251971_10150913208833780_750937306_n-11Ἀρκετές φορές ἔχουμε θίξει τό ζήτημα τῆς μειονοτικῆς δημοσιογραφίας (ἐντός πολλῶν εἰσαγωγικῶν) καί μέ δύο πρόσφατες ἀφορμές ἀναγκαζόμαστε νά ἐπανέλθουμε.
Τό θέμα μας δέν εἶναι μέ τίς ἀπόψεις πού ἐκφράζουν. Μπορεῖ νά εἶναι ἀνοιχτά φασιστικές καί ρατσιστικές, μπορεῖ καί νά κάνουν τούς δημοκράτες, αὐτό τό βλέπουμε ὡς δικαίωμά τους. Ὅμως τό νά ἔχουν τίς σχέσεις πού ὅλοι ξέρουμε μέ τόν παρακρατικό μηχανισμό τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου καί νά διαδίδουν μέσα στήν μουσουλμανική κοινωνία ἕνα πνεῦμα ἀνθελληνικό καί ἀλυτρωτικό, αὐτό εἶναι κάτι πού καί τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη θά μποροῦσε νά ἀπασχολήσει, στά πλαίσια τοῦ (κατάπτυστου) “ἀντιρατσιστικοῦ” νόμου κι ὄχι μόνο.

Read the rest of this entry…

Comments Off

tabakhaneΚαιρό τώρα η τουρκόφωνη φασιστοφυλλάδα “Μιλλέτ”, κυρίως δια του αρθρογράφου Φεϊζουλά Χασάνκαγια αλλά και του εκδότη της Τζενγκίζ Ομέρ, βγάζει συστηματικά χολή για τους νόμιμους μουφτήδες της Ξάνθης και της Κομοτηνής. Βρισιές, προσβολές, συκοφαντίες εναντίον των συγκεκριμένων προσώπων, του θεσμού αλλά και της όλης ελληνικής πολιτείας, πέρα από κάθε όριο, οι οποίες αναπαράγονται και στο ραδιόφωνο “Τσινάρ” που είναι της ίδιας ιδιοκτησίας. Το αποτέλεσμα ήταν να εισπράξουν την μήνυση που ήλπιζαν, ώστε τώρα να παριστάνουν (εκ του ασφαλούς*) τους “ήρωες του τουρκισμού”. Τι τους πείραξε τόσο; Η προοπτική να γίνουν τα καθυβριζόμενα πρόσωπα μουφτήδες για το σύνολο της μουσουλμανικής κοινωνίας.

Read the rest of this entry…

Comments Off

44Ὅλο τό τουρκολόι στή Θράκη ἔχει κυριολεκτικά λυσσάξει μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου γιά τούς μουσουλμάνους ἱεροδιδάσκαλους. Καθώς οἱ ἐλπίδες τῆς Ἄγκυρας γιά ἀποτελεσματική διπλωματική πίεση διαψεύστηκαν, τώρα ἡ Τουρκία ἔχει μεταφέρει τό πεδίο τῆς μάχης στό ἐπίπεδο τῆς μειονότητας. Ἔτσι, ὅλες σχεδόν οἱ συλλογικότητες – παράνομες καί μή – πού ὑποτίθεται ὅτι ἐκφράζουν τήν μειονοτική κοινωνία ἀλλά καί πολιτικά πρόσωπά της βγάζουν πανομοιότυπες ἀνακοινώσεις. Πάντα ἐκτός τόπου καί χρόνου, συνήθως μέ ἕνα πάθος (ἄν ὄχι μῖσος) πού ἐκπλήσσει. Καί μόνο τά πρόσφατα δημοσιεύματα τοῦ μειονοτικοῦ Τύπου νά δεῖ κανείς, ἀρκεῖ γιά νά πιστοποιήσει τά ἀνωτέρω.

Read the rest of this entry…

Comments Off

Τό ἐρώτηµα δέν εἶναι ρητορικό καί τό ἔχουµε θέσει δηµοσίως κι ἄλλοτε: Ποιόν θά χαρακτηρίζαµε πράκτορα ξένης, ἐχθρικῆς χώρας στόν τόπο µας; Μόνο ἐκεῖνον πού θά ἀνακαλύπταµε τά …ἔνσηµά του λ.χ. στήν ΜΙΤ; Ἤ µήπως νοµίζουµε ὅτι αὐτά πλέον ἔχουν ἐκλείψει καί παίζουν µόνο σέ ταινίες τύπου Τζέιµς Μπόντ; Μία ἀπάντηση στό ἀνωτέρω ἐρώτηµα ἦρθε νά µᾶς δώσει ἕνα πρόσφατο συµβάν: Ἡ φανατική τουρκοφυλλάδα ΜΙΛΕΤ, πού ἐκδίδεται στήν Ξάνθη, βραβεύτηκε ἀπό τήν Διεύθυνση Τύπου καί Ἐνηµέρωσης (BYEGM) τῆς τουρκικῆς πρωθυπουργίας µέ τό καινοφανές βραβεῖο «Προώθησης τῆς Τουρκίας στό ἐξωτερικό»! Τό ἀνωτέρω εἰκονιζόµενο βραβεῖο (ἄραγε νά συνοδευόταν κι ἀπό χρήµατα;) ἀπονεµήθηκε στά πλαίσια σχετικῆς τελετῆς γιά τόν «διαγωνισµό ἐνθάρρυνσης Τύπου τῆς Ἀνατολίας» στήν Προύσσα, στίς 7 Ἰουνίου καί ἦταν παρών καί ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος Μπουλέντ Ἀρίντς!

Τό ἐν λόγῳ βραβεῖο δέν κατάφερε νά τό παραλάβει ὁ ἰδιοκτήτης καί ἀρχισυντάκτης τῆς «Μιλλέτ», Τζενγκίζ Ὀµέρ γιατί εἶχε προβλήµατα ὑγείας καί δέν µπόρεσε νά µεταβεῖ στήν Προύσσα. Τό παρέλαβε λοιπόν γιά λογαριασµό του ὁ πρώην ἰδιοκτήτης καί νῦν συντάκτης της, Φεϊζουλλάχ Χασάνκαγια, ἐνῶ παραβρέθηκε καί ὁ ἕτερος παράγοντάς της, Μπιλάλ Μπουντούρ.

Τίς πληροφορίες τίς δίνει ἀφειδῶς ἡ ἴδια ἡ φυλλάδα (στίς 14 Ἰουνίου 2012), ἡ ὁποία µεταφέρει καί τά χαιρετίσµατα τοῦ Μπουλέντ Ἀρίντς ἀπό τή «Μάνα – πατρίδα» πρός τούς Τούρκους τῆς Κοµοτηνῆς, τῆς Ξάνθης καί τοῦ Ἐχίνου (θυµίζουµε ἐδῶ τήν πανηγυρική ὑποδοχή τοῦ Ἀρίντς στήν ἑλληνική Θράκη). Στίς ἄλλες τους ἐπαφές µέ τήν εὐκαιρία τῆς βράβευσής τους οἱ δύο συντάκτες τῆς «Μιλλέτ» σηµειώνουν αὐτές µέ τόν δήµαρχο Ὀσµάνγκαζι Μουσταφά Ντουντάρ καί τόν ἀντιδήµαρχο τοῦ γειτονικοῦ δήµου Γιλντιρίµ Ρεµζί Γεπρέµ. Καί οἱ δύο δῆµοι εἶναι πολύ δραστήριοι στά θρακικοῦ ἐνδιαφέροντος ζητήµατα, λόγῳ τοῦ σηµαντικοῦ πληθυσµοῦ τους πού κατάγεται ἀπό τήν ἑλληνική Θράκη.

Ποιά εἶναι ὅµως ἡ ἑβδοµαδιαία τουρκόφωνη «Μιλλέτ» καί τί εἴδους µαρτυρία ἔχει καταθέσει στήν περιοχή µας; Εἶναι ἁπλῶς µία ἔκφραση τῶν µειονοτικῶν ἐκείνων πού δηλώνουν «Τοῦρκοι», µιά νόµιµη δηλαδή φωνή στά πλαίσια τῆς τοπικῆς κοινωνίας; Κάθε ἄλλο. Οἱ σελίδες της ξεχειλίζουν µῖσος καί προκατάληψη κατά τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων ἀλλά καί οἱουδήποτε δείχνει νά µήν τούς ἐχθρεύεται. Χαρακτηριστικές ἀθλιότητες τῆς «Μ» ἦταν

1) οἱ προγραφές σέ βάρος τῶν ἐνσυνείδητων Ποµάκων πού ἵδρυσαν τόν Σύλλογό τους στήν Ξάνθη καί εἶδαν µετά τά πλήρη ὀνοµατεπώνυµά τους ἀνηρτηµένα στίς σελίδες τῆς έν λόγῳ φασιστοφυλλάδας καί στά τεµένη τῆς περιοχῆς

2) τά κατά καιρούς «ἱστορικοῦ» περιεχοµένου γραφτά τῆς «Μ» πού χαρακτηρίζουν τούς σφαγιασθέντες ἀπό τούς Ὀθωµανούς προγόνους µας «κλέφτες καί φονιάδες» καί ἄλλα τέτοια

3) ἡ δικαστική τους διαµάχη µέ τή δασκάλα Χαρά Νικοπούλου, ὅπου παρότι ἀναπαρήγαγαν µία βαρειά συκοφαντία σέ βάρος της ἀρνοῦνται νά ζητήσουν συγγνώµη καί παριστάνουν τούς «διωκόµενους δηµοσιογράφους». Νοµίζουµε πώς εἶναι καιρός νά πληρώσουν τήν ψευτοµαγκιά τους, καί πολύ τούς ἀνέχθηκε ἡ Χαρά…

Αὐτήν τήν τουρκόφωνη πατσαβούρα λοιπόν βράβευσε ἡ Τουρκία µέ τόν ἐπισηµότερο τρόπο. Θέλουµε κι ἄλλα δείγµατα τῆς …ἑλληνοτουρκικῆς συνύπαρξης πού ὀνειρεύεται;

Read the rest of this entry…

one


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters