Διαβάζουμε στό τουρκόφωνο περιοδικό «Ρόντοπ Ρουζγκαρί» (16-8-2011) σχετικά μέ τήν ἀποχαιρετιστήρια ἐπίσκεψη τοῦ ὑποπροξένου Κομοτηνῆς, Φατίχ Ἀκαρτζά, στήν πόλη τῆς Ξάνθης. Ὁ Τοῦρκος διπλωμάτης ἐπισκέφθηκε στίς 10 Αὐγούστου τήν Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης (ΤΕΞ), γιά νά χαιρετίσει τούς ἀνθρώπους μέ τούς ὁποίους ἐπί διετία συνεργάστηκε. Τό γεγονός ὅτι τό σωματεῖο ἔχει διαλυθεῖ τελεσιδίκως ἀπό τά ἑλληνικά δικαστήρια οὐδόλως ἀνέστειλε τόν Ἀκαρτζά, τήν ὑπηρεσία ἤ τή χώρα του ἀπό τήν ἀνοιχτή ἐμπλοκή μαζί του. Ἐκεῖ λοιπόν τόν δέχθηκαν ὄχι μόνο μέλη καί πρώην πρόεδροι τῆς ΤΕΞ ἀλλά καί ἄλλοι: ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου Τούρκων Δασκάλων Δυτικῆς Θράκης Νιχάτ Ὀσμάνογλου, ἡ πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Τουρκάλων Γυναικῶν Ξάνθης Ἀισέλ Σαγίρ… Ποιό εἶναι τό κοινό χαρακτηριστικό τῶν ἀναφερόμενων σωματείων; Ὅτι κι αὐτά λειτουργοῦν παράνομα! Ὅ,τι ἀπορρίπτει ἡ ἑλληνική ἔννομη τάξη, τό υἱοθετεῖ (γιά νά μήν ποῦμε ὅτι τό δημιουργεῖ…) τό προξενικό παρακράτος τῆς Τουρκίας στήν περιοχή! Οὐδείς ἀσχολεῖται μέ τοῦτες τίς διαρκεῖς προκλήσεις καί τά ἀποτελέσματά τους, ἀφοῦ ἔχουμε ἄλλες προτεραιότητες καί στρατηγικές: τήν ἑλληνοτουρκική φιλία, τήν εὐρωπαϊκή πορεία τῆς γείτονος, τό κοινό μας παρελθόν… Τό μόνο πού ἔχουν νά ποῦν εἶναι πώς τό αἴτημά μας γιά ξήλωμα τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου Κομοτηνῆς εἶναι ἐκτός συζητήσεως. Ἀκούγεται πολύ ρηξικέλευθο στούς καημένους τούς ἀνθρώπους… Σάν ἔρθει ὅμως καμμιά ὥρα κρίσεως, νά δοῦμε ποιόν θά πρωτοκρεμάσουμε!

none