cebfcf81cf83ceacceb3ceba1Στή διπλανή φωτογραφία τό στενό ἐπιτελεῖο τοῦ Λευκοῦ Οἴκου συσκέπτεται: Τζό Μπάιντεν, Μπάρακ Ὀµπάµα, Πῆτερ Ὀρσάγκ καί Ράµ Ἐµάνουελ. Ἀναρωτιέστε ποιός εἶναι αὐτός ὁ τρίτος; Πρόκειται γιά τόν 40χρονο οἰκονοµολόγο πού, παρότι µόνο ἀποτυχίες ἔχει ὥς τώρα, ἐπελέγη ἀπό τόν νέο Πρόεδρο ὡς διευθυντής τοῦ κοµβικοῦ Ὁµοσπονδιακοῦ Γραφείου Management and Budget. Στά 24 χρόνια του ὑπῆρξε σύµβουλος τοῦ …ρωσικοῦ Ὑπουργείου Οἰκονοµικῶν (1992-1993), τόν καιρό πού ἡ χώρα ξεπουλήθηκε στούς ρωσοεβραίους ὀλιγάρχες καί διαλύθηκε. Στά 25 του µπῆκε ὡς προστατευόµενος τοῦ Ρόµπερτ Ρούµπιν στήν διοίκηση τοῦ Κλίντον. Τό 1998 ἵδρυσε τήν ἑταιρεία οἰκονοµικῶν συµβούλων Sebago Associates, ἕνας δέ µεγάλος πελάτης του ἦταν ἡ Κεντρική Τράπεζα τῆς Ἰσλανδίας πού πρόσφατα …χρεωκόπησε! Ρωτᾶµε: Τί ἄλλο διαβατήριο ἔχει, ἐκτός τοῦ ἀµερικανικοῦ;

none

 

Ἐπανερχόµαστε σέ παλαιότερο – καί διαρκῶς ἀναπάντητο – ἐρώτηµά µας γιά τήν ἐξωπανεπιστηµιακή ἐργασία τῶν καθηγητῶν τοῦ Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου, µέ µία καινούργια ἀφορµή: Τόν διαγωνισµό (καί τήν ἀνάθεση) µιᾶς µελέτης δηµόσιου ἔργου καί τήν συµµετοχή προβεβληµένου καθηγητῆ τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς Ξάνθης. Καραµπινάτη παρανοµία ἤ ἐµεῖς εἴµαστε κάπου λάθος;

 Πρίν λίγους µῆνες γράφαµε γιά τό ἀσυµβίβαστο τοῦ πανεπιστηµιακοῦ καθηγητῆ ἀποκλειστικῆς ἀπασχόλησης καί τοῦ ἐπαγγελµατία. Ἡ ἀφορµή τότε ἦταν τό δικηγορικό γραφεῖο τοῦ ἀντιπρύτανη κ. Σταµατόπουλου στήν Ἀθήνα. Παρά τά βάσιµα τεκµήρια πού κοµίζαµε τότε, δέν εἴδαµε κανένας νά συγκινεῖται. Ἄς εἶναι. Ἐπανερχόµαστε σήµερα στό ἴδιο θέµα µέ νέο παράδειγµα, αὐτό τοῦ ἀντιπρύτανη κ. Ἀθανασίου Καραµπίνη.

Ὁ κ. Καραµπίνης εἶναι καθηγητής τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς, καί µάλιστα πλήρους ἀπασχόλησης, ἀφοῦ διαφορετικά δέν θά µπο-ροῦσε νά ἀσκεῖ διοίκηση. Ἐκ τοῦ νόµου λοιπόν δέν µπορεῖ νά ἔχει δουλειές ὡς ἰδιώτης µηχανικός. Παρά ταῦτα βλέπουµε στό ἔγγραφο τῆς ἀνωτέρω φωτογραφίας µία τοὐλάχιστον ἀτοµική συµµετοχή του σέ περσινό (Ἀπρίλιος 2008) διαγωνισµό τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ γιά τήν ἀνάθεση µελέτης «στήριξης καί ἀντικατάστασης ἀκροβάθρου γέφυρας Ἄρδα», προϋπολογισµοῦ 35.700 (µέ ΦΠΑ). Μεταξύ τῶν τριῶν ὑποψηφίων εἶναι τά ὀνόµατα α) Νικόλαος Πετρόπουλος, β) Ἀθανάσιος Καραµπίνης καί γ) ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΕ. Στήν τελευταία αὐτή ἑταιρεία κατακυρώθηκε καί ἡ δουλειά, ἀφοῦ, σύµφωνα µέ τό ἔγγραφο πού φέρει τό ὄνοµα τοῦ γ.γ. τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ κ. Δ. Σταµάτη, ἔκανε τήν πλέον συµφέρουσα προσφορά (29.400 εὐρώ).

Τό ποιός παίρνει τή δουλειά φυσικά καί δέν ἀλλάζει κάτι στό γεγονός ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα ἑνός ἀντιπρύτανη σέ τέτοιον διαγωνισµό εἶναι παράνοµη. Ὅµως παρατηροῦµε καί κάτι ἄλλο στό τέλος τοῦ ἐγγράφου: Ἡ µειοδότρια ἑταιρεία ἔχει τήν ἴδια διεύθυνση, τό ἴδιο τηλέφωνο καί τό ἴδιο φάξ µέ τόν Α.Κ.! Ἄν ὑποθέσουµε ὅτι πρόκειται γιά µία ἑταιρεία στήν ὁποία εἶναι κεντρικό πρόσωπο (µαζί µέ τόν Ἀργύρη Πλέσια, πρ. πρόεδρο τοῦ ΤΕΕ) θά εἴµαστε ἐκτός πραγµατικότητας; Καί πῶς σᾶς ἀκούγεται ἕνας διαγωνισµός, στόν ὁποῖο οἱ δύο ἀπό τούς τρεῖς διεκδικητές …ταυτίζονται;

Τό ξαναγράφουµε ὅτι δέν ἔχουµε τίποτε προσωπικό µέ κανέναν παραβάτη τοῦ νόµου. Ὅµως ἄν θέλουµε ἕνα Πανεπιστήµιο πού προωθεῖ ἀκαδηµαϊκούς στόχους µέ διδάσκοντες ἀφιερωµένους στό ἔργο πού ὑποδηλώνει ὁ τίτλος τους, ἡ συµµόρφωση µέ τή νοµι-µότητα εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ. Διαφωνεῖ κανείς;

Κ.Κ.

none

Ὁ Ἀγγλοκαθολικός ἐπίσκοπος Γουίλιαµσον ἀπελάθηκε ἀπ’ τήν Ἀργεντινή, ὁ 73χρονος Χόρστ Μάλερ καταδικάστηκε σέ 6 χρόνια φυλάκιση

 

Ἡ µεγάλη µεσαιωνική παράδοση τῆς καύσης τῶν αἱρετικῶν συνεχίζεται στή Δύση, γιά τή σηµερινή της θρησκεία, τοῦ «Ὁλοκαυτώµατος».

 

Φονικοῦ ἀποκλεισµοῦ συνέχεια γιά 1,5 ἑκ. Παλαιστίνιους στή Γάζα, ἀφοῦ τό Ἰσραήλ ζητᾶ πρῶτα τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γκιλάντ Σαλίτ

 

Ἔχετε δεῖ πιό κτηνώδη ἐκβιασµό, πιό πρόστυχη προσβολή τῆς ἀνθρωπιᾶς καί τοῦ πολιτισµοῦ;

 

Ἡ Κοµισιόν συντονίζει, λέει, «τήν µετάβαση ἀπό τήν ἀναλογική στήν ψηφιακή τηλεόραση, διότι ἐπιθυµεῖ νά διασφαλίσουν οἱ πολίτες τῆς ΕΕ τά πλεονεκτήµατα τῆς τελευταίας»

 

Μάλιστα κύριοι! Αὐτό νά διασφαλίσουµε καί σωθήκαµε, τό ἀναλογικό σκατό νά γίνει ψηφιακό λουκούµι! Μά πῶς µᾶς νοιάζεται αὐτή ἡ ΕΕ!

 

Καλά πού εἶναι ἡ Κύρα Ἀδάµ καί µαθαίνουµε κάτι γιά τίς τούρκικες κινήσεις (ἄσκηση «Ἡγεµών») καί τήν ἑλλαδική ἀκινησία στό Αἰγαῖο.

 

Αὔξηση εἰσακτέων στά ΑΕΙ, ὑποβάθµιση τῆς ἔκθεσης στίς Πανελλαδικές, οἱ 2 ἀλλαγές τοῦ Ἄρη στό ΥΠΕΠΘ. Εἴπαµε, tabula rasa.

 

Tήν ἴδια µέρα οἱ µαθητές τοῦ 20ου Λυκείου Τούµπας διαµαρτύρονταν γιά 4 ἀποβολές κλειδώνοντας στό γραφεῖο τούς … 31 καθηγητές τους

 

Καί τούς ἀπελευθέρωσαν 2,5 ὧρες µετά, ἐν ὄψει …Εἰσαγγελέα! Θ’ ἀσχοληθοῦν ἄραγε γονεῖς, ΟΛΜΕ, ὑπουργεῖο; Ἤ νά ποῦµε «πάλι καλά»;

 

Νέοι βανδαλισµοί στό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στήν Καµάρα. Ἄραγε οἱ ΜΚΟ θά γράψουν στίς ἐκθέσεις τους γιά τοῦτα τά αἴσχη;

 

Ἤ µήπως οἱ ἐτήσιες ἀναφορές τους νοιάζονται µόνο γιά προσβολές ἄλλων θρησκειῶν στήν Ἑλλάδα; Καί τί µέτρα θά ζητήσουν σχετικά;

 

Γιατί ψῆφο στά Προξενεῖα (φανταστεῖτε οὐρές στή Γερµανία!) κι ὄχι ἐπιστολική ψῆφο γιά τούς µετανάστες µας; Ὅλα πάντα στό ποδάρι;

 

Θά περάσει τό µετρό Θεσσαλονίκης ἀπό ἑβραίικα µνήµατα (κάτω ἀπό τό ΑΠΘ) καί γίνεται παζάρι. Πόσα θά χρειαστεῖ, λέτε, γιά νά προχωρήσει;

 

Γράψαµε δυό καλές κουβέντες γιά τόν Κεµάλ Ἀναντόλ, πού παρουσίασε τό µυθιστόρηµά του σέ Κοµοτηνή καί Σαλονίκη, καί µᾶς διέψευσε

 

Στήν τουρκική Ἐθνοσυνέλευση ὅταν τό ΜΗΡ ἔθεσε τό θέµα τῶν Τούρκων τῆς Θράκης, ὁ Ἀναντόλ θύµισε καί τούς Τούρκους σέ Ρόδο – Κῶ!

 

14 ἀπευθείας ἀναθέσεις σέ 23 θέµατα τοῦ δηµοτικοῦ συµβουλίου Ξάνθης! Tί συµπέρασµα βγάζετε;

 

Πάντως σίγουρα ἐκεῖ πληρώνει ὁ Δῆµος, γιατί ἄν ἔβαζε πινέζες, ὅπως στήν Κοµοτηνή, δέν νοµίζω ὅτι θά ἔβρισκε τόσους µουστερήδες…

 

Συγκροτηµένη ἐπερώτηση γιά τή Θράκη τοῦ ΛΑΟΣ στή Βουλή καί θά θέλαµε τίς θέσεις καί τῶν ἄλλων κοµµάτων γιά ὅσα ζητήµατα θίγει.

 

Μεθαύριο κληθήκαµε νά καταθέσουµε στόν εἰσαγγελέα γιά τήν ὑπόθεση Μακροπόταµου πού ἀποκαλύψαµε. Ἄντε νά δοῦµε…

 

 

none

Καθώς στό πολιτικό κλῖµα τῶν ἡµερῶν µας ἐπανῆλθε τό θέµα τῆς «τροµοκρατίας», ἀξίζει νά ἀκούσουµε ὄχι τίς «ἀναλύσεις» τηλεκφωνητῶν καί ξεπουληµένων δηµοσιογράφων ἀλλά ἀνθρώπους πού ἔχουν ἐµπειρία καί γνώση τοῦ χώρου. Στή συνέντευξή του στήν «Ε» ὁ Βασίλης Τζωρτζᾶτος τῆς «17Ν» λέει αὐτό πού ὅλοι κανονικά θά ἔπρεπε νά γνωρίζουµε: ὅτι δέν ὑπάρχει καµµία «ἔνοπλη ὀργάνωση» χωρίς πράκτορα τῆς ΕΥΠ (ἤ ἄλλης ἀνάλογης ὑπηρεσίας τοῦ ἐξωτερικοῦ, θά προσθέταµε). Θυµίζει τή σύλληψη ἑνός πράκτορα – γραµµατέα ἀριστερῆς νεολαίας (!) τό 1985, τήν τυχαία σύλληψη τῶν Ἀµερικανῶν πρακτόρων στήν πλατεία Ἀµερικῆς (µέσα σέ βάν µέ ὁπλισµό, ποµποδέκτες, περοῦκες κτλ) καί τήν δῆθεν ἀπόπειρα κατά τοῦ βουλευτῆ Μιχαλολιάκου τό 2001 προκειµένου νά ψηφιστεῖ ὁ τροµονόµος τοῦ ΠαΣοΚ.

Ἐµεῖς θά προσθέταµε τήν ἀκόµη, πιό ἐξώφθαλµη περίπτωση τοῦ 1989, µέ τήν βόµβα πού εἶχε σκάσει στά χέρια πράκτορα τῆς ΕΥΠ στή Λέσβο, λίγο πρίν πάει νά µιλήσει ἐκεῖ προεκλογικά ὁ Κ. Μητσοτάκης.

Μέ τέτοιου τύπου δεδοµένα, ἀπορεῖ κανείς πῶς γίνεται νά µιλᾶµε ἀκόµη γιά «ἀριστερή» ἤ ἄλλη τροµοκρατία, χωρίς νά βλέπουµε µπροστά µας τούς προφανεῖς στόχους τοῦ (παρα)κράτους*. Καί καλά νά τά γράφουν οἱ ἐγνωσµένου ρόλου Πρετεντέρηδες, ἀλλά κι ὁ Στέλιος Κούλογλου νά παραλληλίζει τήν σηµερινή Ἑλλάδα µέ τήν Ἰταλία τοῦ ‘70; Ἀγνοεῖ ὁ Σ.Κ. τήν διάβρωση τῶν Ἐρυθρῶν Ταξιαρχιῶν ἀπό τή Μοσάντ; Ξέχασε τόν ρόλο πού ἔπαιξαν, ὡς δεύτερη «Κόκκινη Προβιά», στήν ἀποµάκρυνση τοῦ ΚΚΙ ἀπό τήν ἐξουσία; Καί τί σχέση ἔχει τό ἐκεῖνο τό πολιτικοκοινωνικό κλῖµα στήν Ἰταλία µέ τό σηµερινό στή χώρα µας; Ὅ,τι σχέση ἔχει καί ἡ µαφιόζικη φρασεολογία τῆς «Ἐπαναστατικῆς Σέχτας» µέ τίς µνηµειώδεις προκηρύξεις τῆς «17 Νοέµβρη».

Κ.Κ.

 

 * Μετά τό κλῖµα πού ζήσαµε στά Δεκεµβριανά, µέ µιά Κυβέρνηση ἀδύναµη καί τροµαγµένη, µιά κοινωνία πλήρως ἀποσαθρωµέ-νη καί µέ µία κρίση παγκοσµίων διαστάσεων, δέν θέλει καί πολλή σκέψη γιά νά τούς ἀντιληφθεῖς…

 

none

     Μια που το Καρναβάλι μόλις τελείωσε, αγαπητοί φίλοι, εμείς πάντα πιστοί στο πνεύμα των ημερών, σας παρουσιάζουμε σήμερα ένα μικρό αφιέρωμα στις κυριότερες μεταμφιέσεις, που κυριολεκτικά έκαναν θραύση εφέτος! Όσοι τις προτίμησαν μάλιστα (και δεδομένου ότι στην Ελλάδα το Καρναβάλι συνεχίζεται επ’ αόριστον), θα μπορέσουν να τις κρατήσουν και για τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου, οπότε τους διαβεβαιώ ότι τα λεφτά τους έχουν πιάσει πραγματικά τόπο! Ξεκινάμε:

Read the rest of this entry…

none

ceb7cf81cf8ecebfcebd-2

Πρό ἡµερῶν ἄγνωστοι ἔκλεψαν ἀπό τό Ἡρῶον τῆς Κοµοτηνῆς τή λαβή τοῦ τεράστιου, µεταλλικοῦ σπαθιοῦ του, χωρίς κανείς νά τούς ἀντιληφθεῖ. Ἐπρόκειτο µᾶλλον γιά µία συµβολική ἐνέργεια τῶν ἀναρχοαυτόνοµων τῆς πόλης κατά τοῦ ἡρώου τό ὁποῖο ἔχει κατά καιρούς συγκεντρώσει τά πυρά κι ἄλλων (ἐπιλεκτικά) «εὐαίσθητων» κι ἔχει γίνει στόχος γιά …αἰσθητικούς λόγους! Βέβαια τό ἡρῶο (βλ. φωτό) ἀποκαταστάθηκε ἐντός τριηµέρου καί ἡ ζηµία εἶναι ἀµελητέα. Ὅµως δέν µποροῦµε παρά νά ἐπισηµάνουµε τήν µετάσταση τῶν φαινοµένων τοῦ ὑποπατριωτισµοῦ καί ἑνός φαντασιακοῦ «ἀγώνα» κατά ἀνεµόµυλων στήν περιοχή µας. Ἐπιµένει, π.χ., ὁ «Συνασπισµός τῆς Ἀριστερᾶς καί τῆς Προόδου» στήν παραµυθολογία τῆς «δεκεµβριανῆς ἐξέγερσης», µέ ἀνακοινώσεις καί ἐκδηλώσεις τῶν ὁποίων τό περιεχόµενο ἄν δέν σέ κάνει νά γελάσεις νιώθεις νά σέ προσβάλει. Εἴχαµε σχολιάσει καί τό κείµενο τῆς σχετικῆς ἐρώτησης τοῦ ΣΥΝ στή Βουλή γιά τόν ἴδιο λόγο. Τώρα ἦρθαν καί οἱ Δ. Τζανακόπουλος – Γ. Μπουρνούς στήν Κοµοτηνή γιά νά µᾶς µεταφέρουν τό «ἀγωνιστικό πνεῦµα τῆς νεολαίας τοῦ ΣΥΝ», ἡ ὁποία «δέν τροµοκρατεῖται» ἀπό τίς «δυνάµεις ἐκεῖνες πού πολιόρκησαν τή Νοµική Κοµοτηνῆς στίς 11 Δεκεµβρίου».

Ἐντάξει, κατανοοῦµε τήν ἀνάγκη ἑνός ψευτοαριστεροῦ χώρου νά κολλήσει µερικά ἀγωνιστικά ἔνσηµα κατακεραυνώνοντας παρακρατικούς ἱππότες καί γίγαντες ἀλλά καλά εἶναι νά διατηρεῖ κανείς καί τήν αἴσθηση τοῦ γελοίου – εἰδικά ὅταν ἡ Δουλτσινέα του εἶναι ἡ ἐξουσία.

 

none

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Θά τούς ξαναπιάσουμε, ὅπως τούς εἶχε ξαναπιάσει στό παρελθόν ἡ Ἀστυνομία», δήλωσε ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Χρῆστος Μαρκογιαννάκης γιά τούς δραπέτες Βασίλη Παλαιοκώστα καί Ἀλκέτ Ριτζάι. Εἶναι τό ἀκριβές ἀντίστοιχο τοῦ «θά ξανακόψω τό τσιγάρο ὅπως τό ἔχω ξανακόψει καί στό παρελθόν». Ἴδια σοβαρότητα, ἴδια τά ἐχέγγυα. Θά μοῦ πεῖτε, βέβαια, ὅτι κάτι ἔπρεπε νά πεῖ ὁ ἄνθρωπος. Ναί, συμφωνῶ. Ὅμως μήν τό κάνουμε καί ἀνατολικό ζήτημα. Αὐτή τή φορά εἶχε λιγότερη πλάκα, ἀφοῦ μέ τό ἴδιο ἀνέκδοτο δέν ξαναγελᾶς, ἄντε νά μειδιάσεις. Μήπως περιμέναμε τόν Παλαιοκώστα νά ἀποδείξει τήν διάλυση τῶν πάντων; Δέν πειράζει, κύρ – ὑπουργέ, ἄστο, μή σκοτίζεσαι. Κάντε πρῶτα τά στοιχειώδη, αὐτά πού ζητάει ὅλος ὁ κόσμος γιά τήν καθημερινή ἀσφάλειά του, καί ἀφῆστε ἕναν λαϊκό ἥρωα ἥσυχο, αὐτός εἶναι τό πρόβλημά μας; Ὅσο γιά μᾶς, ζητοῦμε συγγνώμη ἀπό τόν Βασίλη γιά τήν πρωτοσέλιδη πρό τριετίας πρότασή μας νά ἀναλάβει πρωθυπουργός, τέτοια ποινή δέν τοῦ ἀξίζει…

ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

 

Γιά τήν περίσταση θυμίζουμε ἕνα ἀπό τά πιό δημοφιλῆ δημοτικά τραγούδια γιά τόν διάσημο λήσταρχο τῆς Ἀττικοβοιωτίας Χρῆστο Νταβέλη (εἰκονίζεται στήν διπλανή ζωγραφιά τοῦ Θεόφιλου) πού ἀναφέρεται στόν φόνο του στό Ζεμενό.

…Δέν σοῦ εἶπα γώ Νταβέλη μου, δέν σοῦ εἶπα γώ πιδί μου,

Στοῦ Ζιμινό νά μή διαβεῖς, λημέρι νά μήν κάνεις,

ρίχνουν κί σί σκουτώνουνι, Ρίχνουν κί σί βαροῦνι.»

Τάζει κηριά στήν Παναγιά κί λάδι στά καντήλια.

«Θέ μου νά ζήσ’ οὑ Χρήστους μου, κι αὐτούνους οὑ Νταβέλης»

Τό ποιά στάση τηροῦσε ὁ λαός ἀπέναντι στό φαινόμενο πού συνέχιζε τήν κλεφτουριά, φαίνεται ἀπό ἄπειρα ἀνάλογα παραδείγματα, ὅπως π.χ. μέ τό ἄσμα πού ἀκολουθεῖ γιά τόν φυλακισμένο ληστή τῆς Κασσάνδρας, Γκανιά:

«Παρακαλῶ τήν Παναγιά κί τού Θιό δουξάζου

νά γίνταν ἕνας πόλιμους, κι μιά νικατουσούρα

νά τσακιστοῦν οἱ φυλακές,

νά σπάσουν τά μπουντρούμια

νά βγῶ κ’ ἰγώ π’ τή φυλαγή…»

Παρόμοια ἔχουν σωθεῖ γιά πολλούς λήσταρχους, ὅπως π.χ. γιά τούς Ἀλβανούς Μπιρμπιλαίους (“προγόνους” τοῦ Ριτζάι) πού τελικά κρεμάστηκαν στά Γιάννενα.

Ὅσο γιά τήν θρησκευτικότητα τῶν ληστῶν καί τῶν ὑμνωδῶν τους, ἄν δηλαδή σᾶς ξενίζει, σημαίνει ὅτι εἶστε μακρυά νυχτωμένοι σέ ζητήματα ἑλληνικότητας, λαϊκοῦ αἰσθήματος καί σχέσης νεοελληνικοῦ κράτους – κοινωνίας. Κάντε μιά ἀρχή μέ Ζουράρι ὡς γενικό πλαίσιο καί Κολιόπουλο («Ἡ ληστεία στήν Ἑλλάδα – Περί λύχνων Ἁφάς», ἐκδ. Ἐπίκεντρο) ὡς εἰδικό κεφάλαιο, καί ἕνας κόσμος ἄλλος θά ζωντανέψει πίσω ἀπό τήν δημοφιλία τῶν ἀδερφῶν Παλαιοκώστα…

none

 

Ἡ Μαύρη τρῦπα στό τούρκικο σῦµπαν

Νὰ λοιπὸν ἀπὸ τό στόµα τοῦ Ζινὰρ Φιντὶκ ἡ ἱστορία τῆς πρωτοχρονιάτικης ἐπίσκεψης ποὺ ἔγινε ἐφιάλτης: Στὶς 31-12-1995 µᾶς παίρνουν τηλέφωνο ἀπὸ τὸ ἀρχηγεῖο Jandarma (Στρατοχωροφυλακῆς) τῆς Σιλώπης καὶ µᾶς λένε «φέρτε µας µερικὲς γαλοποῦλες γιὰ τὴν πρωτοχρονιά». Ὁ πατέρας καί ὁ θεῖος µου ἔβαλαν στὸ ἁµάξι 8-9 γαλοποῦλες γιὰ τὸ ἀρχηγεῖο τῆς Στρατοχωροφυλακῆς, τὸ στρατόπεδο ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Ἀσφάλεια. Τὸ βράδυ δὲν γύρισαν πίσω. Μάλιστα τότε δὲν βγαίναµε ἔξω τὸ βράδυ. Ὅταν νύχτωσε καὶ δὲν ἦρθαν ἀρχίσαµε νὰ ἀγωνιοῦµε. Τρία αὐτοκίνητα γεµᾶτα ἀνθρώπους λοιπὸν πήγαµε στὸ ἀρχηγεῖο τῆς Στρατοχωροφυλακῆς. Μᾶς εἶπαν πὼς «ναὶ, ἦρθαν, ἀλλὰ ἀπὸ ἐδῶ πῆγαν στὴν Ἀσφάλεια». Πήγαµε καὶ ἐκεῖ καὶ µᾶς εἶπαν ὅτι εἶχαν φύγει πρὶν 15 λεπτά. Σκεφτήκαµε ὅτι µπορεῖ νὰ γύρισαν στὸ χωριὸ καὶ πήγαµε, ἀλλὰ κανένας δὲν ἦρθε. Ξαναπήγαµε στὴν Στρατοχωροφυλακὴ καὶ µᾶς εἶπαν «δὲν ἔχουµε κανένα νέο». Σύµφωνα µὲ αὐτόπτες µάρτυρες πρῶτα µπῆκε ὁ πατέρας µου στὴν Ἀσφάλεια. Ὅταν δὲν βγῆκε, πῆγε νὰ ρωτήσει ὁ θεῖος µου ὁ Ὀµέρ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς δὲν ξαναβγῆκε. Ὅταν πήγαµε τὸ πρωὶ στὴν Ἀσφάλεια, οἱ γαλοποῦλες ἦταν ἀκόµη στὸν κῆπο. Διοικητὴς στήν Στρατοχωροφυλακὴ τῆς Σιλώπης ἦταν ὁ λοχαγὸς Χαλίλ. Αὐτοὺς ἐπισκέφτηκαν καὶ ἀνάµεσα στὶς δυὸ ὑπηρεσίες ἐξαφανίστηκαν. Ζητᾶµε νὰ ληφθοῦνε καταθέσεις ἀπὸ τὸν τότε διοικητὴ Ἀσφάλειας καὶ ἀπὸ τὸν λοχαγὸ Χαλίλ.

(12-2-09, Ἰντζί Χεκίµογλου, ἐφ. Ταρὰφ)

 

Ὑποκρισία

Ἡ µυρωδιὰ τῶν καµένων πτωµάτων εἶναι ἴδια παντοῦ. Παρακαλῶ, ἂς εἴµαστε τίµιοι καὶ εἰλικρινεῖς. Ἡ µυρωδιὰ τῶν καµένων ἀπὸ τοὺς βοµβαρδισµοὺς πτωµάτων τῆς Γάζας, σᾶς ἐνόχλησε πολὺ περισσότερο ἀπὸ αὐτὴν τῶν καµένων πτωµάτων τῶν χωρικῶν ποὺ εἶχε κάψει στὸ Γκιουτλούκονακ ἡ JITEM; Μάλιστα αὐτὴ ἔγινε καὶ στὴν µούρη µας µπροστά. Ὅπως αὐτὰ ποὺ σκοτώθηκαν στὴ Γάζα στὸ σχολεῖο, στὸ νοσοκοµεῖο καὶ στὴν ἀκρογιαλιὰ ἦταν παιδιά, ἔτσι καὶ ἐκεῖνα ποὺ δολοφονήθηκαν τὸ 2006 στὸ Ντιαρµπακὶρ σὲ ἕναν καλοκαιρινὸ περίπατο ἦταν ἐπίσης παιδιά.

(16-2-09, Γιλντιράι Ὀγούρ, ἐφ. Ταρὰφ)

Στρατοκρατία

Ὅλα αὐτὰ τὰ ὑπέροχα χρώµατα καὶ τίς µυρωδιὲς τά σκιάζει µία σκοτεινιὰ ἀπὸ πάνω µας. Μία πυκνὴ καὶ ἀδιάλυτη σκοτεινιά ποὺ δὲν ἐπιτρέπει στοὺς ἀνθρώπους αὐτῆς τῆς χώρας νὰ ζοῦνε ἀνθρώπινα. Μία σκοτεινιὰ ποὺ δὲν µᾶς ἀναγνωρίζει τὴ δυνατότητα νὰ ζοῦµε ἐλεύθερα τὴν ζωή µας µὲ τὰ πιστεύω, τὶς ἰδέες καὶ τὰ συναισθήµατά µας. (…) Οἱ στρατηγοί µας λὲς καὶ εἶναι πολιτικοί. Θέλουν νὰ κυβερνοῦν τὴ χώρα. Παρακολουθοῦν τὶς ζωὲς ὅλων µας. Προσπαθοῦν νὰ καθορίσουν τὶς ζωὲς ὅλων µας. Σήµερα στὶς εἰδήσεις µας θὰ δεῖτε ὅτι στὸ Ἐσκίσεχιρ δὲν ἔµεινε κανεὶς ποὺ νὰ µὴν τὸν παρακολούθησαν καὶ νὰ µὴν τὸν φακέλωσαν. Μέχρι καὶ τὰ νηπιαγωγεῖα φακέλωσαν. Φακέλωσαν τὰ τυπογραφεῖα, τὰ φαρµακεῖα, τὰ φροντιστήρια, τὰ σχολεῖα, τοὺς συλλόγους. Κάποιους δῆθεν ὡς φανατικούς τῆς θρησκείας, ἄλλους ὡς ὀπαδοὺς τοῦ Φετουλάχ, κάποιους ὡς διαµελιστές, κάποιους ὡς ἀριστερούς (…) Αὐτὴ ἡ χώρα δὲν θὰ ἡσυχάσει ἂν δὲν φύγει ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ὁ στρατός. Κι αὐτό πιστεύω εἶναι πολύ σηµαντικότερο γιά τὴ χώρα ἀπὸ τὴν «ὑποψηφιότητα γιὰ τὴν ΕΕ»…  (1-3-09, Ἀχµὲτ Ἀλτάν, ἐφ. Ταράφ)

 

Μ.Κ.

 

none

 1) Στίς 3 Μαρτίου 1957 πεθαίνει στά 28 του µαρτυρικά ὁ Γρηγόρης Αὐξεντίου, δεξί χέρι τοῦ Γρίβα, ὅταν µετά ἀπό προδοσία οἱ Ἄγγλοι τόν περικύκλωσαν στό κρυσφύγετό του στόν Μαχαιρά. Ἀφοῦ ἀρνήθηκε νά παραδοθεῖ ὥς τό τέλος καί δεκάδες Ἄγγλοι ἔπεσαν στή µάχη, τελικά ἔριξαν βενζίνη καί τόν ἔκαψαν µέ ἐµπρηστικές βόµβες. Πεῖτε µας ποιός ἀπό τούς παρακάτω θά πρόδιδε σήµερα αὐτοβούλως τό κρυσφήγετο στούς Ἄγγλους καί θά ἔριχνε ὁ ἴδιος τή βενζίνη

Α) Ὁ νῦν πρόεδρος Χριστόφιας

Β) Ὁ πρώην πρόεδρος Βασιλείου

Γ) Ὁ ὑπ. Παιδείας Α. Δηµητρίου

Δ) Ὅλοι οἱ Νεοκύπριοι

 

2) Στίς 4 Μαρτίου 1878 οἱ Τοῦρκοι καταλαµβάνουν τό Λιτόχωρο, πού εἶχε ἐπαναστατήσει πρίν 2 ἑβδοµάδες, πυρπολοῦν 9 ἐκκλησίες καί 320 σπίτια καί ἐκτελοῦν τούς γέροντες κατοίκους του. Τά γυναικόπαιδα κατέφυγαν στήν προστασία τῶν ξένων Προξένων στή Θεσσαλονίκη. Ἡ ἀποτυχία τῆς ἐπανάστασης κρίθηκε µέ τήν προδοσία τοῦ Ἠπειρώτη διερµηνέα τῶν Βρετανῶν στή Θεσσαλονίκη Γιάννη Μπίτσιου, ὁ ὁποῖος φοβήθηκε γιά τήν τύχη τῶν τσιφλικιῶν του. Ποιό ἦταν τό πρακτικό ὄφελος τοῦ ξεσηκωµοῦ;

 

Α) Κανένα

Β)  Ἡ ἐγρήγορση τῶν ἑλληνικῶν πληθυσµῶν γιά τήν ἀπελευθέρωση πού ἦρθε µετά ἀπό 34 χρόνια

Γ) Ἡ ἐνίσχυση τῶν ἑλληνικῶν θέσεων κατά τῆς Μεγάλης Βουλγαρίας πού δηµιουργοῦσε ἡ Συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου

Δ) Ἡ στρατιωτική ἀποδυνάµωση τῶν Ὀθωµανῶν στήν περιοχή

 3) Στίς 5 Μαρτίου 1913 δολοφονεῖται ὁ βασιλιάς Γεώργιος ὁ Α’ στή Θεσσαλονίκη πού µόλις τήν εἶχε ἀπελευθερώσει ὁ ἑλληνικός στρατός. Τόν πυροβόλησε ὁ «ἀναρχικός» Ἀλέξανδρος Σχινᾶς, ὁ ὁποῖος µᾶλλον ἦταν ὄργανο τῶν Αὐστρογερµανῶν πού εἶχαν ἄλλα σχέδια γιά τήν περιοχή. Ὁ Σχινᾶς ἐκπαραθυρώθηκε ἀπό τό ἀστυνοµικό Τµῆµα, ἐπίσηµη ἔκθεση γιά τή δολοφονία οὐδέποτε συντάχθηκε, ὁ δέ φάκελος µέ τήν κατάθεσή του κάηκε στό ἀτµόπλοιο πού µετέφερε τόν µετέφερε στόν Πειραιά, ὅταν ξέσπασε φωτιά. Τέλος, ὁ ὑπασπιστής τοῦ Γεωργίου, Φραγκούδης, ὁ µόνος αὐτόπτης µάρτυρας τῆς δολοφονίας, δέν κλήθηκε ποτέ νά καταθέσει, κι ἀργότερα ἐστάλη στήν Οὐάσινγκτον ὡς στρατιωτικός ἀκόλουθος γιά νά µείνει ἐκεῖ µέχρι τόν θάνατό του, χωρίς ποτέ νά µιλήσει ἐπισήµως γιά τήν ὑπόθεση. Πῶς κρίνετε τό σκοτάδι πού ἐξακολουθεῖ νά κρύβει τό ζήτηµα;

Α)  Ποιό σκοτάδι; Ἀφοῦ εἴπαµε, τόν σκότωσε ἕνας ἀναρχικός, ἀφῆστε τίς συνωµοσιολογίες!

Β) Καλά τόν ἔκαναν τόν τζουτζέ τῆς Ἀγγλίας, χέστηκα γιά τά κίνητρα καί τίς λεπτοµέρειες.

Γ) Συγγνώµη, ξέρετε πόσο πῆρα χθές ἕνα λίτρο γάλα στό µάρκετ; Τί Γεώργιος καί Σχινᾶς µοῦ λέτε τώρα;

Δ) Γιατί, ὑπάρχει καί τίποτε στό φῶς ἀπό τήν νεότερη ἱστορία µας;

4) Στίς 8 Μαρτίου 1849 γεννιέται στή Βιζύη τῆς Θράκης ὁ Γεώργιος Βιζυηνός, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ὁ θεµελιωτὴς τοῦ ἑλληνικοῦ …

Α) Διηγήµατος

Β) Ροµαντισµοῦ

Γ) Ὑπερρεαλισµοῦ

Δ) Μυθιστορήµατος 

5) Στίς 9 Μαρτίου 1907 δολοφονεῖται στόν Πυργετό Πιερίας ὁ Μαρῖνος Ἀντύπας. Ὁ Κεφαλλονίτης ἐπαναστάτης εἶχε ἀγωνιστεῖ γιά τά δικαιώµατα τῶν ἐξαθλιωµένων ἀγροτῶν τῆς Θεσσαλίας, καί κατάφερε νά τούς κινητοποιήσει µέ ἀποκορύφωµα τό συλλαλητήριο στό Λασποχώρι. Νωρίτερα εἶχε ἐκδόσει τήν ἐφηµερίδα «Ἀνάστασις» στό Ἀργοστόλι, εἶχε ἱδρύσει σοσιαλιστικούς συλλόγους καί ἐργατικούς συνδέσµους, στή δέ Κρητική Ἐπανάσταση (1896) εἶχε πολεµήσει ἐθελοντής, εἶχε τραυµατιστεῖ καί µάλιστα φυλακίστηκε ὅταν ἐπιστρέφοντας στήν Ἀθήνα…

Α) Κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση γιά παθητική στάση στό ζήτηµα

Β) Κατήγγειλε τήν Κυβέρνηση γιά ἐθνικιστική πολιτική πού κατέστρεφε τίς πολύχρονες ἁρµονικές σχέσεις Ἑλλήνων καί Τούρκων στό νησί

Γ) Κατήγγειλε τή στάση τῶν ἀστικῶν κοµµάτων τῆς χώρας καί τῶν ξένων

Δ) Ζήτησε τήν καταδίκη ἀνωτέρων του γιά ἐγκλήµατα πολέµου στήν Ἐπανάσταση

6) Στίς 12 Μαρτίου 1943 οἱ Ἰταλοί κατακτητές καταστρέφουν τήν Τσαριτσάνη, ἀπό τήν ὁποία κατάγονταν τά παληκάρια πού εἶχαν ἱδρύσει τό 1942 τήν πρώτη ὁµάδα ἀνταρτῶν τοῦ ΕΛΑΣ Ὀλύµπου. Ὁ ἀπολογισµός ἦταν 40 νεκροί πού ἐκτελέστηκαν στήν πλατεία πρίν πυρποληθεῖ ἡ Τσαριτσάνη, πού ἐπονοµάστηκε …

Α) Κόκκινη

Β) Μαρτυρική

Γ) Ἀνταρτοµάνα

Δ) Παλικαρίσια

  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1Δ, 2Γ, 3Δ, 4Α, 5Α, 6Γ

none

 

Ντοκυµαντέρ µέ θέµα τούς Ἀρχαίους Θρᾶκες ἑτοιµάζει Βούλγαρος σκηνοθέτης, µέ γυρίσµατα σέ Βουλγαρία, Ἑλλάδα, Αἴγυπτο καί Τουρκία. Ὁ Στυλιάν Ἰβανώφ, πού ἐξασφάλισε ἀµερικάνικη χρηµατοδότηση ἀπό κινηµατογραφική ἑταιρεία διανοµῆς ἔχει ξανασχοληθεῖ µέ τό θέµα ὅταν γύρισε τήν «Ἀλήθεια γιά τόν Ὀρφέα».

Ἐµεῖς δέν ἔχουµε δεῖ τήν προηγούµενη παραγωγή του καί δέν προτρέχουµε. Ὅµως ξέρουµε ποιά εἶναι ἡ βουλγαρική ἄποψη γιά τό θέµα καί αὐτἠ ἡ ἐµµονή τοῦ σκηνοθέτη µέ τόν Ὀρφέα φοβούµαστε πώς δέν εἶναι ἄσχετη µέ τίς ψευτοµακεδονικοῦ τύπου φαντασιώσεις τῶν συµπατριωτῶν του γιά τούς Θρᾶκες «προγόνους τους». Ἄραγε νά ξέρει κάτι παραπάνω κάποιος Ἕλληνας ἁρµόδιος, ἀπό αὐτούς π.χ. πού τοῦ δώσανε τήν ἄδεια γιά γυρίσµατα στούς ἀρχαιολογικούς µας χώρους;

Κι ἀπό τήν ἄλλη, ἀπό τήν δική µας δηλαδή πλευρά, τί ὑπάρχει; Τί παρουσία ἔχουµε ὡς κράτος ἤ ὡς ἐπιστηµονική κοινότητα στό θέµα τῶν ἀρχαίων Θρακῶν καί τοῦ Ὀρφέα; Μήπως τό ὁµώνυµο ντοκυµαντέρ τοῦ Λάκη Κοµνηνοῦ, πού γυρίστηκε πρόσφατα µέ ἔξοδα τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ καί παραµένει (εὐτυχῶς!) στά ἀζήτητα; Ὅσο οἱ «ἀπαντήσεις» µας κινοῦνται µεταξύ ἁρπαχτῆς καί κωµωδίας, φῶς δέν θά δοῦµε.

none

Πρίν λίγες µέρες ἡ Ἀνεξάρτητη Ἀρχή γιά τή Διασφάλιση τῆς Ποιότητας στήν Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση (ΑΔΙΠ) ἔδωσε στή δηµοσιότητα τίς ἐκθέσεις ἐξωτερικῆς ἀξιολόγησης γιά τά πέντε πρῶτα Τµήµατα πού ἐπισκέφθηκε στήν Ἑλλάδα. Μεταξύ αὐτῶν ἦταν κι ἕνα Τµῆµα τοῦ Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου, τό Τµῆµα Μηχανικῶν Περιβάλλοντος στήν Ξάνθη. Μέ δεδοµένο τό ἐνδιαφέρον µας γιά τό ἀνώτατο πνευµατικό Ἵδρυµα τῆς Θράκης, διαβάσαµε τήν ἔκθεση, µιλήσαµε µέ ἀνθρώπους πού γνωρίζουν καλά τό Τµῆµα καί ἐκθέτουµε παρακάτω τό ρεζουµέ τῆς ἀξιολόγησης.

Οἱ θετικές παρατηρήσεις τῶν ἀξιολογητῶν ὑπερκέρασαν τίς ἀρνητικές. Ἡ ἔκθεσή τους ἀναφέρεται στά ἀκαδηµαϊκά προσόντα πολλῶν διδασκόντων, στίς καλές διδακτικές τους µεθόδους, στά ἐντυπωσιακά ἀποτελέσµατα ἐρευνητικῶν προγραµµάτων τοῦ Τµήµατος, στήν ὑψηλή ἐπαγγελµατική ἀναγνώριση τῶν ἐρευνητῶν, στήν ἐπάρκεια τῶν βιβλίων κτλ. Ὅλα αὐτά εἶναι στοιχεῖα πού δέν …περισσεύουν γενικά στό ΔΠΘ καί χαρήκαµε πού διαπιστώθηκαν σέ ἕνα σχετικά νέο Τµῆµα του (ἔχει ζωή 12 χρόνων). Καλοδεχούµενα λοιπόν, ἔστω κι ἄν τόν µέσο ὅρο τόν ἀνεβάζει αἰσθητά µᾶλλον ἕνας συγκεκριµένος καθηγητής (ὁ Σπ. Ραψοµανίκης µέ ἀντικείµενο τήν ἀέρια ρύπανση καί τήν ἀντιρρυπαντική τεχνολογία).

Τά ἀρνητικά πού διαπιστώθηκαν στό Τµῆµα καθεαυτό ἦταν λίγα καί µᾶλλον ἀφοροῦν τό σύνολο τῆς Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης στή χώρα. Τό πιό συγκεκριµένο πού τό ἀφορᾶ, ἦταν τό µεγάλο πλῆθος τῶν µαθηµάτων καί ἡ ἀνυπαρξία στόχευσης στό πρόγραµµα σπουδῶν. Πρᾶγµα µᾶλλον ἀληθές, τό ὁποῖο ὀφείλεται τόσο στό κατώτερο ὅριο ὡρῶν διδασκαλίας πού ἐπιβάλλει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὅσο καί στήν συνεχή παραγωγή πανεπιστηµιακῶν δασκάλων. Ποῦ θά δουλέψει ὅλος αὐτός ὁ κόσµος, καί πόσο νόµιµη εἶναι ἡ λύση τῆς …συνδιδασκαλίας πού ἐφευρέθηκε ἀλλοῦ;

Πολλές ἀπό τίς ὑπόλοιπες ἐπιση-µάνσεις ἔχουν νά κάνουν µέ τό ζήτηµα τῶν ὑποδοµῶν. Χωρίς νά πρόκειται γιά ἀκραῖες καταστάσεις, εἶναι σαφές ὅτι οἱ ἐγκαταστάσεις, ὁ ἐξοπλισµός, ἡ διοικητική ὑποστήριξη µποροῦν νά βελτιωθοῦν εἴτε µέ µία αὔξηση τῶν κονδυλίων εἴτε µέ ἀνακατανοµή τῶν ὑπαρχόντων. Κι ἐδῶ πρέπει νά σηµειωθεῖ ὅτι ἡ σπατάλη (µόνο;), ἡ ἡµετεροκρατία καί ἡ ἔλλειψη συντονισµοῦ εἶναι συνήθως τό βασικότερο πρόβληµα κι ὄχι ἡ ὑποχρηµατοδότηση. Δέν καταλαβαίνουµε π.χ. πῶς γίνεται νά ὑπάρχουν «ἐργαζόµενοι» στό ΔΠΘ µέ ὡράριο 2 ὧρες τό …ἑξάµηνο (δέν εἶναι ὑπερβολή!) καί ταυτόχρονα νά ὑπάρχουν Τµήµατα ὁλόκληρα µέ µία διοικητική ὑπάλληλο. Ἤ πῶς γίνεται ἕνα πνευµατικό Ἵδρυµα νά ξοδεύει τό 30-40% τοῦ προϋπολογισµοῦ του γιά …φύλαξη καί καθαριότητα, ἀφήνοντας ἕνα Τµῆµα σάν τό συγκεκριµένο – µέ 7 ἐργαστήρια καί 20 µέλη ΔΕΠ – νά τά βγάλει πέρα ἕναν χρόνο µέ …20.000 εὐρώ!

Ὅµως οἱ περισσότερες ἐπισηµάνσεις ἀφοροῦσαν τήν ἀρίδηλη παθολογία τῆς Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης στήν Ἑλλάδα: Ἐπιβολή µεγάλου ἀριθµοῦ εἰσακτέων ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας. Εἰσαγωγή φοιτητῶν χωρίς βασικές γνώσεις σέ κρίσιµα πεδία (π.χ. Χηµεία). Ἐξαιρετικά µεγάλο ποσοστό ἀποχῆς τῶν φοιτητῶν ἀπό τά µαθήµατα. Προσχηµατικός χαρακτήρας τῶν προηγούµενων ἀξιολογήσεων. Ἐνδοπανεπιστηµιακές ἔριδες καί ἀνυπαρξία συντονισµοῦ. Ἀνυπαρξία παρακολούθησης τῶν ἀποφοίτων σέ σχέση µέ τά ἐπαγγελµατικά τους. Καί, βεβαίως, τό κυρίαρχο κλῖµα τροµοκρατίας πού ἔχει ἐπιβάλει ἡ ἰδεοληψία τοῦ «ἀσύλου». Γράφει ἡ ἔκθεση:

«Τελευταῖο, ἀλλὰ ἐξ ἴσου σηµαντικό, θεωροῦµε ὅτι τὸ ἀκαδηµαϊκὸ ἄσυλο εἶναι ἕνας ὅρος ποὺ ἔχει παρερµηνευτεῖ καὶ κακοποιηθεῖ γιὰ σκοποὺς ἀλλότριους πρὸς τὸν κύριο λόγο ὕπαρξης τοῦ ἀκαδηµαϊκοῦ ἱδρύµατος. Σὲ µία χώρα, ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ὅπου ἡ ἐκπαίδευση εἶναι ἐλεύθερη καὶ προσιτὴ σὲ ὅλους – µὲ τὸν ὅρο ἐλεύθερη ἐννοοῦµε δωρεὰν σπουδές, βιβλία καὶ σηµειώσεις, στέγη, τροφή καὶ µετακίνηση – αὐτὰ θὰ ἔπρεπε νὰ παρέχονται στοὺς σπουδαστὲς ποὺ στοχεύουν ἄµεσα καὶ ἀποκλειστικὰ σὲ ἀκαδηµαϊκὰ θέµατα.

(…) Μία ἀντι-ἀκαδηµαϊκή, ἀντιπαιδαγωγική, ἀντιδηµοκρατικὴ ἀτµόσφαιρα φαίνεται πὼς ἐπικρατεῖ, ἡ ὁποία ἀναστέλλει καὶ παρεµποδίζει τὴν ἀξιοκρατία, τὴν προσωπικὴ ἀνέλιξη τῶν φοιτητῶν καὶ τὴν πραγµάτωση τῶν ἀκαδηµαϊκῶν τους φιλοδοξιῶν. Ἡ ἀτµόσφαιρα αὐτὴ ἦταν προφανὴς ἀπὸ τοὺς φόβους ποὺ διατύπωσε τὸ διδακτικὸ προσωπικὸ σὲ ὅλη τη διάρκεια τῆς ἐπιτόπιας ἐπίσκεψης, ἐξ αἰτίας τῆς ἐνδεχόµενης ἐνεργοῦ παρακώλυσης τοῦ ἔργου τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπὸ τοὺς φοιτητές. Στὴν Ἐπιτροπὴ εἰπώθηκε – καὶ ἡ ἴδια εἶχε ἐνηµερωθεῖ γιὰ τὴν τρέχουσα κατάσταση στὰ ἑλληνικὰ ἀκαδηµαϊκὰ ἱδρύµατα – ὅτι τὰ ἀνώτατα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύµατα τῆς χώρας καὶ τὸ ἀκαδηµαϊκὸ προσωπικὸ δυσανασχετοῦν ἐπειδὴ οἱ φοιτητὲς ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ παρακωλύουν τὰ µαθήµατα, νὰ καταλαµβάνουν τοὺς πανεπιστηµιακοὺς χώρους καὶ νὰ ἀποµακρύνουν ἔµπρακτα τὸ διδακτικὸ προσωπικὸ ἀπὸ τὰ γραφεῖα, τὰ ἐργαστήρια καὶ τὰ πανεπιστηµιακὰ κτήρια. Ἡ ἐξαθλίωση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καταδεικνύει τὴν ἀρνητικὴ στάση τῶν φοιτητῶν ἀπέναντι στὰ ἀκαδηµαϊκά τους ἱδρύµατα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπουσία ἀποτελεσµατικῆς ἀντιµετώπισης τῶν ὑπευθύνων γιὰ βανδαλισµοὺς καὶ ἐκφοβισµὸ τόσο τῶν φοιτητῶν ὅσο καὶ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ.»

Αὐτά εἶναι τά µεγάλα προβλήµατα τῆς Παιδείας µας καί βεβαίως κανένα τους δέν λύνεται µέ τά χρήµατα. Μέ τήν οἰκονοµική παράµετρο ἀσχολεῖται µόνο ὅποιος ἤ δέν θέλει νά ἀγγίξει τό πρόβληµα ἤ δέν ἔχει τίς προϋποθέσεις νά τό προσεγγίσει.

Ὅσον δέ ἀφορᾶ τήν ἐξωτερική ἀξιολόγηση καθεαυτήν, ἐµεῖς εἴµαστε φυσικά ὑπέρ, ὅµως ποιό θά εἶναι τό τελικό ἀποτέλεσµα; Θά ἀνταµειφθεῖ (π.χ. µέ αὔξηση τῆς χρηµατοδότησης) τό Τµῆµα πού θά κερδίσει µία καλή βαθµολογία; Θά ληφθοῦν µέτρα – ἀπό πλευρᾶς πολιτείας, πρυτανικῶν Ἀρχῶν κτλ – γιά τήν ἀναίρεση τῶν κακοδαιµονιῶν πού ἐπισηµαίνονται; Ἤ θά µείνει κι αὐτό σ’ ἕνα ἐπίπεδο ἐπιδερµικῆς συµµόρφωσης µέ τίς εὐρωπαϊκές ντιρεκτίβες, ὥστε νά συνεχίσουµε ἀπρόσκοπτα ὅ,τι κάναµε µέχρι τώρα;

Κ.Κ.

none

Ἔγιναν καί τά ἐγκαίνια τῆς Ziraat Bankasi στήν Κοµοτηνή, µέ ἄκρως ὑποβαθµισµένη ἐκπροσώπηση ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς, χάρη στήν καίρια ἀντίδραση τοῦ γ.γ. τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ, Δηµήτρη Σταµάτη. Ὁ Περιφερειάρχης, ἐπιδεικνύοντας µιάν εὐαισθησία πού πολλοί ἀπό χρόνια ἔχουν ξεχάσει, ἐπέστρεψε ὡς ἀπαράδεκτη τήν πρόσκληση / πρόκληση τῆς τούρκικης τράπεζας, ἀφοῦ ἦταν γραµµένη µόνο στά τουρκικά καί στά ἀγγλικά (!). Ἔτσι δέν ἐµφανίστηκαν οὔτε καί οἱ αὐτοδιοκητικοί τῆς πόλης – ὑπερνοµάρχης, νοµάρχης, δήµαρχος – καί ἔµειναν (σχεδόν) µόνοι τους οἱ µειονοτικοί. Μά καί ἀπό αὐτούς, πέραν τῶν ἐπαγγελµατιῶν Τούρκων, ἐλάχιστοι ἦταν παρόντες.

Μία µόνο στιγµή ξεχωρίσαµε, ἐκείνην στό σχετικό ρεπορτάζ τοῦ ΑΝΤ1 τήν ἑποµένη, ὅταν ἐνῶ µιλοῦσε στήν κάµερα ὁ γνωστός Ντεντέ, µπῆκε στό πλάνο ἕνας διερχόµενος µεσῆλιξ καί ἄρχισε νά τόν τραβάει γιά νά τόν διακόψει. Ὁ Ν.Ν. ἦταν προφανῶς ἕνας ἀπό τούς ἄπειρους µπουχτισµένους Κοµοτηναίους – ἤ µᾶλλον «γκιαούρηδες» – µέ τήν παρουσία καί τά ἔργα τοῦ λεγάµενου. Νά πού κάπου κάπου βγαίνει (κατά λάθος, φυσικά) καί καµµιά ἀλήθεια στά βοθροκάναλα.

Ἔλα ὅµως πού ὁ λεγάµενος δέν ἔχασε τήν εὐκαιρία νά ἐκµεταλλευτεῖ τό γεγονός καί ἄρχισε νά αὐτοπαρουσιάζεται ὡς θῦµα στά φιλαράκια του ἐκτός συνόρων! Πῆρε µία ἀνακοίνωση ἀπό τό (µισ)ἑλληνικό τµῆµα τοῦ Γραφείου γιά τίς Ὀλιγότερο Ὁµιλούµενες Γλῶσσες ὅπου µετέχει, κι ὅπου οὔτε λίγο οὔτε πολύ ἔγραφε ὅτι «

…Ὀργή καί ἀγανάκτηση ὄχι µόνο γιά τήν ἄνανδρη ἐπίθεση ἀλλά κυρίως γιά ὅ,τι τήν προκάλεσε καί γιά ὅ,τι ἀκολούθησε. Ὁ Ἀµπντουλχαλίµ Ντεντέ θά δεχόταν τήν ἐπίθεση αὐτή ἀνεξάρτητα ἀπό αὐτά πού θά ἔλεγε, καθώς τό κλῖµα πού εἶχε δηµιουργηθεί τίς τελευταῖες ἡµέρες στή Θράκη µέ ἀφορµή τά ἐγκαίνια ὑποκαταστήµατος τουρκικῆς τράπεζας, ἦταν ἐµπρηστικό. Τό εἶχαν ἐντέχνως προετοιµάσει οἱ ἀνέξοδοι παλικαρισµοί τοῦ περιφερειάρχη Ἀν. Μακεδονίας – Θράκης καί τά δηµοσιεύµατα τοῦ τοπικοῦ καί ἀθηναϊκοῦ Τύπου πού ἀνακάλυπταν ἐκ νέου τόν ἐξ Ἀνατολάς (sic) κίνδυνο. Ἡ ἀναγραφή τοῦ τουρκικοῦ ὀνόµατος τῆς Κοµοτηνῆς (Γκιουµουλτζίνε) στήν πρόσκληση ἐγκαινίων τῆς τράπεζας ἦταν γιά τό ἐπίσηµο κράτος καί τόν µισαλλόδοξο Τῦπο τῆς χώρας µία ἀκόµα «πρόκληση», γιά τήν ὁποία ἔπρεπε νά «ἐνηµερωθεῖ» ἡ ἑλληνική κοινωνία ὥστε νά ἀντιδράσει «αὐθόρµητα»…»! Ἀναρωτιέσαι ἄν αὐτά πού διαβάζεις προέρχονται ἀπό γραφεῖο γιά γλωσσικά ἤ …πρακτορικά θέµατα! Καπάκι ἦρθε καί δελτίο Τύπου τοῦ South East Europe Media Organisation (SEEMO), ὅπου πέρα ἀπό τήν συµπαράσταση, διαβάζουµε καί γιά τίς «µέρες νοσηλείας τοῦ Ντεντέ µετά τό συµβάν»! Ἔ, τούς στείλαµε κι ἐµεῖς µία χεστήρια (µέ τό γάντι) ἐπιστολή γιά τό θέµα, ὑπενθυµίζοντας τό γνωστό βίντεο µέ τούς «γκιαούρηδες», γιά νά ξέρουν καί ποιόν τίµησαν (!) τό 2006…

 

none

cf84ceb6ceb1cebcceaf-cebcceb5cebbceadcf84ceb7cf82 Στίς 25 Φεβρουαρίου δόθηκε στή δηµοσιότητα ἡ Ἔκθεση τοῦ Στέητ Ντηπάρτµεντ γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώµατα ἀνά τόν κόσµο. Παρότι σιχαινόµαστε τήν ἐπιθεώρηση ἀπό ἐκείνους πού εἶναι οἱ βασικοί καταπατητές τῶν ἀνθρωπίνων ἐλευθεριῶν, ἐντός κι ἐκτός ΗΠΑ, παρακολουθοῦµε τίς ἑκάστοτε ἐκθέσεις τόσο λόγῳ τῆς ἀµερικανοελληνικῆς σχέσης ἰσχύος ὅσο καί λόγῳ τῆς γενικότερης βαρύτητας πού ἔχουν αὐτές (π.χ. στήν …Βασιλίσσης Σοφίας). Πάντως ἡ ἔκθεση καί φέτος εἶναι καλή γιά τή Θράκη.

 Διαβάζουµε λοιπόν στήν φετεινή ἔκθεση τοῦ ἀµερικανικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν µία οὐδέτερη καταγραφή ὅλων τῶν ὑποθέσεων πού σχετίζονται µέ τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα ἀνά τήν Ἑλλάδα καί ἐπικεντρώνουµε στή Θράκη. Βλέπουµε ὅτι, σύµφωνα µέ τήν ἔκθεση, διεκδικοῦν ἀναγνώριση ὡς µειονότητα ἤ µειονοτική ὁµάδα «Ἕλληνες πολίτες πού αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Τοῦρκοι, Ποµάκοι (σλαβόφωνοι µουσουλµάνοι), Βλάχοι (βαλκανική µειονοτική ὁµάδα πού µιλᾶ µία ρουµάνικη διάλεκτο), Ροµά, Ἀρβανίτες (Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πού µιλοῦν µιάν ἀλβανική διάλεκτο), ἤ Μακεδόνες».

Ἐπίσης καταγράφεται ξανά (ὅπως καί πέρυσι) ἡ πραγµατικότητα πού ἀρνοῦνται οἱ τουρκόφρονες τῆς περιοχῆς: «Μερικά µέλη τῆς Ποµάκικης κοινότητας ἰσχυρίστηκαν ὅτι πιέζονταν ἀπό µέλη τῆς τουρκόφωνης κοινότητας γιά νά ἀρνηθοῦν τήν ὕπαρξη ποµάκικης ταυτότητας ξέχωρης ἀπό τήν τουρκική. ΜΜΕ στή Θεσσαλονίκη ἀνέφεραν τόν Ὀκτώβριο ὅτι δύο ἐκδότες τῆς «Μιλέτ», τοπικῆς ἐφηµερίδας πού τυπώνεται στήν τουρκική, καταδικάστηκαν σέ 12 µῆνες φυλάκιση γιά διασπορά µίσους κατά τῆς Ποµάκικης κοινότητας.» Ποµάκικη κοινότητα, µέ τό «Π» κεφαλαῖο, καί «τουρκόφωνη κοινότητα»! Φανταστεῖτε τά µοῦτρα τῶν ἐπαγγελµατιῶν Τούρκων ὅταν τό πληροφορηθοῦν!

Βεβαίως δέν ἀποσιωπῶνται καί τά τούρκικα αἰτήµατα: «Πολλά ἄτοµα πού αὐτοπροσδιορίζονται ὡς µέλη µειονότητας δυσκολεύονται νά ἐκφράσουν τήν ταυτότητά τους ἐλεύθερα καί νά διατηρήσουν τόν πολιτισµό τους. Ἡ χρήση τῶν ὅρων Τοῦρκος καί Τουρκικός ἀπαγορεύεται στόν τίτλο σωµατείων, παρότι οἱ ἰδιῶτες νοµίµως αὐτοαποκαλοῦνται Τοῦρκοι.» Σηµειώνεται ἐπίσης τό ἑλληνικό καραγκιοζλίκι, µέ τήν ψήφιση νόµων πού δέν ἐφαρµόζονται ποτέ: «Οἱ προϋποθέσεις τοῦ νόµου τοῦ 2007 γιά τά ΜΜΕ, περί βασικῆς χρήσης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας σέ ραδιόφωνα καί τηλεοπτικούς σταθµούς, δέν εἶχε καµµία πρακτική ἐπίπτωση στούς ὑπάρχοντες τουρκόφωνους ραδιοσταθµούς τῆς Θράκης». Τέλος, γίνεται µία ὕποπτα ἐκτενής ἀναφορά στή Σαρία, στίς ἱεροδικαστικές ἁρµοδιότητες τῶν µουφτήδων. Ἰσορροπηµένη µέν, ἐκτενής δέ. Μαγειρεύεται τό πρᾶγµα γιά τήν κατάργησή τους (καί τήν συνακόλουθη ἐκλογή τοῦ µουφτῆ), εἶναι προφανές…

Ἕνα σηµεῖο πού ἀγνοούσαµε ἦταν ὅτι µετά τό νοµοσχέδιο γιά τήν µισθοδοσία τῶν 240 ἰµάµηδων ἀπό τό ἑλληνικό Δηµόσιο, ἡ ἑβραϊκή κοινότητα ζήτησε ἀπό τήν Κυβέρνηση νά πληρώνει καί τούς µισθούς τῶν ραββίνων, ὅπως κάνει ἤδη καί µέ τούς ὀρθόδοξους ἱερεῖς (!) ἀλλά ἀκόµη δέν ἔλαβε ἀπάντηση. Ἄραγε αὐτοί δέν φοβοῦνται τόν ἔλεγχο τῶν θρησκευτικῶν τους λειτουργῶν ἀπό τίς ἀλλόδοξες Ἀρχές, πού ἐπικαλοῦνται οἱ τουρκόφρονες πρακτοράντζες οἱ ὁποῖοι ἀντιδροῦν στή Θράκη;

Ἀντιθέτως, ἄκρως ἐπικριτικός ἦταν ὁ ἐπίτροπος τοῦ Συµβουλίου τῆς Εὐρώπης γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώµατα, Τόµας Χάµαρµπεργκ. Ὄχι µόνο ζητᾶ ν’ ἀναγνωρίσει ἡ Ἑλλάδα κι ἄλλες µειονότητες ἀλλά καί πιέζει ν’ ἀποδώσουµε τήν ἰθαγένεια σέ ὅσους τήν στερήθηκαν βάσει τοῦ ἄρθρου 19 τοῦ Ἑλληνικοῦ Κώδικα Ἰθαγένειας (καί στούς ἐπιγόνους τους!) καί νά τούς ἀποζηµιώσουµε δεόντως! Καί βεβαίως ἀνησυχεῖ γιά τή «Σαρία» κι αὐτός, τί θά ΄ταν κανένας ὀπισθοδροµικός, ν’ ἀνέχεται τήν προαιρετική διατήρηση ἀνατολικῶν παραδόσεων; Θά χρειαστεῖ µεγάλος ἀγώνας γιά νά περιφρουρήσουµε τά ἐθνικά µας δίκαια καί συµφέροντα καί δέν βλέπουµε ποιός θά εἶναι αὐτός πού θά τό πράξει…

 

 

 

none


ΕΞΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρκικά Νέα
Ο τουρκόφωνος τύπος στη Θράκη και στον Κόσμο


Παρατηρητήριο Μέτε
Τα νέα του ψευδομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε


Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Ενα Καράβι Για Τη ΓάζαΣχετικά...

Αρθρογραφία

Μόνιμες στήλες

ΑΡΧΕΙΟ

Λέξεις

Επισκέπτες

free counters