1) Στίς 1 Σεπτεμβρίου 1946 γίνεται στήν ἐμφυλιοπολεμική Ἑλλάδα δημοψήφισμα γιά τήν ἐπαναφορά ἤ ὄχι τοῦ βασιλιᾶ Γεωργίου Β’, πού ἦταν ὁ καημένος ἐξόριστος στήν Ἀγγλία (ὅλως τυχαία ἡ χώρα, θά μποροῦσε νά βρίσκεται καί στήν Βενεζουέλα ἀλλά νά, ἔτσι ἔτυχε). Τό ΚΚΕ πρόκρινε τήν ἀποχή πού ἀνῆλθε στό 10% καί τό ἀποτέλεσμα βγαίνει …… ὑπέρ τοῦ George. 
Α) 51 – 49
Β) 68 – 32
Γ) 99 – 1
Δ) 3 – 2  στά πέναλτυ

Read the rest of this entry…

none