Συνεχίζουµε σήµερα τά δηµοσιεύµατά µας γιά τήν ΔΕΥΑ Κοµοτηνῆς, ἀφοῦ ἀπό τήν µιά πλευρά οἱ ἐξελίξεις τρέχουν καί ἀπό τήν ἄλλη συνεχίζεται ἡ …σιωπή τῶν ἀµνῶν. Λές καί ὅσα καταγγέλονται δέν ἀφοροῦν τό σύνολο τῆς πόλης ἤ λές καί εἶναι ὅλοι συνένοχοι (βρέ µπάς καί…).

Ἔχουµε λοιπόν δύο νέα στοιχεῖα στό σήριαλ πού παρακολουθοῦµε γιά τήν πολύπαθη δηµοτική ἐπιχείρηση. Τό πρῶτο κατατέθηκε ἀπό τόν δήµαρχο τῆς πόλης στό δηµοτικό συµβούλιο τῆς 29ης Ἀπριλίου καί ἀφορᾶ µία νέα περίπτωση κακοδιαχείρισης καί κρυφοῦ χρέους, ὕψους 1,2 ἑκατοµµυρίων εὐρώ! Χρήµατα πού ὀφείλονταν ἀπό τήν ΔΕΥΑΚ στόν ἐργολάβο Σ.Γ. γιά ἔργα τοῦ 2004 καί 2006 πῆγαν σέ πληρωµές ἄσχετες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, µισθοδοσία…) ἀντί νά ἐξοφλήσουν τό χρέος τό ὁποῖο καλεῖται νά ἐξοφλήσει ἡ σηµερινή διοίκηση. Ὁ κ. Κοτσάκης ἐπεσήµανε ὅτι τό ποσό αὐτό τώρα θά πληρωθεῖ καί µέ ὑπερηµερίες, φυσικά µέ ἕνα ἀκόµη δάνειο γιά τό ὁποῖο ἡ ἀντιπολίτευση θά βγεῖ νά ξεσηκώσει τόν κόσµο. Κι ἄν δέν εἶναι µόνο αὐτό τό χρέος; Ἄν βγοῦν µεθαύριο κι ἄλλες τέτοιες περιπτώσεις (γι’ αὐτό πάλι, νά µήν ξέρει µιά ἐπιχείρηση τίς ὀφειλές της, δέν ὑπάρχει ὑπεύθυνος;) ποιός θά πληρώσει καί πῶς θά πληρώσει;

Read the rest of this entry…

3 com

mertoglou_aliΚαθώς ἀναδύονται νέα χρέη τῆς ΔΕΥΑΚ ἀπ’ τό παρελθόν καί ἡ διοίκησή της προσφεύγει στά δικαστήρια, ἀνακύπτουν διάφορα ζητήµατα Π.χ. γίνεται ἕνας δηµοσύµβουλας νά βρίσκεται στό ΔΣ µιᾶς δηµοτικῆς ἐπιχείρησης πού τόν …µηνύει;;;!!! Γιά τόν Ἀλή Μέρτογλου ἡ ἀπάντηση εἶναι προφανῶς καταφατική. Οἱ ἄλλοι ἐµπλεκόµενοι τί λένε; Οἱ λέξεις εὐθιξία, ντροπή, πολιτική εὐθύνη ἔχουν σήµερα κάποιο νόηµα;

 

3 com

ceadceb3ceb3cf81ceb1cf86cebf-ceb5cf81ceb3ceb1ceb6cebfcebcceadcebdcf89cebd-ceb4ceb5cf85ceb1cebaἘπανερχόµαστε σήµερα στό θέµα πού ἀνοίξαµε µέ τήν ΔΕΥΑ Κοµοτηνῆς πρίν 15 µέρες, µέ δύο νέα στοιχεῖα, µέ τά ὁποῖα καλοῦνται τόσο ἡ νῦν ὅσο καί οἱ πρώην διοικήσεις νά τοποθετηθοῦν. Τό πρῶτο εἶναι ἕνα ἔγγραφο πού ἀπευθύνει τό σωµατεῖο ἐργαζοµένων στήν διοίκηση (ἡµεροµηνία 27/2/09) καί στό ὁποῖο τίθενται ὠµά τά ζέοντα προβλήµατα τῆς ἐπιχείρησης. Διαβάζουµε: «Μέ ἀφορµή τίς τελευταῖες ἐξελίξεις στό θέµα τῆς δικαστικῆς διαµάχης µέ τήν ἑταιρεία ΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ἀναρωτιόµαστε γιά τά ἑξῆς:

1) Γιά τό πῶς ἕνα ἔργο, τό ὁποῖο δόθηκε στή συγκεκριµένη ἑταιρεία ἐρήµην τοῦ Δ.Σ., µέ ἀποφάσεις γραµµένες ἀπό ἀνύπαρκτα Δ.Σ., νοµιµοποιεῖται ἀπό τόν εἰσαγγελέα καί βγαίνει ἀπόφαση εἰς βάρος τῆς ΔΕΥΑΚ.

2) Μήπως τήν ἴδια τύχη θά ἔχουν καί τά ὑπόλοιπα 98 ἔργα, τά ὁποῖα βρίσκονται σέ προανακριτικό στάδιο στόν εἰσαγγελέα.

Read the rest of this entry…

none

Τά δηµοσιεύµατα στόν τοπικό Τῦπο σχετικά µέ τήν ΔΕΥΑΚ θυµίζουν τό λαϊκό ρητό «Φωνάζει ὁ κλέφτης νά φοβηθεῖ ὁ νοικοκύρης». Φτάσαµε στό ἔσχατο σηµεῖο τῆς κοινωνικῆς κατάπτωσης, νά βρίσκει τόν µπελά του σήµερα ὄχι ὅποιος κλέβει ἤ ἐπιτρέπει νά ἁλωνίζουν τά λαµόγια, ἀλλά ἐκεῖνος πού δέν συναινεῖ στό γιουρούσι κατά τοῦ δηµοσίου καί δηµοτικοῦ χρήµατος! Ἔτσι, βλέπουµε κάποια συγκεκριµένα πρόσωπα, γνωστά ἀπό τήν ἐµπλοκή τους στήν πολύπαθη ΔΕΥΑΚ νά τά βάζουν µέ τόν Ἀναστάσιο Παράσχου, πού ἐπί 20 µῆνες ὄχι µόνο πάλαιψε µέ τόν βόθρο τῶν ἔργων τους ἀλλά καί κατάφερε νά στήσει στά πόδια της τήν ἐπιχείρηση. Τό παλιό µπουρδέλο (καί ζητῶ συγγνώµη ἀπό τίς ἐκεῖ ἐργαζόµενες κυρίες γιά τήν παροµοίωση) ἀπέκτησε γιά πρώτη φορά ἐπίσηµο ὀργανισµό, κανονισµό προµηθειῶν, ISO 9001, διαχειριστική ἐπάρκεια γιά τό ΕΣΠΑ, ἀληθινό ἐργαστήριο (φωτό), γραφεῖο ἐξυπηρέτησης τοῦ πολίτη καί, κυρίως, διαφανή λειτουργία! Καί γιατί ὅρµηξαν σέ ἕναν ἄνθρωπο τοῦ ὁποίου τήν ἀκεραιότητα κανείς δέν τολµᾶ ν’ ἀµφισβητήσει; Γιατί χάλασε τήν «πιάτσα» ἐµπλέκοντας τόν Εἰσαγγελέα!

Τά πρόσφατα δηµοσιεύµατα στόν ἔντυπο καί στόν ἠλεκτρονικό Τῦπο γύρω ἀπό τήν Δηµοτική Ἐπιχείρηση Ὕδρευσης καί Ἀποχέτευσης Κοµοτηνῆς (ΔΕΥΑΚ) ἀφορµῶνται ἀπό τήν αὔξηση τοῦ προσωπικοῦ τῆς ὑπηρεσίας. Ἡ ἀντιπολίτευση λοιπόν ἐπιτίθεται στή σηµερινή διοίκηση τόσο γιά τό θέµα τῶν πρόσφατων δεκάδων «προσλήψεων» (µέσῳ STAGE*, ΟΑΕΔ ἤ ἄλλων προγραµµάτων), ὅσο καί γιά τό δάνειο πού θά καλύψει τίς «λειτουργικές της ἀνάγκες». Μάλιστα ἐπισηµαίνει µεγάλη αὔξηση τῶν δαπανῶν τῆς ΔΕΥΑΚ καί τήν «ἀναπόφευκτη αὔξηση τῶν τιµολογίων της».Παράλληλα, κι ἐνῷ µέ τή νέα χρονιά ἔχει φύγει πιά ἀπό τή µέση ὁ κ. Παράσχου (τροµερό σφᾶλµα τοῦ δηµάρχου), ὁ ὁποῖος ἔβαλε µία τάξη στήν πολύπαθη ὑπηρεσία, κάποιες «παλιές» οἰκονοµικές της ἐκκρεµότητες (;) γεννοῦν νέα µέτωπα ἀντιπαράθεσης.

Read the rest of this entry…

none


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters