Οἱ Κοῦρδοι εἶναι ἐδῶ!

Ἐκτιµώντας τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσµατα ὁ ὁ πρόεδρος τοῦ κόµµατος DTP (κουρδικό) Ἀχµὲτ Τούρκ, ἀνέφερε πὼς δηµοκρατία χωρὶς Κούρδους δὲν µπορεῖ νὰ γίνει καὶ πὼς τὸ Κουρδικὸ θέµα δὲν µπορεῖ νὰ λυθεῖ χωρὶς τὴν συνάντηση µὲ Κούρδους πολιτικούς. Στὴν αἴθουσα ὅπου ἔδωσε συνέντευξη ὑπῆρχε κρεµασµένο πανὼ στὰ κουρδικὰ ποὺ, ἐννοώντας τὸν Ἀµπντουλὰχ Ὀτζαλάν, ἔγραφε «Ζωὴ χωρὶς πρόεδρο δὲν γίνεται».                                                                                    (30-3-09, ἐφ. Ραντικάλ)

Ἕνας Θρακιώτης συµπατριώτης µας

Κατάγοµαι ἀπὸ τὸν Ἐχῖνο τῆς Ξάνθης. Αὐτὸ τὸ χωριὸ πλέον ἀποτελεῖ τὸν ἡγέτη ὅλης τῆς Δ. Θράκης. Μὲ τοὺς Ἕλληνες εἴχαµε ἀρκετοὺς καβγάδες στὸ παρελθὸν γιὰ αὐτὴν τὴν περιοχή. «Αὐτή ἡ περιοχὴ δὲν εἶναι τουρκικὴ ἀλλὰ ποµάκικη», ἔλεγαν… Στὴ Γερµανία ἔχει 25-26 συλλόγους (Τούρκων Δ. Θράκης) καὶ µία Ὁµοσπονδία. Ὁ ἱδρυτὴς τοῦ πρώτου συλλόγου στὸ Βερολῖνο εἶµαι ἐγώ. Οἱ ὑπόλοιποι σύλλογοι ἱδρύθηκαν ἁλυσιδωτά. Ὅταν τὸ 1977 γύρισα στὴν Τουρκία ἔβγαλα τὸ περιοδικὸ Bati Trakya. Εἶµαι µέλος τῆς ὁµοσπονδίας συλλόγων Ρούµελης. Ἐπὶ 3 χρόνια ἤµουν στὸ κεντρικὸ ΔΣ τῶν συλλόγων Δυτικῆς Θράκης. Εἶµαι ὁ ἱδρυτὴς τοῦ ἀθλητικοῦ συλλόγου Δ. Θράκης στὸ Ζεϊτίνµπουρνου. Εἶµαι µέλος τοῦ κόµµατος ΜΗΡ. Στὸ Βερολῖνο ὑπῆρχε τουρκικὴ ἑστία. Συναντηθήκαµε µὲ κάποιους φίλους. Ἱδρύσαµε τὸν µέγα σύλλογο Ulku στὸ Βερολῖνο.

(Εἶναι µερικὰ αὐτοβιογραφικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸν ἐκδότη τοῦ περιοδικοῦ «Δυτικὴ Θράκη» Σουλεϊµάν Σεφὲρ Τζιχάν. Βραβευθείς πρό-σφατα ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς τουρκικῆς Βουλῆς, εἶχε ἐπὶ χρόνια κορώνα στὸ περιοδικὸ του τὸν ἀρχιµαφιόζο τῆς Ἐργκενέκον, Βελὶ Κιουτσούκ. Ὅπως βλέπουµε εἶναι µέλος στὸ φασιστικὸ ΜΗΡ, ἐνῶ ὑπερηφανεύεται πὼς ἵδρυσε καὶ παράρτηµα τῶν Γκρίζων Λύκων στὸ Βερολῖνο! Στὸ περιοδικὸ του κάθε τόσο βάζει τὴ σηµαία τῆς «ἀνεξάρτητης Δ. Θράκης» καὶ ἀναδηµοσιεύει ἄρθρα ἀπὸ τὴν ἐφηµερίδα Μιλλὲτ τῆς Ξάνθης. Προφανῶς ὑπάρχει ἀµοιβαία ἐκτίµηση…)


Τούρκικο ἀπεριτίφ

Κοπέλα ποὺ δούλευε σὲ καζίνο στὴν Προῦσα ἤπιε ἀλκοὸλ, αἰσθάνθηκε ἄσχηµα καὶ µεταφέρθηκε στὸ νοσοκοµεῖο ὅπου καὶ πέθανε. Ἡ κοπέλα φέρεται νὰ πέθανε ἀπὸ πόση νοθευµένου ρακί. Μὲ ἐντολὴ εἰσαγγελέα µεταφέρθηκε γιὰ νεκροψία. Ἀκολούθως οἱ συγγενεῖς της πῆραν τὸ σῶµα της καὶ τὸ µετέφεραν στὴν Σακάρια, ὅπου καὶ ἐτάφη. Στὴν περιοχὴ τῆς Προύσας ἄλλα τέσσσερα ἄτοµα πέθαναν ἀπὸ νοθευµένο ρακί. Στὰ Μουδανιὰ ὁ Χασάν Ἐρντέµ(78) καὶ ὁ Σαΐπ Τελὶ (59), στὴν περιοχὴ Μουσταφάκεµαλ ὁ Ἰσµαὶλ Γκιουβὲν (50) καὶ στὸ κεντρικὸ Ὀσµάνγκαζι ὁ Ναζµὶ Καχραµάν.                                               (28-3-09, ἐφ. Νέτγκαζετε)