Στό σηµερινό τέστ τοῦ «Ἀντιφωνητῆ» τίθεται τό ἑξῆς πρόβληµα: Ἔχετε δύο µέλη τοῦ ἀµερικανικοῦ Κογκρέσου (µέ τά στοιχειώδη βιογραφικά τους) καί δύο παραπτώµατα (µέ τίς ἐπιπτώσεις τους). Ἐσεῖς καλεῖστε νά τά ἀντιστοιχίσετε στά πρόσωπα, µέ γνώµονα τήν πολιτική σας κατάρτιση (ναί, καί ἐφάµιλλη τῆς ἀµοιβάδας νά εἶναι θά ἀποδειχθεῖ ἀρκετή). Ἔχουµε λοιπόν καί λέµε:

 

Σύνθια Μακ Κίννεη εἶναι νέγρα, ἐκλέγεται στήν Ἀτλάντα ἐπί δεκαετίες µέ τό Δηµοκρατικό Κόµµα, χαίρει τεράστιας ἐκτίµησης στόν κόσµο, κόντρα στή θέληση ὅλου τοῦ κατεστηµένου (καί τοῦ ἰδίου τοῦ κόµµατός της). Ἀµφισβήτησε τήν ἐπίσηµη παπαριά γιά τά γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεµβρίου (µέ Μπίν Λάντεν καί τέτοια) καί τήν ἐκλογή τοῦ καθυστερηµένου τό 2000 µέ τήν ἀπάτη στή Φλόριδα. Ἐνδιαφέρεται ἐνεργά γιά τόν Τρίτο Κόσµο καί καταδίκασε τήν ἰσραηλινή πολιτική ἔναντι τῶν Παλαιστινίων. Τό 2002 σέ µιά πρωτοφανή διαδικασία, καί µέ χρήµατα τῆς Ἀµερικανοϊσραηλινῆς Ἐπιτροπῆς (AIPAC), ἔχασε τή θέση της στό Κογκρέσο, µά ἐπανῆλθε θριαµβευτικά πρό διετίας.  

Τόµ Λάντος εἶναι Οὑγγροεβραῖος, ἐκλέγεται µέ τό Δηµοκρατικό Κόµµα στήν Καλιφόρνια, καί αὐτοσυστήνεται ὡς «ὁ µόνος ἐπιζῶν τοῦ Ὁλοκαυτώµατος πού ἔχει ἐκλεγεῖ στό Κογκρέσο». Λύνει καί δένει στήν Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Κογκρέσου, βαφτίζοντας τήν ἰσραηλινή πολιτική «ἀµερικανική» (στό Ἰσραήλ ἀπό τό 1956 µετέβη περίπου 60 φορές). Τό 1991 ἦταν αὐτός πού κουβάλησε στό Κογκρέσο τήν κόρη τοῦ Κουβετιανοῦ πρέσβη γιά νά παραστήσει τή νοσοκόµα πού «εἶδε τούς Ἰρακινούς στρατιῶτες νά πετοῦν ἀπό τίς θερµοκοιτίδες τά βρέφη στό πάτωµα» (ἀπάτη πού ἐπηρρέασε σηµαντικά τήν διεθνή κοινή γνώµη καί ἄν καί ξεσκεπάστηκε, ὁ Λάντος ποτέ δέν τήν χρεώθηκε).

2006: Στήν εἴσοδο τοῦ Καπιτωλίου ὁ µπάτσος δέν ἀναγνωρίζει (;!) ἕνα µέλος τοῦ Κογκρέσου καί τό γραπώνει µέ ἀγένεια. Δέχεται µιά σπρωξιά καί τό κάνει µεῖζον ζήτηµα στά δικαστήρια, ὅπου ἡ συγγνώµη πού κερδίζει δέν κλείνει τήν ὑπόθεση. Τά ΜΜΕ διασύρουν τόν/τήν δράστη, παρουσιάζοντας µόνο τήν ἄποψη τοῦ µπάτσου καί ἀποσιωπώντας τόν ἀντίλογο τοῦ/τῆς γερουσιαστοῦ, πού κινδυνεύει νά ὑποστεῖ σοβαρότατες συνέπειες.

2000: Στούς δρόµους τῆς Οὐάσινγκτον, µέλος τοῦ Κογκρέσου ὁδηγώντας πατάει τό πόδι τοῦ 13χρονου µαθητῆ Owen Sanderson. Χωρίς κἄν νά κατέβει ἀπό τό αὐτοκίνητο, πάει νά φύγει ἀφήνοντας τό παιδί νά σφαδάζει στό πεζοδρόµιο ἀλλά ἐπεµβαίνουν οἱ δάσκαλοι κόβοντας τόν δρόµο τοῦ αὐτοκινήτου. Ὁ µπάτσος ἐπεµβαίνει ἀπειλώντας τούς… δασκάλους µέ σύλληψη ἄν δέν παραµερίσουν, κι αὐτοί παίρνουν τά νούµερα τοῦ αὐτοκινήτου πού ἔφερε τά διακριτικά τοῦ Κογκρέσου. Ὁ δράστης λέει ψέµµατα στίς ἐφηµερίδες γιά τό συµβάν καί τελικά καταδι-κάζεται σέ πρόστιµο… 25 δολαρίων!

Τί λέτε λοιπόν;