Καθώς ὅλο καί περισσότερο συζητεῖται τό θέµα τῆς ἀνάδειξης τῶν µουφτήδων στή Θράκη, ἄν δηλαδή θά διορίζονται ἀπό τήν Ἀθήνα ἤ ἀπό τήν Ἄγκυρα (δῆθεν ὡς «ἐκλεγµένοι»), εἶναι χρήσιµο νά µήν ξεχνᾶµε τό ποιός εἶναι ὁ ρόλος πού τούς ἐπιφυλάσσει ἡ Τουρκία γιά τήν περιοχή µας. Καί γιά νά µήν θεωρητικολογοῦµε, τό παράδειγµα τοῦ Ἀχµέτ Μέτε, πού παριστάνει τόν µουφτή Ξάνθης, εἶναι εὔγλωττο καί χρησιµότατο. Διαλέγουµε λοιπόν ἀπό τήν τελευταία του παράσταση (στό χωριό του τό Ὡραῖον Ξάνθης) κάποια χαρακτηριστικά στιγµιότυπα πού πραγµατικά διακωµωδοῦν κάθε ἔννοια θρησκευτικοῦ ἡγέτη καί δίνουν νέα αἴγλη στήν ἔννοια τοῦ «πράκτορα».

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα παρέστη σέ µία τελετή καθαρά παγανιστικοῦ ὑπόβαθρου, αὐτῆς πού λέγεται ἀπό τούς Ποµάκους «Μαγιά». Καµµία σχέση δηλαδή µέ τό ὀρθόδοξο Ἰσλάµ, κάτι σάν νά ἀνοίγει τήν καρναβαλική παρέλαση ἕνας µητροπολίτης, γιά νά τό µεταφέρουµε στά καθ’ ἡµᾶς!

Read the rest of this entry…

none