Ἡ νέα περιοδεία Μπαγίς στή Θράκη, πού μᾶς προσέφερε ἡ Κυβέρνηση τῆς Ἀθήνας ἐν εἴδει «ἰδιωτικῆς ἐπίσκεψης», δέν κόμισε κάτι νέο. Στά πλαίσια τῆς τακτικῆς τῆς Ἄγκυρας νά μένει ἀνοικτό τό «θέμα» μᾶς κουβαλήθηκε στήν περιοχή τό πιό ἐλεεινό ὑποκείμενο τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης, ὁ Ἐγεμέν Μπαγίς. Πῆγε σέ ὅλους τούς διαλυμένους συλλόγους, εἶδε τούς Σερήφ – Μετέ ὡς «μουφτῆδες», τόν δεξιώθηκε ἡ νομικά ἀνύπαρκτη Συμβουλευτική Ἐπιτροπή (πάλι καλά πού δέν πῆγαν οἱ νῦν μουσουλμάνοι βουλευτές), γενικά κόπρισε ὅσο μπόρεσε καί ξεκουμπίστηκε. Ποιός ὅμως εἶναι ὁ Μπαγίς; Την ανθρώπινη ποιότητα του Εγεμέν Μπαγίς θα την δείξουν οι δηλώσεις του για διάφορα ζητήματα, ελληνοτουρκικά και όχι. Θυμίζουμε μόνο ότι πρόκειται για τον υπουργό του Ερντογάν σε ευρωπαϊκά θέματα και τον αρχιδιαπραγματευτή της Τουρκίας με την ΕΕ – κι όχι για κάποιον δεσμοφύλακα απ’ το Ζογκουλντάκ.

Read the rest of this entry…

8 com