Ἐπειδή ἀρκετοί µιλοῦν στή χώρα µας γιά ἄµεση δηµοκρατία, καλό εἶναι νά δίνεται ποῦ καί ποῦ ἕνα παράδειγµα ἐφαρµογῆς της στή χώρα ὅπου θριαµβεύει: στήν Ἑλβετία. Τά τακτικά δηµοψηφίσµατα τοῦ ἑλβετικοῦ λαοῦ, εἴτε σέ ἐθνικό ἐπίπεδο (ἀπαιτοῦνται 100.000 ὑπογραφές) εἴτε σέ τοπικό, εἶναι κόλαφοι στήν πολιτική ὀρθότητα καί στά πολυπολιτισµικά φληναφήµατα τοῦ παγκόσµιου καθεστῶτος. Τελευταῖο δεῖγµα γραφῆς δόθηκε στίς 22/9/2013, ὅταν οἱ Ἑλβετοί ψήφισαν, µεταξύ ἄλλων, καί γιά δύο σηµαντικά ζητήµατα. Τό πρῶτο ἀφοροῦσε τήν δηµόσια ἐµφάνιση µέ καλυµένο πρόσωπο (γιά τίς µουσουλµάνες γυναῖκες) καί τό δεύτερο τήν κατάργηση τῆς ὑποχρεωτικῆς στρατιωτικῆς θητείας!

Read the rest of this entry…

8 com