1) Στίς 2 Αὐγούστου τοῦ 338 π.Χ., στή μάχη τῆς Χαιρώνειας ὁ Φίλιππος Β’ ὁ Μακεδών νικᾶ τίς δυνάμεις τῶν Ἀθηναίων καί τῶν Θηβαίων καί καθίσταται κυρίαρχος στόν ἑλληνικό χῶρο. Ὁ Φίλιππος εἶχε ἀνέβει στόν μακεδονικό θρόνο μετά τούς …
Α) Χουσαμετίν, Τζενγκίζ, Ἐρτογρούλ, Ὀζτούρκ
Β) Ἀέροπο, Ἀμύντα Γ’, Ἀλέξανδρο, Περδίκα
Γ) Βόιτκο, Σλόμπονταν, Βλάντο, Μπόγκνταν
Δ) Ἰεσαί, Μεναχέμ, Λεβί, Σαούλ.

Read the rest of this entry…

none