vanunu-freeὉ Μορδεχάι Βανούνου εἶναι γνωστός ὡς ὁ ἰσραηλινός ἐπιστήμονας πού τό 1986, μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του, διέφυγε ἀπό τή χώρα του καί ἔδωσε στή δημοσιότητα (διά τῶν Σάντεη Τάιμς) ἀποδείξεις γιά τό μυστικό πυρηνικό πρόγραμμα τοῦ Ἑβραϊκοῦ κράτους στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Ντιμόνα. Τότε εἶχε παγιδευτεῖ ἀπό πράκτορες τῆς Μοσάντ στή Ρώμη καί μεταφέρθηκε κρυφά στό Ἰσραήλ ὅπου καί καταδικάστηκε σέ 18 χρόνια φυλάκιση. Παρότι τά 11 ἀπό αὐτά τά πέρασε στήν ἀπομόνωση, κατάφερε νά διατηρήσει τήν ψυχοπνευματική του ὑγεία καί νά δηλώσει νικητής τή μέρα τῆς ἀπελευθέρωσής του. Σήμερα, παρά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς του, οἱ ἰσραηλινές Ἀρχές συνεχίζουν νά τοῦ ἀπαγορεύουν τήν ἔξοδο ἀπό τή χώρα, τή συνομιλία μέ ξένους δημοσιογράφους καί ὁ ἴδιος ζεῖ κοντά στήν χριστιανική κοινότητα (βαφτίστηκε τό 1986) καί στούς Παλαιστίνιους, ἀναμένοντας τό ἐνδιαφέρον τῆς διεθνοῦς κοινότητας γιά νά φύγει ἀπό τήν νέα, ἀνοικτή φυλακή του. Ἀκολουθεῖ ὁ διάλογός μας.

- Ἀγαπητέ κ. Βανούνου, μετά ἀπό 18 χρόνια φυλακῆς καί ἀπομόνωσης ἔχετε ἀκόμη περιορισμούς στίς κινήσεις, τήν ἐπικοινωνία σας, κτλ. Ποιές εἶναι οἱ ἀκριβεῖς συνθῆκες σήμερα; Πιστεύετε ὅτι σᾶς ἐκδικοῦνται;

- Βρίσκομαι σέ κατάσταση ὁμηρείας. Δέν μπορῶ νά βγῶ ἀπό τή χώρα, δέν μπορῶ νά κινηθῶ ἐλεύθερα, δέν μπορῶ νά μιλήσω σέ δημοσιογράφους. Αὐτό πού κάνουμε αὐτή τή στιγμή ἀπαγορεύεται. Δέν ζῶ μιά φυσιολογική ζωή. Προσπαθοῦν νά μοῦ δυσκολέψουν τή ζωή ὅπως μπορέσουν καί βεβαίως θεωρῶ ὅτι μοῦ φέρονται ἔτσι γιά νά μέ ἐκδικηθοῦν γιά τίς ἀποκαλύψεις μου.

- Ὅλη ἡ διεθνής, ὑποκριτική συζήτηση στή Μέση Ἀνατολή εἶναι γύρω ἀπό τά ὅπλα Μαζικῆς Καταστροφῆς. Προσπαθήσατε νά γράψετε στόν ΟΗΕ γιά τήν ἰσραηλινή περίπτωση;

- Δέν ἔχω κάνει κάποιαν ἐπίσημη προσέγγιση. Ὅλοι ὡστόσο γνωρίζουν ποῦ βρίσκομαι καί τί γνωρίζω. Ὁποιοσδήποτε θελήσει ξέρει ποῦ θά μέ βρεῖ. Ἐγώ εἶμαι ἐδῶ γιά ὅποιον ἐνδιαφέρεται καί εἶμαι πρόθυμος νά ἀπαντήσω σέ ὅ,τι ἐρωτηθῶ.

- Μήπως μιά ἐπίσημη ἐπαφή π.χ. μέ τόν γενικό γραμματέα θά ἀντιμετωπιζόταν διαφορετικά;

- Ἴσως ναί. Αὐτό ὅμως πού τώρα πρωτίστως μέ ἐνδιαφέρει εἶναι νά βγῶ ἀπό τή χώρα καί μετά θά δῶ τό τί μπορεῖ νά γίνει μέ αὐτό τό θέμα.

- Νομίζω προταθήκατε γιά τό Νόμπελ Εἰρήνης. Ποιός εἶχε τήν πρωτοβουλία καί τί ἀπέγινε;

- Ναί, ἔτσι εἶναι. Προτάθηκα ἀπό καλούς φίλους ἀπό τή Νορβηγία καί τήν Ἰρλανδία (τήν κ. Μαίρη Μακ Γκουάιρ). Ὅμως δέν πιστεύω ὅτι μπορεῖ νά προχωρήσει. Καθώς τό Ἰσραήλ μέ θεωρεῖ κατάσκοπο καί προδότη, θά πρέπει νά ἔρθουν σέ σύγκρουση μαζί του καί κανείς δέν θέλει νά ἐμπλακεῖ σέ κάτι τέτοιο, φοβοῦνται.

- Βρισκόμαστε ἕναν χρόνο μετά τόν θάνατο τοῦ Ἀραφάτ καί καμμιά δίκαιη λύση δέν φαίνεται κοντύτερα γιά τό Παλαιστινιακό ζήτημα. Ποιά εἶναι ἡ ἄποψή σας;

- Ἡ κατάσταση στήν Παλαιστίνη εἶναι χειρότερη ἀπό ποτέ. Τούς ἔχουν πάρει τή γῆ τους, οἱ Παλαιστίνιοι καθημερινά ζοῦν μιά κόλαση. Οἱ ἔλεγχοι στά μπλόκα ἔχουν ἐνταθεῖ, εἶναι μιά φριχτή κατάσταση. Στήν πραγματικότητα τό Ἰσραήλ δέν θέλει τή δημιουργία Παλαιστινιακοῦ κράτους. Μπορεῖ νά φαίνεται ὅτι γίνονται κάποιες προσπάθειες ὅμως τό Ἰσραήλ συνεχίζει τήν ἐπιθετική του πολιτική.

- Ὡς ἀντιρρησίας συνειδήσεως πῶς βλέπετε τήν ἰσραηλινή κοινωνία; Πῶς ἀποδέχεται τό Ἀπαρτχάιντ; Καί ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού νά σᾶς στηρίζουν;

- Ὄχι σέ μεγάλη κλίμακα. Τό καθεστώς στό Ἰσραήλ σήμερα εἶναι ἀκροδεξιό καί γίνεται ὁλοένα καί πίο ἐθνικιστικό. Οἱ ἄνθρωποι ἐδῶ δέν συνειδητοποιοῦν κἄν ὅτι ζοῦν σ’ ἕνα Ἀπαρτχάιντ. Δέν κοιτοῦν γύρω τους, δέν τούς ἐνδιαφέρει. Σκέφτονται μόνο τόν ἑαυτό τους, τούς Ἑβραίους ἐδῶ, τούς Ἑβραίους στό ἐξωτερικό… Μόνο τούς Ἑβραίους κι ὄχι τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Δέν τούς ἀπασχολεῖ ἡ ἀλήθεια κι ἔχουν πιά μάθει νά ζοῦν ἔτσι.

- Ὅταν κάνατε τίς ἀποκαλύψεις σας γιά τή Ντιμόνα βαφτιστήκατε καί Χριστιανός. Ἦταν ἕνα μήνυμα πώς εἴδατε κάτι ἐνοχλητικό στήν ἑβραϊκή θρησκεία πού νά συνδέεται μέ τήν ἰσραηλινή πολιτική;

- Εἶναι ἀλήθεια πώς ἡ μεταστροφή μου στόν Χριστιανισμό σχεδόν συμπίπτει χρονικά μέ τήν περίοδο τῶν ἀποκαλύψεων. Ὅμως αὐτό δέν ἦταν παρά μόνον ἡ τελική φάση μιᾶς μακρᾶς προσωπικῆς πορείας. Ἀπό νωρίς κατάλαβα πώς ὁ Ἰουδαϊσμός δέν μέ ἐξέφραζε. Ἤδη ἀπό τήν ἡλικία τῶν 16-17 ἐτῶν εἶχα ἀρχίσει νά τόν ἀπορρίπτω. Μεγάλωσα σέ μιά ἰουδαϊκή οἰκογένεια, πῆγα σέ ἰουδαϊκό σχολεῖο κι ἀπό τότε εἶχα ἀνησυχίες. Ἔθετα ἐρωτήματα στούς γονεῖς καί στούς δασκάλους μου καί οἱ ἀπαντήσεις πού λάμβανα δέν μέ ἱκανοποιοῦσαν. Ὁπωσδήποτε ὅλες αὐτές οἱ ἀπόψεις περί τοῦ «μοναδικοῦ λαοῦ», πού τόν ἐπέλεξε ὁ Θεός, εἶναι πράγματα πού ἀπό χρόνια ἔχουν πάψει νά μέ ἐκφράζουν.

- Τά τόσα χρόνια φυλακῆς καί ἀπομόνωσης καί τό μῖσος πού εἰσπράξατε, πῶς ἐπέδρασαν στίς ἀπόψεις σας γιά τή ζωή;

- Παρ’ ὅλα ὅσα μοῦ συνέβησαν δέν μετανιώνω γιά τίποτε. Ἔχω τήν ἱκανοποίηση πώς ἔπραξα τό σωστό καί φυσικά πιστεύω ὅτι καί πάλι τό ἴδιο θά ἔκανα. Πιστεύω ἐπίσης πώς πρέπει νά ἀποδεχτοῦμε ὅλους τούς ἀνθρώπους ὡς ἴσους μεταξύ τους καί νά ἰσχύσει ὁ θεσμός τῆς δημοκρατίας καί σ’ αὐτήν τήν περιοχή τοῦ κόσμου, ὅπως συμβαίνει καί στήν Εὐρώπη. Πατρίδα τῆς δημοκρατίας εἶναι ἡ Ἀθήνα κι ὄχι ἡ Ἱερουσαλήμ καί χρειαζόμαστε ὅσα εἰπώθηκαν ἀπό τοὺς Ἕλληνες φιλοσόφους χιλιάδες χρόνια πρίν.

none

atzmon2Φίλες καί φίλοι, εὑρισκόµενος ἐνώπιον ἀκροατηρίου ἐντίµου καί πολιτικῶς ἐγγραµµάτου κι ἐπειδή κι ἡ τρέχουσα ἐπικαιρότητα τό καλεῖ, θά ‘θελα νά πῶ ἀνοιχτά µερικά λόγια γιά τό µεῖζον θέµα – ταµπού τῆς σύγχρονης διεθνοῦς πολιτικῆς ζωῆς.

Πολύς λόγος ἔγινε προσφάτως γιά τήν ἀπόσυρση τῶν Ἰσραηλινῶν ἀπό τή Λωρίδα τῆς Γάζας καί µέ τήν ἀφορµή αὐτή γίναµε πάλι µάρτυρες τοῦ τηλεοπτικοῦ σώου «Οἱ αἰωνίως ὑποφέροντες Ἑβραῖοι». Δέν θά σταθῶ στό τί πραγµατικά σηµαίνει ἡ ἀπόσυρση αὐτή καί πόσο διαστρεβλωµένα παρουσιάστηκε, περίπου ὡς… θυσιαστική παραχώρηση τοῦ Ἰσραήλ χάριν τῆς εἰρήνης. Θά περιγράψω ἐν τάχει τό περιβάλλον µέσα στό ὁποῖο ἐπισυµβαίνουν ὅλα αὐτά καί µεῖς καλούµαστε νά ἐπιβιώσουµε ὡς ἐνεργεῖς συνειδήσεις.

- Στό Ἰσραήλ τό Τεῖχος τοῦ Αἴσχους συνεχίζει τήν πορεία του µέσα ἀπό παλαιστινιακά χωριά, χωράφια καί σπίτια, χωρίς νά ζητᾶ κανείς τήν ἐφαρµογή τῆς περσινῆς ἀπόφασης τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου πού τό καταδίκασε ὡς παράνοµο. Ἡ δηµοκρατία στόν νάρθηκα τοῦ ἑβραϊκοῦ – ρατσιστικοῦ κράτους, µέ τό ρεκόρ τῶν περιφρονηµένων ἀποφάσεων τοῦ ΟΗΕ καί τά πυρηνικά ὅπλα πού ὅλοι ξέρουν καί κανείς δέν τολµᾶ ν’ ἀναφέρει…

- Στά Κατεχόµενα ἡ καθηµερινή κόλαση τοῦ γηγενοῦς πληθυσµοῦ τερµατίζεται µόνον ὅταν κάποιος στρατιώτης ἤ ἔποικος πατήσει τή σκανδάλη, πρᾶγµα διόλου σπάνιο. Προνοµιακή µεταχείριση ἀπό τήν ἄποψη αὐτή ἔχουν τά παιδιά – 686 νεκρά σέ 5 χρόνια. Ὁ ἐποικισµός στή Δυτική Ὄχθη στερεώνεται, ἡ Ἀνατολική Ἱερουσαλήµ τµηµατικά καί ντέ φάκτο προσαρτᾶται… Ἄ, φυσικά καί θά δηµιουργηθεῖ Παλαιστινιακό κράτος, ἁπλῶς δέν θέλει βιασῦνες…

- Στίς ΗΠΑ ἡ σιωνιστική – νεοσυντηρητική συµµορία (Πέρλ, Γούλφοβιτς, Φέηθ, Λεντήν, Μπράιεν, Ζακχάιµ, Σέρτωφ, Κάγκαν, Χάας, Φρούµ, Ἄµπραµς, Ἄντελµαν, Γκόλντσµιθ, Λούτβακ, Γκρόσµαν, Βούρµσερ…) πού ἐλέγχει τήν ἀµερικανική διοίκηση βρίσκει τό ἀπαραίτητο ἀποκούµπι της στά ἐλεγχόµενα ΜΜΕ τῶν Λεβίν, Ἄισνερ, Ρέντστοουν, Σουλτσµπέργκερ ὅπου προσφέρουν τά φῶτα τους κάποιοι Χόφµαν, Ποντχόρετζ, Κρίστολ, Μίλλερ, Κοέν, Κραουτχάµµερ… Χύµηξε ἤδη στό Ἰράκ (ὅπου εὐτυχῶς γιά ὅλους µας δυσκολεύεται ἀκόµη) καί σειρά παίρνουν οἱ ὑπόλοιποι ἀντίπαλοι τοῦ Ἰσραήλ στή Μέση Ἀνατολή.

- Στή Ρωσία, µετά τό πλιάτσικο τοῦ αἰώνα, ὅπου ὁ ἀµύθητος πλοῦτος τῆς χώρας χαρίστηκε σέ µία δράκα 8 «ὀλιγαρχῶν», ἐκ τῶν ὁποίων σύµφωνα καί µέ τούς Νew Υork Τimes οἱ 7 (Μπερεζόφσκι, Γκουζίνσκι, Χόφµαν, Ἀµπράµοβιτς, Χανταρκόφσκι, Τσουµπάις…) δέν ἐργάζονταν ἡµέρα Σάββατο, ὁ Πούτιν προσπαθεῖ νά ἰσορροπήσει µεταξύ τῆς δίωξης κάποιων ἀπό τούς µαφιόζους (πού συνήθως καταφεύγουν στή Δύση ἤ στό Ἰσραήλ) καί τῆς ἐπιβίωσης, τῆς δικῆς του µά καί τοῦ ρώσικου ἔθνους.

- Στήν Εὐρώπη, πέρα ἀπό τόν ἔλεγχο µεγάλης µερίδας τῶν ΜΜΕ καί τοῦ χρήµατος, εἶναι τό στῖγµα τοῦ λεγόµενου ἀντισηµιτισµοῦ πού παγώνει ἤ περιθωριοποιεῖ κάθε κριτική στή βαρβαρότητα. Κι ὅταν χρειάζεται καί κατιτίς παραπάνω, αὐτό βολεύεται µέ προβοκάτσιες σάν αὐτές πού εἴδαµε προσφάτως στή Γαλλία µέ αὐτοτραυµατισµούς ραββίνων, ἐµπρησµούς, φανταστικές ἐπιθέσεις στό παρισινό µετρό κτλ.

- Στήν Ἑλλάδα γιά κάποιους λόγους τό κλῖµα δέν εἶναι ἀκόµη τόσο βαρύ. Λίγο ἡ πολύχρονη συµπαράσταση στόν Παλαιστινιακό ἀγώνα, λίγο ἡ ἱστορική µνήµη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ διάκριση πού τόν χαρακτηρίζει συντελοῦν ὥστε τό µαῦρο νά µήν περνιέται γιά ἄσπιλο λευκό. Δέν παύουν ὅµως καί στόν τόπο µας νά µεταφέρονται τά φληναφήµατα τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, τῶν ἐγκληµάτων ἔκφρασης µίσους, οἱ σοφιστεῖες περί τῶν ἀδικηµένων δηµίων καί ἡ θρησκεία τοῦ Ὁλοκαυτώµατος. Τελευταῖο σύµπτωµα ἡ θρασσεία ἐπίθεση κατά τῆς ὀρθόδοξης πίστης γιατί ἐφόσον ἑδραιώθηκε πάνω σέ πρόσωπο πού σκοτώσαν οἱ Ἑβραῖοι εἶναι… ἀντισηµιτική! Βεβαίως ἡ πολυχρησία κατήντησε ἤδη γελοῖο τόν ὅρο (ἀρκεῖ νά θυµηθοῦµε ὅτι ἔτσι χαρακτηρίστηκε ὥς κι ὁ… Σαρόν λόγῳ τῆς ἀπόσυρσης ἀπό τή Γάζα!) µά δέν παύει νά ἀποτελεῖ φόβητρο γιά κάθε δηµόσιο πρόσωπο.

Νοµίζω πώς ὅσοι καταλαβαίνουµε τό τί κάνει νιάου νιάου στά κεραµίδια ὀφείλουµε µέ σύνεση καί αἴσθηση τῆς πραγµατικότητας νά πάρουµε θέση. Εἶναι εὐνόητος ὁ κίνδυνος νά ταυτιστεῖ κανείς εἴτε µέ τά ψώνια εἴτε µέ τούς φασίστες πού ἀρέσκονται στή σχετική παραφιλολογία. Καί βεβαίως κανένας νοήµων ἄνθρωπος δέν αὐτοστοχοποιεῖται. Ὅµως ἔχουµε χρέος νά συµπαρασταθοῦµε τοὐλάχιστον στίς τίµιες φωνές πού ὑψώνονται κατά τῶν ἀφεντικῶν, συχνά καί µέσα ἀπό τό Ἰσραήλ. Δέν µπορεῖ οἱ ὀρθόδοξοι Ἑβραῖοι τῆς Νeturei Karta νά µιλοῦν γιά τή συνεργασία σιωνιστῶν καί ναζιστῶν ἤ ὁ Νόρµαν Φινκελστάιν νά γράφει γιά τή «βιοµηχανία τοῦ Ὁλοκαυτώµατος» καί µεῖς νά µυξοκλαῖµε στό ἄκουσµα τῆς λέξης Ἄουσβιτς. Δέν µπορεῖ ὁ Ἴλαν Πάπε καί ὁ Γκιλάντ Ἀτζμόν (φωτό) νά ζητοῦν πολιτιστικό µποϋκοτάζ τῆς χώρας τους ἤ ὁ Ἴσραελ Σαµίρ καί ὁ Ἴσραελ Σαχάκ νά ἐκθέτουν τή ρατσιστική βάση τῆς πίστης στόν Γιαχβέ καί µεῖς νά ἐκστασιαζόµαστε µέ τήν ἑβραϊκή πνευµατικότητα. Δέν µπορεῖ ὁ Γιδεών Λεβί νά γράφει στή Χααρέτζ µέ κάθε ἀνατριχιαστική λεπτοµέρεια τήν ἀλήθεια γιά τό Ἀπαρτχάιντ τῆς πατρίδας του ἤ ὁ Μορδεχάι Βανούνου νά µένει 18 χρόνια φυλακή γιά νά σώσει ἀπό τόν πυρηνικό Ἀρµαγεδώνα τήν περιοχή καί µεῖς νά ζυγίζουµε καί τήν τελευταία µας λέξη µήπως καί δέν βγεῖ ἀπολύτως ἰσορροπηµένη ἡ τοποθέτησή µας.

Ἄν σ’ αὐτό πού ὁ Νέλσον Μαντέλα χαρακτήρισε µέγιστο ἠθικό ζήτηµα τοῦ καιροῦ µας ἤ στά ἄλλα ἠθικά µά καί πρακτικά ζητήµατα πού κάθε τόσο ἀνακινεῖ διεθνῶς ἡ παντοδυναµία κάποιων λόµπυ ἡ παρουσία µας εἶναι – ἄς τό ποῦµε – «διακριτική» ἤ συνίσταται σέ µιά τουφεκιά καί ἀµέσως µετά φυγή τροχάδην, φοβᾶµαι πώς οἱ χαρακτηρισµοί πού µᾶς ἁρµόζουν εἶναι ἐλάχιστα κολακευτικοί. Τό «Ἄρδην» ἔδωσε σηµαντική µαρτυρία πρός τή σωστή κατεύθυνση πέρυσι µέ δύο τεύχη του. Κι ἐµεῖς στόν «Ἀντιφωνητή» συνεχῶς ἰσορροποῦµε στήν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ, ἐκµεταλλευόµενοι τό µικρό εἰδικό µας βάρος. Κι ἄλλοι φίλοι, ἐδῶ παρόντες, κάνουν συχνά ὅ,τι περνάει ἀπό τό χέρι τους. Θέλω νά πῶ: Ὅσο τοὐλάχιστον ἡ ἐµπεδωµένη στήν πράξη ἀντίληψη περί τῆς ἑβραϊκῆς ἀνωτερότητας δέν ἔχει γίνει ἀκόµη ἀναγκαστικός νόµος, νά γίνουµε περισσότεροι καί νά γίνουµε τολµηρότεροι!

(Κ.Κ., 26-8-05, Μόλυβος Λέσβου, ἐτήσια σύναξη ΑΡΔΗΝ)

none


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters