες ἀπό τή Βοσνία, σάν τήν ἀνωτέρω. Πέρασε τήν ἐντύπωση πώς ἐπρόκειτο γιά σερβοβοσνιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης μουσουλμάνων, ἐνῷ ἁπλῶς τράβηξαν τή σκηνή μἐσα ἀπό φράχτη μέ… ὑλικά οἰκοδομῶν σέ προσφυγικό στρατόπεδο! Ὁ ἀδύνατος Φικρέτ Ἄλιτς ἔπαιξε θαυμάσια τόν ρόλο τοῦ θύματος καί προκλήθηκαν ἀντιδράσεις μέχρι καί στόν Λευκό Οἶκο. Κι ὕστερα ἦρθαν οἱ (ἀνθρωπιστικές) βόμβες…

none

cf80cf8dcf81ceb3cebfcf82-cf81ceaeceb3ceb1Γιά 6 μέρες ὁ «Α» βρέθηκε στήν πρώην Γιουγκοσλαβία. Πλήρεις ἐμπειριῶν καί γνώσεων ἐπιστρέψαμε καί σχεδιάζουμε πολλά. Ἴδωμεν… Μικρό τηλεγραφικό χρονικό τοῦ ταξιδιοῦ κατωτέρω:

ΣΕΡΒΙΑ: Φτώχεια µέ ἀξιοπρέπεια (καµµία σχέση µέ τήν ἐξαθλιωμένη Βουλγαρία),  λίγα τὰ σηµάδια τοῦ πολέµου, ἐντυπωσιακὴ ἀδιαφορία γιὰ ὅ,τι συνέβη, ἐλάχιστος ἀντιαµερικανισµός, παρακράτος, πολιτικὴ ἐκπροσώπηση ἐθναµυντόρων <10%, χάθηκε τὸ Κόσοβο, παρεµπιπτόντως ἀπροσπέλαστο σήµερα, «παίζεται» τὸ Μαυροβούνιο, συµµορία Τζουγκάνοβιτς. Βελιγράδι µέ ~1.800.000 κόσµο, καθαρό, καταπράσινο, νοοτροπία «Ἀθήνας» σὲ σχέση µέ τὴν περιφέρεια, ὁ πεζόδροµος Knez Mihajilova παλιότερα γεµάτος βιβλιοπωλεῖα τώρα ὅλο δυτικὲς φίρµες, τεράστια διαφήµιση τῆς Chrysler δίπλα στὰ βοµβαρδισµένα κτίρια, πύργος ὅπου µαρτύρησε ὁ Ρήγας, ἐπιβλητικὸς µαρµάρινος Ἅγιος Σάββας, Μουσεῖο γιά τόν Νικόλα Τέσλα κορυφαῖο παγκοσµίως μά ἐλάχιστα γνωστὸ (µή Ἑβραῖος…) φυσικό, ἑλληνικὰ ἐπίπεδα τιµῶν µέ µισθοὺς 150 €, διείσδυση ἑλληνικῶν τραπεζῶν, ἀργή ἐξυπηρέτηση στὰ ἑστιατόρια τῆς Σκανταρλίγια, παντελὴς ἔλλειψη σουβενίρ, λεπτὲς ἀνεπιτήδευτες γυναῖκες µέ καθαρὰ βλέµµατα ἀθλητικὰ παπούτσια καί καλοσχηµατισµένες σιλουέτες, σύλλογος Ἑλλήνων «Ρήγας Φερραῖος», 3500 µέλη πρόεδρος Γιάννης Σάββας µορφὴ ἐξαιρετικὰ ἐνηµερωµένος καὶ δραστήριος, ἀπογοητευµένος ἀλλὰ σταθερὰ παρὼν Θανάσης «ἑλληνοσερβικῆς» τὸ ἕνα τσιγάρο µετὰ τὸ ἄλλο. Οὔζιτσε µέ ~80000 κόσµο, σηµαντικὲς ὑποδοµές, ὑποτυπώδη οἰκονοµικὴ δραστηριότητα, ἀνεργία, ἐγκαταλλειµένο ξενοδοχεῖο σοβιετικῆς αἰσθητικῆς «Ζλάτιµπορ», ὁµώνυµο βουνὸ τουριστικὸ θέρετρο, New York night club, ἀτελείωτα θεοσκότεινα τοῦνελ γιὰ Βίσεγκραντ, ξύλινο χωριὸ ὅπου µένει ὁ Κουστουρίτσα, Μίρα καλὴ µας µοῖρα ἄψογα ἑλληνικὰ ὑψηλὸ ἐπίπεδο, ἀκόµη µία «ἀνεκµετάλλευτη» σπάνια περίπτωση σχεδὸν ἄνεργη ἀπάντησε σὲ ἄπειρες ἐρωτήσεις µας, ὁλλανδικὴ ΜΚΟ ποὺ δραστηριοποιεῖται γιὰ τὴν ἄνοδο τοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου της περιοχῆς (sic).  
ΒΟΣΝΙΑ: (Βίσεγκραντ, Πάλε, Σεράγεβο): Κράτος νὰ τὸ κάνει ὁ Θεός, εἰκόνες στὰ σύνορα ἀπὸ ταινία τοῦ Ἀγγελόπουλου, τὰ ἀπόλυτα Βαλκάνια, πανέµορφο τοπίο τύφλα νὰ ΄χουν τὰ Τέµπη, δρόµοι γεµάτοι λακκοῦβες, πολλὰ ἀσοβάντιστα σπίτια, ὕπατος εὐρωπαῖος ἁρµοστὴς µέ δικαιοδοσίες Θεοῦ ἀντικατέστησε δεκάδες ἐκλεγµένους δήµαρχους µέ ἄλλους τῆς ἀρεσκείας του, στρατιῶτες διαφόρων ἐθνικοτήτων παντοῦ, Μοναστήρι Ντόµπρυν 700 ἐτῶν Μουσεῖο Ἀγώνα Σερβικῆς Ἀνεξαρτησίας, σεµνὸς καὶ ταπεινὸς ὁ Ἄτσα πρώην δήµαρχος καὶ νοµάρχης Βίσεγκραντ, ~15.000 κόσµος, ὀθωμανική γέφυρα τοῦ Δρίνου (Ἴβο Ἄντριτς Νόµπελ Λογοτεχνίας 1961), ἀναµνηστικά ἀπὸ νῦν νοµάρχη, προοπτικὴ τουριστικῆς ἀνάπτυξης. Πάλε µέ ~32000 κόσµο πρωτεύουσα Σερβοβοσνιακῆς Δηµοκρατίας, κωµόπολη 13 km ἀπὸ Σεράγεβο, καινούργια πανεπιστηµιακὰ τµήµατα, στὸ JETSET τέλειο φαγητὸ ἀφεντικὸ ἀπὸ Σεράγεβο ὅπου ἔχει νὰ πάει 8 χρόνια, συνοµωτικὴ ἀναζήτηση γιὰ ἕνα t-shirt µέ Κάραζιτς, φιλική συζήτηση µέ δήµαρχο Πάλε, Σέρβος δήµαρχος Ἀνατολικοῦ Σεράγεβου ἀπογοητευµένος ἀπὸ Ἑλλάδα τοῦ ὑποσχέθηκαν οἱ δικοὶ µας νὰ φτιάξουν τὸ παλιὸ Νοσοκοµεῖο, τὸ κλείσανε καὶ  ἐξαφανίστηκαν. Σεράγεβο µέ ~300.000 κόσµο, µισὸ ἀπὸ πρὶν τὸν πόλεµο, σηµάδια ἀνταλλαγῆς πυροβολισµῶν ἐντονότατα, ἰσλαµικὸ χρῶµα ἱστορικὸ κέντρο γεµάτο µιναρέδες καί τουρίστες.   
ΠΓΔΜ (Σκόπια): Ὅλα ἐδῶ artificial, προτεκτορᾶτο μέ ἀλβανικό γκέττο, τίποτε τὸ ἰδιαίτερο ἡ πόλη, καταστράφηκε ἀπὸ σεισµὸ τὸ 1963, ~700.000 κόσµος ἐπίσηµα, 150.000 ἀλβανοὶ ἀνεπίσηµα >200.000, ἀκόµη καὶ πρόσφατα παρασιωπηµένα ἐπεισόδια µέ UCK στὰ προάστια, ἄγαλµα τῆς Μητέρας Τερέζας τῆς µόνης ἐπιφανοῦς Fyromian (κατὰ τόν Σάσα, Σέρβο κάτοικο τοῦ µορφώµατος ἐπίσης σχεδὸν ἄνεργο στρατηγικὸ ἀναλυτὴ ποταµὸ γνώσεων, ἀδύνατο νὰ συγκρατήσει κανεὶς τὶς ἄπειρες πληροφορίες µέ τὶς ὁποῖες βοµβαρδίζεται) ὑπερβολικὴ χρήση τοῦ κλεµµένου ὀνόµατος ἀγωνιώδης προσπάθεια «ἐθνογένεσης», προθῆκες βιβλιοπωλείων μέ Φίλιππους καί Ἀλέξανδρους, ἑλληνικὴ οἰκονοµικὴ διείσδυση µέ ἐλάχιστη πολιτικὴ σηµασία, παζάρι ἀπὸ τὰ βάθη τῆς Ἀνατολῆς, ἀκριβὲς τιµὲς ἐξ αἰτίας τῶν ἀφεντικῶν,  διόδια παντοῦ, δρόµοι ποὺ φτιάχνονται, ἡ παλιὰ γνωστὴ συνήθεια τῆς κλοπῆς παρούσα µέ τὴν πρώτη εὐκαιρία…

Υ.Γ. Μίρα, Ἠλία, Γκόραν, Γιάννη, Θανάση, Σάσα, εὐχαριστοῦµε πολὺ γιὰ τὴ µοναδικὴ  ἐµπειρία. Θὰ τὰ ξαναποῦµε σύντοµα…

none


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters