Πᾶνε δώδεκα χρόνια ἀπό τόν «ἀνθρωπιστικό» πόλεµο τοῦ ΝΑΤΟ κατά τῆς Σερβίας καί φαίνεται ὅτι οἱ ΗΠΑνθρωποι ἑτοιµάζουν ἕνα ρηµέικ ἀφρικανικῆς κοπῆς. Ὅλα εἶναι ἕτοιµα. Ὁ Καντάφι ἀντί τοῦ Μιλόσεβιτς στή θέση τοῦ «χασάπη», οἱ αἱµατοβαµένες ἀνταποκρίσεις τοῦ Τύπου ἴδιες κι ἀπαράλλακτες, ἡ περιφρόνηση τοῦ ΟΗΕ πανοµοιότυπη, ὥς καί τό εὐρωπαϊκό προβάδισµα ἔναντι τῶν ΗΠΑ εἶναι ἴδιο (τώρα εἶναι οἱ Γάλλοι, τότε εἶχαν ἀνοίξει τόν δρόµο οἱ Γερµανοί). Ἐπίσης οἱ Μή Κυβερνητικές Ὀργανώσεις εἶναι στή θέση τους (µέ καταγγελίες κτλ), τό σενάριο τοῦ ἀεροπορικοῦ ἀποκλεισµοῦ θυµίζει Βοσνία καί οἱ «ἀριστεροί» τσανακογλῦφτες τοῦ συστήµατος ἄρχισαν τίς ὑλακές κατά τοῦ «ἐγκληµατικοῦ καθεστῶτος». Μάλιστα, σύµφωνα µέ τήν ἀνακοίνωσή τους, τί κρίνουν ὡς εἰδεχθέστερο ἔγκληµα τοῦ Καντάφι; Τήν «συνενοχή του µέ τήν εὐρωπαϊκή πολιτική γιά τή µετανάστευση»!!! Καί µία ἄλλη ὁµοιότητα: ἡ παρουσία τῶν ἰσλαµιστῶν στό πλευρό τῶν «καλῶν» (τῶν Βόσνιων τότε, τῶν ἀντικανταφικῶν τώρα). Καί ναί µέν αὐτά περί Ἀλ Κάιντα ἦταν πίπες, ὅµως ἡ Λιβύη ἔχει µαχητές τοῦ Ἰσλάµ πού µισοῦν τόν Καντάφι. Τελικά µία εἶναι ἡ ἀλήθεια: Ἡ Δύση ἑτοιµάζεται νά ὑπερασπιστεῖ στή Λιβύη τίς αἰώνιες ἀξίες της (βλ. τό σχεδιάγραµµα τῶν ἀποθεµάτων πετρελαίου στήν Ἀφρική).

4 com