carlos-best1Σήμερα, γιά δεύτερη φορά, μετά τόν Αὔγουστο τοῦ 2003 (τ. 125-126), δημοσιεύουμε ἀποκλειστική συνέντευξη τοῦ «θρύλου τῆς τρομοκρατίας», τοῦ Ἴλιτς Ραμίρεζ Σάντσεζ, ἤ ἀλλιῶς «Κάρλος». Ὁ ἰσοβίτης Κάρλος μιλᾶ μέσα ἀπό τήν ἀπομονωμένη φυλακή τοῦ Κλαιρβώ, ὅπου μεταφέρθηκε τόν Γενάρη τοῦ 2006, ἀπαντώντας στά ἐρωτήματά μας, τόσο γιά τήν δική του ὑπόθεση (ἡ ὁποία ἔχει σημαντικές νεότερες ἐξελίξεις) ὅσο καί γιά τά διεθνῶς τεκταινόμενα, γιά τά ὁποῖα ἡ γνώμη του ἔχει, φυσικά, τήν ἰδιαίτερή της σημασία.

- Πρίν λίγο καιρό ὁ εἰσαγγελέας κ. Μπρυγκέ ἀνακοίνωσε τήν προσαγωγή σας σέ νέα δίκη γιά τά τέλη τοῦ 2007 / ἀρχές τοῦ 2008. Ἐξ ὅσων γνωρίζετε, ὑπάρχουν κάποια νέα στοιχεῖα σέ βάρος σας ἤ ἁπλῶς χρειάζεται τό «ἀντιτρομοκρατικό» κλῖμα;

- Δέν ὑπάρχει κανένα στοιχεῖο, ἡ δίκη πού ἀνακοινώθηκε εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἑλιγμός προκειμένου νά καθυστερήσουν τόν ἐπαναπατρισμό μου (ὑπάρχει μία τέτοια ὑπογεγραμμένη συνθήκη μεταξύ Βενεζουέλας καί Γαλλίας). Ὁ σύντροφος Γιοχάνες Βάινριχ ἀπαλλάχθηκε ἀπό τίς κατηγορίες τοῦ Βερολίνου τόν Νοέμβριο τοῦ 2005, ὅταν οἱ ἴδιες γαλλικές κατηγορίες ἀπορρίφθηκαν ὅπως καί οἱ ψευδομαρτυρίες τῶν γαλλικῶν γραφείων Ἀντικατασκοπείας (DST). Παρακαλῶ διαβάστε τήν ἐπικοινωνία τῆς κυρίας Ἰζαμπέλ Κουτάν Πεϋρέ καί τήν δημόσια ἐπιστολή μου τοῦ 2001 πρός τόν δικαστή Μπρυγκέ. Ἕνας κατηγορούμενος μπορεῖ νά καταδικαστεῖ στή Γαλλία μέ βάση τήν ἐνδόμυχη πεποίθηση τῶν ἐνόρκων καί τῶν δικαστῶν, χωρίς ἀποδείξεις καί μαρτυρίες. Ὅσο γιά τά νέα «ἀντιτρομοκρατικά» δικαστήρια, αὐτά δέν ἔχουν οὔτε ἐνόρκους.

- Εἴχατε προσφύγει στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων γιά τό γεγονός ὅτι βρισκόσασταν ἐπί χρόνια στήν ἀπομόνωση. Ἦταν ἀναμενόμενη ἡ ἀπόρριψη τῆς προσφυγῆς σας;

- Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἀποφάνθηκε πώς τά πρῶτα μου 8 χρόνια σέ αὐστηρή ἀπομόνωση δέν μποροῦν νά θεωρηθοῦν βασανισμός ἤ βάναυση μεταχείριση, ἐφόσον μποροῦσα νά «συναναστρέφομαι» τούς δικηγόρους μου. Παρά τόν προεδρεύοντα Γάλλο δικαστή, ὑπῆρχε μία μειοψηφούσα ἄποψη (τοῦ Ἕλληνα δικαστῆ συμπεριλαμβανομένου) ἡ ὁποία ὁδήγησε σέ μία ἀπόφαση ὅτι δέν πρέπει νά συνεχιστεῖ ἡ κράτησή μου στήν ἀπομόνωση (πού διήρκεσε συνολικά 10 χρόνια). Ὡς ἀποτέλεσμα βρέθηκα σέ γεωγραφική ἀπομόνωση, πρᾶγμα πού εἶναι ἀκόμη χειρότερο, στίς ὑψίστης ἀσφαλείας σωφρονιστικές φυλακές τῆς Γαλλίας.

- Πρίν λίγες μέρες ἐξελέγη Πρόεδρος στή Γαλλία ὁ Νικολά Σαρκοζί. Πῶς κρίνετε τήν ἐξέλιξη αὐτή;

- Ἡ ἐκλογή τοῦ προέδρου Σαρκοζί εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς ἀποσύνθεσης τῆς γαλλικῆς Ἀριστερᾶς καί τοῦ αὐτοκτονικοῦ τυχοδιωκτισμοῦ τοῦ Γαλλικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος. Ἄν, ὅπως ἀναμένεται, ἡ Δεξιά κερδίσει καί τίς ἐρχόμενες βουλευτικές ἐκλογές, οἱ νεοφιλελεύθερες πολιτικές θά ἑδραιωθοῦν, ἡ Γαλλία θά συρθεῖ σάν σκυλάκι στή γραμμή τοῦ ΝΑΤΟ καί ἡ γαλλική διπλωματία θά γίνει σάν τῆς Βρετανίας. Μιά περίοδος κοινωνικῶν συγκρούσεων καί πολιτικῆς διαμάχης θά κατακλύσει τή Γαλλία, πού θά καταστεῖ ἐπιλέξιμος στόχος γιά τζιχάντ.

- Εἴσαστε ὁ πιό γνωστός ἐκφραστής τῆς ἔνοπλης πάλης γιά πολιτικούς σκοπούς. Πῶς βλέπετε τίς ἐξελίξεις στίς ὑποθέσεις γιά τίς ὁποῖες πολεμήσατε – τό Παλαιστινιακό λ.χ.;

- Παραμένω μαχητής τῆς Παλαιστινιακῆς ὑπόθεσης, ἕνας ἀληθινός «φενταγί» πού κράτησε τό ξῖφος τῶν ἐπιχειρήσεων τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀντίστασης. Ἡ ἀπελευθέρωση τῶν Ἁγίων Τόπων εἶναι ἀναπόφευκτη, ὅ,τι κι ἄν κάνουν οἱ σιωνιστές καί οἱ ὑποστηρικτές τους. Ἡ χώρα ὅπου γεννήθηκα βρίσκεται γιά τά καλά στόν δρόμο μιᾶς αὐτόχθονης σοσιαλιστικῆς ἐπανάστασης, στήν ὁποία οἱ κομμουνιστές εἶναι ἐμπροσθοφυλακή, δίπλα στόν Πρόεδρο Οὗγκο Τσάβες.

- Πολλοί κοιτοῦν μέ ἐλπίδα στήν Βενεζουέλα τοῦ προέδρου Τσάβες, καί εἶναι γνωστή ἡ ἀναφορά του σέ σᾶς. Θεωρεῖτε βάσιμες τίς ἐλπίδες αὐτές;

- Ναί, εἶναι βάσιμες. Ὁ Οὗγκο Τσάβες εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἡγέτης τῆς Βενεζουέλας ἀπό τήν ἐποχή τῶν Libertados. Ἡ αὐξανόμενη ἐπιρροή τῆς μπολιβαριανῆς ἐπανάστασης ξεπέρασε ἤδη κι ἐκείνην τῆς ἐπανάστασης τῆς Κούβας.

- Ἔχετε ἀσπαστεῖ τό Ἰσλάμ καί κατά καιρούς ἐκφραστήκατε ἐπαινετικά γιά ἀμφιλεγόμενα πρόσωπα σάν τόν Σαντάμ Χουσεΐν καί τόν Ὀσάμ Μπίν Λάντεν. Θεωρεῖτε τήν ἰσλαμική βία λύση στά σύγχρονα προβλήματα;

- Μεταστράφηκα στό Ἰσλάμ τό 1975. Ἡ κριτική μου ἀλληλεγγύη στόν μάρτυρα Πρόεδρο Σαντάμ Χουσεΐν βασίστηκε στήν ἐμπειρία μου. Ὁ Ὀσάμα Μπίν Λάντεν συμ-βολίζει τήν ἐμπροσθοφυλακή τῆς ἀντιιμπεριαλιστικῆς Ἀντίστασης, αὐτό εἶναι γεγονός. Οἱ ἀντιπαραθέσεις εἶναι μόνο λόγῳ τῆς χειραγώγησης τῶν ΜΜΕ. Ἡ ἰσλαμική ἀντίσταση εἶναι ἁπλᾶ ἡ λογική ἀπάντηση στήν ἰμπεριαλιστική ἐπιθετικότητα. Ἡ βία ἀπό μόνη της δέν εἶναι ποτέ λύση.

- Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ!

- Τούς καλύτερους ἐπαναστατικούς χαιρετισμούς μου στόν Κώστα Καραΐσκο καί στούς ἀναγνῶστες τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»!

 

 cebaceaccf81cebbcebfcf82-cf85cf80cebfceb3cf81ceb1cf86ceae-071