Ἔζησες στὴν Ἑλλάδα.

ἔφαγες, γλέντησες,

 τζόγαρες, ἔκλεψες…

 

Ἔ, ἄσε τώρα στὰ παιδιά σου

μιὰ ρημαγμένη χώρα,

μιὰ Βουλγαρία τοῦ Νότου:  

ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΕ ΤΟΥΣ!

none