Ὁ ἐκδηµοκρατισµός πού ξεκίνησε µέ τόν Ἐρντογάν στήν Τουρκία ἔβγαλε στή φόρα τό τεράστιο σκάνδαλο «Ἐργενέκον», πού εἶναι στήν πραγµατικότητα τό σκάνδαλο τῆς κρυµµένης φύσης τοῦ τουρκικοῦ κράτους. Τό συγκεκριµένο ὄνοµα τό πῆρε τό 2001 ἀλλά ὁ ρόλος ἦταν ἀπό δεκαετίες ἀπαράλλαχτος.

Παρά τίς ἀποκαλύψεις, ὅµως, γιά τόν ρόλο τῆς δολοφονικῆς ὀργάνωσης στό ἐσωτερικό τῆς Τουρκίας, καµµία ἀποκάλυψη δέν ἐµφανίστηκε ἀναφορικά µέ τή δράση της στήν Κύπρο ἤ στή Θράκη. Κι αὐτό τή στιγµή πού ὁ ἀπόστρατος τῆς JΙΤΕΜ, Βελή Κιουτσούκ, ἐκ τῶν ἐγκεφάλων τοῦ κυκλώµατος, χρηµάτισε διευθυντής τοῦ ἀνοιχτά φασιστικοῦ καί ἀλυτρωτικοῦ περιοδικοῦ Yeni Bati Trakiya! Τό γράψαµε κι ἐµεῖς πέρυσι, τό γράφει ὅµως κι ὁ Ἰµπράµ Ὀνσούνογλου στό περιοδικό «Azinlikca» (τ. 44, Φεβρ. 09) τῆς Κοµοτηνῆς, µαζί µέ πλῆθος στοιχείων πού συνδέουν τό τουρκικό παρακράτος µέ τόν θανόντα βουλευτή Ἀχµέτ Σαδίκ, τόν «ἥρωα» τῆς µειονότητας!


Διαβάζουµε λοιπόν στό ἄρθρο τοῦ Ι.Ο. ὅτι στά χρόνια 1986-96 τήν µειονότητα «τήν καθοδήγησαν πρός τό (τουρκικό) παρακράτος», ὅτι «ὁ Σαδίκ εἶναι ἐκεῖνος πού µέ τό ζόρι ἔστησε τό παρακράτος – Ἐργκενέκον», ὅτι «εἶναι γνωστές οἱ συχνές συναντήσεις τοῦ Σαδίκ Ἀχµέτ µέ τόν Ἀµπντουλλάχ Τσατλί* στή Γερµανία (…) ἡ βοήθεια πού ζήτησε ὁ Σαδίκ ἀπό τή συµµορία τοῦ Τσατλί γιά νά κάνει κάποια δουλειά του στή Σµύρνη, ὅτι ἔκανε τή δουλειά του µέ τίς ἀπειλές τῆς συµµορίας καί ὅτι ὁ Τσατλί ρίσκαρε νά ἔρθει στήν Κοµοτηνή στήν κηδεία τοῦ Σαδίκ». Ταυτόχρονα ὁ Ὀνσούνογλου γράφει ὅτι µόλις ξέσπασε τό σκάνδαλο «Ἐργκενέκον», ἔσπευσε ὁ γ.γ. τοῦ Ἐθνικοῦ Συµβουλίου Ἀσφαλείας (καί πρώην πρεσβευτής στήν Ἀθήνα, εἶχε ἐπισκεφθεῖ καί τή Θράκη) Μπουρτζούογλου νά βραβεύσει τόν ἐκδότη τοῦ φασιστοπεριοδικοῦ Yeni Bati Trakiya, θέτοντας τό ὅριο τῶν ἐρευνῶν µακράν τοῦ δυτικοθρακιώτικου λόµπυ. Στό ἴδιο κύκλωµα ἐντάσσει καί τόν πρ. ψευτοµουφτή Ξάνθης, Μεχµέτ Ἐµίν Ἀγκά, πού εἶχε πάει στήν Κύπρο γιά νά στηρίξει τόν Ντενκτάς καί εἶχε βραβεύσει τόν …Ντογού Περιντσέκ (κορυφαῖο στέλεχος τῆς «Ἐργκενέκον»). Θυµίζει τή σύγκρουση τοῦ Σαδίκ µέ τόν τότε Πρόξενο Χακάν Ὀκτσάλ (ὅταν ἀπειλοῦσε τόν τελευταῖο δηµοσίως) καί τήν ὅλη πολιτεία τοῦ «ἀνεξάρτητου» βουλευτῆ Ροδόπης πού ἀπειλοῦσε µέ αὔξηση τῆς µαύρης λίστας** ἀπό 200 σέ 2.000 ἄτοµα καί δήλωνε ὅτι «ἡ µειονότητα χρειάζεται ἀπατεῶνες»!

Δύσκολο τό θέµα πού ἔπιασε (πρός τιµήν του) ὁ Ὀνσούνογλου ἀλλά θά τό παλαίψουµε καί σέ ἑπόµενο φῦλλο µας µέ περισσότερα στοιχεῖα.

Μ.Κ.

* Πρόκειται γιά τόν πιό διάσηµο φονιά τοῦ παρακράτους καί τοῦ ὑποκόσµου στήν Τουρκία

** Ἡ περίφηµη λίστα τῶν ἀνεπιθύµητων µειονοτικῶν µέ τήν ὁποία κάποτε ἡ Τουρκία ἀπαγόρευε τήν εἴσοδό τους στήν ἐπικράτειά της