ceadceb3ceb3cf81ceb1cf86cebf-ceb5cf81ceb3ceb1ceb6cebfcebcceadcebdcf89cebd-ceb4ceb5cf85ceb1cebaἘπανερχόµαστε σήµερα στό θέµα πού ἀνοίξαµε µέ τήν ΔΕΥΑ Κοµοτηνῆς πρίν 15 µέρες, µέ δύο νέα στοιχεῖα, µέ τά ὁποῖα καλοῦνται τόσο ἡ νῦν ὅσο καί οἱ πρώην διοικήσεις νά τοποθετηθοῦν. Τό πρῶτο εἶναι ἕνα ἔγγραφο πού ἀπευθύνει τό σωµατεῖο ἐργαζοµένων στήν διοίκηση (ἡµεροµηνία 27/2/09) καί στό ὁποῖο τίθενται ὠµά τά ζέοντα προβλήµατα τῆς ἐπιχείρησης. Διαβάζουµε: «Μέ ἀφορµή τίς τελευταῖες ἐξελίξεις στό θέµα τῆς δικαστικῆς διαµάχης µέ τήν ἑταιρεία ΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ἀναρωτιόµαστε γιά τά ἑξῆς:

1) Γιά τό πῶς ἕνα ἔργο, τό ὁποῖο δόθηκε στή συγκεκριµένη ἑταιρεία ἐρήµην τοῦ Δ.Σ., µέ ἀποφάσεις γραµµένες ἀπό ἀνύπαρκτα Δ.Σ., νοµιµοποιεῖται ἀπό τόν εἰσαγγελέα καί βγαίνει ἀπόφαση εἰς βάρος τῆς ΔΕΥΑΚ.

2) Μήπως τήν ἴδια τύχη θά ἔχουν καί τά ὑπόλοιπα 98 ἔργα, τά ὁποῖα βρίσκονται σέ προανακριτικό στάδιο στόν εἰσαγγελέα.

Read the rest of this entry…

none

cebdceb1cebccf80cebbcebfcf8dcf82-cebacebfcebccebfcf84ceb7cebdceae-ceb4ceaecebcceb1cf81cf87cebfceb9-06Ὡς ἀντίδοτο στήν διεθνή, ἐκ τοῦ πονηροῦ, ἰσλαµοφοβία, παρουσιάζουµε σήµερα τόν νέο δήµαρχο τῆς Νάµπλους, πόλης πού πέρυσι ὑπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας µέ τήν Κοµοτηνή (χάρη σέ δική µας πρωτοβουλία). Ὁ 53χρονος κ. Ἀντλί Γιαΐς, εἶναι ἐδῶ καί ἕναν µήνα ὁ νέος Δήµαρχος τῆς Νάµπλους. Ἐκλέχτηκε µέ ἕνα συντριπτικό 73,4%, ἐπικεφαλῆς τῆς λίστας πού ὑποστήριξε ἡ Χαµάς, παρότι οὔτε ὁ ἴδιος εἶναι µέλος της ἀλλά οὔτε καί οἱ… 13 ἀπό τούς 15 δηµοτικούς συµβούλους του.  

Ὁ κ. Γιαΐς, πατέρας ἕξι παιδιῶν, σπούδασε µηχανολόγος µηχανικός στό Λίβερπουλ καί ἔκανε τό µεταπτυχιακό του ἀργότερα στή Γερµανία. Ἡ οἰκογένειά του, µέ συνεταῖρο τόν Ἰσραηλινό Μεναχέµ Φίσερ, ἀντιπροσωπεύουν τήν Μερσεντές στήν πόλη (πάντως ἡ δική του εἶναι µοντέλο δεκαετίας καί εἶναι γεµάτη γρατζουνιές καί χτυπήµατα!). Ὁ ἴδιος, ὡς θρησκευόµενος, δέν πίνει ποτέ, ἀλλά δέν ἔχει κανένα πρόβληµα µέ τούς Χριστιανούς ἤ ἄλλους συµπολίτες του πού πουλᾶνε ἀλκοόλ.

Ὡς νέος δήµαρχος ἔστειλε ἐπιστολές στίς πόλεις πού ἔχουν συνεργασία ἤ ἔχουν ἀδελφοποιηθεῖ µέ τήν Νάµπλους, γιά νά τούς βεβαιώσει ὅτι ὅλα συνεχίζουν κανονικά καί ὑπάρχει συνέχεια στήν πολιτική τοῦ δήµου του πρός τά ἔξω. Στήν πρόσφατη, δεύτερη ἐπιστολή του στόν δήµαρχο Κοµοτηνῆς, Τάσο Βαβατσικλή, ἐκφράζει τά θερµά του αἰσθήµατα, εὐχαριστεῖ γιά τήν ἀπόφαση δωρεᾶς σχολείου στή Νάµπλους καί προτείνει συνάντηση εἴτε στήν Ἑλλάδα εἴτε στήν Παλαιστίνη πρός ἐπίρρωσιν τῶν ἀρίστων σχέσεων καί τῶν µελλοντικῶν σχεδίων.Ἀκούγονται αὐτά… τροµοκρατικά;

Ὁ κ. Γιαΐς, πατέρας ἕξι παιδιῶν, σπούδασε µηχανολόγος µηχανικός στό Λίβερπουλ καί ἔκανε τό µεταπτυχιακό του ἀργότερα στή Γερµανία. Ἡ οἰκογένειά του, µέ συνεταῖρο τόν Ἰσραηλινό Μεναχέµ Φίσερ, ἀντιπροσωπεύουν τήν Μερσεντές στήν πόλη (πάντως ἡ δική του εἶναι µοντέλο δεκαετίας καί εἶναι γεµάτη γρατζουνιές καί χτυπήµατα!). Ὁ ἴδιος, ὡς θρησκευόµενος, δέν πίνει ποτέ, ἀλλά δέν ἔχει κανένα πρόβληµα µέ τούς Χριστιανούς ἤ ἄλλους συµπολίτες του πού πουλᾶνε ἀλκοόλ.

Ὡς νέος δήµαρχος ἔστειλε ἐπιστολές στίς πόλεις πού ἔχουν συνεργασία ἤ ἔχουν ἀδελφοποιηθεῖ µέ τήν Νάµπλους, γιά νά τούς βεβαιώσει ὅτι ὅλα συνεχίζουν κανονικά καί ὑπάρχει συνέχεια στήν πολιτική τοῦ δήµου του πρός τά ἔξω. Στήν πρόσφατη, δεύτερη ἐπιστολή του στόν δήµαρχο Κοµοτηνῆς, Τάσο Βαβατσικλή, ἐκφράζει τά θερµά του αἰσθήµατα, εὐχαριστεῖ γιά τήν ἀπόφαση δωρεᾶς σχολείου στή Νάµπλους καί προτείνει συνάντηση εἴτε στήν Ἑλλάδα εἴτε στήν Παλαιστίνη πρός ἐπίρρωσιν τῶν ἀρίστων σχέσεων καί τῶν µελλοντικῶν σχεδίων.Ἀκούγονται αὐτά… τροµοκρατικά;

 

 

 

none

cebdceaccebccf80cebbcebfcf85cf82-cebaceba-ceb4ceaecebcceb1cf81cf87cebfcf821Στίς 13 Μαΐου, στό δημαρχεῖο τῆς Κομοτηνῆς, ἐγκαινιάστηκε μία σχέση πού δέν ἔχει προηγούμενο στήν τοπική ἱστορία. Ἕνας θρακικός Δῆμος συνδέεται μέ τό θερμότερο σημεῖο τοῦ πλανήτη καί τοποθετεῖται οὐσιωδῶς ἔναντι «τοῦ μεγαλύτερου ἠθικοῦ ζητήματος τῆς σύγχρονης ἀνθρωπότητας» (σύμφωνα μέ τόν χαρακτηρισμό τοῦ Νέλσον Μαντέλα γιά τόν Παλαιστινιακό δρᾶμα).  
Ἡ σπουδαιότητα τῆς συμφωνίας μεταξύ Κομοτηνῆς καί Νάμπλους δέν ἔγκειται στό (τυποποιημένο) κείμενο τοῦ πρωτοκόλλου συνεργασίας πού συνυπογράφτηκε ἀπό τούς δύο δημάρχους. Ἐντοπίζεται στήν ἑκατέρωθεν βούληση γιά οὐσιαστική σχέση, ἔτσι ὅπως ἐκφράστηκε στόν εἰλικρινή διάλογο μεταξύ τοῦ Τάσου Βαβατσικλῆ καί τῆς Παλαιστινιακῆς ἀντιπροσωπείας.
Ἡ τελετή τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου ἦταν συγκινητική. Τόσο στόν θερμό λόγο τοῦ δημάρχου Κομοτηνῆς, ὅσο καί στήν ἰδίου κλίματος ἀντιφώνηση τοῦ δημαρχεύοντος (ἔχει παραιτηθεῖ ὁ πρώην δήμαρχος) κ. Σαΐντ Ἰσμαήλ Ἀλ Χαμμούζ, τονίστηκε ἡ βαθειά ἀδελφική σχέση τῶν δύο λαῶν καί ὁ ἑκατέρωθεν θαυμασμός καί ἡ ἀλληλοεκτίμηση.
 «Σᾶς ὑποδεχόμαστε ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ ἐπίσκεψή σας προκαλεῖ συγκίνηση στούς κατοίκους τῆς περιοχῆς μας καί ἡ ὑποδοχή σας ἀποτελεῖ ἔνδειξη παλλαϊκῆς συμπαράστασης ἀπό τούς Ἕλληνες πολίτες τῆς Θράκης στούς μακρόχρονους ἀγῶνες τῶν Παλαιστινίων, ἑνός ἀδελφοῦ λαοῦ καί στίς ἑκατόμβες τῶν θυσιῶν του γιά τή θεμελίωση καί ἀνασύσταση τῆς δικῆς τους πατρίδας. Σᾶς ἀντικρύζουμε ὡς σθεναρούς μαχητές τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀνθρωπιᾶς καί τοῦ πολιτισμοῦ. Καί στά πλαίσια τῆς πρώτης μας αὐτῆς συνάντησης, ὑπογράφοντας τό σχετικό πρωτόκολλο καί κλείνοντάς σας μέσα στίς καρδιές μας, βάζουμε τή βάση μιᾶς μελλοντικῆς ἀδελφοποίησης τῶν δύο περιοχῶν μας» (Τάσος Βαβατσικλῆς).
  «Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ σχέση πού σήμερα ξεκινᾶμε θά ἀποτελέσει σταθμό στή σχέση τοῦ Παλαιστινιακοῦ μέ τόν Ἑλληνικό λαό. Οἱ Ἕλληνες πρέπει νά εἶναι περήφανοι γιά τόν ἑλληνισμό τους, γιατί πραγματικά κατέχουν θησαυρό πολιτισμοῦ κι ἀνθρωπισμοῦ, μέ ρίζες στά βάθη τῆς Ἱστορίας, ρίζες ἀπό τίς ὁποῖες βλαστάνουν σήμερα καί τά πολύ σημαντικά καί καθόλου τυχαῖα λόγια τοῦ δημάρχου. Εἶναι ἐπίσης μεγάλη ἡ συγκίνησή μας πού ἐπιλέξατε γιά τήν ἐπίσκεψή μας, χωρίς ἐμεῖς νά τό γνωρίζουμε, τίς μέρες πού γιορτάζει ἡ πόλη σας τήν ἀπελευθέρωσή της ἀπό τίς δυνάμεις Κατοχῆς. Δεσμευόμαστε ὅτι στήν πρώτη ἐπέτειο τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς πατρίδας μας θά εἶστε οἱ πρῶτοι μας προσκεκλημένοι» (Σαΐντ Ἀλ Χαμούζ).
ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
  Σημαντικές ἦταν καί οἱ ἄλλες ἐπαφές πού ἔκανε μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπίσκεψής της στήν Κομοτηνή ἡ Παλαιστινιακή ἀντιπροσωπεία.
 -  Ἐπισκέφθηκε τόν μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Δαμασκηνό, μέ τόν ὁποῖον εἶχε φιλικότατη συζήτηση. Ὁ μέν Σεβασμιότατος ἀναφέρθηκε στό ἀνοιχτό πολιτικό ζήτημα τῆς Παλαιστίνης ἀλλά καί στούς οἰκογενειακούς του δεσμούς μέ τόν ἀραβικό κόσμο, οἱ δέ προσκεκλημένοι μας μίλησαν γιά τά δύο ὀρθόδοξα μοναστήρια πού ὑπάρχουν στήν (κατά 97%) μουσουλμανική τους πόλη καί τά ὁποῖα, συντηρούμενα καί μέ φροντίδα τοῦ Δήμου, στελεχώνονται ἀπό Ἕλληνες μοναχούς «ἀληθινά διαμάντια» (ἡ ἀκριβής φράση τοῦ κ. Μάτζεντ Ἀμπντάλα).
-   Ἐπισκέφθηκε τόν μουφτή Κομοτηνῆς Μέτσο Τζεμαλί. Ἡ συνάντηση – πέρα ἀπό τό κοινό θρησκευτικό στοιχεῖο – εἶχε καί μία ἀκόμη οἰκεία νότα, καθώς ὁ σοφολογιότατος εἶναι ἀραβομαθής. Τόσο ὁ κ. Τζεμαλί ὅσο καί τά μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας μίλησαν γιά τήν ἁπτή ἐμπειρία ἁρμονικῆς συμβίωσης χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού προσφέρουν οἱ κοινωνίες τους. Ἡ ἐπίσκεψη ἔκλεισε μέ σύντομη προσευχή ὑπέρ τῆς εἰρήνης καί μέ ξενάγηση στό ἀνακατασκευαζόμενο Γενί Τζαμί.
-   Συναντήθηκε μέ τόν πρύτανη τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, καθώς ὁ κ. Σχινᾶς μετέβαλε τό ὑποχρεωτικό πρόγραμμά του προκειμένου νά δεῖ τούς ἐπισκέπτες τῆς πόλης. Πέρα ἀπό τήν ἀνταλλαγή ἀπόψεων σέ θερμότατο κλῖμα, ἔγινε ἀναφορά καί σέ τυχόν δυνατότητα μελλοντικῆς συνεργασίας. 
-  Ξεναγήθηκε στήν Πυροσβεστική Ὑπηρεσία, γιά τήν ὁποία στή Νάμπλους εἶναι ὑπεύθυνος ὁ Δῆμος καί λόγῳ τῶν γνωστῶν συνθηκῶν ἡ ἀποτελεσματικότητά της εἶναι πολύ κρίσιμο μέγεθος γιά τή ζωή τῶν κατοίκων.
-  Τέλος, στό περιθώριο τῆς δεξίωσης πού ἔδωσε ὁ δήμαρχος γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης, ἡ ἀντιπροσωπεία συναντήθηκε μέ τόν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν κ. Εὐριπίδη Στυλιανίδη. Ὁ ὑφυπουργός ἀναφέρθηκε στήν πάγια ἑλλη-νική θέση γιά τή δημιουργία ἀνεξάρτητου Παλαιστινιακοῦ κράτους, στίς συνεχεῖς σχετι-κές ἀναφορές τοῦ πρωθυπουργοῦ Κ. Καρα-μανλῆ καί στήν προσωπική του πρόθεση νά συμβάλει κατά τό δυνατόν στήν ὑλοποίηση προγραμμάτων βοήθειας τῆς Παλαιστινιακῆς κοινωνίας.
    Γιά μᾶς, πέρα ἀπό τόν βαθμό στόν ὁποῖον θά εὐοδωθοῦν κάποια σχέδια, εἶναι μεγάλη τιμή καί δικαίωση ὁ πρωταγωνιστικός ρόλος πού παίξαμε τόσο στόν σχεδιασμό* ὅσο καί στήν ὑλοποίηση τῆς μέχρι τοῦδε πορείας. Θεωροῦμε πώς – ὡς ἔντυπο – πετύχαμε ἕνα πολύ καίριο στόχο, τό πέρασμα ἀπό τόν (γραπτό) λόγο στήν πολιτική πράξη, χωρίς τόν παραμικρό συμβιβασμό, δίχως τήν ἐλάχιστη ἔκπτωση. Κι ἐπειδή βεβαίως κάτι τέτοιο δέν θά μποροῦσε νά συμβεῖ ὑπό… κανονικές συνθῆκες, θέλουμε νά εὐχαριστήσουμε καί νά συγχαροῦμε τόν δήμαρχο Τάσο Βαβατσικλῆ γιά ὅλα τά ἀνωτέρω. Γιά μιάν ἀκόμη φορά νιώσαμε τυχεροί πού εἶναι ὁ δήμαρχος τῆς πόλης μας.
Κ.Κ.

*  Δέν πρέπει νά ξεχάσουμε τήν ἀποφασιστική συμβολή τοῦ ἐπιτετραμμένου τῆς Παλαιστινιακῆς Πρεσβείας στήν Ἀθήνα Ἰσμάτ Σάμπρι. Τοῦ εὐχόμαστε Καλή Πατρίδα!

none

cebbcf85cf83cf83ceb1cf81ceafceb4ceb7cf82-cebaceba-3-4-05   Στίς 3 Ἀπριλίου βρέθηκε στήν Κομοτηνή, καλεσμένος τοῦ «Ἀντιφωνητῆ» ὁ τ. Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς καί ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς ΕΔΕΚ Βάσος Λυσσαρίδης. Ὁ κ. Λυσσαρίδης, πού εἶναι ἡ ἐμβληματικότερη μορφή τοῦ Κυπριακοῦ ἀγώνα – κατά τῆς ἀγγλικῆς ἀποικιοκρατίας, τῆς ἀπριλιανῆς χούντας καί τῆς τουρκικῆς ἐπιθετικότητας – ἀλλά καί τοῦ πανανθρώπινου ἀγώνα γιά ἐλευθερία, δημοκρατία, σοσιαλισμό καί ἀξιοπρέπεια, ἐντυπωσίασε μέ τόν ἄμεσο, σεμνό καί εἰλικρινή του λόγο, μέ τήν ἐκπληκτική του μαχητικότητα καί τήν ἀφοπλιστική του προσήνεια.
Στήν Ξάνθη, προσκεκλημένος τοῦ δραστήριου τοπικοῦ συλλόγου Κυπρίων, μίλησε μπροστά σέ πολυπληθές ἀκροατήριο γιά τούς ἀδικαίωτους ἀγῶνες καί γιά τήν πίκρα νά γίνεται ἀπολογισμός χωρίς νά ἔχουν ἐπιτευχθεῖ οἱ στόχοι πού ἐτέθησαν. Ἀναφέρθηκε διεξοδικά στή σημερινή συγκυρία ἐπισημαίνοντας τούς κινδύνους της μά καί τίς εὐκαιρίες πού μᾶς προσφέρει καί ἔκλεισε μέ τήν ὑπόσχεση νά μήν παύσει νά ἀναλώνεται γιά τά ἴδια ἰδανικά καί μέ τήν πάγια «ἰδεολογική ἀχρωματοψία» του.
Στήν πόλη τῆς Κομοτηνῆς, προσκεκλημένος τοῦ ἀνά χεῖρας ἐντύπου, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου γιά τά τοπικά ΜΜΕ, στήν αἴθουσα τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου τῆς πόλης. Ἐκεῖ τόν προσφώνησε μέ θερμά λόγια ὁ δήμαρχος Τάσος Βαβατσικλῆς καί τοῦ ἀπένειμε ἀναμνηστική πλακέτα γιά τήν πολύχρονη δράση του (φωτογραφία). Στή συνέχεια ἀπάντησε στίς ἐρωτήσεις πού τοῦ ὑποβλήθηκαν, ἀναφερόμενος σέ διάφορα ζητήματα τῆς ἐπικαιρότητας:
Λύση τοῦ Κυπριακοῦ: «Ἕνας λαός δέν εἶναι δυνατόν παρά νά ἀπαιτεῖ μιά λύση ἡ ὁποία νά διασφαλίζει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα γιά ὅλους. Δίνουμε ὑπερπρονόμια σέ μιά μειονότητα, θέλουμε τοὐλάχιστον διασφαλισμένα τά δικά μας: Τίς ἐλευθερίες ἐγκατάστασης, ἄσκησης ἐπαγγέλματος καί πολύ περισσότερο στίς πατρογονικές μας ἑστίες, γιατί ὅπως εἶπε κι ὁ δικός μας ποιητής: «Ἡ γῆ δέν ἔχει τσιγκέλια γιά νά τήν τραβήξεις καί νά τήν πάρεις». Τά κυπριακά χώματα ἔχουν φιλοξενήσει ὅλη τήν ἑλληνική ἱστορία ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς ἔναρξης τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ μέχρι καί σήμερα καί οἱ πατρογονικές ἑστίες δέν εἶναι ἁπλῶς σπίτια τά ὁποῖα θά μποροῦσαν νά ἀποζημιωθοῦν. Τά πατρογονικά σπίτια καί τά πατρογονικά ἐδάφη ἔχουν τή δική τους Ἱστορία κι ἐμεῖς δέν ἔχουμε κανένα δικαίωμα νά τήν διαγράψουμε».
Διεθνισμός κι Ἀλληλεγγύη: «Ἀπό κανέναν δέν ἀπαιτοῦμε νά παραιτηθεῖ ἀπό τήν ἀξιοπρέπεια καί τά δικαιώματά του. Ἀγωνιζόμαστε γιά τά δικαιώματα τῶν Ἑλληνοκυπρίων, τῶν Τουρκοκυπρίων, τῶν Ἀρμενίων, τῶν Λατίνων, γιατί πιστεύουμε ὅτι κάθε λαός καί κάθε ἄτομο πρέπει νά ἔχει ἰσότιμα δικαιώματα. Διεκδικοῦμε γιά τήν Κύπρο ὅ,τι ζητήσαμε γιά τήν Νότιο Ἀφρική, τήν Παλαιστίνη, τή Ροδεσία. Ὅταν ἐπιδεικνύεις ἀλληλεγγύη κανείς δέν μπορεῖ νά σέ μεφθεῖ, ἡ ἀλληλεγγύη εἶναι ἀμφίδρομη.»
 Δημοψήφισμα: «Στοιχειώδης δημοκρατική ἀρχή εἶναι ὅτι ἡ ἐτυμηγορία ἑνός λαοῦ πρέπει νά εἶναι σεβαστή. «Ἀντί τούτου ἀντιμετωπίσαμε πιέσεις καί ἀπειλές, γιατί εἴπαμε ΟΧΙ. Μᾶς ρωτήσατε μόνο γιά νά ποῦμε ΝΑΙ; Πρώτη φορά ἀκούω ἕνα δημοψήφισμα πού ἔχει ἕνα μόνο σκέλος! Στήν Εὐρώπη ἀρχίζει τό κλῖμα νά διαφοροποιεῖται σήμερα πού ἔχουν μελετήσει τό σχέδιο Ἀνάν, καί παραδέχονται ὅτι θά ἦταν ἐντελῶς ἀνεδαφικό νά ἀναμένουν ἀπό ἕναν λαό νά ὑπογράψει σχέδιο πού καταργοῦσε τή Δημοκρατία του. Τήν 1η Μαΐου θά εἴχαμε δύο ἰσότιμους προέδρους, τόν Παπαδόπουλο καί τόν Ντενκτάς, οἱ ὁποῖοι θά ὑπέγραφαν τήν ἱδρυτική πράξη μέ τήν Ε.Ε. καί ἐντός διμήνου θά εἴχαμε ἀδιέξοδο καί διοικητική διχοτόμηση. Τό σχέδιο ἦταν πράγματι σατανικό καθώς μετέφερε τήν εὐθύνη ἀπό τόν ἐγκληματία στο θῦμα».
Κόφι Ἀνάν: «Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι δυστυχῶς ὑπῆρξε ἐνδοτικός στίς πιέσεις. Στή Γιουγκοσλαβία, π.χ., ἀνέλαβαν μονομερή δράση χωρίς ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας. Ἄλλος Γραμματέας θά εἶχε παραιτηθεῖ, ἀλλά αὐτός τό ἀνέχθηκε. Στό Ἰράκ ἦταν κάπως καλύτερος ἀλλά πάλι ὄχι σάν Γενικός Γραμματέας. Δέν διαδραμάτισε τόν ρόλο πού διαδραμάτισε ὥς κι ὁ Μποῦτρος Γκάλι. Δυστυχῶς ἀπεδείχθη προσωπικότητα ἐπιδεκτική πιέσεων. Ἀλλά δυστυχῶς πρέπει νά ποῦμε ὅτι καί ἡμέτεροι ἄφηναν τήν ἐντύπωση (κακῶς) ὅτι αὐτά τά πράγματα θά μποροῦσαν νά γίνουν ἀποδεκτά».
Νέο Σχέδιο Ἀνάν: «Ἄν τεθεῖ πάλι στό τραπέζι τοῦ διαλόγου εἴτε ὡς ἔχει εἴτε μέ περιθωριακές τροπολογίες, θά ἀπορριφθεῖ καί πάλι ἀνεξαρτήτως τῆς στάσης τῶν κομμάτων. Εὐχή μου εἶναι νά εἴχαμε μία κοινή γλῶσσα στήν Κύπρο ὅλα τά κόμματα, γιατί ὅταν οἱ ξένοι βλέπουν ὅτι ὑπάρχει μιά διαφωνία θά προσπαθήσουν νά τήν καλλιεργήσουν, νά τήν διευρύνουν γιά νά περάσουν τά δικά τους συμφέροντα. Προσπάθειά μας εἶναι νά βροῦμε μιά κοινή γλῶσσα».
Τουρκοκύπριοι: Ἄν δέν ἦταν ὑπό τήν ἐπίδραση τῆς Ἄγκυρας θά εἶχε βρεθεῖ λύση πολύ πρίν. Αὐτή τή στιγμή εἶναι μόλις 80.000 δίπλα σέ 35.000 στρατιῶτες καί 100.000 ἐποίκους.
Τουρκοευρωπαϊκές σχέσεις: «Αὐτά τά περί ὑπογραφῆς μά μή ὑλοποίησης τοῦ Πρωτοκόλου ἀποτελοῦν προσβολή τῆς διανοητικῆς μας ἱκανότητας. Ἄλλες πάντως θά ἔπρεπε νά εἶναι οἱ προτεραιότητές μας: Ἡ προσαρμογή τῆς Τουρκίας στό εὐρωπαϊκό κεκτημένο, ἡ ἀποχώρηση τῶν στρατευμάτων, ἡ ἀπαλλαγή ἀπό ἐπεμβατικά δικαιώματα, ὁ σεβασμός τῶν ἀποφάσεων τῶν εὐρωπαϊκῶν δικαστηρίων… Πρέπει νά εἴμαστε πιό διεκδικητικοί. Ἡ Τουρκία δέν θά γίνει δεκτή στήν Εὐρώπη σέ προβλεπτό χρονικό διάστημα, ἴσως καί νά μήν γίνει καί ποτέ ἀλλά νά πάρει ἕνα status μεταξύ Τελωνειακῆς Ἕνωσης καί πλήρους  μέλους γιά νά ἀποφευχθοῦν τά μεταναστευτικά ρεύματα. Θέλουμε προσαρμογή τῆς Τουρκίας στό εὐρωπαϊκό γίγνεσθαι καί ὄχι κατολίσθηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου πρός τίς ἀπαιτήσεις τῆς Τουρκίας».

none


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters