Η Θράκη απειλείται ΗλιάδηςἩ πρόσφατη ἔκδοση ἀπό τό ΚΕΜΟ τοῦ βιβλίου «Η ΘΡΑΚΗ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ» (Χρῆστος Ἠλιάδης) εἶναι μία ἀκόμη ἑλληνοφοβική προσπάθεια νά βαφτεῖ τό πρόσφατο θρακικό παρελθόν μέ τά πιό μελανά χρώματα. Οἱ ὑπηρέτες τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, πού κυριαρχοῦν στά πανεπιστήμια καί στά ΜΜΕ, συνεχίζουν νά παρουσιάζουν ντοκουμέντα τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου ἀπό ὀπτική γωνία …Ἄγκυρας, ἔχοντας ἴσως κατά νοῦ ὅτι πλήττοντας τόν «ἑλληνικό ἐθνικισμό» προσφέρουν κάποιαν ὑπηρεσία στόν «ἄνθρωπο». Δέν μπορῶ νά σκεφτῶ κάτι πιό θετικό γιαυτούς – καί μέ τό συμπάθειο!

Read the rest of this entry…

Comments Off

Ἔσκασε µύτη λίγο πρίν τίς γιορτές καί ἐπαναλήφθηκε ἀµέσως µετά. ἦταν µιά εἴδηση πού ἀναφερόταν στά «σχέδια» τῆς Κυβέρνησης νά προχωρήσει σέ ἀφαίρεση τῶν δικαστικῶν ἁρµοδιοτήτων τοῦ µουφτῆ καί νοµοθέτηση ἑνός τρόπου ἐκλογῆς του. Μάλιστα γράφτηκε ὅτι ἀφενός ὑπάρχει διακοµµατική συναίνεση στούς σχεδιασµούς αὐτούς κι ἀφετέρου ὅτι ἤδη ἐνηµερώθηκε ἡ τουρκική Κυβέρνηση, τῆς ὁποίας ἀναµένονται οἱ ἀντιδράσεις (µάλιστα ἡ µειονοτική ἡγεσία δέν ἔδειξε, λέει, ἰδιαίτερα ἐνθουσιασµένη).

Στόν βαθµό πού µπορέσαµε νά τό ψάξουµε, µόνο δηλώσεις ἄγνοιας τοῦ θέµατος εἰσπράξαµε, ὅµως αὐτές δέν σηµαίνουν βεβαίως τίποτε καί συντρέχουν πολλοί λόγοι γιά νά µήν κοιµόµαστε ἥσυχοι.

Πρῶτον ἀποτελεῖ τό µεῖζον αἴτηµα τῆς Ἄγκυρας γιά τή Θράκη, ἀφοῦ σέ ὅλους τούς ἄλλους τοµεῖς τά …βολεύει χωρίς τή βοήθεια τῆς Ἑλλάδας (τῆς ἀρκεῖ ἡ προϊούσα διάλυση τῆς τελευταίας).

Δεύτερον ἡ κατάργηση τῶν δικαστικῶν ἁρµοδιοτήτων τοῦ µουφτῆ εἶναι κάτι πού ἐδῶ καί δύο τοὐλάχιστον χρόνια προετοιµάζει – ὡς «κατάργηση τῆς Σαρίας» – τό ψευτοεκσυγχρονιστικό ἀδερφᾶτο τῶν Ἀθηνῶν (βλ. ἀρθρογραφία Ἀλιβιζάτου, Κτιστάκη, ΚΕΜΟ κτλ). Θυµίζουµε ὅτι, καθώς ὁ δικαστής δέν µπορεῖ νά εἶναι αἱρετός, ἡ Τουρκία καί κάποιοι «δικοί µας» ἔβαλαν στό στόχαστρο τίς δικαστικές του ἁρµοδιότητες (σήµερα µποροῦν νά καταφύγουν στόν µουφτή γιά ὑποθέ-σεις διαζυγίου καί κληρονοµιῶν οἱ πιστοί ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ), δῆθεν γιά νά ἀπαλλάξουν τή χώρα µας ἀπό τό ἰσλαµικό δίκαιο. Τό γεγονός ὅτι ποτέ κανένας µειονοτικός φορέας δέν ζήτησε κάτι τέτοιο δέν τούς ἐνοχλεῖ. Οὔτε καί τό βλέπουν ὡς ἐπέµβαση σέ ξένη πολιτισµική παράδοση ἡ ὁποία ἐπιβιώνει καί λειτουργεῖ ἱκανοποιη-τικά τό βλέπουν. ἀρκεῖ πού τό ἀποφάσισαν ἐκεῖ στό Κωλονάκι. Ἡ διακοµµατική λοιπόν ὑποστήριξη τοῦ κατήφορου εἶναι ἐξασφαλισµένη.

Τρίτον ἡ πολιτική τοῦ ΥΠΕΞ πού σέ ὅλα τά θέµατα ἐπιλέγει χαµηλούς (µέχρι …παρεξηγήσεως) τόνους δέν δείχνει ἀσύµβατη µέ µία τέτοια πρωτοβουλία. Ὅταν στίς διεκδικήσεις κατοικηµένων ἑλληνικῶν νησιῶν – Φαρµακονήσι, Ἀγαθονήσι – ἀπαντᾶς µέ προτροπές γιά ψυχραιµία (!) ποιός θά παρεξηγηθεῖ µέ ἕνα ἀµφιλεγόµνο µέτρο στή Θράκη;

Ἐµεῖς φυσικά ἀπευχόµαστε µιά τέτοια προοπτική πού θά ἀφαιρέσει ἀπό τήν πατρίδα µας κάθε δυνατότητα λόγου στήν ἐπιλογή τῆς ἡγεσίας τῆς θρησκευτικῆς – µήν τό ξεχνᾶµε – µειονότητας. Θέλουµε ἕναν Μέτε ἐπισήµως κεφαλή τοῦ σύνοικου στοιχείου; Εἶναι δυνατόν;

none

50ceaccf81ceb9cebacebfἘπειδή µᾶς κούρασαν οἱ τουρκοελληνικές ἀδολεσχίες καί µᾶς παραηδίασε ἡ ἰδιοτελής ἐµµονή τῶν πρωταγωνιστῶν τους, δέν θά κάνουµε καµµία ἀναφορά στό πιό πρόσφατο συνέδριο «Διαδροµές πολιτῶν, στή Θράκη τήν Κωνσταντινούπολη καί τό Αἰγαῖο», πού ἔγινε στήν Κοµοτηνή πρό ἡµερῶν (21 – 22 Μαΐου). Ἡ ἀξιοθρήνητη ἀπόπειρα τοῦ ΚΕΜΟ, πού παριστάνει τήν ἐπιτοµή τῆς πολιτικῆς ἐπιστήµης καί τοῦ οὑµανιστικοῦ κοσµοπολιτισµοῦ, ἔχει διαβεῖ πλέον τόν Ρουβίκωνα τῆς αὐτοαναφορικότητας (γιά νά µήν πῶ καί τῆς εὐρωκονδυλιοβορᾶς). Τί σκατά µπορεῖ νά ἐξυπηρετεῖ ἕνα τέτοιο ἐγχείρηµα στίς πραγµατικές συνθῆκες τῶν σηµερινῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων; Γιά ποιές µειονότητες συνεχίζουν νά µιλοῦν οἱ ἀξιότιµοι κύριοι διοργανωτές; Γιά τό µουσουλµανικό 30% τῆς ἑλληνικῆς Θράκης ἀπό τή µία καί γιά τό ρωµέικο… 0,013% τῆς Πόλης; Σέ ποιές «ἀποτυχηµένες µειονοτικές πολιτικές τῶν κυβερνήσεων» ἀναφέρεται ὁ δόκτωρ Τσιτσελίκης; Ἡ τουρκική µειονοτική πολιτική τῆς ἐθνοκάθαρσης µέ τά πογκρόµ, τήν τροµοκρατία, τίς ἀπελάσεις, τήν καταπάτηση τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης γιά τό αὐτοδιοίκητο τῆς Ἴµβρου καί τῆς Τενέδου, ΠΕΤΥΧΕ 100% τόν στόχο της. Ἄλλοι ἔχουν πλέον τό πρόβληµα µιᾶς εὐχειραγώγητης ἔξωθεν στρατηγικῆς µειονότητας… Ὅσο γιά τά φληναφήµατα περί ἴσων ἀνθρώπων (!) ἔχουµε ἕνα ἐρώτηµα: Γιά τή συνεχιζόµενη Κατοχή τῆς Κύπρου, τίς καθηµερινές παραβιάσεις τοῦ Αἰγαίου καί τίς «γκρίζες ζῶνες», τίς ἀπειλές γιά τά 12 ναυτικά µίλια µας, βεβαίως δέν θά µεταβληθεῖ ἡ κρατική πολιτική τῆς γείτονος µέ τίς παρέες καί τά µασάλια. Ὅµως µία (1) δήλωση γιά τά θέµατα αὐτά ὑπέρ τῶν ἑλληνικῶν δικαίων ἀπέσπασαν τόσα χρόνια ἀπό κάποιον τέτοιον «ἄνθρωπο»; Ρωτᾶµε γιά νά καταλαβαινόµαστε καί νά µήν ἀερολογοῦµε. Ἀναγνώρισε κάποιος ἀπό συνοµιλητής τους, ἔστω καί µειονοτικός τῆς ἑλληνικῆς Θράκης, τό ἑλληνικό δίκιο γιά ὕπαρξη ὑφαλοκρηπίδας π.χ. στά νησιά µας; Ἄν ὄχι (κάτι σίγουρο), σταµατῆστε τοὐλάχιστον νά µᾶς ζαλίζετε τόν ἔρωτα!…

none


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters