1) Στίς 1 Ἀπριλίου 1955 ἀρχίζει ὁ ἔνοπλος ἀγώνας τῆς ΕΟΚΑ κατά τῶν Ἄγγλων στήν Κύπρο. Στή διάρκεια τοῦ 4χρονου ἀγώνα ἀπαγχονίστηκαν 9 ἀγωνιστές, µέ πρῶτον τόν [.......], ὁ ὁποῖος δύο µέρες πρίν τήν ἐκτέλεσή του ἔγραφε στόν ἀδερφό του, µεταξύ ἄλλων: «Ὅν θεοὶ φιλοῦσι, νέος ἀποθνήσκει», ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι. Ἐλπίζω νὰ µὲ καταλαβαίνης καὶ νὰ µὴ λυπᾶσαι γιὰ µένα, ἀλλὰ νὰ δίνης θάρρος καὶ παρηγοριὰ εἰς τοὺς ὀλιγόψυχους ἐκείνους συγγενεῖς καὶ εἰδικὰ εἰς τὴν φτωχὴ µας τὴ µάνα καὶ τὸν πατέρα, ποὺ ὁ πόνος καὶ ὁ σπαραγµὸς ἐνδέχεται νὰ ἔχη µεγάλας συνεπείας εἰς τὴν ὑγείαν των. Παρηγόρησέ τους, χρυσὲ µου Ἀνδρέα, δίνε τους θάρρος καὶ προσπάθησε νὰ τοὺς κάνης νὰ ἐννοήσουν µὲ ποῖον γαλήνιον τρόπον καὶ ποὶαν στωικὴν ἀνεκτικότητα ἀντιµετώπισα ὥς τώρα ὅλα τὰ κακὰ καὶ θὰ τὰ ἀντιµετωπίσω καὶ εἰς τὸ µέλλον. Δὲν πρέπει νὰ κλαίουν ἐκεῖνοι γιὰ µένα κι ἐγὼ γι’ αὐτούς. Ἐὰν µὲ νοιώθουν καὶ καταλαβαίνουν τὴν ψυχικὴν µου ἠρεµίαν, τότε θὰ πρέπη νὰ παύσουν νὰ θρηνοῦν καὶ νὰ σπαράζουν, καὶ ἂν παύσουν, ἂν κατανικήσουν τὸν πόνον των καὶ τὰ δεχτοῦν ὅλα µὲ τὸ µέτωπο περήφανα σηκωµένο ψηλά, αὐτὸ θὰ εἶναι γιὰ µένα µία ἀπέραντος ὑστάτη εὐχαρίστησις…»

Α) Μιχάλη Καραολή

Β) Εὐαγόρα Παλληκαρίδη

Γ) Κυριάκο Μάτση

Δ) Ἀνδρέα Δηµητρίου 

 

 2) Στίς 4 Ἀπριλίου 1821 ἀπαγχονίζεται ὁ Κωνσταντῖνος Μουρούζης, Μέγας Δραγουµάνος τῆς Ὑψηλῆς Πύλης, ἀπό τούς Τούρκους στήν Κωνσταντινούπολη, ὡς ὕποπτος ὑποστήριξης στήν Ἐπανάσταση πού ἔχει ξεσπάσει στήν Πελοπόννησο. Τήν ἑποµένη, γιά τόν ἴδιο λόγο, ἀποκεφαλίζεται ὁ ἀδερφός του Νικόλαος, Μέγας Διερµηνέας τοῦ Στόλου καί σέ λίγες µέρες θανατώνονται πλῆθος Φαναριῶτες καί ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄. Γιά ποιόν λόγο σύγχρονοι κωλοέλληνες ἱστορικοί καταδικάζουν τούς Φαναριῶτες συλλήβδην ὡς «προδότες» καί «ἀντεπαναστάτες», ἐνῷ µάλιστα οἱ ἴδιοι συχνά ἀποστασιοποιοῦνται ἀπό τήν Ἐπανάσταση;

Α) Γιατί δέν µπορεῖ τό στραγάλι στό κρανίο τους νά ἀντιληφθεῖ τό φαναριώτικο ὅραµα τῆς ἀπό µέσα ἅλωσης τῆς Αὐτοκρατορίας

Β) Γιατί πληρώνονται γιά νά προωθοῦν τέτοιες ἰδέες. Ἐσεῖς δηλαδή πόσα δίνετε;

Γ) Γιατί ζοῦν στήν (ὑπερ-υπερανεκτική) Ἑλλάδα

Δ) Γιατί θαµάζονται πῶς νά προκαλέσουν καί ν’ ἀσχοληθεῖ κάποιος µαζί τους 

 

 3) Στίς 5 Ἀπριλίου 1944 καταστρέφεται ἡ Κλεισούρα Καστοριᾶς ἀπό τούς ναζί καί δολοφονοῦνται 280 Βλάχοι κάτοικοί της. Ἡ ἀφορµή δόθηκε ὅταν ἀντάρτες τοῦ ΕΛΑΣ ὑπό τόν Σιατιστινό Ἀλέξη Ρόσιο (καπετάν Ὑψηλάντη) χτυποῦν γερµανική φάλαγγα, σκοτώνουν τούς 3 προποµπούς µοτοσυκλετιστές καί τούς ἀφήνουν ἀκρωτηριασµένους φεύγοντας στά δάση. Τά SS τοῦ 7ου Συντάγµατος τῆς 4ης Τεθωρακισµένης Μεραρχίας, ὑπό τόν συνταγµατάρχη Karl Schümers, καί οἱ γερµανοφορεµένοι Βούλγαροι κοµιτατζῆδες ὑπό τήν ἀρχηγία τῶν Γερµανῶν διοικητῶν τῆς Καστοριᾶς Ράισελ καί Χίλντεµπραντ, καί τήν καθοδήγηση τοῦ ἀρχικοµιτατζῆ Κάλτσεφ µπῆκαν στήν Κλεισούρα καί ἐπί δύο ὧρες ἔσφαζαν ἀλύπητα γέρους καί γυναικόπαιδα, µέχρι πού ἔπεσε ἡ φωτοβολίδα τῆς …λήξης. Πεῖτε µου ΜΙΑ χώρα τῆς σηµερινῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (ἐκτός, ἴσως, τῆς Πολωνίας) ὅπου νά συνέβη κάτι τέτοιο, πού στήν Κατεχόµενη ἀπό τούς ναζί Ἑλλάδα ἐπαναλήφθηκε τόσες φορές.

Α) Δανία

Β) Ὁλλανδία

Γ) Γαλλία

Δ) Γαµωτηνεσπερία 

 

 4) Στίς 10 Ἀπριλίου 1826, τή νύχτα, γίνεται ἡ ἔνδοξη Ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου. Οἱ ἐναποµείνασες δυνάµεις τῶν ἐπί 12 µῆνες πολιορκηµένων ὀργανώνονται σὲ τρία σώµατα, µὲ ἀρχηγοὺς τοὺς Νότη Μπότσαρη, Δηµήτριο Μακρὴ καὶ Κίτσο Τζαβέλλα βάζοντας στὸ µέσον τὰ γυναικόπαιδα. Ὅµως ὁ Ἰµπραήµ πληροφορήθηκε τὰ σχέδια τῶν πολιορκηµένων ἀπὸ αὐτόµολο Βούλγαρο καί τοὺς περίµενε. Ἡ πρωτοπορία, ὡστόσο, τοῦ σώµατος τῆς ἐξόδου προχώρησε µέσα ἀπὸ τὶς τουρκικὲς τάξεις, καὶ κατόρθωσε νὰ περάσει ἀποδεκατισµένη. Μεταξὺ ἐκείνων ποὺ ἔφυγαν (1.300 µαχητὲς καὶ ἑκατὸ περίπου γυναικόπαιδα) ἦταν καί οἱ τρεῖς ἐπικεφαλῆς. Τὸ πλῆθος ποὺ γύρισε πίσω εἴτε σφάχτηκε µέσα στὴν πόλη εἴτε αἰχµαλωτίστηκε (κάπου 1000 ψυχές) εἴτε ἀνατινάχτηκε µὲ τὸν Χρίστο Καψάλη στὶς πυριτιδαποθῆκες. Ὑπολογίζεται ὅτι τὴν ἡµέρα ἐκείνη – Κυριακὴ τῶν Βαΐων – χάσαν τή ζωή τους 5.000 ἄνθρωποι. Ποιά ἦταν ἡ χαρακτηριστικότερη αἰτία, πέρα ἀπό τή γενικότερη κακοδαιµονία, πού ἔµεινε ἡ πόλη ἀπό ἀνεφοδιασµό καί ὑποχρεώθηκε σέ ἔξοδο;

Α) Ἡ ἀπαίτηση πληρωµῆς ἀπό τούς προεστούς τῆς Ὕδρας καί τῶν Σπετσῶν

Β) Ἡ ἀπεργία τῶν ναυτῶν πού ζητοῦσαν προπληρωµή µισθῶν

Γ) Ἡ ἐµπλοκή τοῦ στόλου σέ ναυµαχίες µέ τόν ὀθωµανικό στό Αἰγαῖο

Δ) Ἡ κόντρα Ρουµελιωτῶν – Πελοποννησίων µέ ἀφορµή τό πρῶτο δάνειο  

 

 5) Στίς 13 Ἀπριλίου 1924 τό δηµοψήφισµα δίνει Ἀβασίλευτη Δηµοκρατία γιά τό πολίτευµα τῆς Ἑλλάδας, µέ τό συντριπτικό ποσοστό 70%. Κηρύσσει ἔκπτωτους τούς Γλύξµπουργκ, ἀπαλλοτριώνει τήν περιουσία τους καί λίγες ἡµέρες µετά ὁρκίζεται πρῶτος πρόεδρος τῆς (Δεύτερης) ἑλληνικῆς Δηµοκρατίας ὁ Παῦλος Κουντουριώτης. Τό νέο πολίτευµα θά διαρκέσει…

Α) Λίγους µῆνες

Β) Ἕναν χρόνο

Γ) 11 χρόνια

Δ) 21 χρόνια 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

1Α, 2Α, 3Δ, 4Β, 5Γ

 

Α) Μιχαλάκη Καραολή