1) Στίς 17 Φεβρουαρίου 1770 ἀποβιβάζεται ὁ Θεόδωρος Ὀρλώφ, ἐπικεφαλῆς τοῦ ρωσικοῦ στόλου, στό Οἴτυλο τῆς Μάνης. Οἱ Μανιάτες ἔσπευσαν µέ τούς ἱερεῖς τους γιά νά ὑποδεχθοῦν τούς Ρώσους. Σύµφωνα µέ προφητεῖες εὐρύτατα διαδεδοµένες ἀπό τά µέσα τοῦ 18ου αἰώνα, οἱ «Μόσχοβοι» ἦταν τό «ξανθό γένος», τό θεϊκά σταλµένο νά ἄρει τήν ὀθωµανική κατάκτηση καί νά (ἀνα)συστήσει χριστιανικό βασίλειο στό πρότυπο τοῦ Βυζαντίου. Ἔτσι, ἡ ἔλευση τῶν Ρώσων στή Μάνη φάνταζε ὡς ἐνεργοποίηση τοῦ «σχεδίου» τῆς Θείας Πρόνοιας γιά ἀπελευθέρωση ἀπό τούς Ὀθωµανούς. Παραλληλίζοντας µέ τό σήµερα, πῶς κρίνετε τίς προσδοκίες πολλῶν νεοελλήνων ἀπό τόν Πούτιν;

 Α) Ἱστορικά βάσιµες

Β) Ψυχολογικά ἑρµηνεύσιµες

Γ) Πολιτικά χρήσιµες

Δ) Ὅλα τά άνωτέρω

2) Στίς 18 Φεβρουαρίου 1878 ἐπαναστατεῖ ὁ ὁπλαρχηγός Ἰωσήφ Λιάτης («Ἠλίας») κατά τῶν Τούρκων στήν Κοζάνη. Μόλις εἶχε σχηµατισθεῖ ἡ «Προσωρινή Κυβέρνησις τῆς ἐν Μακεδονίᾳ ἐπαρχίας Ἐλιµείας», ἡ ὁποία ὀργάνωσε χιλιάδες ἐνόπλους ἀπό ὅλα τά ὀρεινά συγκροτήµατα τῆς περιοχῆς. Ὁ ἀνταρτοπόλεµος ἁπλώθηκε ἀπό τήν Κοζάνη µέχρι τό Μοναστήρι καί ἀνέτρεψε τήν παραχώρηση τῆς Μακεδονίας στή Βουλγαρία διά τῆς Συνθήκης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Ἡ συνδροµή τῆς ἐπίσηµης Ἑλλάδας στόν ἀγώνα ἐκεῖνον ἦταν…

Α) Τεράστια

Β) Μέτρια

Γ) Ἀναιµική

Δ) Καθοριστική

 

 

3) Στίς 19 Φεβρουαρίου 1962 πεθαίνει ὁ µεγάλος γιατρός κι ἐρευνητής Γεώργιος Παπανικολάου. Καταγόταν ἀπό τήν Κύµη τῆς Εὐβοίας καί τελείωσε τήν Ἰατρική Ἀθηνῶν στά 21 του χρόνια. Ἀσχολήθηκε µέ τήν φιλοσοφία, τή µουσική, τήν γεωργία, τήν βιολογία… Ἐπέστρεψε ἀπό τό ἐξωτερικό γιά νά πολεµήσει στόν Α΄ Βαλκανικό Πόλεµο καί ξαναέφυγε, αὐτή τή φορά στίς ΗΠΑ, ὅπου καί κορυφώθηκε ἡ προσφορά του στήν ἀνθρωπότητα µέ τήν ἀνακάλυψη τοῦ σωτηρίου γιά ἑκατοµµύρια γυναῖκες «Πάπ τέστ». Ἔγραφε στόν πατέρα του: «Τό ἰδανικόν µου δέν εἶναι νά πλουτίσω, οὔτε νά ζήσω εὐτυχής ἀλλά νά ἐργασθῶ, νά δράσω, νά δηµιουργήσω, νά κάµω κάτι τι ἀντάξιον ἑνός ἀνθρώπου ἠθικοῦ καί δυνατοῦ»! Πρίν διοριστεῖ σέ νοσοκοµεῖο, στίς ΗΠΑ ἐργάστηκε ὡς…

Α) Πωλητής σέ κατάστηµα χαλιῶν

Β) Σερβιτόρος ἑλληνικοῦ ἑστιατορίου

Γ) Μουσικός

Δ) Δάσκαλος βιολογίας

 

 

 

4) Στίς 21 Φεβρουαρίου 1913 ἀπελευθερώνονται τά Γιάννενα ἀπό τούς Τούρκους. Ποιό ἦταν τό στοιχεῖο πού ἔπεισε τόν Ἐσάτ Πασά νά ζητήσει τήν παράδοση τῆς πόλης στούς Ἕλληνες, ἐφόσον κρατοῦσε ἀκόµη ὀχυρά σηµεῖα γύρω της;

Α) Ἡ τολµηρή διείσδυση τοῦ 1ου Συντάγµατος Εὐζώνων στίς παρυφές τῶν Ἰωαννίνων

Β) Ἡ πεποίθησή του στίς ἀρχές τῆς εἰρήνης καί τοῦ διεθνισµοῦ

Γ) Ἡ ἐξάντληση τῶν πυροµαχικῶν του

Δ) Οἱ ζεϊµπεκιές τοῦ Ε. Βενιζέλου καί οἱ κουµπαριές τοῦ Π. Κουντουριώτη γιά χάρη τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας

 

 

5) Στίς 22-24 Φεβρουαρίου 1943 στήν κατεχόµενη ἀπό τούς Γερµανούς Ἀθήνα µαθητές καί ἐργατοϋπάλληλοι ἀπεργοῦν. Τό ζήτηµα τῆς «πολιτικῆς ἐπιστράτευσης» ἑλληνικοῦ πληθυσµοῦ καί τῆς χρησιµοποίησής του γιά τούς σκοπούς τοῦ Ἄξονα, πού ἀνακίνησε ὁ Γερµανός ἀντιστράτηγος Ἀλεξάντερ Λέρ, ἀπαντήθηκε µέ µιά συντονισµένη ἀπεργία καί διαδήλωση 50.000 ἐργατῶν, ὑπαλλήλων καί µαθητῶν τῆς Ἀθήνας. Χιλιάδες κόσµος κατέβηκε στό κέντρο, εἰσέβαλε στά Παλιά Ἀνάκτορα καί κατέκλυσε τά κυβερνητικά γραφεῖα. Στίς 5 Μαρτίου οἱ διαδηλωτές – ἀπεργοί ἔφτασαν τούς 300.000, κατέλαβαν τό ὑπουργεῖο Ἐργασίας καί ἔκαψαν τούς καταλόγους τῶν ἐργαζοµένων πού προορίζονταν γιά ἐπιστράτευση. Κάπου ἐκεῖ ἔληξε καί τό ζήτηµα. Πεῖτε µας πῶς διάολο καταντήσαµε σέ µισόν αἰώνα στό σηµερινό µας χάλι.

Α) Δέν ξέρω

Β) Μακάρι νά ‘ξερα

Γ) Τί νά σᾶς πῶ…

Δ) Δέν ἔχω ἰδέα!

 

 

6) Στίς 27 Φεβρουαρίου 1910 γίνεται µεγάλο ἀγροτικό συλλαλητήριο στήν Καρδίτσα, µέ στόχο τήν κατάργηση τῶν (παλιῶν τουρκικῶν – µεταπωληµένων) τσιφλικιῶν καί τήν ἀναδιανοµή τῆς γῆς. Ἡ διαδήλωση τῆς 27ης Φεβρουαρίου, ὑπῆρξε τό ἀποκορύφωµα µιᾶς σειρᾶς ἐξαιρετικά µαχητικῶν καί πάνδηµων διαδηλώσεων τόσο στήν Καρδίτσα, ὅσο καί στίς ὑπόλοιπες θεσσαλικές πόλεις, πού εἶχαν ὀργανωθεῖ ἀπό τόν Γεωργικό Πεδινό Σύνδεσµο Καρδίτσης. Ἡ µετέπειτα κλιµάκωση αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα στήν ὑπόλοιπη Θεσσαλία, µέ πρωτοπόρους Καρδιτσιῶτες ἀγροτιστές σάν τόν Δηµήτρη Μπούσδρα, ὁδήγησε λίγες µέρες µετά, στήν «ἐξέγερση τοῦ Κιλελέρ». Ποιός τελικά ἔλυσε τό πρόβληµα τῶν ἀγροτικῶν γαιῶν στή Θεσσαλία, καταργώντας τά τσιφλίκια;

Α) Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος

Β) Ὁ Νικόλαος Πλαστήρας

Γ) Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς

Δ) Ὁ Κώστας Σηµίτης 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

1Δ, 2Γ, 3Α, 4Α, 5ΑΒΓΔ, 6Β

 

 

 

Α) Ἱστορικά βάσιµες

Β) Ψυχολογικά ἑρµηνεύσιµες

Γ) Πολιτικά χρήσιµες

Δ) Ὅλα τά άνωτέρω

 

none

Στίς 27-29/9 διεξήχθη στὴν Βαρσοβία ἡ σύνοδος τοῦ ΟΑΣΕ κατά τήν ὁποία Μή Κυβερνητικοί Ὀργανισμοί ἀναφέρονται σέ προβλήματα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀνά τόν κόσμο, ἐνώπιον 200 περίπου διπλωματῶν πού εἶναι οἱ μόνιμες ἀντιπροσωπεῖες τῶν χωρῶν. Ἂς δοῦμε κάποια ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν εἴδηση ὅπως τὴν περιγράφει ἡ μειονοτικὴ Γκιουντὲμ (7-10).
«Ὁ Τζεμὶλ Καμπζὰ στὴν ὁμιλία του εἶπε ὅτι στὴν δεκαετία τοῦ 90 στὰ πλαίσια τῆς διακηρυχθήσας ἰσονομίας μπορεῖ νὰ δόθηκαν κάποια δικαιώματα στὰ μέλη τῆς μειονότητας ἀλλὰ δὲν καταγράφηκε καμμιὰ πρόοδος στὰ βασικὰ: ἡ Ἑλλάδα συνέχισε τὴν συντηρητική της στάση στὰ θέματα τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας τῆς μειονότητας, τῆς αὐτονομίας τῆς μειονοτικῆς ἐκπαίδευσης, τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, τῶν βακουφίων, καθὼς καὶ στὸ θέμα τῶν ἴσων εὐκαιριῶν. Ἀνέφερε τὸ κλείσιμο τῆς «Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης» καὶ τὴν ἄρνηση νὰ δοθεῖ ἄδεια στὸν «Πολιτιστικὸ Σύλλογο Τούρκων Γυναικῶν» λόγῳ τοῦ ὅρου «Τοῦρκος», πρόσθεσε δέ ὅτι προσέφυγαν στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Στὶς 11 μέρες ποὺ διήρκεσε ἡ σύνοδος μετεῖχαν πρέσβεις ἀπὸ 55 χῶρες καὶ 40 μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις. Ἡ ἀντιπροσωπεία τῶν ΗΠΑ κατηγόρησε τὴν Ἑλλάδα διότι παρὰ τὸ ὅτι εἶναι μέλος τῆς Ε.Ε. δὲν δίνει στὴν Τουρκικὴ μειονότητα κάποια ἀπὸ τὰ δικαιώματά της. Μετέχοντας στὴν ἴδια συνεδρία ὁ πρόεδρος τῆς Helsinki Watch Παν. Δημητρᾶς, ἡ πρόεδρος τῆς Ὁμάδος γιὰ τὰ μειονοτικὰ δικαιώματα στὴν Ἑλλάδα Ναυσικᾶ Παπανικολάου, ὁ πρόεδρος τοῦ ¨Οὐράνιου Tόξου¨ Π. Βοσκόπουλος καὶ ὁ Μακεδόνας Ἐπίσκοπος ἀπὸ τὴν Φλώρινα Ν. Τσαρκνιᾶς κατηγόρησαν τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν ἐπιμονή της νὰ μὴν ἀναγνωρίζει ἐθνικὲς μειονότητες, γιὰ τὶς πιέσεις καὶ τὶς ἀδικίες σὲ βάρος τῶν μειονοτήτων. 
Ἡ ἀπάντηση τῆς Ἑλλάδας
Ἡ Ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία ἀπάντησε στὶς πέντε ΜΚΟ ποὺ εἶχαν ἔρθει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ στὶς ὁμιλίες τῶν ἐκπροσώπων τῶν ΗΠΑ. Ὁ Ἕλληνας πρέσβης στὴν ὁμιλία του εἶπε: Στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχει Μακεδονικὴ μειονότητα. Πρόκειται γιὰ μερικὲς ἑκατοντάδες ἄτομα ποὺ χρησιμοποιοῦνε τὴ σλαβικὴ γλῶσσα καὶ γίνονται προσπάθειες ἀπὸ γειτονικὲς χῶρες νὰ δημιουργήσουν ἐθνικὴ μειονότητα. Ἐπίσης δὲν ὑπάρχει ἀλβανικὴ μειονότητα. Πρόκειται γιὰ οἰκονομικοὺς μετανάστες. Οἱ συνθῆκες τῆς χώρας μας εἶναι τόσο δημοκρατικὲς ποὺ συνεχίζουν νὰ ἔρχονται.
Ὅσον ἀφορᾶ τὸ σύλλογο ἐπιστημόνων ὁ πρέσβης ἔδωσε τὴν ἑξῆς ἀπάντηση: Σύμφωνα μὲ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης ὑπάρχει μόνο μία μειονότητα, ἡ μουσουλμανική. Αὐτὴ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τρία μέρη. Τοὺς τουρκόφωνους, τοὺς Πομάκους καὶ τοὺς Ρομά. Δὲν ὑπάρχει τουρκικὴ μειονότητα. Ὁ πληθυσμὸς τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας φτάνει τὰ 100.000 ἄτομα. Ἔχει ὅλα της τὰ δικαιώματα καὶ ἐκπληρώνει μὲ ἄνεση τὰ θρησκευτικὰ της καθήκοντα. Τὸ κράτος μέσω τῶν μουφτήδων καὶ τῆς βακουφικῆς ἐπιτροπῆς ἐπισκεύασε τὸ τζαμὶ ποὺ εἶχε καεῖ στοὺς Τοξότες. Βοηθάει συνεχῶς στὴν ἐκπαίδευση τῶν μουσουλμάνων μαθητῶν. Αὐτὴ ἡ μειονότητα πάντα ἐκπροσωποῦνταν στὴν ἑλληνικὴ Bουλή. Ἔτσι καὶ σήμερα ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ ἕναν βουλευτή. Αὐτὰ ποὺ παρουσίασαν ὡς προβλήματα οἱ λεγόμενες Μ.Κ.Ο. εἶναι  παραπλανητικοὶ ἰσχυρισμοί.
Ἡ μακεδονικὴ ἀντιπροσωπεία στὴν ἀπάντησή της εἶπε πὼς ἡ μὴ ἀναγνώριση μίας ὑπαρκτῆς μειονότητας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα δὲν ταιριάζει σὲ ἕνα μέλος τοῦ ΟΑΣΕ καὶ τῆς Ε.Ε. καὶ εἶναι ἐνάντια στὶς συμφωνίες καὶ συνθῆκες. Τέλος πρότεινε νὰ ἐπανεξετάσει ὁ ΟΑΣΕ τὸ κατὰ πόσον τηρεῖ τὰ κριτήρια μέλους τοῦ ΟΑΣΕ ἡ Ἑλλάδα.
Τελευταῖος ὁμιλητὴς ἡ τουρκικὴ ἀντιπροσωπεία στὴν ἀπάντησή της εἶπε: Ὅλοι ἀκούσαμε ἀπὸ τὶς μάχιμες καὶ δυναμικὲς Μ.Κ.Ο. γιὰ τὶς ἄδικες καὶ καταπιεστικὲς πολιτικὲς ποὺ ἐφάρμοσε ἡ ἐδῶ καὶ 25 χρόνια μέλος τῆς Ε.Ε. Ἑλλάδα. Ἀκούγοντας αὐτὰ αἰσθάνθηκα ὑπερηφάνια γιὰ τὸ ὅτι ἡ χώρα μου ποὺ εἶναι ὑποψήφιο μέλος τῆς Ε.Ε. ἐκπληρώνοντας τὰ στάνταρ τῆς Ε.Ε. ἐξασφάλισε ὅλες τὶς εὐκαιρίες στὶς μειονότητες ποὺ ζοῦνε μέσα στὰ σύνορά της.»
ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΣ:
1) Οἱ ΜΚΟ φέτος ἦταν ἄνω τῶν 65 καί γι’ αὐτό ἀκριβῶς δόθηκε ὁ λόγος μονάχα στίς 6 κυριότερες. Οἱ ὑπόλοιποι, σάν τόν κ. Καπζά,  στερούμενοι τό βῆμα, μοίρασαν ἠλεκτρονικά τίς εἰσηγήσεις τους (κάτι πού θά μποροῦσε νά γίνει κι ἀπ’ τήν Κομοτηνή, τήν ὁδό Ἰώνων, π.χ.). Αὐτά λοιπόν πού γράφει στό ἄρθρο του ὁ ἐκτουρκισμένος Πομᾶκος γιά τήν ἐκεῖ «παρέμβασή του» εἶναι ἁπλῶς ψέμματα (γιατί δέν εἶχε ἄραγε φωτογραφία του ἀπό τό βῆμα;)
2) Ἡ ἑλληνική ἀντιπροσωπεία ἀπαντᾶ σέ κάθε βρωμιά κατά τῆς χώρας μας, εἴτε τίθεται ἀπό τοῦ βήματος εἴτε στέλνεται μέ e-mail.
3) Τά σκοπιανά καί τούρκικα ἀνέκδοτα ἦταν πολύ διασκεδαστικά, εἶναι πολύτιμη ἡ παρουσία τους γιά τήν ψυχαγωγία τῶν συνέδρων, μπράβο τους
4) Καί φέτος ὁ Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν ἀπό τό βῆμα τοῦ ΟΑΣΕ ξεμπρόστιασε τήν Τουρκία γιά τά ἐγκλήματά της. Ὅσο γιά τήν ἀπάντηση τῆς τελευταίας (κάτι σάν «ἔτσι νομοθετοῦμε καί σ’ ὅποιον ἀρέσουμε») δείχνει ἁπλῶς τόν βαθμό τοῦ ὑποτιθέμενου ἐξανθρωπισμοῦ της.

2 com


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters