Συνέντευξη μέ τον καθ. Β. Τσαουσίδη

ΤσαουσίδηςΠᾶνε 7 μῆνες πού ξεκίνησε μιά πρωτοφανής δίωξη στό ΔΠΘ ἐναντίον τοῦ καθηγητῆ τοῦ Τμήματος Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν & Μηχανικῶν Ὑπολογιστῶν, Βασίλη Τσαουσίδη. Μιά δίωξη γιά …ἐξαπάτηση τῆς ΕΕ, μετά τήν μηνυτήρια ἀναφορά τοῦ πρύτανη Θ. Καραμπίνη, χωρίς κἄν στάδιο προανάκρισης! Πῶς ὑποτίθεται ὅτι συνέβη τό “ἔγκλημα”; Ὅλα ξεκινοῦν μέ τό πρόγραμμα «Spice: Space Internetworking Center» πού χρηματοδοτήθηκε ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή μέ 1.300.000 εὐρώ καί εἶχε ἐπιστημονικό ὑπεύθυνο τόν κ. Τσαουσίδη. Σήμερα δέν θά μποῦμε στήν οὐσία τῶν κατηγοριῶν καί τῶν μεθοδεύσεων ἀλλά θά ποῦμε λίγα λόγια μέ τόν ἴδιο τόν καθηγητή γιά τήν ἀκαδημαϊκή του πορεία καί γιά τήν ἐπιστημονική ἀξία τοῦ προγράμματος.

Read the rest of this entry…

Comments Off

panepistimio-thrakisΗ πειθαρχική δίωξη του πρύτανη του ΔΠΘ Αθανάσιου Καραμπίνη και η παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ ήταν η είδηση των ημερών για την περιοχή μας, όμως πέρασε στα τοπικά ΜΜΕ με έναν τρόπο λίγο αμήχανο και περιθωριακό.

Read the rest of this entry…

Comments Off

panepisthmio-thumb-largeΤήν περασμένη Δευτέρα ο πρύτανης του ΔΠΘ Αθ. Καραμπίνης κάλεσε τις Αρχές της Θράκης σε σύσκεψη προκειμένου “να τις ενημερώσει για τα προβλήματα του Πανεπιστημίου”. Πώς άραγε του γεννήθηκε η επιθυμία για κάτι τέτοιο πρωτοφανές; Να συνδεόταν άραγε με τις απειλητικές δηλώσεις Γαβρόγλου στη Βουλή (ακολούθησαν κι άλλες σε συνέντευξη Τύπου) για επικείμενη παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο – ομού μετά του Κ. Σιμόπουλου στη φωτό – μετά την επισημοποίηση του πορίσματος του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο έφτασε στα χέρια των αρμοδίων υπουργών; Καθένας μπορεί να κάνει τις υποθέσεις του.

Read the rest of this entry…

Comments Off

 

Οἱ ἀναγνῶστες µας ἔχουν παρακολουθήσει τή σειρά τῶν δηµοσιευµάτων µας σχετικά µέ τό Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Ἄλλωστε εἴµαστε οἱ ΜΟΝΟΙ πού τό τολµοῦµε καί τό κάνουµε µάλιστα µέ στοιχεῖα καί χωρίς καµµία ὑστεροβουλία (ὅπως ἄλλωστε διαπραγµατευόµαστε κάθε ζήτηµα). Στά δηµοσιεύµατα αὐτά µόνο µία φορά λάβαµε γραπτή ἀπάντηση κι αὐτή µέ …ἀνώνυµη ἐπιστολή, ὅταν κάποια στιγµή εἴχαµε θέσει τό δάκτυλο ἐπί τόν τῦπο πολύ …πρόσφατων ἥλων. Κατά τ’ ἄλλα σιωπή. Ὁ γνωστός νόµος τῆς µαφίας. Παρότι µαθαίναµε πολλά ἀπό ὅσα διαµοίβονταν σχετικά µέ γραφόµενά µας, κανείς δέν τολµοῦσε νά πεῖ µιά λέξη, εἴτε κατακρίνοντας εἴτε ἐπαινώντας εἴτε, ἀκόµη, προεκτείνοντας κάποιο δηµοσίευµα. Μοναδική ἐξαίρεση ἡ πρόσφατη περίπτωση ἡ σχετική µέ τίς «κατανοµές ὑπερωριῶν» τῶν διοικητικῶν ὑπαλλήλων τοῦ ΔΠΘ.

Νά ὅµως πού καί κάποιος καθηγητής ἀντέδρασε σέ δύο δηµοσιεύµατά µας: Ὄχι ὅµως ἐπιστολικά µά …δικαστικά! Ὁ ἀντιπρύτανης κ. Ἀθανάσιος Καραµπίνης ὑπέβαλε µήνυση ἐναντίον µας γιά ὅσα γράψαµε σχετικά µέ τό δικαίωµά του νά ἐργάζεται ὡς µελετητής ἐκτός Πανεπιστηµίου καί γιά τή σχέση του µέ τήν ἑταιρεία ΕΥΕΡΓΟΣ τοῦ κουµπάρου του κ. Πλέσσια. Μέ τρόπο κυριολεκτικά διαστροφικό, χαρακτηρίζει «συκοφαντικό» ἕνα δηµοσίευµα πού ἔθετε προσεκτικά ἐρωτήµατα καί χρησιµοποιοῦσε στοιχεῖα ἀτράνταχτα! Καί ἔχει καί τήν ἀξίωση νά µᾶς καταδικάσει, παρότι «συνελήφθη κλέπτων ὀπώρας»!

Δέν ξέρουµε ἄν ὁ κυρ-καθηγητής γνωρίζει τήν παροιµία «πῆγε γιά µαλλί καί βγῆκε κουρεµένος», εἶναι ὅµως προφανές ὅτι θά γελάσουµε µέ τήν ἱστορία αὐτή. Ἡ συνέχεια στίς δικαστικές αἴθουσες.

none

Γράφαµε στό προηγούµενο φῦλλο µας γιά καταπάτηση τοῦ νόµου περί ἀσυµβίβαστου ἀπό τόν ἀντιπρύτανη κ. Καραµπίνη. Κανείς δέν ἐξέφρασε τήν παραµικρή ἀντίδραση, οὔτε διάψευση, οὔτε ἐνδιαφέρον. Μένει κανείς ἄφωνος ἀπό τήν εὐαισθησία τῶν ἁρµοδίων! Θυµίζουµε ὅτι τό ἀσυµβίβαστο συνεπάγεται τήν ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ παραποµπή µέσῳ τοῦ Πρύτανη ἤ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας στό Πειθαρχικό Συµβούλιο καί ἐπισύρει τήν ποινή τῆς ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ. Ἡ ἀπόφαση ἀπό τό Πειθαρχικό λαµβάνεται ἐντός 6 µηνῶν ἀπό τήν παραποµπή. Ἄρα τώρα περιµένουµε τήν παραποµπή ὰπό τόν …Πρύτανη ἤ τό ΥΠΕΠΘ;;;!!! Πάντως λάβαµε µία ἐπιστολή συνδροµητοῦ µας, πού µεταξύ ἄλλων γράφει τά κάτωθι ἐνδιαφέροντα:

Διάβασα στό φῦλλο 266 γιά τό θέµα τοῦ καθ. Καραµπίνη καί τή µελέτη. (…) Ὁ νόµος πού διέπει τίς ἀναθέσεις µελετῶν Δηµοσίου εἶναι ὁ 3316/2005 καί οἱ συνοδευτικές του ἀποφάσεις καί ἐγκύκλιοι. Ἕνας µελετητής πρέπει νά κατέχει τό λεγόµενο πτυχίο µελετητῆ (ἐκδίδεται ἀπό τό ΥΠΕΧΩΔΕ) γιά νά συµµετέχει σέ διαγωνισµούς πρός ἀνάθεση µελέτης τοῦ Δηµοσίου. Μέ τόν παλαιότερο νόµο ἀπαγορεύονταν σαφῶς ἡ συµµετοχή τῶν καθηγητῶν, ὅµως µέ τόν καινούργιο ὑπάρχουν κάποια παραθυράκια. Ὁ κ. Καραµπίνης, σύµφωνα µέ τά ἀρχεῖα τῆς Δ/νσης Δ15/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (www.ypex-mele.gr), εἶναι κάτοχος πτυχίων 8Γ καί 13Α, µέ ἀριθµό µητρώου 5309. Ἄρα δικαιοῦται – ἄν δέν ἔχει ἄλλο κώλυµα, ὅπως αὐτό πού µνηµονεύετε – νά συµµετέχει σέ διαγωνισµό. Γιά τόν συγκεκριµένο διαγωνισµό, µοιάζει σά νά ἔχει γίνει µέ τό ἄρθρο 12, ἄν δέν κάνω λάθος, γιά κατεπείγουσες περιπτώσεις (πχ πυρκαγιές). Μέ τό ἄρθρο αὐτό γίνεται ἀπευθείας πρόσκληση ἀπό τήν ἀναθέτουσα ἀρχή σέ τρεῖς µελετητές καί καλοῦνται νά δώσουν προσφορά. Ἡ ἐπίκληση τοῦ κατεπείγοντος ἔχει πολύ συγκεκριµένες ἀπαιτήσεις καί περνᾶ ἀπό κάποιο συµβούλιο, πιθανῶς τῆς Περιφέρειας γιά νά ἐγκριθεῖ..

Read the rest of this entry…

none

 

Ἐπανερχόµαστε σέ παλαιότερο – καί διαρκῶς ἀναπάντητο – ἐρώτηµά µας γιά τήν ἐξωπανεπιστηµιακή ἐργασία τῶν καθηγητῶν τοῦ Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου, µέ µία καινούργια ἀφορµή: Τόν διαγωνισµό (καί τήν ἀνάθεση) µιᾶς µελέτης δηµόσιου ἔργου καί τήν συµµετοχή προβεβληµένου καθηγητῆ τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς Ξάνθης. Καραµπινάτη παρανοµία ἤ ἐµεῖς εἴµαστε κάπου λάθος;

 Πρίν λίγους µῆνες γράφαµε γιά τό ἀσυµβίβαστο τοῦ πανεπιστηµιακοῦ καθηγητῆ ἀποκλειστικῆς ἀπασχόλησης καί τοῦ ἐπαγγελµατία. Ἡ ἀφορµή τότε ἦταν τό δικηγορικό γραφεῖο τοῦ ἀντιπρύτανη κ. Σταµατόπουλου στήν Ἀθήνα. Παρά τά βάσιµα τεκµήρια πού κοµίζαµε τότε, δέν εἴδαµε κανένας νά συγκινεῖται. Ἄς εἶναι. Ἐπανερχόµαστε σήµερα στό ἴδιο θέµα µέ νέο παράδειγµα, αὐτό τοῦ ἀντιπρύτανη κ. Ἀθανασίου Καραµπίνη.

Ὁ κ. Καραµπίνης εἶναι καθηγητής τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς, καί µάλιστα πλήρους ἀπασχόλησης, ἀφοῦ διαφορετικά δέν θά µπο-ροῦσε νά ἀσκεῖ διοίκηση. Ἐκ τοῦ νόµου λοιπόν δέν µπορεῖ νά ἔχει δουλειές ὡς ἰδιώτης µηχανικός. Παρά ταῦτα βλέπουµε στό ἔγγραφο τῆς ἀνωτέρω φωτογραφίας µία τοὐλάχιστον ἀτοµική συµµετοχή του σέ περσινό (Ἀπρίλιος 2008) διαγωνισµό τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ γιά τήν ἀνάθεση µελέτης «στήριξης καί ἀντικατάστασης ἀκροβάθρου γέφυρας Ἄρδα», προϋπολογισµοῦ 35.700 (µέ ΦΠΑ). Μεταξύ τῶν τριῶν ὑποψηφίων εἶναι τά ὀνόµατα α) Νικόλαος Πετρόπουλος, β) Ἀθανάσιος Καραµπίνης καί γ) ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΕ. Στήν τελευταία αὐτή ἑταιρεία κατακυρώθηκε καί ἡ δουλειά, ἀφοῦ, σύµφωνα µέ τό ἔγγραφο πού φέρει τό ὄνοµα τοῦ γ.γ. τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ κ. Δ. Σταµάτη, ἔκανε τήν πλέον συµφέρουσα προσφορά (29.400 εὐρώ).

Τό ποιός παίρνει τή δουλειά φυσικά καί δέν ἀλλάζει κάτι στό γεγονός ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα ἑνός ἀντιπρύτανη σέ τέτοιον διαγωνισµό εἶναι παράνοµη. Ὅµως παρατηροῦµε καί κάτι ἄλλο στό τέλος τοῦ ἐγγράφου: Ἡ µειοδότρια ἑταιρεία ἔχει τήν ἴδια διεύθυνση, τό ἴδιο τηλέφωνο καί τό ἴδιο φάξ µέ τόν Α.Κ.! Ἄν ὑποθέσουµε ὅτι πρόκειται γιά µία ἑταιρεία στήν ὁποία εἶναι κεντρικό πρόσωπο (µαζί µέ τόν Ἀργύρη Πλέσια, πρ. πρόεδρο τοῦ ΤΕΕ) θά εἴµαστε ἐκτός πραγµατικότητας; Καί πῶς σᾶς ἀκούγεται ἕνας διαγωνισµός, στόν ὁποῖο οἱ δύο ἀπό τούς τρεῖς διεκδικητές …ταυτίζονται;

Τό ξαναγράφουµε ὅτι δέν ἔχουµε τίποτε προσωπικό µέ κανέναν παραβάτη τοῦ νόµου. Ὅµως ἄν θέλουµε ἕνα Πανεπιστήµιο πού προωθεῖ ἀκαδηµαϊκούς στόχους µέ διδάσκοντες ἀφιερωµένους στό ἔργο πού ὑποδηλώνει ὁ τίτλος τους, ἡ συµµόρφωση µέ τή νοµι-µότητα εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ. Διαφωνεῖ κανείς;

Κ.Κ.

none


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters