Θα θυμούνται οι τακτικοί αναγνώστες, ιδίως όσοι ενδιαφέρονται για τα θέματα του ΔΠΘ, τη σειρά δημοσιευμάτων που κάναμε πριν από ενάμιση χρόνο, με αφορμή την αποκάλυψη πλαστής εργασίας που είχε καταθέσει ο αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής κ. Ν.Π. προκειμένου να εξελιχθεί στον βαθμό του τακτικού. Το πολύ πιο ενδιαφέρον στοιχείο στην υπόθεση αυτή όμως, ήταν η συμμετοχή και του κ. Πρύτανη στην εκπόνηση της πλαστής εργασίας (τελευταίο όνομα στη λίστα των συγγραφέων). Ακολούθησαν και άλλες αποκαλύψεις με καταγγελίες για πλαστές διατριβές καθηγητών και γιών καθηγητών, για επιστημονικές εργασίες (σε κάποιες από τις οποίες συμμετείχε επίσης ο κ. Πρύτανης) που αποσύρθηκαν από διάφορα βιογραφικά μελών ΔΕΠ της Ιατρικής, χωρίς μία λογικοφανή έστω εξήγηση (τόσος επιστημονικός κόπος χαμένος!), για εξαναγκασμό σε παραίτηση (λόγω επίσης πλαστής εργασίας) επίκουρης καθηγήτριας υποψήφιας για αναπληρώτρια η οποία θα ανελάμβανε και τη διεύθυνση Κλινικής αιχμής του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και άλλα ων ουκ έστι αριθμός. Αποτέλεσμα; Μια ΕΔΕ, το πόρισμα της οποίας ουδέποτε κοινοποιήθηκε, μια εν εξελίξει δικαστική έρευνα με τους …γνωστούς ρυθμούς, επί της ουσίας δεν άλλαξε τίποτε.

Η πρόσκληση του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ για συνέχιση της εκλογικής διαδικασίας του κ. Ν.Π. στις 24 Μαρτίου 2009, ύστερα από το υπ. αριθ. Α 1447/ 15-10-2008 έγγραφο της Πρυτανείας, επικαιροποιεί από μόνη της το ζήτημα, οδηγώντας μας σε νέες σκέψεις και ερωτηματικά:

Α.

Ως γνωστόν, εκκρεμεί η δικαστική διερεύνηση της διαπίστωσης του Εκλεκτορικού Σώματος του Ιατρικού Τμήματος – κατά τις εκλογικές διαδικασίες του κ. Ν.Π. – της αντιγραφής (κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας) συγκεκριμένης εργασίας, στην οποία συμμετείχε και ο Πρύτανης του ΔΠΘ κ. Κ. Σιμόπουλος.

Β.

Ως γνωστόν, σε καμμία διάταξη του Ν. 1268/82 όπως ισχύει και μετά την τροποποίησή του, δεν υφίσταται δυνατότητα διακοπής της εκλογικής διαδικασίας ύστερα από παραίτηση της υποψηφιότητας από τον κρινόμενο κατά την εξέλιξή της και μάλιστα μετά την τοποθέτηση των εκλεκτόρων και ανάκλησης στη συνέχεια της παραίτησης του, για συνέχιση των διαδικασιών – και τούτο για ευνόητους λόγους. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι, η διακοπή των διαδικασιών έγινε από τον υποψήφιο μετά τη διαπίστωση του Εκλεκτορικού Σώματος της αντιγραφής και δημοσίευσης της επίμαχης εργασίας αβίαστα και χωρίς την προτροπή οιουδήποτε μέλους της Γενικής Συνέλευσης, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της εκλογής. Ή μήπως η παραίτησή του ήταν αποτέλεσμα κάποιας μυστικής διαβούλευσης και με ποιον;

Γ.

Η εσπευσμένη εντολή του κ. Πρύτανη για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για την επίμαχη εργασία, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι την επιστημονική ευθύνη υποτίθεται ότι είχε ο κ. Ν.Π., όπως προκύπτει από τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα πρακτικά της εκλογής, και η πρόσκληση ύστερα από έγγραφο της Πρυτανείας, για συνέχιση των διαδικασιών, μήπως αποτελεί προσπάθεια του Τμήματος να προκαταλάβει την απόφαση του Δικαστηρίου; Είναι γνωστή, και αποτελεί προσφιλή τακτική του Πρύτανη του ΔΠΘ, η διενέργεια ΕΔΕ παρά το γεγονός ότι άτομα που στο παρελθόν εθίγησαν από αντίστοιχες ΕΔΕ προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δικαιώθηκαν, με καταλογισμό μάλιστα των ευθυνών στον Πρύτανη.

- Ενημερώθηκε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος ο οποίος υπέγραψε την πρόσκληση, ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης καθήκοντος από την ενέργειά του αυτή, φέρει ακέραια την ευθύνη, λαμβανομένου υπόψιν του γεγονότος ότι η απόφαση της Πρυτανείας έχει καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα και όχι χαρακτήρα τελεσίδικης απόφασης;

- Γιατί ο Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος μετά την παραλαβή του υπ. αριθ. 1447 εγγράφου της Πρυτανείας δεν έθεσε το θέμα στην Γενική Συνέλευση και στο Εκλεκτορικό Σώμα που αποτελούν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα προκειμένου να ερωτηθούν αυτά, εάν συμφωνούν για την επανάληψη των διαδικασιών και ανέλαβε ο ίδιος την ευθύνη, αποστέλλοντας πρόσκληση για συνέχιση των διαδικασιών;

- Μήπως το ΔΠΘ ανακάλυψε κάποια νέα μέθοδο, ώστε όταν δεν εξασφαλίζεται η απαιτούμενη πλειοψηφία για την εξυπηρέτηση της βούλησης του κ. Πρύτανη, για το εκλογικό αποτέλεσμα, να μεταθέτει την εκλογική διαδικασία σε άλλο χρόνο και αφού μεθοδευτεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας να επανέρχεται με συνέχιση των διαδικασιών; Επηρεάζοντας μάλιστα την κρίση των εκλεκτόρων δια των αποφάσεων της νομικής επιτροπής πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών, αφού η νόμιμη οδός της επιστροφής και επανάληψης των διαδικασιών μετά την ολοκλήρωση τους, δια του νομικού ελέγχου, επισύρει την ανάληψη της νομικής ευθύνης από τον Πρύτανη, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η νομική ευθύνη βαρύνει τον Πρόεδρο;

- Γιατί η ίδια τακτική δεν εφαρμόστηκε και σε άλλους υποψήφιους με ανάλογη διακοπή της διαδικασίας όπως λχ στον αναπληρωτή καθηγητή κ. Ι.Μ. Δύο μέτρα και δύο σταθμά; Μήπως επειδή στις άλλες περιπτώσεις δεν υπήρχε εμπλοκή του κ. Πρύτανη και κατά συνέπεια του ήταν αδιάφορο;

- Μήπως πρέπει πριν την εκ νέου παρέμβαση του Εισαγγελέα να παρέμβει επιτέλους το Υπουργείο Παιδείας για έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθούνται στο ΔΠΘ;