1) Στίς 3 Μαρτίου 1957 πεθαίνει στά 28 του µαρτυρικά ὁ Γρηγόρης Αὐξεντίου, δεξί χέρι τοῦ Γρίβα, ὅταν µετά ἀπό προδοσία οἱ Ἄγγλοι τόν περικύκλωσαν στό κρυσφύγετό του στόν Μαχαιρά. Ἀφοῦ ἀρνήθηκε νά παραδοθεῖ ὥς τό τέλος καί δεκάδες Ἄγγλοι ἔπεσαν στή µάχη, τελικά ἔριξαν βενζίνη καί τόν ἔκαψαν µέ ἐµπρηστικές βόµβες. Πεῖτε µας ποιός ἀπό τούς παρακάτω θά πρόδιδε σήµερα αὐτοβούλως τό κρυσφήγετο στούς Ἄγγλους καί θά ἔριχνε ὁ ἴδιος τή βενζίνη

Α) Ὁ νῦν πρόεδρος Χριστόφιας

Β) Ὁ πρώην πρόεδρος Βασιλείου

Γ) Ὁ ὑπ. Παιδείας Α. Δηµητρίου

Δ) Ὅλοι οἱ Νεοκύπριοι

 

2) Στίς 4 Μαρτίου 1878 οἱ Τοῦρκοι καταλαµβάνουν τό Λιτόχωρο, πού εἶχε ἐπαναστατήσει πρίν 2 ἑβδοµάδες, πυρπολοῦν 9 ἐκκλησίες καί 320 σπίτια καί ἐκτελοῦν τούς γέροντες κατοίκους του. Τά γυναικόπαιδα κατέφυγαν στήν προστασία τῶν ξένων Προξένων στή Θεσσαλονίκη. Ἡ ἀποτυχία τῆς ἐπανάστασης κρίθηκε µέ τήν προδοσία τοῦ Ἠπειρώτη διερµηνέα τῶν Βρετανῶν στή Θεσσαλονίκη Γιάννη Μπίτσιου, ὁ ὁποῖος φοβήθηκε γιά τήν τύχη τῶν τσιφλικιῶν του. Ποιό ἦταν τό πρακτικό ὄφελος τοῦ ξεσηκωµοῦ;

 

Α) Κανένα

Β)  Ἡ ἐγρήγορση τῶν ἑλληνικῶν πληθυσµῶν γιά τήν ἀπελευθέρωση πού ἦρθε µετά ἀπό 34 χρόνια

Γ) Ἡ ἐνίσχυση τῶν ἑλληνικῶν θέσεων κατά τῆς Μεγάλης Βουλγαρίας πού δηµιουργοῦσε ἡ Συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου

Δ) Ἡ στρατιωτική ἀποδυνάµωση τῶν Ὀθωµανῶν στήν περιοχή

 3) Στίς 5 Μαρτίου 1913 δολοφονεῖται ὁ βασιλιάς Γεώργιος ὁ Α’ στή Θεσσαλονίκη πού µόλις τήν εἶχε ἀπελευθερώσει ὁ ἑλληνικός στρατός. Τόν πυροβόλησε ὁ «ἀναρχικός» Ἀλέξανδρος Σχινᾶς, ὁ ὁποῖος µᾶλλον ἦταν ὄργανο τῶν Αὐστρογερµανῶν πού εἶχαν ἄλλα σχέδια γιά τήν περιοχή. Ὁ Σχινᾶς ἐκπαραθυρώθηκε ἀπό τό ἀστυνοµικό Τµῆµα, ἐπίσηµη ἔκθεση γιά τή δολοφονία οὐδέποτε συντάχθηκε, ὁ δέ φάκελος µέ τήν κατάθεσή του κάηκε στό ἀτµόπλοιο πού µετέφερε τόν µετέφερε στόν Πειραιά, ὅταν ξέσπασε φωτιά. Τέλος, ὁ ὑπασπιστής τοῦ Γεωργίου, Φραγκούδης, ὁ µόνος αὐτόπτης µάρτυρας τῆς δολοφονίας, δέν κλήθηκε ποτέ νά καταθέσει, κι ἀργότερα ἐστάλη στήν Οὐάσινγκτον ὡς στρατιωτικός ἀκόλουθος γιά νά µείνει ἐκεῖ µέχρι τόν θάνατό του, χωρίς ποτέ νά µιλήσει ἐπισήµως γιά τήν ὑπόθεση. Πῶς κρίνετε τό σκοτάδι πού ἐξακολουθεῖ νά κρύβει τό ζήτηµα;

Α)  Ποιό σκοτάδι; Ἀφοῦ εἴπαµε, τόν σκότωσε ἕνας ἀναρχικός, ἀφῆστε τίς συνωµοσιολογίες!

Β) Καλά τόν ἔκαναν τόν τζουτζέ τῆς Ἀγγλίας, χέστηκα γιά τά κίνητρα καί τίς λεπτοµέρειες.

Γ) Συγγνώµη, ξέρετε πόσο πῆρα χθές ἕνα λίτρο γάλα στό µάρκετ; Τί Γεώργιος καί Σχινᾶς µοῦ λέτε τώρα;

Δ) Γιατί, ὑπάρχει καί τίποτε στό φῶς ἀπό τήν νεότερη ἱστορία µας;

4) Στίς 8 Μαρτίου 1849 γεννιέται στή Βιζύη τῆς Θράκης ὁ Γεώργιος Βιζυηνός, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ὁ θεµελιωτὴς τοῦ ἑλληνικοῦ …

Α) Διηγήµατος

Β) Ροµαντισµοῦ

Γ) Ὑπερρεαλισµοῦ

Δ) Μυθιστορήµατος 

5) Στίς 9 Μαρτίου 1907 δολοφονεῖται στόν Πυργετό Πιερίας ὁ Μαρῖνος Ἀντύπας. Ὁ Κεφαλλονίτης ἐπαναστάτης εἶχε ἀγωνιστεῖ γιά τά δικαιώµατα τῶν ἐξαθλιωµένων ἀγροτῶν τῆς Θεσσαλίας, καί κατάφερε νά τούς κινητοποιήσει µέ ἀποκορύφωµα τό συλλαλητήριο στό Λασποχώρι. Νωρίτερα εἶχε ἐκδόσει τήν ἐφηµερίδα «Ἀνάστασις» στό Ἀργοστόλι, εἶχε ἱδρύσει σοσιαλιστικούς συλλόγους καί ἐργατικούς συνδέσµους, στή δέ Κρητική Ἐπανάσταση (1896) εἶχε πολεµήσει ἐθελοντής, εἶχε τραυµατιστεῖ καί µάλιστα φυλακίστηκε ὅταν ἐπιστρέφοντας στήν Ἀθήνα…

Α) Κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση γιά παθητική στάση στό ζήτηµα

Β) Κατήγγειλε τήν Κυβέρνηση γιά ἐθνικιστική πολιτική πού κατέστρεφε τίς πολύχρονες ἁρµονικές σχέσεις Ἑλλήνων καί Τούρκων στό νησί

Γ) Κατήγγειλε τή στάση τῶν ἀστικῶν κοµµάτων τῆς χώρας καί τῶν ξένων

Δ) Ζήτησε τήν καταδίκη ἀνωτέρων του γιά ἐγκλήµατα πολέµου στήν Ἐπανάσταση

6) Στίς 12 Μαρτίου 1943 οἱ Ἰταλοί κατακτητές καταστρέφουν τήν Τσαριτσάνη, ἀπό τήν ὁποία κατάγονταν τά παληκάρια πού εἶχαν ἱδρύσει τό 1942 τήν πρώτη ὁµάδα ἀνταρτῶν τοῦ ΕΛΑΣ Ὀλύµπου. Ὁ ἀπολογισµός ἦταν 40 νεκροί πού ἐκτελέστηκαν στήν πλατεία πρίν πυρποληθεῖ ἡ Τσαριτσάνη, πού ἐπονοµάστηκε …

Α) Κόκκινη

Β) Μαρτυρική

Γ) Ἀνταρτοµάνα

Δ) Παλικαρίσια

  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1Δ, 2Γ, 3Δ, 4Α, 5Α, 6Γ

none