«Ο αντιστασιακός χαρακτήρας της νεοελληνικής κουλτούρας»

Ομιλητές:

Ερατοσθένης Καψωμένος- καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας
Γιώργος Καραμπελιάς- συγγραφέας

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

16 Φεβρουαρίου 2004

none